Stærk sektionschef til komplekse og kritiske sundheds-it-systemer (forlænget frist)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du ambitioner, visioner og erfaring med it-understøttelse og udvikling? Brænder du for at gøre en forskel indenfor et vigtigt og udbredt system i sundhedssektoren? Vil du være med til at gennemføre et ambitiøst og omfattende organisations- og it-implementeringsprojekt indenfor billeddiagnostikken? Vil du sikre effektive it-redskaber indenfor forskning og telemedicin? Så er denne stilling i Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) formentlig noget for dig.

Som chef for sektionen Billeddiagnostiske Systemer skal du sammen med dine medarbejdere levere udvikling og systemunderstøttelse til både det billeddiagnostiske område og til området for det kliniske, forskning og patientinddragelse, i tæt samarbejde med hospitaler og virksomheder i Region Hovedstaden.

I CIMT bidrager vi til grundlaget for et velfungerende sundhedsvæsen for Region Hovedstadens mere end 1,8 millioner borgere og 44.000 ansatte.

Fremtidens billeddiagnostik
Region Hovedstaden skal etablere et nyt system til billeddiagnostikken. Systemet er ét af de største og mest kritiske systemer i regionen og vil være et af det største af sin art i Europa. Systemet understøtter mange forskellige arbejdsgange og håndterer millioner af undersøgelser om året, som deles på tværs af mange aktører.
Generelt spiller billeddiagnostikken en helt central rolle i mange sygdomsforløb, ift. både udredning og behandling, og er dermed også en central funktion for de øvrige kliniske områder. Kravene til billeddiagnostikken øges konstant: Antallet af billeder/undersøgelser vokser, og det skal gøres hurtigere og mere effektivt. Området er i rivende udvikling med store projekter i regionen og udvikling på den enkelte afdeling hos klinikere og forskere. Fremtiden for billeddiagnostikken indeholder en række nye og spændende muligheder for bl.a. kunstig intelligens i løsningerne til analysering, diagnosticering og behandlingsunderstøttelse og nye metoder til at erhverve undersøgelserne. Der er derfor et stort ønske om og høje forventninger til det nye system, og etableringen er ambitiøs – såvel klinisk som teknologisk.

Klinisk, forskning og patientinddragelse
Domænet indeholder et omfattende systemområde, som understøtter kliniske funktioner, der ikke er understøttet af Sundhedsplatformen. Det indeholder ligeledes implementering og understøttelse af systemer til forskning og kvalitet samt til telemedicin. Det kliniske område dækker over mange specialer og dermed en bred interessentskare. Der er flere store og vigtige opgaver i gang indenfor området ift. anskaffelse af nye systemer samtidig med ledelsesmæssigt, at understøtte konsolidering af funktionaliteten i samspil med Sundhedsplatformen.

Stillingen
Vi søger en robust og initiativrig leder, der kan skabe retning, resultater og motivation for de ca. 23 dygtige medarbejdere, som du bliver personaleleder for. Du bliver ansvarlig for både udvikling og applikationsvedligeholdelse ift. billeddiagnostiske og kliniske, forsknings- og patientinddragelsessystemer. Du skal lede medarbejdere med både sundhedsfaglige og it-faglige baggrunde.

Du får som linjeansvarlig chef en vigtig rolle i anskaffelses- og implementeringsprojektet af det nye system til billeddiagnostikken ift. at bygge bro mellem projekt, øvrig CIMT-organisation og det fremtidige samarbejde med hospitalerne. Du kommer til at skulle opbygge den fortsættende udviklings- og forvaltningsorganisation, så den er klar til at overtage og effektivt understøtte og videreudvikle det nye system. Undervejs skal det nuværende system fungere og vedligeholdes indtil afvikling. Systemporteføljen andrager en værdi på flere hundrede mio. kr.
Du vil som leder i CIMT indgå i den tværgående ledergruppe bestående af sektionsledere, enhedschefer og direktionen i CIMT.

Ansvar og opgaver:

 • Sætte klare mål og rammer for sektionen og dens udvikling
 • Aftale leverancer med hospitalerne samt gennemføre disse
 • Bedrive faglig ledelse, herunder sammensætning af kompetencer og fremme udvikling af faglig kvalitet
 • Sikre fundamentet for stabil drift og udvikling af området
 • Igangsætte initiativer der understøtter hospitalernes anvendelse af systemerne
 • Løbende leverandørstyring
 • Indgå i strategisk, taktisk og operationel dialog med hospitalerne omkring systemunderstøttelsen på dit område
 • Implementere agile arbejdsmetoder i sektionen
 • Sikre sammenhæng i opgaveløsningen med de øvrige sektioner i CIMT
 • Lede med fokus på resultater, servicemål og kapacitetsstyring
Om dig
Du har opnået ledererfaring i en organisation/gruppe, hvor systemkompleksitet og kvalitet har været væsentlig. Du har arbejdet i eller tæt sammen med en it-organisation og haft et ansvar for, at den samlede leverance til brugerne blev leveret og fungerede bedst muligt. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde agilt, har kendskab til sundhedsvæsenet og også gerne forskning. Herudover formår du at spænde fra at møde dine medarbejdere i øjenhøjde og til at begå dig i strategiske beslutningsprocesser, ligesom du har kendskab til eller interesse for anvendelsen af kunstig intelligens, som et element i den samlede løsning.

Du har en it eller teknisk rettet kandidatuddannelse, alternativt et tilsvarende karriereforløb suppleret med kompetenceopbyggende kurser.

Vi forventer, at du:

 • Har relevant ledererfaring fra komplekse systemmiljøer, gerne i kombination med sundhedsområdet
 • Kan skabe gejst blandt dine medarbejdere og fremme en kultur, der bygger på vidensdeling, initiativ, kvalitet samt helhedssyn
 • Kan omsætte strategier og mål til konkrete ledelseshandlinger
 • Kan sikre kapacitetsstyring af sektionens medarbejdere og opgaveportefølje
 • Kommunikerer klart, aktivt og troværdigt
 • Har en positiv og anerkendende tilgang til dine omgivelser
 • Har it-mæssige kompetencer til at udforske og udfordre, så du kan sikre solide løsninger
 • Har erfaring med styring af udviklingsleverancer og applikationsvedligeholdelse
 • Har erfaring med løbende leverandørstyring og indgåelse af aftaler
 • Løbende udvikler både din egen sektion og bidrager til en samlet udvikling af enheden
Om os
Vi er en ny enhed på ca. 70 medarbejdere fordelt i to sektioner og et projektteam. Vi er en blandet medarbejdergruppe med mange forskellige faglige baggrunde, vi lægger stor vægt på et godt fagligt og socialt fællesskab, hvor vi samarbejder og bruger hinandens kompetencer. I alt hvad vi gør, sætter vi kunderne i centrum. Vi har en uformel kultur med kolleger, der er klar til at hjælpe og støtte dig som ny.

CIMT er Danmarks største offentlige center for sundhedsteknologi. Vi driver, supporterer og udvikler It, medico-udstyr og telefoni på Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre. CIMT beskæftiger ca. 900 mennesker og har et stærkt fagligt miljø med gode udviklingsmuligheder. Du kan læse mere om CIMT her: www.regionh.dk/imt

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til Danske Regioners ’Aftale for chefer’.

Tiltrædelse er pr. 1 november 2021 eller efter aftale. Du bliver en del af ledergruppen i enheden Diagnostiske systemer med reference til enhedschefen.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Berit Brandenborg på telefon 61 56 21 88 eller på mail: berit.brandenborg@regionh.dk

Ansøgningsprocedure
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV samt andre relevante dokumenter senest 24. september 2021.

Vi forventer at holde samtaler i ugerne 40 og 41. Der vil indgå test i rekrutteringsforløbet, hvis du går videre efter første samtale.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Stærk sektionschef til komplekse og kritiske sundheds-it-systemer (forlænget frist)

Har du ambitioner, visioner og erfaring med it-understøttelse og udvikling? Brænder du for at gøre en forskel indenfor et vigtigt og udbredt system i sundhedssektoren? Vil du være med til at gennemføre et ambitiøst og omfattende organisations- og it-implementeringsprojekt indenfor billeddiagnostikken? Vil du sikre effektive it-redskaber indenfor forskning og telemedicin? Så er denne stilling i Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) formentlig noget for dig.

Som chef for sektionen Billeddiagnostiske Systemer skal du sammen med dine medarbejdere levere udvikling og systemunderstøttelse til både det billeddiagnostiske område og til området for det kliniske, forskning og patientinddragelse, i tæt samarbejde med hospitaler og virksomheder i Region Hovedstaden.

I CIMT bidrager vi til grundlaget for et velfungerende sundhedsvæsen for Region Hovedstadens mere end 1,8 millioner borgere og 44.000 ansatte.

Fremtidens billeddiagnostik
Region Hovedstaden skal etablere et nyt system til billeddiagnostikken. Systemet er ét af de største og mest kritiske systemer i regionen og vil være et af det største af sin art i Europa. Systemet understøtter mange forskellige arbejdsgange og håndterer millioner af undersøgelser om året, som deles på tværs af mange aktører.
Generelt spiller billeddiagnostikken en helt central rolle i mange sygdomsforløb, ift. både udredning og behandling, og er dermed også en central funktion for de øvrige kliniske områder. Kravene til billeddiagnostikken øges konstant: Antallet af billeder/undersøgelser vokser, og det skal gøres hurtigere og mere effektivt. Området er i rivende udvikling med store projekter i regionen og udvikling på den enkelte afdeling hos klinikere og forskere. Fremtiden for billeddiagnostikken indeholder en række nye og spændende muligheder for bl.a. kunstig intelligens i løsningerne til analysering, diagnosticering og behandlingsunderstøttelse og nye metoder til at erhverve undersøgelserne. Der er derfor et stort ønske om og høje forventninger til det nye system, og etableringen er ambitiøs – såvel klinisk som teknologisk.

Klinisk, forskning og patientinddragelse
Domænet indeholder et omfattende systemområde, som understøtter kliniske funktioner, der ikke er understøttet af Sundhedsplatformen. Det indeholder ligeledes implementering og understøttelse af systemer til forskning og kvalitet samt til telemedicin. Det kliniske område dækker over mange specialer og dermed en bred interessentskare. Der er flere store og vigtige opgaver i gang indenfor området ift. anskaffelse af nye systemer samtidig med ledelsesmæssigt, at understøtte konsolidering af funktionaliteten i samspil med Sundhedsplatformen.

Stillingen
Vi søger en robust og initiativrig leder, der kan skabe retning, resultater og motivation for de ca. 23 dygtige medarbejdere, som du bliver personaleleder for. Du bliver ansvarlig for både udvikling og applikationsvedligeholdelse ift. billeddiagnostiske og kliniske, forsknings- og patientinddragelsessystemer. Du skal lede medarbejdere med både sundhedsfaglige og it-faglige baggrunde.

Du får som linjeansvarlig chef en vigtig rolle i anskaffelses- og implementeringsprojektet af det nye system til billeddiagnostikken ift. at bygge bro mellem projekt, øvrig CIMT-organisation og det fremtidige samarbejde med hospitalerne. Du kommer til at skulle opbygge den fortsættende udviklings- og forvaltningsorganisation, så den er klar til at overtage og effektivt understøtte og videreudvikle det nye system. Undervejs skal det nuværende system fungere og vedligeholdes indtil afvikling. Systemporteføljen andrager en værdi på flere hundrede mio. kr.
Du vil som leder i CIMT indgå i den tværgående ledergruppe bestående af sektionsledere, enhedschefer og direktionen i CIMT.

Ansvar og opgaver:

 • Sætte klare mål og rammer for sektionen og dens udvikling
 • Aftale leverancer med hospitalerne samt gennemføre disse
 • Bedrive faglig ledelse, herunder sammensætning af kompetencer og fremme udvikling af faglig kvalitet
 • Sikre fundamentet for stabil drift og udvikling af området
 • Igangsætte initiativer der understøtter hospitalernes anvendelse af systemerne
 • Løbende leverandørstyring
 • Indgå i strategisk, taktisk og operationel dialog med hospitalerne omkring systemunderstøttelsen på dit område
 • Implementere agile arbejdsmetoder i sektionen
 • Sikre sammenhæng i opgaveløsningen med de øvrige sektioner i CIMT
 • Lede med fokus på resultater, servicemål og kapacitetsstyring
Om dig
Du har opnået ledererfaring i en organisation/gruppe, hvor systemkompleksitet og kvalitet har været væsentlig. Du har arbejdet i eller tæt sammen med en it-organisation og haft et ansvar for, at den samlede leverance til brugerne blev leveret og fungerede bedst muligt. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde agilt, har kendskab til sundhedsvæsenet og også gerne forskning. Herudover formår du at spænde fra at møde dine medarbejdere i øjenhøjde og til at begå dig i strategiske beslutningsprocesser, ligesom du har kendskab til eller interesse for anvendelsen af kunstig intelligens, som et element i den samlede løsning.

Du har en it eller teknisk rettet kandidatuddannelse, alternativt et tilsvarende karriereforløb suppleret med kompetenceopbyggende kurser.

Vi forventer, at du:

 • Har relevant ledererfaring fra komplekse systemmiljøer, gerne i kombination med sundhedsområdet
 • Kan skabe gejst blandt dine medarbejdere og fremme en kultur, der bygger på vidensdeling, initiativ, kvalitet samt helhedssyn
 • Kan omsætte strategier og mål til konkrete ledelseshandlinger
 • Kan sikre kapacitetsstyring af sektionens medarbejdere og opgaveportefølje
 • Kommunikerer klart, aktivt og troværdigt
 • Har en positiv og anerkendende tilgang til dine omgivelser
 • Har it-mæssige kompetencer til at udforske og udfordre, så du kan sikre solide løsninger
 • Har erfaring med styring af udviklingsleverancer og applikationsvedligeholdelse
 • Har erfaring med løbende leverandørstyring og indgåelse af aftaler
 • Løbende udvikler både din egen sektion og bidrager til en samlet udvikling af enheden
Om os
Vi er en ny enhed på ca. 70 medarbejdere fordelt i to sektioner og et projektteam. Vi er en blandet medarbejdergruppe med mange forskellige faglige baggrunde, vi lægger stor vægt på et godt fagligt og socialt fællesskab, hvor vi samarbejder og bruger hinandens kompetencer. I alt hvad vi gør, sætter vi kunderne i centrum. Vi har en uformel kultur med kolleger, der er klar til at hjælpe og støtte dig som ny.

CIMT er Danmarks største offentlige center for sundhedsteknologi. Vi driver, supporterer og udvikler It, medico-udstyr og telefoni på Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre. CIMT beskæftiger ca. 900 mennesker og har et stærkt fagligt miljø med gode udviklingsmuligheder. Du kan læse mere om CIMT her: www.regionh.dk/imt

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til Danske Regioners ’Aftale for chefer’.

Tiltrædelse er pr. 1 november 2021 eller efter aftale. Du bliver en del af ledergruppen i enheden Diagnostiske systemer med reference til enhedschefen.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Berit Brandenborg på telefon 61 56 21 88 eller på mail: berit.brandenborg@regionh.dk

Ansøgningsprocedure
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV samt andre relevante dokumenter senest 24. september 2021.

Vi forventer at holde samtaler i ugerne 40 og 41. Der vil indgå test i rekrutteringsforløbet, hvis du går videre efter første samtale.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.