Sundhedsplejerske pr 1. december 2017, Skive Kommune | Ofir.dk
header background shadow

Sundhedsplejerske pr 1. december 2017

Skive Kommune

Målrettet sundhedspleje med borgeren i centrum

I Skive Kommune prioriterer vi den personlige kontakt og hjemmebesøg hos den enkelte familie, for at vi kan levere sundhedspleje med høj faglig standard, tilpasset familiens behov. Vi har et tæt samarbejde på tværs i Familieafdelingen, som gør det muligt at nytænke og investere intelligent i børns fremtid. Vores indsatser er koordinerede og rettidige i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse, også i de udsatte familier. Den tidlige indsats resulterer bl.a. i lav genindlæggelsesprocent og høj ammefrekvens.

Vi arbejder med Marte meo som den gennemgående røde tråd i vores værdier, metode og kommunikation med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere. Det betyder at vores mindset er anerkendende og udviklingsfremmende i alle relationer.

Vi har brug for dig til at hjælpe os med at løfte og udvikle de mange spændende opgaver. Det kan fx være
 • implementering af mestringsfremmende tilbud til sårbare gravide og nye familier
 • udvikling af vores tværfaglige spædbarnsteam
 • udvikling af Sundhedsplejen til nye flygtninge
 • udvikling af skolearbejdet
 • styrke kommunikationen med borgerne, så børns sundhed fremmes mest muligt.

Vi er en stabil gruppe på 13 sundhedsplejersker, som arbejder udviklingsorienteret og udnytter hinandens kompetencer og ideer. Derfor kan stillingen i høj grad formes, så den tilgodeser dine interesseområder, og vi udnytter din kompetencer bedst muligt.

Vi forventer, at du
 • er uddannet sundhedsplejerske
 • har gennemslagskraft og gode relationskompetencer, så du kan medskabe de gode forløb, der gavner alle vores børn. Her mener vi både i forhold til børn, forældre og samarbejdspartnere.
 • er nyuddannet eller har erfaring inden for området og de tilgrænsende specialer, som for eksempel pædiatri og psykiatri.
 • bidrager til den faglige udvikling og er en aktiv medspiller i dit selvstyrende team.

Vi tilbyder dig
 • faglig udvikling, fx COS-P uddannelse, Marte meo og sparring med dygtige kolleger.
 • en Sundhedspleje med faglig ledelse
 • regelmæssig supervision, så den faglige kniv holdes skarp.
 • mulighed for selv at præge og tilrettelægge arbejdsopgaverne
 • en arbejdsplads, hvor vi har stort fokus på at udnytte IT-løsninger, så vi bruger mest mulig tid på kerneopgaven.

Fakta om Sundhedsplejen
Sundhedsplejen er en del af Familieafdelingen. I afdelingen er der ud over Sundhedsplejen også PPR, Familiesektionen (socialfaglighed), Familiecenter Sabroegården, Multi (familiebehandling) og et fælles sekretariat.
I kommunen bliver der født ca. 400 børn om året, og der er ca. 4000 skolebørn fordelt på 24 skoler/ undervisningssteder.

Hvis du vil vide mere om stilingen, er du velkommen til at kontakte leder af Sundhedsplejen, Lone Tanderup på telefon 99 15 57 80 eller mail ltta@skivekommune.dk

Send din ansøgning til os senest 20. oktober 2017. Vi holder ansættelsessamtaler 27. oktober 2017 .


Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
20-09-2017
Udløbsdato
20-10-2017
Job-ID
329774646
Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden

Job som dette

Holstebro Kommune
Struer, Holstebro, Herning
Hjemmepleje- og Hverdagsrehabilitering - DistriktViborg Midt
Viborg
Pleje- og Omsorgscenter Skovvænget
Viborg, Favrskov
Demensenheden, Pleje- og Omsorgscenter Liselund
Viborg