Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt

Vil du være med til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af Sygehus Lillebælt- Patienternes Sygehus?

Kan du sætte retning, skabe relationer og fastholde fokus på patienten først? Ser du dig selv som ambassadør for det nære sammenhængende sundhedsvæsen i et tæt samarbejde med kommuner, praksis samt regionens øvrige sygehuse?

 

Så er du måske vores nye sygeplejefaglige direktør på Sygehus Lillebælt.

Organisatorisk og budgetmæssigt udgør Sygehus Lillebælt én enhed med overordnede profiler:

 • ’Patienternes Kræft- og Specialistsygehus’ i Vejle
 • ’Patienternes Akutsygehus’ i Kolding og
 • ’Patienternes Rygcenter’ i Middelfart.

På tværs af de tre sygehuse er der en stærk sammenhængskraft, og en helt særlig Sygehus Lillebælt-ånd. Det binder det hele sammen, og bidrager til et aktivt og tæt i samspil med Region Syddanmarks øvrige sygehuse.

Vi ønsker fortsat at udvikle vores rolle som en del af det nære sammenhængende sundhedsvæsen med markant fokus på patienten, forskning og det internationale perspektiv.

Sygehus Lillebælt har samlet vision, værdigrundlag og strategiske indsatsområder i en ledelses- og værditrekant. Den fungerer som det pejlemærke, vi navigerer efter i hverdagen og vores værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence, afspejler den måde, vi arbejder på.

Sammen med den administrerende direktør og den lægelige direktør vil du udgøre Sygehus Lillebælts øverste ledelsesteam. I har i fællesskab det overordnede ansvar for sygehusets opgaver, behandling, udredning og pleje, samt for planlægning og organisering af sygehusets drift og strategiske udvikling. Sygehusdirektionen refererer alle ind til regionsdirektøren i Region Syddanmark.

Sygehus Lillebælt har en flad og smidig organisationsstruktur med korte og hurtige kommunikationsveje, hvilket giver gode betingelser for det tillidsfulde samarbejde, som præger Sygehus Lillebælt. Derudover er Sygehus Lillebælt kendetegnet ved at praktisere en synlig og tydelig værdibaseret ledelse, hvor sygehusdirektionen fordeler tiden mellem de tre sygehusmatrikler. Den sygeplejefaglige direktør vil derfor naturligt have arbejdsplads på alle tre sygehuse.

 

I de kommende år har den sygeplejefaglige direktør sammen med den øvrige sygehusdirektion blandt andet ansvaret for, at:

 • udvikle Sygehus Lillebælt inden for rammerne af regionsrådets beslutninger og visionen for Region Syddanmark i et stærkt fagligt og strategisk samarbejde med regionens øvrige sygehuse.
 • skabe rammer og vilkår som understøtter excellent behandling, udredning og pleje af patienter.
 • styrke og fortsat udvikle en kultur og en praksis, hvor patienten er først og inddrages på forskellige niveauer.  
 • sikre at Sygehus Lillebælt, også fremadrettet er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække dygtige og engagerede ledere, medarbejdere og specialister.
 • have fortsat fokus på leder- og talentudvikling.
 • kommunikere sygehusets strategi, mål- og indsatsområder, og de værdier sygehuset bygger på, både internt og eksternt.
 • agere som konstruktiv sparringspartner, udøve direkte ledelse og sikre samspil med sygehusets afdelinger i forhold til løbende opfølgning og udvikling af kvalitet, service, aktivitet og økonomi. 
 • udvikle og styrke den sammenhængende, koordinerende og tværsektorielle indsats mellem almen praksis, kommuner og region.
 • repræsentere regionen i forhold til centrale myndigheder og andre sygehuse i landet, herunder sikre at regionen og sygehuset styrker sin deltagelse og position i centrale udvalg mv.

 

Ydermere vil den nye sygeplejefaglige direktør – baseret på et solidt fagligt fundament – have en særlig rolle i forhold til at arbejde strategisk og taktisk med patientplejeområdet for eksempel ved at:

 • medinddrage nationale samt internationale strømninger, der sammen med et nært samarbejde på tværs af sygehusets forskellige specialer og matrikler sikrer de bedst mulige patientforløb.
 • sikre den fortsatte udbygning af sygehusets styrkepositioner som et hhv. kræft-, akut- samt ryg- sygehus fordelt på flere matrikler og i nært samspil med regionens øvrige sygehusenheder.
 • fortsat styrke sygehusets fokus på forbedringen af forløb, der går på tværs af specialer samt sektorer, og sikrer implementering af innovative løsninger, så de får fuld effekt også i forhold til patientsikkerheden.
 • sikre at sygehuset fremadrettet får en endnu stærkere profil på forskningsområdet både regionalt, nationalt og internationalt.
 • sikre at Sygehus Lillebælt fremstår med en stærk sygeplejefaglig profil, der afspejles i hospitalets daglige drift, udvikling samt forskning og derved udvikle, tiltrække og fastholde en dygtig medarbejderskare.
 • videreudvikling af den sygeplejefaglige uddannelse og efteruddannelse på såvel lokalt-, som regionalt- og nationalt- niveau.
 • understøtte brugen af Den Syddanske Forbedringsmodel på de kliniske processer og procedurer.

 

Den rette kandidat

Du har en stærk sygeplejefaglig baggrund med et stort kendskab til de faglige og organisatoriske udfordringer inden for sygehusvæsenet, samt den øvrige del af sundhedssektoren. Dette indebærer tværsektoriel forståelse, sundhedsfaglig indsigt og solide implementeringskompetencer i en klinisk kontekst.

Derudover har du betydelig ledelseserfaring, og kan dokumentere ledelsesresultater. Du formår at veksle mellem, at arbejde på det overordnede strategiske niveau med et nationalt samt internationalt udsyn i en større kompleks organisation. Samtidig har du en operationel, nærværende, nysgerrig og værdibaseret tilgang til den ledelsesmæssige opgave med respekt for, at opgaven løses i et stærkt tværfagligt samarbejde, hvor alles bidrag er væsentligt.

Som sygeplejefaglig direktør forventer vi at du har den fornødne ballast, og interesse for at understøtte innovation, digitalisering, stærk faglighed, patientsikkerhed og forskning, da det er vigtige elementer for den samlede patientoplevelse. Du skal derudover besidde udprægede kommunikative og formidlingsmæssige egenskaber, der sikrer følgeskab.

Det er endvidere væsentligt, at du kan identificere dig med Sygehus Lillebælts og Region Syddanmarks værdier, og vores ambition om ”Patienten Først” og ”Patienternes Sygehus”.

Endeligt lægges vægt på, at du:

 • kan skabe og understøtte gode relationer, er team- og samarbejdsorienteret, og kan lytte i samspillet med andre.
 • kan fungere som en stærk relations skaber og kommunikator, der skaber, vedligeholder og udbygger netværk og strategiske alliancer med Sygehus Lillebælts samarbejdspartnere. Både tværsektorielt, regionalt, nationalt som internationalt.
 • har en fleksibel, ydmyg og tilgængelig arbejdsform, og samtidig fremstår tillidsskabende med en naturlig autoritet og gennemslagskraft, der skaber tydelighed i prioriteringer og beslutninger

 

Vilkår

Løn- og ansættelsesform efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger

Du kan læse meget mere om organisation, opgave og personprofil via dette link: Stillings og personprofil

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte regionsdirektør Jane Kraglund, tlf. 2899 3240, koncerndirektør Kurt Espersen, tlf. 2167 9021, administrerende direktør Christian Sauvr, tlf. 2420 3740 eller lægelig direktør Thomas Larsen, tlf. 6115 6640.

Ansøgningsfristen

Send din ansøgning via ”søg jobbet” senest søndag 11. april 2021.

Vi afholder 1. samtalerunde 20. april og 2. samtalerunde 27. april. Mellem 1. og 2. samtalerunde vil vi anvende en personlighedstest.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.