Studiekoordinerende klinisk sygeplejerske Hæmatologisk ForskningsEnhed (HFE-X)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Studiekoordinerende klinisk sygeplejerske Hæmatologisk ForskningsEnhed (HFE-X)

Forskningsaktiviteten i Hæmatologisk afdeling er stærkt stigende. Vi deltager i flere tidlige-fase -og komplekse studier og har brug for at opgradere de kliniske kompetencer. Vi har med stor succes ansat en studiekoordinerende klinisk sygeplejerske tilknyttet den ene af vore to sengeafdelinger og ønsker nu at ansætte en med tilknytning til den anden.

Ansættelsen er i forskningsenheden, med virke i klinikken. Ansættelse per 1. november 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er på fuld tid uden højeste tjenestetid. Du indgår ikke i sengeafdelingens vanlige vagtrul, arbejdstiden hovedsagelig i dagtiden, dog følger arbejdstiden opgaverne så aftenarbejde vil forekomme.

Du bliver blandt andet ansvarlig for:

 • i tæt samarbejde med projektsygeplejerskerne, at planlægge, koordinere, gennemføre og implementere det kliniske forløb i de forskningsprojekter, der helt eller delvis gennemføres på sengeafdelingen
 • at varetage de kliniske opgaver i forskningsprojekterne, herunder administration af medicin, observation af patienten, blodprøvetagning, EKG samt øvrige sygeplejerelaterede opgaver, foreskrevet i protokollen.
 • at supportere kliniske kollegaer i forhold til varetagelse af de kliniske opgaver i relation til forskningsprojekter
 • at sikre præcis og korrekt dataindsamling i forhold til det enkelte forskningsprojekt

Vi tilbyder:

 • Et job, hvor du bliver nøglepersonen i forhold til sikre at behandlingerne i klinikken følger protokollens foreskrifter.
 • Et velfungerende og tæt tværfagligt team, hvor fagligheden er i højsæde.
 • Et stabilt og dedikeret personale.
 • Et spændende speciale med en patientgruppe i alderen 18 år og opefter.
 • En god introduktion og oplæring ud fra kvalifikationer og behov.
 • En afdeling præget af professionelle, dedikerede medarbejdere, der arbejder meget systematisk og som sætter en ære i deres faglighed.
 • Gode kolleger med en humoristisk omgangstone.

Om dig:

 • Du har minimum 2 års klinisk erfaring, gerne inden for kræftspecialet    
 • Du har interesse i at bygge bro imellem forskning og klinikken
 • Du læser og forstår engelsk, alt skriftligt materiale er på engelsk.
 • Du er imødekommende, serviceorienteret og har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
 • Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med sans for overordnede elementer og detaljer
 • Har overblik, god ordenssans og er selvmotiverende
 • Har lyst og evner til at undervise og dele viden på tværs i afdelingen
 • Er fleksibel og kan samarbejde tværfagligt
 • Er indstillet på at arbejdstiden følger opgaverne

Om den hæmatologiske forskningsenhed:

Forskningsenheden Hæmatologisk forskningsenhed (HFE-X) varetager alle støttefunktioner vedrørende afdelingens forskning. Teamet i HFE-X er bredt sammensat, hvilket sikrer stor faglig kompetence inden for de forskellige funktioner. Foruden gruppen af studiekoordinatorer/ projektsygeplejersker på 13, består teamet af to forskningssekretærer, en forskningskoordinator, en projektbioanalytiker, en studiekoordinerende klinisk sygeplejerske, fem professorer og fem ph.d.-studerende, samt en projektleder i vores enhed for forskning i sygdomsrelaterede livskvalitet.
Afdelingen har desuden et meget aktivt forskningslaboratorium.

Afdelingen har klinisk lægemiddelforskning, livskvalitetsstudier, epidemiologi - og laboratorieforskning samt forskning inden for det sygeplejefaglige felt bl.a. med fokus på sundhedsteknologi og brugerinddragelse. Vi er godkendt til at varetage First In Human-studier.

Om Hæmatologisk afdeling
Hæmatologisk afdeling X er en specialiseret afdeling, hvor vi behandler patienter med maligne såvel som benigne hæmatologiske sygdomme. Patienter med hæmatologiske sygdomme er præget af såvel akutte medicinske tilstande som kronisk og livstruende sygdomme. Størstedelen af vores patienter har en kræftdiagnose, og derfor har kræftpakker og implementering af disse en central rolle i afdelingen.

Behandlingsforløbene strækker sig ofte over en lang periode, hvilket betyder, at vi får et nært og nuanceret kendskab til den enkelte patient og de pårørende. Sygeplejeopgaverne i det hæmatologiske speciale er på en gang fagligt specialiserede, komplekse og varierende og sætter alle facetter af sygeplejefaget i spil.

I forbindelse med den nyligt gennemførte revision af Sundhedsstyrelsens Specialeplan har afdelingen fået tildelt tre nye højtspecialiserede funktioner (mastocytose, eosinofili og amyloidose). For nyligt har vi også hjemtaget kontrolforløb af patienter efter allogen stamcelletransplantation.

Vores værdier:

Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har defineret de fire mest fremtrædende værdier - passer de til dig?

 

Vi arbejder sammen:

På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit.

Vi arbejder målrettet på at udbrede interessen og arrangementet for forskning i hele afdelingen. Vi opretter nye stillinger og funktioner på tværs mellem forskningsenheden og klinikken. Vores motto er, at vi løfter i flok.

Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.

Vi tager ansvar:

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.

Vi tænker nyt:

Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer her. Vi udvikler nye procedure og byder nye initiativer velkommen. Forskningsfeltet udvikler sig hurtigt, der udvikles ikke kun nye præparater, men helt nye behandlingsmetoder. Sygdommene angribes på stadig snedigere måder, der kræver at vi helt gentænker forskningsområdet. Vi elsker det.

Vi skaber stemning:

Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Både internt i forskningsenheden og i afdelingen som helhed mærkes den gode stemning. Vi vil gerne hinanden og er fælles om at ville det bedste for patienten.

Læs vores værdibog her
Se afdelingens LindkedIn-profil
Se afdelingens Facebook-profil
Se og hør medarbejdere udtale sig om det at være ansat på afdeling X på Youtube


Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regionernes lønnings- og takstnævn og efter gældende forhåndsaftale for projektsygeplejersker i afdeling X, med grundlønsindplacering trin 8 og evt. tillæg jf. kompetencemodel. Der vil ligeledes være mulighed for tillæg for relevant master- og kandidatuddannelse.

Vil du vide mere?
Så kontakt meget gerne daglig leder af forskningsenheden, Sally Grant på tlf. 6541 4855 eller stedfortræder Pia Pedersen på tlf. 5183 0096. Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos sekretær Dorthe Skov Rasmussen, mail: dorthe.skov.rasmussen@rsyd.dk eller på tlf. 6541 1850.

Interview finder sted d. 22. september 2021 om eftermiddagen 

Ansøgningsfrist 17. september 2021 kl. 12.00.

 

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Studiekoordinerende klinisk sygeplejerske Hæmatologisk ForskningsEnhed (HFE-X)

Studiekoordinerende klinisk sygeplejerske Hæmatologisk ForskningsEnhed (HFE-X)

Forskningsaktiviteten i Hæmatologisk afdeling er stærkt stigende. Vi deltager i flere tidlige-fase -og komplekse studier og har brug for at opgradere de kliniske kompetencer. Vi har med stor succes ansat en studiekoordinerende klinisk sygeplejerske tilknyttet den ene af vore to sengeafdelinger og ønsker nu at ansætte en med tilknytning til den anden.

Ansættelsen er i forskningsenheden, med virke i klinikken. Ansættelse per 1. november 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er på fuld tid uden højeste tjenestetid. Du indgår ikke i sengeafdelingens vanlige vagtrul, arbejdstiden hovedsagelig i dagtiden, dog følger arbejdstiden opgaverne så aftenarbejde vil forekomme.

Du bliver blandt andet ansvarlig for:

 • i tæt samarbejde med projektsygeplejerskerne, at planlægge, koordinere, gennemføre og implementere det kliniske forløb i de forskningsprojekter, der helt eller delvis gennemføres på sengeafdelingen
 • at varetage de kliniske opgaver i forskningsprojekterne, herunder administration af medicin, observation af patienten, blodprøvetagning, EKG samt øvrige sygeplejerelaterede opgaver, foreskrevet i protokollen.
 • at supportere kliniske kollegaer i forhold til varetagelse af de kliniske opgaver i relation til forskningsprojekter
 • at sikre præcis og korrekt dataindsamling i forhold til det enkelte forskningsprojekt

Vi tilbyder:

 • Et job, hvor du bliver nøglepersonen i forhold til sikre at behandlingerne i klinikken følger protokollens foreskrifter.
 • Et velfungerende og tæt tværfagligt team, hvor fagligheden er i højsæde.
 • Et stabilt og dedikeret personale.
 • Et spændende speciale med en patientgruppe i alderen 18 år og opefter.
 • En god introduktion og oplæring ud fra kvalifikationer og behov.
 • En afdeling præget af professionelle, dedikerede medarbejdere, der arbejder meget systematisk og som sætter en ære i deres faglighed.
 • Gode kolleger med en humoristisk omgangstone.

Om dig:

 • Du har minimum 2 års klinisk erfaring, gerne inden for kræftspecialet    
 • Du har interesse i at bygge bro imellem forskning og klinikken
 • Du læser og forstår engelsk, alt skriftligt materiale er på engelsk.
 • Du er imødekommende, serviceorienteret og har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
 • Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med sans for overordnede elementer og detaljer
 • Har overblik, god ordenssans og er selvmotiverende
 • Har lyst og evner til at undervise og dele viden på tværs i afdelingen
 • Er fleksibel og kan samarbejde tværfagligt
 • Er indstillet på at arbejdstiden følger opgaverne

Om den hæmatologiske forskningsenhed:

Forskningsenheden Hæmatologisk forskningsenhed (HFE-X) varetager alle støttefunktioner vedrørende afdelingens forskning. Teamet i HFE-X er bredt sammensat, hvilket sikrer stor faglig kompetence inden for de forskellige funktioner. Foruden gruppen af studiekoordinatorer/ projektsygeplejersker på 13, består teamet af to forskningssekretærer, en forskningskoordinator, en projektbioanalytiker, en studiekoordinerende klinisk sygeplejerske, fem professorer og fem ph.d.-studerende, samt en projektleder i vores enhed for forskning i sygdomsrelaterede livskvalitet.
Afdelingen har desuden et meget aktivt forskningslaboratorium.

Afdelingen har klinisk lægemiddelforskning, livskvalitetsstudier, epidemiologi - og laboratorieforskning samt forskning inden for det sygeplejefaglige felt bl.a. med fokus på sundhedsteknologi og brugerinddragelse. Vi er godkendt til at varetage First In Human-studier.

Om Hæmatologisk afdeling
Hæmatologisk afdeling X er en specialiseret afdeling, hvor vi behandler patienter med maligne såvel som benigne hæmatologiske sygdomme. Patienter med hæmatologiske sygdomme er præget af såvel akutte medicinske tilstande som kronisk og livstruende sygdomme. Størstedelen af vores patienter har en kræftdiagnose, og derfor har kræftpakker og implementering af disse en central rolle i afdelingen.

Behandlingsforløbene strækker sig ofte over en lang periode, hvilket betyder, at vi får et nært og nuanceret kendskab til den enkelte patient og de pårørende. Sygeplejeopgaverne i det hæmatologiske speciale er på en gang fagligt specialiserede, komplekse og varierende og sætter alle facetter af sygeplejefaget i spil.

I forbindelse med den nyligt gennemførte revision af Sundhedsstyrelsens Specialeplan har afdelingen fået tildelt tre nye højtspecialiserede funktioner (mastocytose, eosinofili og amyloidose). For nyligt har vi også hjemtaget kontrolforløb af patienter efter allogen stamcelletransplantation.

Vores værdier:

Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har defineret de fire mest fremtrædende værdier - passer de til dig?

 

Vi arbejder sammen:

På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit.

Vi arbejder målrettet på at udbrede interessen og arrangementet for forskning i hele afdelingen. Vi opretter nye stillinger og funktioner på tværs mellem forskningsenheden og klinikken. Vores motto er, at vi løfter i flok.

Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.

Vi tager ansvar:

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.

Vi tænker nyt:

Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer her. Vi udvikler nye procedure og byder nye initiativer velkommen. Forskningsfeltet udvikler sig hurtigt, der udvikles ikke kun nye præparater, men helt nye behandlingsmetoder. Sygdommene angribes på stadig snedigere måder, der kræver at vi helt gentænker forskningsområdet. Vi elsker det.

Vi skaber stemning:

Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Både internt i forskningsenheden og i afdelingen som helhed mærkes den gode stemning. Vi vil gerne hinanden og er fælles om at ville det bedste for patienten.

Læs vores værdibog her
Se afdelingens LindkedIn-profil
Se afdelingens Facebook-profil
Se og hør medarbejdere udtale sig om det at være ansat på afdeling X på Youtube


Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regionernes lønnings- og takstnævn og efter gældende forhåndsaftale for projektsygeplejersker i afdeling X, med grundlønsindplacering trin 8 og evt. tillæg jf. kompetencemodel. Der vil ligeledes være mulighed for tillæg for relevant master- og kandidatuddannelse.

Vil du vide mere?
Så kontakt meget gerne daglig leder af forskningsenheden, Sally Grant på tlf. 6541 4855 eller stedfortræder Pia Pedersen på tlf. 5183 0096. Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos sekretær Dorthe Skov Rasmussen, mail: dorthe.skov.rasmussen@rsyd.dk eller på tlf. 6541 1850.

Interview finder sted d. 22. september 2021 om eftermiddagen 

Ansøgningsfrist 17. september 2021 kl. 12.00.

 

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.