STABSOFFICER TIL G2 VED HEADQUARTERS ALLIED RAPID REACTION CORPS, STORBRITANIEN

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og spændende miljø ved Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC) og vil du være med til at drive korpsets operationer og udvikle korpschefens beslutningsgrundlag? Så vil stillingen som efterretnings- og planlægningsofficer (SO2 Plans) i hovedkvarterets G2 (Intelligence) Branch være noget for dig.

Nogle års tjeneste i et stort multinationalt NATO-hovedkvarter er både fagligt og kulturelt udviklende, og det vil være en uvurderlig ballast for din videre karriere i Forsvaret.

Om os

Det britisk ledede HQ ARRC er præget af en høj grad af professionalisme og innovation. HQ ARRC har effektivt demonstreret sin værdi som NATO’s foretrukne landmilitære hovedkvarter i flere skarpe indsættelser, bl.a. ved NATO’s interventioner i Bosnien og Kosovo samt to gange i Afghanistan.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære medarbejdere, hvoraf omkring 60% er fra Storbritannien, mens resten fordeler sig mellem 19 andre nationer. Danmarks bidrag er på 11 stabsofficerer, heraf to af reserven. Hertil kommer et dansk Nationalt Støtte Element, der tillige støtter øvrigt dansk personel udstationeret i Storbritannien.

Hovedkvarteret kan indsættes i fire forskellige hovedkvartersroller: korpshovedkvarter, arméhovedkvarter, Land Component Command (LCC) hovedkvarter og Joint Task Force (JTF) hovedkvarter. HQ ARRC er klargører sig i øjeblikket på opgaven i 2024 som LCC hovedkvarter i rammen af NATO Response Force (NRF). Du kan læse mere om hovedkvarteret her: https://arrc.nato.int/

Som dansker vil du opleve HQ ARRC som en dynamisk og meget fleksibel arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for at videreudvikle dine militærfaglige, sproglige, og relationelle kompetencer. Som stabsofficer har du stor indflydelse på udviklingen af dit stillings- og ansvarsområde i tæt samspil med din chef, som er en fransk oberstløjtnant.

Hovedkvarteret er placeret i Imjin Barracks nær byerne Gloucester og Cheltenham i det vestlige England, ca. to timers kørsel vest for London. Området er meget naturskønt og byder på mange muligheder.
For både den udsendte og den eventuelt medfølgende familie er HQ ARRC samlet set et meget attraktivt tjenestested, både professionelt og socialt. Cheltenham er en del af The Cotswolds, som er katagoriseret som et ’Area of Outstanding Natural Beauty’ (AONB) og byder derfor på mange smukke natur oplevelser. (Link til video om Cheltenham https://youtu.be/cephblv9h34)

Eventuelle skolesøgende børn vil få mulighed for en unik international skolegang med et højt sprogligt udbytte og en god forståelse for andre landes kulturer, hvor den fortrukne skole for danske børn for tiden er St. Edwards School i Cheltenham. Skolen er delt op i en Preparatory School for børn op til 11-årsalderen, og en Senior School der dækker fra 12 år op til den engelske version af en gymnasieuddannelse/International Baccalaureate (IGCSE/Six Form/A-Levels). (For yderligere info om St Edwards School se videoer nederst i link https://www.stedwards.co.uk/visit-us/)

Om stillingen

Stillingen er placeret i G2 Intelligence Branch, som udgør hovedkvarterets efterretningssektion. G2 koordinerer korpsets informationsindhentning, og omsætter informationer til efterretninger. Disse er med til at fokusere den øvrige stabs planlægning, ligesom de udgør beslutningsstøtte for korpschefen i dennes føring af korpset under operationer.

Som SO2 Plans er du én blandt fire planlægningsofficerer, der sammen eller hver for sig repræsenterer G2 i hovedkvarterets forskellige integrerende planlægningsteams (G5, G35 og G3). På baggrund af kendskab til fjendens doktrin, den løbende efterretningsvurdering (running estimate) samt en solid forståelse for korpsets egne operative bestræbelser, skaber SO2 Plans grundlag for de øvrige sektioners planlægning gennem udarbejdelsen af Intelligence Preparation of the Operational Environment (IPOE). SO2 Plans medvirker desuden til løbende at kvalificere korpsets planlægning gennem sin deltagelse i iterative wargames, hvor SO2 Plans evne til at omsætte fjendtlig doktrin og efterretningsvurderinger til taktiske aktiviteter i kamprummet er afgørende.

Til støtte for sit virke har SO2 Plans specialisterne i G2’s All Source Cell. Denne bemandes primært af britiske efterretningsanalytikere, men rummer også G2’s specialister indenfor sådanne områder som Air/Aviation, Maritime, EW og Information Operations. Specialisterne i All Source Cell sammensættes i funktionelle teams til den enkelte opgave. Uagtet hvorledes det enkelte team bliver sammensat, er det SO2 Plans opgave at varetage ledelsen af teamet, så dette fokuserer analysen i den rigtige retning, og omsætter analysens vurderinger rettidigt og i et brugervenligt format.

Under indsættelse opererer SO2 Plans fra korpsets Main Command Post. Ved behov kan SO2 Plans operere fra enten Forward Command Post eller Rear Command Post. Operationens karakter og tempo vil afgøre hvor det største behov forefindes.

Endeligt varetager SO2 Plans, på vegne af chefen for G2, sektionens bidrag til hovedkvar-terets samlede Lessons Identified & Lessons Learned proces. HQ ARRC prioriterer den kollektive, professionelle vækst højt, hvorfor LI/LL processen har stor bevågenhed.

Du skal årligt påregne 4-6 ugers øvelsesvirksomhed, afhængig af HQ ARRC’s aktivitetsniveau det pågældende år, og ca. 5-10 dages tjenesterejser til konferencer, møder m.m. Tjenesten er meget afvekslende, og du vil kunne krydre den med fagligt relevante og attraktive staff rides, adventure training m.m.

Om dig

Du skal have gennemført Hærens Operations- og Føringsuddannelse (OFU) eller et tilsva-rende udenlandsk kursus. Vi ser gerne, at du har en efterretningsmæssig baggrund, og at du har gjort denne gældende på brigade- eller divisionsniveau. Kendskab til russisk landmilitær doktrin er en klar fordel, men ikke et krav.

Du skal kunne lide at opbygge relationer i et multinationalt miljø. En åben tilgang til andre kulturer vil hjælpe dig til at få succes i stillingen. Dine personlige, såvel som faglige kompetencer udgør således væsentlige og vigtige parametre i stillingen.

Det er væsentligt, at du besidder gode analytiske evner, har et godt overblik og formår at gennemføre ledelse i en multinational kontekst. Du skal have det godt med at ”være på” og trives med eksponering. Du skal have vilje og evne til at drive processer, også når vilkårene er udfordrende. Det forventes af dig, at du er en faglig kapacitet inden for dit felt.

Du skal være tolerant og fleksibel og kunne udvise den takt og kulturelle forståelse, som er nødvendig for at kunne begå sig i et multinationalt miljø. Du skal kunne trives med, at arbejdsprocesser, tempo, den daglige ’battle rhythm’, omgangsformer m.m. ofte er anderledes end i Danmark. Du skal også kunne sætte pris på muligheden for fordybelse mellem større øvelser.

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer, og du skal forud for tiltrædelse i stillingen have gennemført kursus for enkeltmandsudsendte (EMU) og i det hele taget opretholde status i forhold til det beredskab, ARRC til enhver tid er underlagt. Såfremt du ikke tidligere har gjort tjeneste i rammen af et NATO hovedkvarter skal du forvente at skulle gennemføre kurset/kurserne M5-32 NATO Staff Officer Orientation Course på NATO School i Oberammergau inden din tiltrædelse, alter-nativt snarest muligt herefter.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Ansættelse i stillingen vil som udgangspunkt ske for en treårig periode med mulighed for forlængelse med op til et år. Perioden kan variere under hensyn til forsvarets behov ligesom det må forventes, at stillingens indhold kan ændres over tid grundet organisationens kontinuerlige tilpasning.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på op til 4 år.

Du vil blive udstationeret under den nye udetillægsordning. Du får blandt andet betalt din flytning, din bolig og driften af denne. Desuden har du mulighed for at forhandle personligt kvalifikationstillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Stillingen kræver gode engelskkundskaber, og du skal derfor kunne bestå engelsk sprog-test SLP 3-3-3-3, jf. NATO STANAG. Derudover skal du kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen samt besidde grundlæggende færdigheder inden for de normale MS-Office applikationer.

Kontakt og ansøgning:
Yderligere oplysninger om hovedkvarteret og dets virke, vilkårene som dansker i UK m.m. kan indhentes ved den danske Senior National Officer (SNO) i Storbritannien, oberst Keld Christensen på telefon +44 7483 169928 eller via mail hqarrc-001@mil.dk (FIIN: HQARRC-001).

Oplysninger vedr. stillingsindhold og kommende opgaver kan indhentes ved den nuværende stillingsindehaver, major Valdemar Secher på telefon +44 7763 704214 eller FIIN: HQARRC-005.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 3266 5150.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2022

Ansættelsesdato 1. august 2023.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


STABSOFFICER TIL G2 VED HEADQUARTERS ALLIED RAPID REACTION CORPS, STORBRITANIEN

Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og spændende miljø ved Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC) og vil du være med til at drive korpsets operationer og udvikle korpschefens beslutningsgrundlag? Så vil stillingen som efterretnings- og planlægningsofficer (SO2 Plans) i hovedkvarterets G2 (Intelligence) Branch være noget for dig.

Nogle års tjeneste i et stort multinationalt NATO-hovedkvarter er både fagligt og kulturelt udviklende, og det vil være en uvurderlig ballast for din videre karriere i Forsvaret.

Om os

Det britisk ledede HQ ARRC er præget af en høj grad af professionalisme og innovation. HQ ARRC har effektivt demonstreret sin værdi som NATO’s foretrukne landmilitære hovedkvarter i flere skarpe indsættelser, bl.a. ved NATO’s interventioner i Bosnien og Kosovo samt to gange i Afghanistan.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære medarbejdere, hvoraf omkring 60% er fra Storbritannien, mens resten fordeler sig mellem 19 andre nationer. Danmarks bidrag er på 11 stabsofficerer, heraf to af reserven. Hertil kommer et dansk Nationalt Støtte Element, der tillige støtter øvrigt dansk personel udstationeret i Storbritannien.

Hovedkvarteret kan indsættes i fire forskellige hovedkvartersroller: korpshovedkvarter, arméhovedkvarter, Land Component Command (LCC) hovedkvarter og Joint Task Force (JTF) hovedkvarter. HQ ARRC er klargører sig i øjeblikket på opgaven i 2024 som LCC hovedkvarter i rammen af NATO Response Force (NRF). Du kan læse mere om hovedkvarteret her: https://arrc.nato.int/

Som dansker vil du opleve HQ ARRC som en dynamisk og meget fleksibel arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for at videreudvikle dine militærfaglige, sproglige, og relationelle kompetencer. Som stabsofficer har du stor indflydelse på udviklingen af dit stillings- og ansvarsområde i tæt samspil med din chef, som er en fransk oberstløjtnant.

Hovedkvarteret er placeret i Imjin Barracks nær byerne Gloucester og Cheltenham i det vestlige England, ca. to timers kørsel vest for London. Området er meget naturskønt og byder på mange muligheder.
For både den udsendte og den eventuelt medfølgende familie er HQ ARRC samlet set et meget attraktivt tjenestested, både professionelt og socialt. Cheltenham er en del af The Cotswolds, som er katagoriseret som et ’Area of Outstanding Natural Beauty’ (AONB) og byder derfor på mange smukke natur oplevelser. (Link til video om Cheltenham https://youtu.be/cephblv9h34)

Eventuelle skolesøgende børn vil få mulighed for en unik international skolegang med et højt sprogligt udbytte og en god forståelse for andre landes kulturer, hvor den fortrukne skole for danske børn for tiden er St. Edwards School i Cheltenham. Skolen er delt op i en Preparatory School for børn op til 11-årsalderen, og en Senior School der dækker fra 12 år op til den engelske version af en gymnasieuddannelse/International Baccalaureate (IGCSE/Six Form/A-Levels). (For yderligere info om St Edwards School se videoer nederst i link https://www.stedwards.co.uk/visit-us/)

Om stillingen

Stillingen er placeret i G2 Intelligence Branch, som udgør hovedkvarterets efterretningssektion. G2 koordinerer korpsets informationsindhentning, og omsætter informationer til efterretninger. Disse er med til at fokusere den øvrige stabs planlægning, ligesom de udgør beslutningsstøtte for korpschefen i dennes føring af korpset under operationer.

Som SO2 Plans er du én blandt fire planlægningsofficerer, der sammen eller hver for sig repræsenterer G2 i hovedkvarterets forskellige integrerende planlægningsteams (G5, G35 og G3). På baggrund af kendskab til fjendens doktrin, den løbende efterretningsvurdering (running estimate) samt en solid forståelse for korpsets egne operative bestræbelser, skaber SO2 Plans grundlag for de øvrige sektioners planlægning gennem udarbejdelsen af Intelligence Preparation of the Operational Environment (IPOE). SO2 Plans medvirker desuden til løbende at kvalificere korpsets planlægning gennem sin deltagelse i iterative wargames, hvor SO2 Plans evne til at omsætte fjendtlig doktrin og efterretningsvurderinger til taktiske aktiviteter i kamprummet er afgørende.

Til støtte for sit virke har SO2 Plans specialisterne i G2’s All Source Cell. Denne bemandes primært af britiske efterretningsanalytikere, men rummer også G2’s specialister indenfor sådanne områder som Air/Aviation, Maritime, EW og Information Operations. Specialisterne i All Source Cell sammensættes i funktionelle teams til den enkelte opgave. Uagtet hvorledes det enkelte team bliver sammensat, er det SO2 Plans opgave at varetage ledelsen af teamet, så dette fokuserer analysen i den rigtige retning, og omsætter analysens vurderinger rettidigt og i et brugervenligt format.

Under indsættelse opererer SO2 Plans fra korpsets Main Command Post. Ved behov kan SO2 Plans operere fra enten Forward Command Post eller Rear Command Post. Operationens karakter og tempo vil afgøre hvor det største behov forefindes.

Endeligt varetager SO2 Plans, på vegne af chefen for G2, sektionens bidrag til hovedkvar-terets samlede Lessons Identified & Lessons Learned proces. HQ ARRC prioriterer den kollektive, professionelle vækst højt, hvorfor LI/LL processen har stor bevågenhed.

Du skal årligt påregne 4-6 ugers øvelsesvirksomhed, afhængig af HQ ARRC’s aktivitetsniveau det pågældende år, og ca. 5-10 dages tjenesterejser til konferencer, møder m.m. Tjenesten er meget afvekslende, og du vil kunne krydre den med fagligt relevante og attraktive staff rides, adventure training m.m.

Om dig

Du skal have gennemført Hærens Operations- og Føringsuddannelse (OFU) eller et tilsva-rende udenlandsk kursus. Vi ser gerne, at du har en efterretningsmæssig baggrund, og at du har gjort denne gældende på brigade- eller divisionsniveau. Kendskab til russisk landmilitær doktrin er en klar fordel, men ikke et krav.

Du skal kunne lide at opbygge relationer i et multinationalt miljø. En åben tilgang til andre kulturer vil hjælpe dig til at få succes i stillingen. Dine personlige, såvel som faglige kompetencer udgør således væsentlige og vigtige parametre i stillingen.

Det er væsentligt, at du besidder gode analytiske evner, har et godt overblik og formår at gennemføre ledelse i en multinational kontekst. Du skal have det godt med at ”være på” og trives med eksponering. Du skal have vilje og evne til at drive processer, også når vilkårene er udfordrende. Det forventes af dig, at du er en faglig kapacitet inden for dit felt.

Du skal være tolerant og fleksibel og kunne udvise den takt og kulturelle forståelse, som er nødvendig for at kunne begå sig i et multinationalt miljø. Du skal kunne trives med, at arbejdsprocesser, tempo, den daglige ’battle rhythm’, omgangsformer m.m. ofte er anderledes end i Danmark. Du skal også kunne sætte pris på muligheden for fordybelse mellem større øvelser.

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer, og du skal forud for tiltrædelse i stillingen have gennemført kursus for enkeltmandsudsendte (EMU) og i det hele taget opretholde status i forhold til det beredskab, ARRC til enhver tid er underlagt. Såfremt du ikke tidligere har gjort tjeneste i rammen af et NATO hovedkvarter skal du forvente at skulle gennemføre kurset/kurserne M5-32 NATO Staff Officer Orientation Course på NATO School i Oberammergau inden din tiltrædelse, alter-nativt snarest muligt herefter.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Ansættelse i stillingen vil som udgangspunkt ske for en treårig periode med mulighed for forlængelse med op til et år. Perioden kan variere under hensyn til forsvarets behov ligesom det må forventes, at stillingens indhold kan ændres over tid grundet organisationens kontinuerlige tilpasning.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på op til 4 år.

Du vil blive udstationeret under den nye udetillægsordning. Du får blandt andet betalt din flytning, din bolig og driften af denne. Desuden har du mulighed for at forhandle personligt kvalifikationstillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Stillingen kræver gode engelskkundskaber, og du skal derfor kunne bestå engelsk sprog-test SLP 3-3-3-3, jf. NATO STANAG. Derudover skal du kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen samt besidde grundlæggende færdigheder inden for de normale MS-Office applikationer.

Kontakt og ansøgning:
Yderligere oplysninger om hovedkvarteret og dets virke, vilkårene som dansker i UK m.m. kan indhentes ved den danske Senior National Officer (SNO) i Storbritannien, oberst Keld Christensen på telefon +44 7483 169928 eller via mail hqarrc-001@mil.dk (FIIN: HQARRC-001).

Oplysninger vedr. stillingsindhold og kommende opgaver kan indhentes ved den nuværende stillingsindehaver, major Valdemar Secher på telefon +44 7763 704214 eller FIIN: HQARRC-005.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 3266 5150.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2022

Ansættelsesdato 1. august 2023.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.