Stefanshjemmet søger fagligt velfunderede terapeuter til nye spændende opgaver.

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Stefanshjemmet søger 6 fagligt velfunderede terapeuter/pædagog/ sundhedsmedarbejdere til nye spændende opgaver

Stefanshjemmet er et bo- og beskæftigelsestilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade og/eller svære fysiske handicap. På afdelingen Havglimt 1, som har den flotteste udsigt ud over Århus Bugt, er der pt. 8 beboere. Pr. 1.10. og 1.11. udvides afdelingen med 2 beboere, hvoraf den ene beboer har en kommunal merbevilling pga. kompleksiteten i opgaven. Pågældende bor i forvejen på afdelingen, men opgaven omkring pleje, omsorg, bostøtte og aktivitet er i en periode blevet løst af et eksternt pædagogisk konsulentfirma. Denne opgave overgår pr. 1.11. delvist igen til Stefanshjemmet, hvorfor der nu igangsættes en løbende overtagelse. Beboeren har en hjerneskade, er kørestolsbruger, har en tracheostomi og er døgnovervåget respiratorisk. Beboeren er impulsstyret med manglende indsigt i egen formåen.

Hjemtagelsen af denne opgave gennemføres over 3 måneder med start 1.11.2021, og der søges derfor fagligt uddannede medarbejdere, som ansættes hen over perioden mellem den 1.10.2021 – 1.1.2021. Der er tale om fastansættelse.

 

Stillingerne er på 30-37 timer i gennemsnit pr. uge.

Medarbejdere, der ansættes, har arbejdsopgaver både hos denne beboer og på den øvrige afdeling for at sikre, at vi ser vores arbejdsplads som et fælles område og ansvar, har et godt arbejdsmiljø samt vedligeholder faglig udvikling og et godt kollegaskab på hele afdelingen. De dage man er hos denne ene beboer, har man som udgangspunkt ikke opgaver i resten af afdelingen. Vagten er delt op i 7-timers vagter i tidsrummet kl. 6.00-20.00. Den øvrige afdelings vagter ligger indenfor tidsrummet 7.00 – 23.00

Vi søger medarbejdere med viden og indsigt i pædagogisk - og gerne neuropædagogisk tilgang og som kan sætte det i spil i hele afdelingen og hos denne beboer, som har et komplekst symptombillede. Beboeren er sansesart og har behov for en nuanceret tilgang til at veksle mellem skærmning og aktivitet samt at medarbejdere kan aflæse beboeren og tilbyde aktivitet og samvær i en overskuelig og veltilrettelagt ramme. Beboerens adfærd er grundet hjerneskaden forskelligartet og afspejler dels dagsformen dels den tilgang, han tilbydes. Den spænder fra en rolig og afbalanceret adfærd til en udadreagerende adfærd, hvor man som medarbejder skal kunne handle i forhold til sikkerhed for beboeren og for sig selv. Der arbejdes neuropædagogisk bl.a. omkring arousaregulering gennem sanser, nærvær og aktivitet samt med målrettet kontekstskift.

Der vil blive indlagt tværfaglig sparring omkring dette arbejde. I den kommende periode vil VISO forsøges inddraget til rådgivning omkring tilgang samt vægtning af de områder, der fokuseres på. I første omgang vil der blive oprettet et mindre team af medarbejdere omkring beboeren, hvoraf 1 medarbejder vil få en koordinatorfunktion omkring denne beboer.

Alle medarbejdere indgår i arbejdet på den øvrige afdeling på lige vilkår med plejeopgaver, bostøtte og aktiviteter for beboerne og byder ind i de fælles opgaver med hver deres faglighed. Vi søger en medarbejder, der har lyst til at indgå i plejen og omsorgen for beboerne og i tilrettelæggelsen af denne. Vi arbejder med udvikling ved at sætte vores ønsker og drømme i spil og ved at lægge op til at drøfte indsatserne til beboerne tværfagligt. Vi værdsætter såvel monofagligheden som tværfagligheden, så de enkeltes kompetencer og viden kommer i spil til gavn for beboerne.

Vi søger en medarbejder til vores afdeling, som:

 • er fagligt velfunderet og brænder for sit fag
 • har blik for at anvende sin faglighed ind i hverdagen, både gennem den daglige pleje og omsorg og gennem meningsfuld og lystbetonet aktivitet for og med beboerne
 • har viden om neuropædagogik og gerne vil sætte det i spil i en tværfaglig kontekst
 • gerne vil inddrage sansestimuli i beboernes hverdag og udbrede brugen af det
 • ser værdien i dokumentation og deling af viden i en tværfaglig kontekst
 • evner at tage sig tid til nærvær med beboerne og påskønner livshistorierne
 • er engageret og god til at se muligheder
 • er udadvendt, opsøgende og initiativrig
 • Er uddannet pædagog, terapeut, SOSU-assistent eller har anden relevant uddannelse/erfaring
 • Kan se sig selv med opgaver både på afdelingsniveau og hos beboeren med merbevilling

 

På afdelingen er der lige nu ca. 15 medarbejdere med forskellig baggrund og faglighed til at varetage pleje, omsorg, bostøtte og aktivitet for beboerne efter serviceloven. I praksis betyder det bl.a., at vi hver dag tilbyder aktiviteter for vores beboere i afdelingen samt ud af huset.

Som ansat på Stefanshjemmet er det vigtigt for os, at du er fagligt stolt, engageret og har hjertet på rette sted og et menneskesyn der stemmer overens med Stefanshjemmets værdier, som f.eks. respekt for det enkelte menneske og retten til selvbestemmelse. Dagligdagen byder på faglige udfordringer, etiske dilemmaer, gode kollegaer, godt arbejdsmiljø og højt humør. Vi ser os selv som en afdeling i udvikling og har mange ideer, vi gerne vil sætte i spil sammen med dig.

På Stefanshjemmet er der en boligforening med 44 boliger og et aktivitets- og samværstilbud med i alt 60 pladser. På Stefanshjemmet værner vi om det tværfaglige miljø og har omkring 150 ansatte. Hovedgrupperne af ansatte består af SOSU-assistenter, pædagoger og ergo- og fysioterapeuter.

Der vil blive udarbejdet et introduktionsprogram som en del af din oplæring i huset.

Arbejdstiden er skiftende dag- og aftenvagter med arbejde hver 3 weekend.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til principperne om ny løn efter overenskomst med de faglige organisationer.

Stefanshjemmet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Tina Rudebeck Holm, tlf. 4185 7871 for at høre mere om det daglige arbejde, inden du søger.

Du kan indhente mere viden om Stefanshjemmet på vores hjemmeside: www.stefanshjemmet.dk

Vi indkalder løbende til samtale

Ansøgningen skal sendes pr. mail til stefanshjemmet@aarhus.dk mærket ”faglig dygtig medarbejder Havglimt 1”. Anfør i din ansøgning om du er interesseret i også at søge koordinatorstillingen.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Stefanshjemmet søger fagligt velfunderede terapeuter til nye spændende opgaver.

Stefanshjemmet søger 6 fagligt velfunderede terapeuter/pædagog/ sundhedsmedarbejdere til nye spændende opgaver

Stefanshjemmet er et bo- og beskæftigelsestilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade og/eller svære fysiske handicap. På afdelingen Havglimt 1, som har den flotteste udsigt ud over Århus Bugt, er der pt. 8 beboere. Pr. 1.10. og 1.11. udvides afdelingen med 2 beboere, hvoraf den ene beboer har en kommunal merbevilling pga. kompleksiteten i opgaven. Pågældende bor i forvejen på afdelingen, men opgaven omkring pleje, omsorg, bostøtte og aktivitet er i en periode blevet løst af et eksternt pædagogisk konsulentfirma. Denne opgave overgår pr. 1.11. delvist igen til Stefanshjemmet, hvorfor der nu igangsættes en løbende overtagelse. Beboeren har en hjerneskade, er kørestolsbruger, har en tracheostomi og er døgnovervåget respiratorisk. Beboeren er impulsstyret med manglende indsigt i egen formåen.

Hjemtagelsen af denne opgave gennemføres over 3 måneder med start 1.11.2021, og der søges derfor fagligt uddannede medarbejdere, som ansættes hen over perioden mellem den 1.10.2021 – 1.1.2021. Der er tale om fastansættelse.

 

Stillingerne er på 30-37 timer i gennemsnit pr. uge.

Medarbejdere, der ansættes, har arbejdsopgaver både hos denne beboer og på den øvrige afdeling for at sikre, at vi ser vores arbejdsplads som et fælles område og ansvar, har et godt arbejdsmiljø samt vedligeholder faglig udvikling og et godt kollegaskab på hele afdelingen. De dage man er hos denne ene beboer, har man som udgangspunkt ikke opgaver i resten af afdelingen. Vagten er delt op i 7-timers vagter i tidsrummet kl. 6.00-20.00. Den øvrige afdelings vagter ligger indenfor tidsrummet 7.00 – 23.00

Vi søger medarbejdere med viden og indsigt i pædagogisk - og gerne neuropædagogisk tilgang og som kan sætte det i spil i hele afdelingen og hos denne beboer, som har et komplekst symptombillede. Beboeren er sansesart og har behov for en nuanceret tilgang til at veksle mellem skærmning og aktivitet samt at medarbejdere kan aflæse beboeren og tilbyde aktivitet og samvær i en overskuelig og veltilrettelagt ramme. Beboerens adfærd er grundet hjerneskaden forskelligartet og afspejler dels dagsformen dels den tilgang, han tilbydes. Den spænder fra en rolig og afbalanceret adfærd til en udadreagerende adfærd, hvor man som medarbejder skal kunne handle i forhold til sikkerhed for beboeren og for sig selv. Der arbejdes neuropædagogisk bl.a. omkring arousaregulering gennem sanser, nærvær og aktivitet samt med målrettet kontekstskift.

Der vil blive indlagt tværfaglig sparring omkring dette arbejde. I den kommende periode vil VISO forsøges inddraget til rådgivning omkring tilgang samt vægtning af de områder, der fokuseres på. I første omgang vil der blive oprettet et mindre team af medarbejdere omkring beboeren, hvoraf 1 medarbejder vil få en koordinatorfunktion omkring denne beboer.

Alle medarbejdere indgår i arbejdet på den øvrige afdeling på lige vilkår med plejeopgaver, bostøtte og aktiviteter for beboerne og byder ind i de fælles opgaver med hver deres faglighed. Vi søger en medarbejder, der har lyst til at indgå i plejen og omsorgen for beboerne og i tilrettelæggelsen af denne. Vi arbejder med udvikling ved at sætte vores ønsker og drømme i spil og ved at lægge op til at drøfte indsatserne til beboerne tværfagligt. Vi værdsætter såvel monofagligheden som tværfagligheden, så de enkeltes kompetencer og viden kommer i spil til gavn for beboerne.

Vi søger en medarbejder til vores afdeling, som:

 • er fagligt velfunderet og brænder for sit fag
 • har blik for at anvende sin faglighed ind i hverdagen, både gennem den daglige pleje og omsorg og gennem meningsfuld og lystbetonet aktivitet for og med beboerne
 • har viden om neuropædagogik og gerne vil sætte det i spil i en tværfaglig kontekst
 • gerne vil inddrage sansestimuli i beboernes hverdag og udbrede brugen af det
 • ser værdien i dokumentation og deling af viden i en tværfaglig kontekst
 • evner at tage sig tid til nærvær med beboerne og påskønner livshistorierne
 • er engageret og god til at se muligheder
 • er udadvendt, opsøgende og initiativrig
 • Er uddannet pædagog, terapeut, SOSU-assistent eller har anden relevant uddannelse/erfaring
 • Kan se sig selv med opgaver både på afdelingsniveau og hos beboeren med merbevilling

 

På afdelingen er der lige nu ca. 15 medarbejdere med forskellig baggrund og faglighed til at varetage pleje, omsorg, bostøtte og aktivitet for beboerne efter serviceloven. I praksis betyder det bl.a., at vi hver dag tilbyder aktiviteter for vores beboere i afdelingen samt ud af huset.

Som ansat på Stefanshjemmet er det vigtigt for os, at du er fagligt stolt, engageret og har hjertet på rette sted og et menneskesyn der stemmer overens med Stefanshjemmets værdier, som f.eks. respekt for det enkelte menneske og retten til selvbestemmelse. Dagligdagen byder på faglige udfordringer, etiske dilemmaer, gode kollegaer, godt arbejdsmiljø og højt humør. Vi ser os selv som en afdeling i udvikling og har mange ideer, vi gerne vil sætte i spil sammen med dig.

På Stefanshjemmet er der en boligforening med 44 boliger og et aktivitets- og samværstilbud med i alt 60 pladser. På Stefanshjemmet værner vi om det tværfaglige miljø og har omkring 150 ansatte. Hovedgrupperne af ansatte består af SOSU-assistenter, pædagoger og ergo- og fysioterapeuter.

Der vil blive udarbejdet et introduktionsprogram som en del af din oplæring i huset.

Arbejdstiden er skiftende dag- og aftenvagter med arbejde hver 3 weekend.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til principperne om ny løn efter overenskomst med de faglige organisationer.

Stefanshjemmet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Tina Rudebeck Holm, tlf. 4185 7871 for at høre mere om det daglige arbejde, inden du søger.

Du kan indhente mere viden om Stefanshjemmet på vores hjemmeside: www.stefanshjemmet.dk

Vi indkalder løbende til samtale

Ansøgningen skal sendes pr. mail til stefanshjemmet@aarhus.dk mærket ”faglig dygtig medarbejder Havglimt 1”. Anfør i din ansøgning om du er interesseret i også at søge koordinatorstillingen.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.