Strategisk områdeleder til Uddannelse til Alle Unge, Uddannelse Til Alle Unge | Ofir.dk
header background shadow

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!

Stillingen kan ikke længere søges via Ofir.
Uddannelse Til Alle Unge

Strategisk områdeleder til Uddannelse til Alle Unge

Uddannelse Til Alle Unge

Uddannelse til Alle Unge, Holbæk Kommune, søger en nytænkende, resultatorienteret og samarbejdende strategisk områdeleder til ’Vejledning og indsats for unge’.
 
Kerneopgaven for og med de unge
Holbæk Kommune er organiseret efter kerneopgaverne. Med kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge arbejder vi - for og med de unge - målrettet på, at alle unge er klar til og kommer godt igennem deres ungdomsuddannelse.
 
Uddannelse til Alle Unge er derfor et område præget af en bred opgaveportefølje. Vi har ansvar for alle kommunens opgaver i forhold til unge, som endnu ikke har en kompetencegivende uddannelse.  Vi løser opgaver indenfor beskæftigelsesloven og serviceloven for unge på uddannelseshjælp, ressourceforløb, STU etc. og derudover SSP, ungdomsskole og –klubber, dagundervisning og specialundervisning - alt dette på tværs af lovområder og traditionelle faggrænser.

Denne måde at organisere og løfte kerneopgaven på er unik i det kommunale landskab. Du vil som strategisk områdeleder derfor være med til at betræde helt nye veje for at opnå resultater og effekt for og med de unge. Vi står midt i store økonomiske udfordringer, så mange opgaver skal skæres til og nytænkes, så vi både opnår effekt med kerneopgaven og holder budgettet.
 
Opgaverne for den strategiske områdeleder
Du vil blive en del af kerneområdet Uddannelse til Alle Unge og får det strategiske ansvar for drift og udvikling af alle myndighedsopgaver og tilbud til unge i Holbæk Kommune – i tæt samspil med chefen for Uddannelse til Alle Unge, din strategiske lederkollega som har ansvar for ’Forebyggelse og undervisning til unge’, dine afdelingsledere, medarbejdere og samarbejdspartnere.
 
Området for vejledning og indsats til unge har ansvar for alle myndighedsopgaver til unge, det vil sige under både Beskæftigelsesloven og Serviceloven. Samtidig har området ansvar for en række boliger til unge samt alle aktive tilbud under de to lovgivninger. Vi driver en del tilbud og indsatser internt, og desuden er der opbygget et veludviklet samarbejde med frivillige.  

Vi bestræber os altid på at møde de unge ligeværdigt og tidligt med afsæt i empowerment og alt det, den unge kan og vil. Den unges uddannelsesplan er hele tiden omdrejningspunktet, også for de unge, som ikke går den lige vej fra grundskole til ungdomsuddannelse.
 
Særlige udfordringer
Med afsæt i Uddannelsesplan 2017 og koncernledelsens strategiplan for 2017 er det forventningen, at du i 2017 især skal fokusere på følgende udfordringer:
 
 • Stå i spidsen for at realisere de store økonomiske ambitioner i Ungeindsatsen gennem et omfattende arbejde med at gentænke og modernisere den måde, vi løser myndighedsopgaver for og med de unge på
 • Indgå med kraft og vilje i den særlige taskforce for de sociale indsatser, som i foråret 2017 på tværs af fire kerneopgaver i Holbæk Kommune skal sikre, at vi holder budget 2017, får styr på indsatsniveauer og har attraktive arbejdspladser på vores myndighedsområder
 • Være med til at nytænke og realisere den måde, vi organiserer og fokuserer en uddannelsesvejledning på, da Holbæk Kommune har valgt at træde ud af det hidtidige tværkommunale UU-samarbejde pr. august 2017
 • Tage initiativer til udvikling af effektive samarbejder med interne og eksterne aktører, herunder ungdomsuddannelserne og de mange private leverandører af opholdssteder og øvrige tilbud til unge
 • Videreudvikle sammenhængskraft samt konsolidere styring og ledelse i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge i samarbejde med chefen og din strategiske områdeleder-kollega, også ved at stå i spidsen for projekter der går på tværs af hele kerneområdet
 
Krav og forventninger
Det ledelsesmæssige ansvar er med reference til chefen for kerneområdet.
 
Din ledergruppe består af tre erfarne afdelingsledere fra Ungeindsatsen og Transitten samt et par teamledere. Samlet er der cirka 100 medarbejdere i ’Vejledning og indsats til unge’.
 
Du har selvstændigt budgetansvar for driften af ’Vejledning og indsats til unge’, dvs. aktivitetsudgifter, løn og andre personalerelaterede udgifter. Budgettet svarer til mere end 70% af det samlede budget for kerneopgaven.

Med en lederfunktion som strategisk områdeleder i Holbæk Kommune skal du kunne favne de otte kompetencefelter i kommunens ledelsesgrundlag:
 • Udforme strategi
 • Frembringe og dokumentere effekt
 • Målrette opfindsomheden
 • Styre driften
 • Opdyrke partnerskaber
 • Udvikle samarbejdet
 • Samskabe om opgaveløsningen
 • Fremme trivslen
Som strategisk områdeleder skal du især kunne udøve disse otte ledelseskompetencer i samspil med egne afdelingsledere, kolleger og chefen for området.
 
Du skal kunne se dit eget område i sammenhæng med andre områder af organisationen og andre kerneområder og fremme det tværgående samarbejde. Du skal også understøtte afdelingslederne i deres procesledelse, så medarbejderne inddrages i de løbende forandringsprocesser og har engagement, ansvar og ejerskab til kerneopgaven.
 
Og som personaleleder skal du lede efter personalepolitikkens seks værdier for den gode leder: tillid, retfærdighed og samarbejde, samt ansvarlighed, faglighed og engagement.
 
Din faglige profil
Vi forventer, at du har stærke ledelsesfaglige kompetencer – både praktisk og teoretisk. Du skal have faglig viden på ungeområdet, gerne fra både arbejdsmarkeds- og socialområdet. Det vil være et stort plus, hvis du også har erfaringer med uddannelses, karrierevejlednings- og sundhedsopgaver.
 
Herudover forventer vi, at du: 
 • Har solid ledererfaring, herunder erfaring med at udvikle og understøtte ledere af medarbejdere
 • Har strategisk erfaring – dvs. du har formuleret konkrete strategier; omsat dem og indfriet de forventede målsætninger
 • Har dokumenteret erfaring med benhård styring af en kompleks og udfordret økonomi
 • Har erfaring med forhandling og digitalisering
 • Har erfaring med og forståelse for at arbejde i et politisk styret system og kan gøre det politisk vedtagne meningsfuldt for andre
 • Kan motivere og understøtte den proces, Uddannelse til Alle Unge er midt i, hvor vi bygger broer og skaber helt nye sammenhænge mellem uddannelses- og beskæftigelsesindsatser, de sociale indsatser, ungdomsuddannelserne samt fritids- og forebyggelsesområdet
Din personlige profil
 • påtager dig lederskabet for området og sætter den strategiske retning
 • handlekraftig, modig, modstandsdygtig og resultatorienteret
 • nytænkende og idérig
 • kraftfuld, energisk og fleksibel i forhold til at afprøve nye systemer og metoder
 • motiverende, støttende, involverende og anerkendende
 • ærlig, sikker og selvreflekterende
 • helhedsforståelse og stærke samarbejdsevner
 • dygtig kommunikator mundtlig og skriftligt
 • bærer af en stærk driftskultur og ser solid drift som fundament for al udvikling
Yderligere information
Vil du høre mere om stillingen, så kontakt chef for Uddannelse til alle unge, Julie Becher på tlf. 7236 6294 eller strategisk områdeleder Mette Hunsdahl på telefon 7236 6038.
 
Ansøgningsfrist torsdag den 12. januar 2017.

Ansættelsesudvalget består af chefen for Uddannelse til Alle Unge, strategiske områdeleder for ’Forebyggelse og Uddannelse til unge’, tre afdelingsledere samt en medarbejderrepræsentant.
 
Den 16. januar udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der finder sted den 19. og 20. januar 2017.  Efter første samtalerunde udvælges kandidater til en anden samtale, der finder sted den 24. januar 2017. Mellem 1. og 2. samtalerunde skal de udvalgte kandidater gennemføre en test, ligesom der indhentes referencer fra nuværende ledere og medarbejdere efter aftale.
 
Tiltrædelse den 1. marts 2017.
 
Løn efter gældende overenskomst, cirka 700.000 kr./årligt ekskl. pension. Stillingen aflønnes i henhold til principperne i Ny Løn og efter overenskomst med relevant faglig organisation.
 
Holbæk Kommunes personalepolitik
En stærk medspiller
Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag
Uddannelsesplan 2017
Hovedprocesser i Uddannelse til Alle Unge
  
Om Uddannelse til alle unge
Holbæk Kommune er med et areal på ca. 580 m2 en geografisk stor kommune med en god balance mellem Holbæk by og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 71.000 indbyggere og ca. 5.000 medarbejdere. Organisationen har siden januar 2015 haft få, fælles kerneopgaver som omdrejningspunkt – en unik måde at organisere en kommunes opgaver og udvikling på. Læs mere om kommunen, vores organisation og vores personalepolitik på www.holbaek.dk/omkommunen

Uddannelse til Alle Unge er en af de i alt seks kerneopgaver i Holbæk Kommune. Vores udgangspunkt er at uddannelse giver den unge de bedste muligheder for at leve et liv med livskvalitet og selvforsørgelse. Samtidig er uddannelse en af de vigtigste forudsætninger for fremtidens velfærdssamfund og vækst. Vores organisation skal bidrage til dette mål. De politiske ambitioner for området er høje og vi reducerer bugetterne i de kommende år, så vi skal og vil gå helt nye veje sammen med de unge og mange gode samarbejdspartnere. Vi er knapt 300 ansatte i Uddannelse til Alle Unge og et budget på 229 mio. kr. (2017).
 
 
 

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
20-12-2016
Udløbsdato
12-01-2017
Job-ID
329679062
Jobbets adresse

Uddannelse Til Alle Unge

Kanalstræde 2

4300Holbæk

Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden