Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sundhedssekretær til Kriminalforsorgen Syddanmarks sundhedsenhed

Vi mangler endnu en Sundhedssekretær i Sundhedsenheden, Kriminalforsorgen Syddanmark

Etableringen af en ny Sundhedsenhed under Kriminalforsorgen Syddanmark er i fuld gang. Derfor søges endnu en sekretær i en kombineret funktion som læge/sygepleje- og sundhedsservice sekretær, da der vil være opgaver inden for alle funktionsområder i dagligdagen.

Stillingen er på 20-25 timer pr. uge. Arbejdstiden ligger i tidsrummet mellem kl. 08.00 – 16.00 med opstart d. 1.7.2021 – Vi venter gerne på den rette kandidat. Der vil være mulighed for indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Om enheden
Sundhedsenheden, Kriminalforsorgen Syddanmark er en nyoprettet enhed, der har det faglige og personalemæssige ansvar for sundhedsbetjeningen af de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner i Område Syddanmark. Området dækker 14 matrikler, der dækker over arrester, åbne og lukkede fængsler og ca. 1300 indsatte. Enheden varetager sundhedsbetjeningen af de indsatte svarende til primærsektoren. Ved behov henvises til videre udredning og behandling i det sekundære sundhedsvæsen.

Sundhedsenhedens ledelse består af en overlæge og en oversygeplejerske, der har det faglige og personalemæssige ansvar for sundhedsbetjeningen af de indsatte. Der er på de enkelte matrikler ansat sygeplejersker, og der er i sundhedsenheden ansat to afdelingslæger, der i fællesskab varetager den daglige sundhedsbetjening af de indsatte. Sundhedsbetjeningen sker i samarbejde med det uniformerede personale, der udgør sundhedsenhedens vigtigste samarbejdspartner.

Du vil organisatorisk være tilknyttet Områdekontoret i Koldings Sundhedsenhed og referere til oversygeplejersken, og tjenestestedet ligger i sundhedsenhedens kontorfaciliteter i Nyborg Fængsel, Vindingevej 36, 5800 Nyborg.

Vores forventninger og tilbud til dig

Vi forventer, at du er uddannet læge- eller sundhedsservicesekretær.

Vi forventer derudover, at du i denne funktion kan arbejde selvstændigt, er fagligt opdateret og stadig interesseret i at udvikle dig. Du skal være god til at samarbejde og mestre at arbejde ud fra en problemløsende tilgang til fingrespidserne.

Vi ønsker, at du kommer med en positiv ånd, er ansvarsfuld, har et godt overblik og er fleksibel.

Til gengæld tilbyder vi i sundhedsenheden en rigtig god arbejdsplads med højt til loftet, og en ledelse der vægter medarbejderens trivsel højt. Samtidig får du rig mulighed for at få en central rolle, både for sygepleje- og lægegruppen samt enhedsledelsen og du kan bidrage til kontinuerlig udvikling af din egen funktion.

Forventede opgaver i samarbejde med anden sekretær kollega

Læge/sygepleje fagligt

 • Indhentelse af de indsattes relevante journaloplysninger på anmodning fra sygeplejersker/læger
 • Online servicering af sundhedsenhedens sygeplejersker (14 matrikler) i forhold til koordinering af indsattes undersøgelser uden for Kriminalforsorgens Institutioner i samarbejde med sygeplejersken og fængselsbetjentene
 • Koordinering af elektroniske journaloplysninger, herunder medicinskemaer mellem matrikler
 • Bistå med overdragelse af journaloplysninger ved overflytninger mellem matrikler
 • Bidrage til at skabe struktur og ensartethed på fælles dokumenter i sygeplejegruppen
 • Bistå med indkøb, styring og fordeling fra fællesdepot for sygeplejeartikler til matrikler
 • Bistå med oprettelse af fælles arkiv for journaler fra områdets matrikler
 • Bistå med bestilling af diverse hjælpemidler – evt. bistå med udvikling af fælles hjælpemiddelsdepot
 • Skrivning af læge- og psykiaternotater
 • Sikre korrekt journalføring af læge– og sygeplejenotater
 • Sikre IT-udstyr er tilgængeligt og fungerende på matriklerne samt bistå med bestilling af diverse teknisk udstyr
 • Anden forefaldende sekretær / administrative opgaver efter aftale
Opgaver i relation til at bistå enhedsledelsen

 • Koordinering af diverse mødeindkaldelser – fx MUS, samarbejdsmøder, personalemøder etc., samt referatskrivning efterfølgende efter aftale
 • Sikre og understøtte god mødeforberedelse, herunder print af dagsordener, print af referater, booking af lokaler, klargøring af forplejning
 • Diverse varebestilling i samarbejde med enhedsledelsen
 • Fremsendelse af introduktionsmateriale til nyansat personale incl. bidrage til koordinering af aktiviteter i introduktionsforløbet
 • Bistå ved sagsbehandling af klager eller andre forespørgsler
 • Bidrage til diverse koordinering, bookning og opdateringer af log-lister oversigt i forhold til medarbejderes deltagelse i diverse kursusaktiviteter
 • Sikre orden og ryddelighed i sundhedsenhedens kontorfaciliteter
 • Sikre tekniske rekvisitioner effektueres på matriklen
 • Ansvar for indsamling af utilsigtede hændelser til enhedsledelsens analyse
 • Andre ad hoc-opgaver og forefalden arbejde til understøttelse af enhedsledelsen
Kompetencekrav

 • Har erfaring med sekretærarbejde – herunder skrivearbejde
 • Har gode IT-kundskaber
 • Arbejder struktureret og har en høj grad af ansvarsfølelse og selvledelse
 • Er fleksibel i forhold til varetagelse af ad-hoc opgaver
 • Udviser engagement og har en positiv indstilling til opgaveløsning
 • Har forståelse for helheden i opgaveløsningen
 • Kan arbejde selvstændigt og kan samarbejde i et tværfagligt team – også med modsatrettede interesser
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem staten og Offentligt Ansattes Organisation – Det Statslige Område, organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) og aftale om Ny Løn i Kriminalforsorgen for kontorfunktionærer.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen. Du ansættes i Kriminalforsorgen Syddanmark, Områdekontoret i Kolding, med tjenestested i områdets sundhedsenhed i Nyborg Fængsel, Vindingevej 36, 5800 Nyborg.

Stillingen er på 20-25 timer, og er ledig til besættelse pr. 1. juli 2021 eller efter aftale.

Du søger stillingen via knappen "Søg stillingen”.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 9. maj 2021.

Der planlægges afholdt samtaler tirsdag d. 11. maj 2021.

Inden ansættes skal vi modtage dokumentation for dit CV, f.eks. uddannelses- og ansættelsesbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil høre mere om stillingen eller har spørgsmål kan du kontakte oversygeplejerske Camilla Lund Hansen, mobil: 7255 8911 – Mail: Camilla.hungeberglundhansen@krfo.dk eller overlæge Bertel Vinten Understrup, mobil: 7255 8912 – Mail: Bertel.Vintenunderstrup@krfo.dk

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Du kan læse om os på www.kriminalforsorgen.dk.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.