Sundhedsplejerske til Sundhedstjenesten

Er du sundhedsplejerske på jagt efter et spændende job? Og kan du lide at være med til at udvikle din arbejdsplads sammen med engagerede kollegaer? Så har vi en fast stilling på 32 timer ugentlig til besættelse per 1. december 2020 eller hurtigst muligt.

Om Sundhedstjenesten
I Sundhedstjenesten er der ansat ergo- og fysioterapeuter samt sundhedsplejesker. Sundhedsplejen er tilrettelagt som en kombineret ordning med 20 sundhedsplejersker inkl. chef og to teamledere.
Vores hverdag er præget af, at vi er ambitiøse og sætter kvalitet i forhold til kerneopgaven. Vi er i et inspirerende, engageret og udviklende arbejdsmiljø i en mangfoldig kultur, og vi kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde.

Kerneopgaven i Sundhedsplejen
I sundhedsplejen i Skanderborg Kommune arbejder vi med mange differentierede tilbud i forhold til vores kerneopgave.

Vi arbejder med forældregrupper i form af Familieiværksætterne og vi har mor/barn-grupper samt gruppetilbud til kvinder, der har det svært efter fødslen. Derudover har vi specialiserede tilbud som Bydelsmødre, småbørnsteam og en overvægtsklinik.

I småbørnsområdet er der tilbud om hjemmebesøg og i dagtilbud yder vi bistand via konsulentfunktion. På småbørnsområdet har vi fået bevilliget satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til tidlig indsats i projekterne ”Godt på vej med forældre” og ”De første tusinde dage”.

I Skolesundhedsplejen varetager sundhedsplejen den lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelse. På de forskellige årgange er der tilbud til børn både på individ niveau- og gruppeniveau. Der er på nuværende tidspunkt fokus på udvikling af skolesundhedsplejen bl.a. ved sundhedsplejens deltagele i projekt vedr. forløbsprogrammerne for børn med ADHD, Angst/depression og spiseforstyrrelser og ved hjælp af det tværprofessionelle arbejdsredskab Børn og Unge liv, hvor nøgleordene er meningsfyldte fællesskaber, sundhedspædagogik og udvikling af robusthed.

Dine opgaver

  • Udgangspunktet for opgaveløsningen vil være en kombineret ordning med både småbørn og skolesundhedspleje lokal forankret i et skoledistrikt. Herudover forventes det, at du påtager dig en konsulentfunktion i dagtilbuddene i distriktet.
  • Du vil, ud over din varetagelse af opgaverne i distriktet, også indgå i de opgaver som løses på tværs af skoledistrikter. Du kan eksempelvis blive en del af kommunens småbørnsteam, gruppeleder for et forældrehold i projektet ’Familieiværksættere’ og indgå i projekterne ”De første tusinde dage” og ”Godt på vej med forældre”
Vi forventer, at du
  • Er uddannet sundhedsplejerske
  • Er faglig velfunderet og kan bruge dit faglige skøn i mange sammenhænge med borgerperspektivet i fokus
  • Er engageret, initiativrig og har et godt humør
  • Evner både at tilrettelægge og arbejde selvstændigt samt indgå i samarbejde med kollegaer i opgaveløsningen
  • At du kan have mange opgaver og at du kan prioritere inden for disse opgaver
  • At du er fleksibel og kan løse en opgave på mange måder herunder også at inddrage digitale medier i opgaveløsningen
  • At du har kompetence i forhold til at løse opgaver på både individ og gruppeniveau
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er på 32 timer ugentligt. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og lokal løndannelse. Fagsekretariatet Børn og Unge er beliggende på det nye Administrationscenter Fælleden 1, 8660 Skanderborg

Hvis du vil vide mere
For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes: Chef for Sundhedstjenesten Bodil Lauridsen, tlf. 23 26 59 28, mail: bodil.lauridsen@skanderborg.dk. Teamleder Trine Lydiksen, tlf. 23 49 00 35, mail: trine.lydiksen@skanderborg.dk. Sundhedsplejerske og tillidsrepræsentant: Kirsten Birk, tlf. 23 20 63 79, mail: Kirsten.birk@skanderborg.dk

Ansøgning
Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal senest være modtaget 18. oktober Stillingen kan søges via www.skanderborg.dk/jobb

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes d. 26. oktober 2020. De udvalgte kandidater vil modtage besked via telefonisk opringning mandag d. 19. oktober 2020

Om Fagsekretariatet Børn og Unge
Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.