Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Statskonsulent (fødevarer, landbrug og fiskeri), ambassaden i Beijing

STATSKONSULENT (FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI) 
TIL DEN DANSKE AMBASSADE I BEIJING 
 
 
 
Har kombinationen af Kina, fødevarer, landbrug og fiskeri samt forretningsudvikling og politisk analyse din interesse? Har du ledelseserfaring og gode diplomatiske evner? Så er det måske dig, vi leder efter til stillingen som leder af Fødevareteamet og med ansvar for kommerciel og politisk rådgivning til danske fødevarevirksomheder, myndigheder og organisationer på det kinesiske marked.  
 
Generelt om stillingen 
Som statskonsulent har du ansvaret for at fremme danske virksomheders eksport og bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering i Kina. Du skal udbygge og vedligeholde netværk blandt relevante myndigheder, erhvervsorganisationer, virksomheder, politikere, meningsdannere, nyhedsmedier mv.  
 
Du vil være ansvarlig for fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet. Teamet indgår i den samlede Kina-organisation med teammedlemmer ved generalkonsulaterne i Shanghai, Guangzhou og Chongqing samt handelskontoret i Taipei. Der er etableret et tæt tværgående, sektorbaseret samarbejde, hvor medarbejdere fra de enkelte repræsentationer indgår i tværgående sektorteams. Du vil være teamleder for ca. 10 medarbejdere, herunder en udsendt vækstrådgiver der arbejder med myndighedskontakter i forhold til de kinesiske reformplaner på området. Du vil i det daglige referere til ledelsen på ambassaden i Beijing.  
 
Dit ansvar bliver at bistå danske virksomheder og myndigheder med at fastholde den eksisterende eksport samt bane vejen for yderligere vækst på det kinesiske marked. Fødevareeksporten til Kina er voksende med betydelige interesser fra erhvervslivet. Opgaven er derfor at udvikle nye muligheder og at bygge bro mellem kunder i dansk erhvervsliv, deres kinesiske partnere samt myndigheder og organisationer i Danmark og Kina. Du vil således i samarbejde med dygtige kinesiske og danske kollegaer løse opgaver for danske virksomheder. Jeres rådgivning skal skabe værdi på et højt kvalificeret niveau med henblik på at fremme dansk eksport og internationalisering inden for området.    
 
Du rapporterer løbende til Miljø- og Fødevareministeriet og andre relevante interessenter om den generelle udvikling i fødevare- og landbrugs- og fiskeriforhold, herunder i relation til internationale handelsforhandlinger (WTO og EU), fødevarelovgivning, fødevareproduktion, forbrugerpolitiske forhold, grøn systemeksport, økologi samt andre forhold. Du skal varetage sager mellem de involverede myndigheder i værtslandet og danske myndigheder samt holde kontakt med EU-delegationen på dit sagsområde. Miljørelaterede opgaver på fx vand- og luftteknologi og cirkulær økonomi vil i løbet af udsendelsen blive en del af porteføljen. 
 
Du er således den naturlige forhandler og problemløser i sager og aftaler mellem Miljø- og Fødevareministeriet og de relevante kinesiske myndigheder vedrørende fødevarepolitiske og føde-varemæssige spørgsmål, hvor du i tæt samarbede med myndighederne i Danmark arbejder med at løse konkrete problemstillinger knyttet til den danske eksport. Du vil også arbejde tæt sammen med EU-kollegaer, herunder EU-delegationen i mange sager. Du er også ansvarlig for at bistå i et kriseberedskab på fødevareområdet. 
 
Eksportrådet udfører eksportrådgivning mod betaling, og der er til stillingen knyttet en række både personlige resultatmål og medansvar for fælles resultatmål i Kina, herunder værdiskabelse, kundeudbredelse, budgetmål, m.v. Således skal du have fokus på udvikling, salg og leverance af rådgivningsopgaver, der kan skabe værdi hos danske virksomheder – og som ansvar-lig for fødevareteamet skal du motivere til og sikre, at hele teamet efterlever dette.   
 
Om dig 
Du har en relevant akademisk uddannelse, fx samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig og behersker ubesværet dansk og engelsk på forhandlingsniveau. Derudover besidder du følgende faglige kvalifikationer inden for fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet: 

 • Solidt kendskab til dansk erhvervsliv 
 • Viden om politiske forhold, herunder danske myndigheders samt EU-institutionernes opga-ver og arbejde såvel som den internationale handelspolitiske dagsorden 
 • Erfaring med public service opgaver og arbejdet i en politisk ledet organisation 
 • Forståelse for de reguleringsmæssige og markedsmæssige muligheder og udfordringer i det pågældende værtsland. 
 • Kendskab til EU-politikker og -dagsordner samt kendskab til WTO særligt hvad angår de sanitære og phytosanitære områder 
 
Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen, at du kan nikke særligt genkendende til føl-gende personlige kompetencer: 
 • Du har ledelsesmæssig erfaring, og du kan planlægge og prioritere resurser, så du og dine kollegaer når de opstillede mål  
 • Diplomatiske evner og god kulturforståelse 
 • Stærke forhandlingsevner – også på højt hierarkisk niveau 
 • Resultatorientering og selvstændigt drive 
 • Kundeorientering og kommercielt ”mind-set” 
 • God teamspiller, der også arbejder effektivt på egen hånd 
 • Kendskab til kinesisk sprog såvel som kinesisk kultur vil være en fordel, men er ikke afgørende. 
 
Vilkår 
Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år med mulighed for forlængelse i 1-2 år. Du vil blive aflønnet efter gældende overenskomst i Staten. Under udsendelsen får du et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjeneste bolig på passende niveau til rådighed under udsendelsen efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole m.v. i henhold til Udenrigsministeriets regler. 
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt. 
  
Der må påregnes en del rejseaktivitet i Kina og til Danmark. 
 
Tiltrædelse 
1. august 2018. 
 
Ansøgning 
Ansøgningsfristen er fredag d. 23. februar 2018 kl. 12.00. Stillingerne søges på www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb vil det ikke længere være muligt at registrere en ansøgning eller tilføje dokumenter. 
 
Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 
 
Kontakt 
Du kan læse om Eksportrådet på www.eksportraadet.dk. og få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kontorchef Tejs Binderup i Miljø- og Fødevareministeriet på 22 57 71 42, e-mail tebi@mfvm.dk eller til handelschef på ambassaden i Beijing Jakob Linulf på jaklin@um.dk. Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Randi Vanderskrog Untidt på tlf. 33 92 01 28, e-mail ranvan@um.dk. 
 
***??? 
Om os 
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. www.um.dk.
 
Udenrigsministeriet - Eksportrådet åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medar-bejder i Eksportrådet har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. Eksportrådet har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der arbejder på Danmarks ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i over 60 lande, hertil desuden fire innovationscentre. 
 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329758535Phoenix-7ad7526612018-02-09T17:13:36.570Statskonsulent (fødevarer, landbrug og fiskeri), ambassaden i BeijingSTATSKONSULENT (FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI) 
TIL DEN DANSKE AMBASSADE I BEIJING 
 
 
 
Har kombinationen af Kina, fødevarer, landbrug og fiskeri samt forretningsudvikling og politisk analyse din interesse? Har du ledelseserfaring og gode diplomatiske evner? Så er det måske dig, vi leder efter til stillingen som leder af Fødevareteamet og med ansvar for kommerciel og politisk rådgivning til danske fødevarevirksomheder, myndigheder og organisationer på det kinesiske marked.  
 
Generelt om stillingen 
Som statskonsulent har du ansvaret for at fremme danske virksomheders eksport og bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering i Kina. Du skal udbygge og vedligeholde netværk blandt relevante myndigheder, erhvervsorganisationer, virksomheder, politikere, meningsdannere, nyhedsmedier mv.  
 
Du vil være ansvarlig for fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet. Teamet indgår i den samlede Kina-organisation med teammedlemmer ved generalkonsulaterne i Shanghai, Guangzhou og Chongqing samt handelskontoret i Taipei. Der er etableret et tæt tværgående, sektorbaseret samarbejde, hvor medarbejdere fra de enkelte repræsentationer indgår i tværgående sektorteams. Du vil være teamleder for ca. 10 medarbejdere, herunder en udsendt vækstrådgiver der arbejder med myndighedskontakter i forhold til de kinesiske reformplaner på området. Du vil i det daglige referere til ledelsen på ambassaden i Beijing.  
 
Dit ansvar bliver at bistå danske virksomheder og myndigheder med at fastholde den eksisterende eksport samt bane vejen for yderligere vækst på det kinesiske marked. Fødevareeksporten til Kina er voksende med betydelige interesser fra erhvervslivet. Opgaven er derfor at udvikle nye muligheder og at bygge bro mellem kunder i dansk erhvervsliv, deres kinesiske partnere samt myndigheder og organisationer i Danmark og Kina. Du vil således i samarbejde med dygtige kinesiske og danske kollegaer løse opgaver for danske virksomheder. Jeres rådgivning skal skabe værdi på et højt kvalificeret niveau med henblik på at fremme dansk eksport og internationalisering inden for området.    
 
Du rapporterer løbende til Miljø- og Fødevareministeriet og andre relevante interessenter om den generelle udvikling i fødevare- og landbrugs- og fiskeriforhold, herunder i relation til internationale handelsforhandlinger (WTO og EU), fødevarelovgivning, fødevareproduktion, forbrugerpolitiske forhold, grøn systemeksport, økologi samt andre forhold. Du skal varetage sager mellem de involverede myndigheder i værtslandet og danske myndigheder samt holde kontakt med EU-delegationen på dit sagsområde. Miljørelaterede opgaver på fx vand- og luftteknologi og cirkulær økonomi vil i løbet af udsendelsen blive en del af porteføljen. 
 
Du er således den naturlige forhandler og problemløser i sager og aftaler mellem Miljø- og Fødevareministeriet og de relevante kinesiske myndigheder vedrørende fødevarepolitiske og føde-varemæssige spørgsmål, hvor du i tæt samarbede med myndighederne i Danmark arbejder med at løse konkrete problemstillinger knyttet til den danske eksport. Du vil også arbejde tæt sammen med EU-kollegaer, herunder EU-delegationen i mange sager. Du er også ansvarlig for at bistå i et kriseberedskab på fødevareområdet. 
 
Eksportrådet udfører eksportrådgivning mod betaling, og der er til stillingen knyttet en række både personlige resultatmål og medansvar for fælles resultatmål i Kina, herunder værdiskabelse, kundeudbredelse, budgetmål, m.v. Således skal du have fokus på udvikling, salg og leverance af rådgivningsopgaver, der kan skabe værdi hos danske virksomheder – og som ansvar-lig for fødevareteamet skal du motivere til og sikre, at hele teamet efterlever dette.   
 
Om dig 
Du har en relevant akademisk uddannelse, fx samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig og behersker ubesværet dansk og engelsk på forhandlingsniveau. Derudover besidder du følgende faglige kvalifikationer inden for fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet: 
 • Solidt kendskab til dansk erhvervsliv 
 • Viden om politiske forhold, herunder danske myndigheders samt EU-institutionernes opga-ver og arbejde såvel som den internationale handelspolitiske dagsorden 
 • Erfaring med public service opgaver og arbejdet i en politisk ledet organisation 
 • Forståelse for de reguleringsmæssige og markedsmæssige muligheder og udfordringer i det pågældende værtsland. 
 • Kendskab til EU-politikker og -dagsordner samt kendskab til WTO særligt hvad angår de sanitære og phytosanitære områder 
 
Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen, at du kan nikke særligt genkendende til føl-gende personlige kompetencer: 
 • Du har ledelsesmæssig erfaring, og du kan planlægge og prioritere resurser, så du og dine kollegaer når de opstillede mål  
 • Diplomatiske evner og god kulturforståelse 
 • Stærke forhandlingsevner – også på højt hierarkisk niveau 
 • Resultatorientering og selvstændigt drive 
 • Kundeorientering og kommercielt ”mind-set” 
 • God teamspiller, der også arbejder effektivt på egen hånd 
 • Kendskab til kinesisk sprog såvel som kinesisk kultur vil være en fordel, men er ikke afgørende. 
 
Vilkår 
Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år med mulighed for forlængelse i 1-2 år. Du vil blive aflønnet efter gældende overenskomst i Staten. Under udsendelsen får du et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjeneste bolig på passende niveau til rådighed under udsendelsen efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole m.v. i henhold til Udenrigsministeriets regler. 
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt. 
  
Der må påregnes en del rejseaktivitet i Kina og til Danmark. 
 
Tiltrædelse 
1. august 2018. 
 
Ansøgning 
Ansøgningsfristen er fredag d. 23. februar 2018 kl. 12.00. Stillingerne søges på www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb vil det ikke længere være muligt at registrere en ansøgning eller tilføje dokumenter. 
 
Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 
 
Kontakt 
Du kan læse om Eksportrådet på www.eksportraadet.dk. og få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kontorchef Tejs Binderup i Miljø- og Fødevareministeriet på 22 57 71 42, e-mail tebi@mfvm.dk eller til handelschef på ambassaden i Beijing Jakob Linulf på jaklin@um.dk. Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Randi Vanderskrog Untidt på tlf. 33 92 01 28, e-mail ranvan@um.dk. 
 
***??? 
Om os 
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. www.um.dk.
 
Udenrigsministeriet - Eksportrådet åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medar-bejder i Eksportrådet har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. Eksportrådet har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der arbejder på Danmarks ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i over 60 lande, hertil desuden fire innovationscentre. 
 

2018-02-24T01:02:44.340 STATSKONSULENT (FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI) TIL DEN DANSKE AMBASSADE I BEIJING Har kombinationen af Kina, fødevarer, landbrug og fiskeri samt forretningsudvikling og politisk analyse din interesse? Har du ledelseserfaring og gode diplomatiske evner? Så er det måske dig, vi leder efter til stillingen som leder af Fødevareteamet og med ansvar for kommerciel og politisk rådgivning til danske fødevarevirksomheder, myndigheder og organisationer på det kinesiske marked. Generelt om stillingen Som statskonsulent har du ansvaret for at fremme danske virksomheders eksport og bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering i Kina. Du skal udbygge og vedligeholde netværk blandt relevante myndigheder, erhvervsorganisationer, virksomheder, politikere, meningsdannere, nyhedsmedier mv. Du vil være ansvarlig for fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet. Teamet indgår i den samlede Kina-organisation med teammedlemmer ved generalkonsulaterne i Shanghai, Guangzhou og Chongqing samt handelskontoret i Taipei. Der er etableret et tæt tværgående, sektorbaseret samarbejde, hvor medarbejdere fra de enkelte repræsentationer indgår i tværgående sektorteams. Du vil være teamleder for ca. 10 medarbejdere, herunder en udsendt vækstrådgiver der arbejder med myndighedskontakter i forhold til de kinesiske reformplaner på området. Du vil i det daglige referere til ledelsen på ambassaden i Beijing. Dit ansvar bliver at bistå danske virksomheder og myndigheder med at fastholde den eksisterende eksport samt bane vejen for yderligere vækst på det kinesiske marked. Fødevareeksporten til Kina er voksende med betydelige interesser fra erhvervslivet. Opgaven er derfor at udvikle nye muligheder og at bygge bro mellem kunder i dansk erhvervsliv, deres kinesiske partnere samt myndigheder og organisationer i Danmark og Kina. Du vil således i samarbejde med dygtige kinesiske og danske kollegaer løse opgaver for danske virksomheder. Jeres rådgivning skal skabe værdi på et højt kvalificeret niveau med henblik på at fremme dansk eksport og internationalisering inden for området. Du rapporterer løbende til Miljø- og Fødevareministeriet og andre relevante interessenter om den generelle udvikling i fødevare- og landbrugs- og fiskeriforhold, herunder i relation til internationale handelsforhandlinger (WTO og EU), fødevarelovgivning, fødevareproduktion, forbrugerpolitiske forhold, grøn systemeksport, økologi samt andre forhold. Du skal varetage sager mellem de involverede myndigheder i værtslandet og danske myndigheder samt holde kontakt med EU-delegationen på dit sagsområde. Miljørelaterede opgaver på fx vand- og luftteknologi og cirkulær økonomi vil i løbet af udsendelsen blive en del af porteføljen. Du er således den naturlige forhandler og problemløser i sager og aftaler mellem Miljø- og Fødevareministeriet og de relevante kinesiske myndigheder vedrørende fødevarepolitiske og føde-varemæssige spørgsmål, hvor du i tæt samarbede med myndighederne i Danmark arbejder med at løse konkrete problemstillinger knyttet til den danske eksport. Du vil også arbejde tæt sammen med EU-kollegaer, herunder EU-delegationen i mange sager. Du er også ansvarlig for at bistå i et kriseberedskab på fødevareområdet. Eksportrådet udfører eksportrådgivning mod betaling, og der er til stillingen knyttet en række både personlige resultatmål og medansvar for fælles resultatmål i Kina, herunder værdiskabelse, kundeudbredelse, budgetmål, m.v. Således skal du have fokus på udvikling, salg og leverance af rådgivningsopgaver, der kan skabe værdi hos danske virksomheder og som ansvar-lig for fødevareteamet skal du motivere til og sikre, at hele teamet efterlever dette. Om dig Du har en relevant akademisk uddannelse, fx samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig og behersker ubesværet dansk og engelsk på forhandlingsniveau. Derudover besidder du følgende faglige kvalifikationer inden for fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet: Solidt kendskab til dansk erhvervsliv Viden om politiske forhold, herunder danske myndigheders samt EU-institutionernes opga-ver og arbejde såvel som den internationale handelspolitiske dagsorden Erfaring med public service opgaver og arbejdet i en politisk ledet organisation Forståelse for de reguleringsmæssige og markedsmæssige muligheder og udfordringer i det pågældende værtsland. Kendskab til EU-politikker og -dagsordner samt kendskab til WTO særligt hvad angår de sanitære og phytosanitære områder Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen, at du kan nikke særligt genkendende til føl-gende personlige kompetencer: Du har ledelsesmæssig erfaring, og du kan planlægge og prioritere resurser, så du og dine kollegaer når de opstillede mål Diplomatiske evner og god kulturforståelse Stærke forhandlingsevner også på højt hierarkisk niveau Resultatorientering og selvstændigt drive Kundeorientering og kommercielt mind-set God teamspiller, der også arbejder effektivt på egen hånd Kendskab til kinesisk sprog såvel som kinesisk kultur vil være en fordel, men er ikke afgørende. Vilkår Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år med mulighed for forlængelse i 1-2 år. Du vil blive aflønnet efter gældende overenskomst i Staten. Under udsendelsen får du et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjeneste bolig på passende niveau til rådighed under udsendelsen efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole m.v. i henhold til Udenrigsministeriets regler. Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt. Der må påregnes en del rejseaktivitet i Kina og til Danmark. Tiltrædelse 1. august 2018. Ansøgning Ansøgningsfristen er fredag d. 23. februar 2018 kl. 12.00. Stillingerne søges på www.um.dk under job ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på søg stillingen . Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb vil det ikke længere være muligt at registrere en ansøgning eller tilføje dokumenter. Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Kontakt Du kan læse om Eksportrådet på www.eksportraadet.dk. og få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kontorchef Tejs Binderup i Miljø- og Fødevareministeriet på 22 57 71 42, e-mail tebi@mfvm.dk eller til handelschef på ambassaden i Beijing Jakob Linulf på jaklin@um.dk. Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Randi Vanderskrog Untidt på tlf. 33 92 01 28, e-mail ranvan@um.dk. ***??? Om os Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. www.um.dk. Udenrigsministeriet - Eksportrådet åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medar-bejder i Eksportrådet har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. Eksportrådet har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der arbejder på Danmarks ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i over 60 lande, hertil desuden fire innovationscentre.11Jobnet7ad75266100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-23T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=110751&DepartmentId=6061&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3106515Udenrigsministeriet11Asiatisk Plads 21402København KDKDanmark155.6745784012.58902370
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset524045JobNet47686701000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=7ad75266https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=7ad75266https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=7ad75266&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=7ad75266&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Finans_og_oekonomi/Oekonomi/3.jpgØnsker du et spændende job som Agrarøkonom? Hos Udenrigsministeriet tilbyder vi arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejder.12008001Dansk3Læse/ tale321301Agrarøkonom3Økonomi352909549importimport_7ad75266DKDanmarkDKDanmarkda-DK