Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sundhedsfaglig konsulent til Socialforvaltningens arbejde med byens udsatte børn og unge

Landets største socialforvaltning går foran på det specialiserede børne- og ungeområde. I Borgercenter Børn og Unge (BBU) arbejder vi målrettet på at sikre høj kvalitet i indsatsen og udvikle nye løsninger og metoder for at understøtte arbejdet med udsatte børn, unge og familier i København.

Faglig stab i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge søger en sundhedsfaglig konsulent, der med sundhedsfaglig viden og engagement for målgruppen vil bidrage til at løfte den sundhedsfaglige kvalitet i indsatsen overfor byens udsatte børn og unge. Den sundhedsfaglige konsulent arbejder tæt sammen med vores drift for at understøtte de sundhedsfaglige opgaver på borgercenterets anbringelsessteder og bygger bro til Socialforvaltningens centrale sundhedsenhed. Den sundhedsfaglige konsulent vil desuden indgå i den faglige stabs generelle arbejde for at understøtte driften og kvalitetsudvikle vores indsats, fx gennem konkrete projekter og udviklingsinitiativer.  

Borgercenter Børn og Unge – hvem er vi?
Borgercenter Børn og Unge har ansvaret for Københavns Kommunes indsats over for udsatte børn, unge og familier. Borgercenteret har både myndighedsansvaret og ansvaret for drift og udvikling af en lang række forebyggende og opsøgende tilbud samt anbringelsessteder og døgntilbud.

Du bliver en del af Borgercenter Børn og Unges centrale stab. Staben understøtter de lokale enheder (myndighedsområdet) og centre (udførerområdet) inden for kvalitetsudvikling, strategisk og faglig udvikling, økonomi, HR samt organisationsudvikling. Staben betjener desuden borgercenterets øverste ledelse, direktionen, det politiske niveau og eksterne samarbejdspartnere.

Stillingen er forankret i Faglig stab, som har ansvar for faglig og juridisk understøttelse af både myndighed og udfører. Faglig stab består af 35 medarbejdere (jurister, generalister og socialfaglige konsulenter), som er forankret i fire teams, der har fokus på henholdsvis strategi, viden, implementering og juridisk understøttelse. Vi arbejder sammen på tværs af teams og bemander oftest opgaverne med forskellige profiler for at udnytte de tværfaglige kompetencer, vi har i Faglig stab. De fire teams har hver deres teamkoordinator, og den samlede faglige stab ledes af en stabschef. Den sundhedsfaglige konsulent skal både arbejde tæt sammen med kollegaerne i staben og med centersygeplejerskerne, der er forankret i vores centre med ansvar for borgercenterets tilbudsside.

Om den konkrete stilling
Vi søger en kollega, der gennem fx kompetenceudvikling, udarbejdelse af vejledninger og ikke mindst tæt dialog kan understøtte det sundhedsfaglige og socialfaglige personale på anbringelsessteder med de sundhedsfaglige opgaver som fx medicinhåndtering, arbejde med utilsigtede hændelser, FMK mv. Det er væsentligt, at vores nye sundhedsfaglige konsulent på kvalificeret vis kan ”oversætte” lovgivning, vejledninger mv., der kommer fra nationalt hold og fra den centrale sundhedsenhed i Socialforvaltningen til den daglige drift på børne- og ungeområdet. Konsulenten skal dermed understøtte den sundhedsfaglige praksis i en socialpædagogisk kontekst.

Dagligdagen er afvekslende med forskellige typer af opgaver som fx

  • At drive et sundhedsfagligt netværk internt i Borgercenter Børn og Unge og deltage i møder med Socialforvaltningens Sundhedsenhed og med sygeplejersker i forvaltningens øvrige borgercentre.
  • At bistå vores institutioner inden tilsyn fra fx Styrelsen for Patientsikkerhed, UTH-analyser, FMK m.m.
  • Betjening af chef fora, herunder udarbejdelse af indstillinger, oplæg og notater på sundhedsområdet.
  • At sikre tæt orientering fra praksis omkring udvikling og status på det sundhedsfaglige område, så god viden samles og udbredes, samtidig med at bekymringer og udviklingsområder løftes til Sundhedsenheden og BBU’s ledelse.
  • At udarbejde overordnede politikker, instrukser, procedurer og retningslinjer i samarbejde med centersygeplejerskerne og BBU’s jurister.
  • At være Faglig stabs vidensperson på det sundhedsfaglige område, herunder også mental sundhed.

Det er en stor fordel, hvis du også har kompetencer til at udvikle og analysere opgaveløsningen mellem det sundhedsfaglige og socialfaglige med målet om at styrke institutionernes fokus på at fremme børn og unges sundhed, såvel mentalt som somatisk.

Din profil
Den foretrukne kandidat har en sundhedsfaglig uddannelse, som giver det nødvendige kendskab til at kunne understøtte driften ift. fx medicin, FMK, UTH mv. Det kan være en relevant professions-bacheloruddannelse (fx sygeplejerske, sundhedsplejerske) kombineret med en relevant kandidat- eller mastergrad, der bl.a. giver akademiske og skriftlige kompetencer til at indgå i udviklings- og projektarbejde.

Vi forestiller os, at du er nysgerrig, åben og god til at rådgive og give sparring til både socialfaglige og sundhedsfaglige medarbejdere i BBU’s tilbud og institutioner. Samtidig er du god til at facilitere faglige udviklingsprocesser i samarbejde med gode kollegaer, som skal styrke medarbejderes viden inden for bl.a. sundhedsfremme, forebyggelse og helhedsorienterede indsatser. Du trives også med at arbejde i en politisk ledet organisation med implementering og længere udviklingsprojekter, hvor du i samarbejde med mange interessenter skal skabe en faglig forandring.

Du har et stort engagement, gode samarbejdsevner, og du behersker kommunikation, såvel skriftligt som mundtligt. Vi forventer, at du i høj grad kan arbejde selvstændigt, er struktureret og har en proaktiv tilgang til opgaveløsningen samtidig med, at du har både overblik og sans for væsentlige detaljer.

På de personlige kompetencer skal den sundhedsfaglige stabsmedarbejder kunne sætte sig i spidsen for de decentrale centersygeplejersker og oversætte fra Sundhedsenheden og retur fra BBU’s drift. Det er desuden en personlig kompetence, at konsulenten kan sætte sig i faglig respekt i driften, selvom han/hun ikke er en del af den i dagligdagen og også løser andre typer af opgaver.

Det vil til tider være et hektisk job med mange samarbejdspartnere, som stiller store krav til dig og dine kvalifikationer. Til gengæld er der tale om et spændende og fagligt udfordrende job i en organisation med dygtige kollegaer med forskellige faglige baggrunde, en god samarbejdsånd og et stærkt kollegaskab.

Dine løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2021. Den sundhedsfaglige konsulent kan ansættes som enten konsulent, fuldmægtig eller specialkonsulent afhængig af kompetencer, anciennitet og overenskomst. Du får løn efter overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer.

Læs mere
Du kan læse mere om Socialforvaltningen og Borgercenter Børn og Unge, herunder vores vision og målsætninger, på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/bbu.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Katrine Wilms Binzer på 2526 4160.

Sammen med en motiveret ansøgning beder vi dig uploade CV, eksamensbeviser og evt. udtalelser.

Søg via nedenstående link senest søndag den 17. januar 2021
Vi forventer at afholde 1. samtalerunde torsdag den 21. januar og fredag den 22. januar. En eventuel 2. samtale forventes tirsdag den 26. januar. 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.