Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger jurist til tværgående opgaver i samspillet mellem jura, økonomi og forvaltning

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger en jurist til Økonomisk-Administrativt Center.  
  
Stillingen i Økonomisk-Administrativt Center  
Økonomisk-Administrativt Center varetager en lang række af opgaver inden for økonomi og administration, herunder regnskabsforvaltning, håndtering af sager på løn- og personaleområdet, administration af statens selvforsikring, håndtering af fusions- og byggesager samt tilskudsforvaltning. 
 
Endvidere varetager centeret en bred vifte af tilsynsopgaver, herunder økonomisk-administrativt tilsyn i form af risikobaseret tilsyn, tematisk tilsyn og enkeltsagstilsyn. Centerets tilsyn omfatter også tilsyn på lønområdet samt overholdelse af tilskudsbetingelser, herunder opfyldelse af klassetrinskrav, minimumselevtal, sociale klausuler m.v.  
 
Den juridiske enhed i Økonomisk-Administrativt Center varetager centerets tværgående opgaver i samspillet mellem jura, økonomi og forvaltning. Den juridiske enhed har bl.a. ansvaret for en stor del af ministeriets bekendtgørelser, herunder bekendtgørelser om tilskud, deltagerbetaling, godtgørelse, erstatning m.v. De mange bekendtgørelser indebærer løbende udarbejdelse af ændringer og fortolkning samt vejledning af borgere, institutioner, kommuner m.v.    
 
Mange af opgaverne i Økonomisk-Administrativt Center går på tværs af Undervisningsministeriets område og giver derfor en stor berøringsflade med hele ministeriet. Centeret beskæftiger sig endvidere med politikudvikling og løbende ministerbetjening og har et tæt samarbejde med ministeriets departement. Centeret består af jurister og andre samfundsfaglige AC’ere og kontorfuldmægtige.  
  
Arbejdsopgaver   
Du vil komme til at indgå i centerets juridiske enhed, der i dag består af 2 jurister, og du skal bl.a. beskæftige dig med følgende opgaver:  

 • Løsning af tværgående juridiske opgaver   
 • Kvalitetssikring af juridiske opgaver på både det frie og det regulerede område  
 • Kvalitetssikring og udvikling af sagsbehandlingen i kontoret  
 • Lovfortolkning og juridisk bistand både eksternt i form af vejledning til kommuner, skoler, skoleforeninger og borgere, og internt i styrelsen og ministeriet.  
 • Fortolkning og udstedelse af administrative forskrifter og bidrag til lovforslag. 
 
Om dig  
Du er cand.jur., og du har erfaring med juridisk sagsbehandling, lovfortolkning og processer omkring regeludstedelse.  


Vi forventer derudover, at du: 
 • har interesse for samspillet mellem jura, økonomi og forvaltning 
 • har stærke analytiske evner og en systematisk tilgang til opgaveløsningen  
 • kan se de store sammenhænge uden at miste blikket for detaljerne  
 • kan arbejde selvstændigt og effektivt   
 • er pragmatisk og udviklingsorienteret og kan tænke i nye og bedre løsninger  
 • kan formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale,  
 • har erfaring med udarbejdelse af skriftlige produkter  
 • evner at strukturere og formidle fagligt komplicerede problemstillinger  
 • har gode samarbejdsevner og godt humør 
 • har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Du bliver ansat som fuldmægtig efter fællesoverenskomsten for akademikere i staten eller anden relevant organisationsaftale mellem Finansministeriet og forhandlingsberettiget organisation. Vi ønsker at besætte stillingen snarest muligt og senest den 1. maj 2018.   
   
Vil du vide mere?  
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Kristian Brink på tlf. 33 92 51 98.  
  
Du kan læse mere om vores arbejde på vores hjemmeside http://www.stukuvm.dk. 
  
Sådan søger du  
Send din ansøgning, CV og kandidatbevis via stillingsopslaget på vores hjemmeside marts http://www.uvm.dk/job senest mandag den 5. marts 2018. Vi forventer at holde samtaler i uge 11.  
  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.   


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:25. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

Danske Gymnasier søger uddannelseskonsulent med erfaring fra uddannelsesområdet

Danske Gymnasier (DG)

Danske Gymnasier er en central uddannelsespolitisk aktør, som varetager gymnasieskolernes interesser, dels gennem politisk interessevaretagelse og dels i tæt samarbejde med medlemsskolerne om virkningen af uddannelsespolitiske initiativer. Vi er en ...
Indrykket:25. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

Akademiker til økonomi- og ressourcestyring

Arbejdstilsynet

Vil du være med til at styrke og udvikle den interne økonomi- og ressourcestyring i Arbejdstilsynet? Er du en udviklingsorienteret medarbejder med en høj faglig profil? Så er stillingen i Arbejdstilsynets kontor for Økonomi og Styring måske noget fo...
Indrykket:25. januar 2018
Udløbsdato:22. februar 2018

Ambitiøse data- og analyseprofiler søges til undervisningsområdet

Styrelsen for It og Læring

Har du lyst til at være en del af udviklingen af data i undervisningssektoren og er du vild med at arbejde med data, tal og analyser? Så er et job som fuldmægtig i Center for Data og Analyse lige noget for dig. Hvem er vi? Styrelsen for It og Læring...
Indrykket:26. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

Vækstrådgiver inden for det maritime område til den danske ambassade i Kina

Udenrigsministeriet

VÆKSTRÅDGIVER INDEN FOR DET MARITIME OMRÅDE TIL DEN DANSKE AMBASSADE KINA Vil du være med til at styrke Danmarks relationer til Kina videreudvikle de tætte relati-oner mellem de kinesiske og danske myndigheder inden for det maritime område, sær-ligt...
Indrykket:26. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

Vækstrådgiver inden for det maritime område til den danske ambassade i Ghana

Udenrigsministeriet

VÆKSTRÅDGIVER INDEN FOR DET MARITIME OMRÅDE TIL DEN DANSKE AMBASSADE I GHANA Har du erfaring med erhvervspolitik og det maritime område, og har du lyst til at bruge din viden og erfaringer til at udvikle den maritime sektor i Ghana i tæt samarbejde ...