Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sygeplejerske til alsidige og overordnede sundhedsfaglige opgaver

Botilbuddet Ane Staunings Vej søger en sygeplejerske til alsidige og overordnede sundhedsfaglige opgaver

På Ane Staunings Vej bor der 47 borgere, som alle har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Alle borgere bor i deres egen lejlighed, hvor de modtager støtte individuelt eller i grupper. Der er stor spredning i borgernes funktionsniveau og dermed i for hold til hvad borgerne mestrer selvstændigt.

På Ane Staunings Vej er der ansat to afdelingsledere, som du vil referere til. Udover det er der 85 medarbejdere primært bestående af faggrupper som pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, samt ca. 40 vikarer med blandet uddannelsesbaggrund.

Stilling er på 37 t/u, men hvis der er ønske om et lavere timeantal er vi åbne for det. I så fald må det gerne fremgå af din ansøgning. Arbejdstiden vil primært være hverdage i tidsrummet mellem 7-17, men weekendarbejde kan forekomme afhængig af opgaveløsningen. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, dog senest d. 1. marts 2021.

Du skal fortrinsvis løse opgaver på Ane Staunings Vej, men der vil også forekomme opgaver, som skal løses på tværs af Center for Handicap og i samarbejde med sygeplejerske ansat i sammenlignelig stilling på et anden tilbud.

Om jobbet
Som sygeplejerske på Ane Staunings Vej er dine opgaver, at stå i spidsen for udvikling og implementering af opgaveløsning af høj kvalitet indenfor de sundheds- og sygeplejefaglige opgaver omkring borgerne. Dette foregår i tæt sparring og dialog med tilbuddets ledelse, ansatte og øvrige samarbejdspartnere. Du skal kunne formå at anskue opgaveløsningen på et overordnet niveau, samtidig med at du kan implementere tiltag i den daglige drift. Du går foran i udvikling af pleje- og omsorgsopgaverne, herunder være visionær og parat til at indgå i opgaver omkring nye problemstillinger og ændrede metoder i opgaveløsning.
Dette indebærer blandt andet at udarbejde sundhedsfaglige instrukser, procedurebeskrivelser, give sundheds- og sygeplejefaglig sparring og information/ undervisning til kollegaer. Desuden at arbejde ud fra en sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje med henblik på, at bringe borgernes sundhed og trivsel i fokus.

Dine faglige kvalifikationer

 • Du er uddannet sygeplejerske
 • Du enten har erfaring med målgruppen eller har forståelse for opgaveløsningen omkring denne gruppe af borgere.
 • Du er fortrolig med at vejlede og rådgive kollegaer ift. sundhedsfaglige opgaver og indsatser
Vi forventer at du kan
 • Iagttage, beskrive og analysere egen og andres faglig praksis
 • Formidle viden på mange niveauer
 • Samarbejde med eksterne som f.eks. hjemmesygeplejersker, praktiserende læger, sygehuse m.m.
 • Stå i spidsen for de sundhedsfaglige opgaver, herunder den faglige opgaveløsning hos de medicinansvarlige på hver afdeling
 • Være ansvarlig for sundhedsfaglige instrukser og understøtte indsatser der sikrer, at tilbuddet lever op til De 12 Sygeplejerfaglige problemområder, i samarbejde med de pågældende afdelingsledere
 • Understøtte de sundhedsfaglige indsatser på Ane Staunings Vej
 • Vejlede medarbejdere (primært pædagogisk uddannet) i korrekt håndtering ift. de sundhedsfaglige indsatser
 • Deltage i møder, og samarbejde med diverse samarbejdspartnere omkring borgeren f.eks. forældre og pårørende, netværk, læger, sygehuse mv.
 • Undervise nyansatte medarbejdere i bl.a. medicinhåndtering
 • Være sagsbehandler for UTH på Ane Staunings Vej og på baggrund af disse skabe ændringer i praksis.
 • Varetage sygeplejefaglige opgaver i mindre omfang, f.eks. sårpleje medicinhåndtering og lignende.
Vi tilbyder
 • En spændende arbejdsplads, hvor der er fokus på udvikling af både den pædagogiske og sundhedsfaglige praksis
 • Mulighed for selv at sætte præg på stillingen
 • En arbejdsplads med en mangfoldighed af opgaver og en bred faglig sammensat personalegruppe
 • En arbejdsplads hvor der tilbydes faglig og personlig udvikling
 • Forløb i 2021, hvor Åben Dialog og Low Arrousal skal implementeres som det pædagogfaglige fundament i organisationen, samtidig med opkvalificering af den sundhedsfaglige indsats, ift. til de 12 sygeplejefaglige problemområder.
Link til:
Stillingsbeskrivelse
HPS strategi 2019-2022

Spørgsmål til stillingen kan rettes til afdelingsleder Janni Friis Sørensen på tlf. 4092 4241 / mail jfs@horsens.dk

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomster indgået med faglige organisationer. Aflønning i henhold til Ny Løn.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fredag d. 22. januar 2021.

Overordnet beskrivelse af Center for Handicap
Center for Handicap er organiseret i driftområdet: Handicap Psykiatri og Socialt Udsatte, under Sundhed- og Velfærdsafdelingen i Horsens kommune.
Center for Handicap løser opgaver indenfor områderne botilbud, døgntilbud og bostøtte i eget hjem, hvor målgruppen er, børn, unge og voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Center for Handicap ledes af en Centerleder.
Kerneopgaven er at bidrage til at forløse borgernes potentiale, til et meningsfuld liv og som medarbejder støtter du borgeren i at leve et så selvstændigt og aktivt et liv som muligt. Vi forventer at du er fokuseret på at løsninger findes i fællesskab med borgeren og i samarbejde med det private og professionelle netværk.

I Center for Handicap arbejder vi med følgende 5 medarbejderkompetencer:
 • Vi sætter retning Ved at skabe de bedste resultater
 • Vi eksekverer Ved at vise ansvarlighed og tillid for at nå de aftalte mål
 • Vi bygger bro Ved at tænke sammen med andre for at skabe endnu bedre løsninger
 • Vi frigør energi Ved at være konstruktive kollegaer, der bidrager til et stærkt team
 • Vi har teknologisk intuition Ved at understøtte borgerens mestring med teknologiske løsninger


 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.