Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sygeplejerske til affektivt team i Silkeborg


Regionspsykiatrien Midt – Psykiatriens hus Silkeborg
 
 
Regionspsykiatrien Midt søger sygeplejerske (37 timer/uge) til affektivt team i Silkeborg.
 
Der er tale om en fast stilling til besættelse snarest muligt - 1. februar 2018 eller snarest derefter.
 
Affektivt team har til huse i Psykiatriens Hus i Silkeborg. Herfra varetages ambulante, psykiatriske behandlingstilbud, der er organiseret i specialiserede teams: Affektivt team, Hjemmebehandlingsteam, Psykoseteam, team for Personlighedsforstyrrelser, team for ADHD og rusmiddelpsykiatri, team for OCD og Angstlidelser samt et sekretærteam.
 
Alle teams er ledet af et ledelsesteam bestående af en overlæge og en ledende sygeplejerske. Regionspsykiatrien deler Psykiatriens hus med Socialpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune, som fysisk er beliggende Falkevej 5, Silkeborg.
 
Affektivt team består af psykologer, sygeplejersker, ergoterapeut, overlæge og afd. læge.
 
 
Som sygeplejerske i affektivt team vil dit arbejde primært bestå i at varetage den direkte patientbehandling, dvs.:

 • deltage i udredning af nyhenviste patienter
 • planlægge, gennemføre og afvikle individuelle behandlingsforløb ud fra beskrevne pakkeforløb for depressive samt bipolare patienter individuelt og i gruppetilbud
 • koordinere indsatsen i forhold til de øvrige behandlingsteams og kommunale tilbud
 
Vi søger en medarbejder, der
 • har lyst til at bidrage til udviklingen af sygeplejen i ambulant behandlingspsykiatri
 • har evne til at se sammenhænge og muligheder
 • kan arbejde selvstændigt og prioritere arbejdsopgaver løbende
 • vægter og har øje for at yde behandling af god kvalitet
 • vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt
 • evner at samarbejde, er fleksibel og positivt indstillet
 • har et godt humør
 
Vi tilbyder
 • afvekslende og selvstændige arbejdsopgaver
 • medbestemmelse og fleksibilitet
 • positive, erfarne og engagerede kolleger
 • individuel introduktion og oplæring samt mentorordning
 • supervision
 
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd.
 
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til ledende sygeplejerske Bodil Holm, tlf. 29403684, bodil.holm@ps.rm.dk, eller overlæge Preben Friis, tlf. 21365644,  prebfrii@rm.dk
 
Endvidere henvises til hjemmesiden: www.psykiatrienshus.dk
 
 
Ansøgningsfrist er søndag 14. januar 2018.
 
Send din ansøgning elektronisk via stillingsopslaget vedhæftet dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.
 
Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag den 16. januar 2018 mellem kl. 9.30 – 12.30.
 
Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 260 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. september 2017 er afdelingen normeret til 101 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (13 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (13 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 


 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
 

 


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her