Sygeplejerske til Hjemmebehandlingsteamet i Silkeborg

Regionspsykiatrien Midt

Da der bliver en ledig stilling i Hjemmebehandlingsteamet, søger vi en sygeplejerske på fuld tid fra 1. september 2019 til det døgndækkende hjemmebehandlingsteam, Regionspsykiatrien Midt, Psykiatriens hus, Silkeborg.
Hjemmebehandling er afgrænset, akut og intensiv behandling i eget hjem og bl.a. et alternativ til indlæggelse og kerneopgaverne beskrives således:

 • suicidalrisikovurdering
 • vurdering af behandlingseffekt, herunder observation af medicinsk behandling, virkning og bivirkning
 • opmærksomhed på tilbagefaldsforebyggelse
 • støtte og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere
 • psykoedukation
 • støttende samtaler
 • vurdering og vejledning i.f.t patientens samlede tilstand
 • planlægning af struktur i patientens hverdag

Behandling i eget hjem kan midlertidigt suppleres med et kortvarigt ophold i Akut døgntilbud m.h.p. at støtte patient og pårørende intensivt i særligt vanskelige perioder, observere symptomer og yde medicinsk og støttende behandling.  
Filosofien bag hjemmebehandling er, at for et hvert menneske er dagligdagsfunktioner og relationer med til at opretholde den personlige identitet.
Ved behandling i eget hjem bevarer patienten i højere grad magten over eget liv, da dagligdagsfunktioner og relationer kan bibeholdes og inddrages i behandlingen. Ved at patienten bruger egene erfaringer sammen med behandlernes faglige viden, styrkes den enkeltes ressourcer til at leve med sygdommens konsekvenser.

Man arbejder hver 4. weekend og har ca. tre rådighedsvagter pr. måned og tre 14 – 22 –vagter, det kan være flere, da man skal hjælpe med at dække vagter ved ferie og sygdom.

Hjemmebehandlingsteamet har til huse i Psykiatriens Hus i Silkeborg. Herfra varetages ambulante, psykiatriske behandlingstilbud, der er organiseret i specialiserede teams: Affektivt team, Hjemmebehandlingsteamet, Psykoseteam, team for Personlighedsforstyrrelser, team for ADHD og rusmiddelpsykiatri, team for OCD og Angstlidelser samt et sekretærteam.

Alle teams er ledet af et ledelsesteam bestående af en overlæge og en ledende sygeplejerske. Fysisk er Psykiatriens Hus beliggende på Falkevej 5, Silkeborg, hvor også Socialpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune holder til.

Hjemmebehandlingsteamet består hovedsageligt af sygeplejersker, en social- og sundhedsassistent, en sekretær, en overlæge og en yngre læge.

Sygeplejerskens arbejde består i primært at varetage den direkte patientkontakt i patientens eget hjem eller i Akut døgn, herunder:
 • Akut vurdering af nyhenviste patienter
 • Varetage afklarende samtaler i forhold til udredning
 • Planlægning og gennemførelse af individuelle behandlingsforløb
 • Koordinering af indsatsen i.f.t. øvrige teams, bostøtte, hjemmepleje, evt. sengeafsnit i Viborg m.fl.

Vi søger en sygeplejerske, der:
 • har lyst til at bidrage i udviklingen af sygeplejen i ambulant behandlingspsykiatri
 • har klinisk psykiatrisk erfaring
 • evner at se sammenhænge, tænke kreativt og se muligheder
 • kan arbejde selvstændigt og løbende prioritere arbejdsopgaverne
 • vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt
 • er fleksibel, positivt indstillet og i det store hele har et godt humør
 • har kørekort til bil
 • er indstillet på at samarbejde i teamet og ud af teamet

Vi kan tilbyde:
 • afvekslende og selvstændige arbejdsopgaver
 • medbestemmelse og fleksibilitet
 • positive, erfarne og engagerede kolleger med godt humør
 • individuel introduktion og oplæring samt mentorordning
 • fast sygeplejefaglig vejledning og supervision

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd.

For yderligere oplysninger kan ledende sygeplejerske Bodil Holm kontaktes (tlf.: 29 40 36 84 eller på mail: bodil.holm@ps.rm.dk) eller overlæge Preben Friis (tlf.: 21 36 56 44 mail: prebfrii@rm.dk ) eller du kan se mere på: www.psykiatrienshus.dk

Ansøgningsfrist: Søndag den 2. juni 2019.
Du sender din ansøgning elektronisk via stillingsopslaget vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.

Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag den 11. juni 2019 mellem kl. 12.00 og 16.00.

Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330013572Phoenix-daf5d5ad12019-04-30T10:29:10.223Sygeplejerske til Hjemmebehandlingsteamet i SilkeborgRegionspsykiatrien Midt

Da der bliver en ledig stilling i Hjemmebehandlingsteamet, søger vi en sygeplejerske på fuld tid fra 1. september 2019 til det døgndækkende hjemmebehandlingsteam, Regionspsykiatrien Midt, Psykiatriens hus, Silkeborg.
Hjemmebehandling er afgrænset, akut og intensiv behandling i eget hjem og bl.a. et alternativ til indlæggelse og kerneopgaverne beskrives således:
 • suicidalrisikovurdering
 • vurdering af behandlingseffekt, herunder observation af medicinsk behandling, virkning og bivirkning
 • opmærksomhed på tilbagefaldsforebyggelse
 • støtte og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere
 • psykoedukation
 • støttende samtaler
 • vurdering og vejledning i.f.t patientens samlede tilstand
 • planlægning af struktur i patientens hverdag

Behandling i eget hjem kan midlertidigt suppleres med et kortvarigt ophold i Akut døgntilbud m.h.p. at støtte patient og pårørende intensivt i særligt vanskelige perioder, observere symptomer og yde medicinsk og støttende behandling.  
Filosofien bag hjemmebehandling er, at for et hvert menneske er dagligdagsfunktioner og relationer med til at opretholde den personlige identitet.
Ved behandling i eget hjem bevarer patienten i højere grad magten over eget liv, da dagligdagsfunktioner og relationer kan bibeholdes og inddrages i behandlingen. Ved at patienten bruger egene erfaringer sammen med behandlernes faglige viden, styrkes den enkeltes ressourcer til at leve med sygdommens konsekvenser.

Man arbejder hver 4. weekend og har ca. tre rådighedsvagter pr. måned og tre 14 – 22 –vagter, det kan være flere, da man skal hjælpe med at dække vagter ved ferie og sygdom.

Hjemmebehandlingsteamet har til huse i Psykiatriens Hus i Silkeborg. Herfra varetages ambulante, psykiatriske behandlingstilbud, der er organiseret i specialiserede teams: Affektivt team, Hjemmebehandlingsteamet, Psykoseteam, team for Personlighedsforstyrrelser, team for ADHD og rusmiddelpsykiatri, team for OCD og Angstlidelser samt et sekretærteam.

Alle teams er ledet af et ledelsesteam bestående af en overlæge og en ledende sygeplejerske. Fysisk er Psykiatriens Hus beliggende på Falkevej 5, Silkeborg, hvor også Socialpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune holder til.

Hjemmebehandlingsteamet består hovedsageligt af sygeplejersker, en social- og sundhedsassistent, en sekretær, en overlæge og en yngre læge.

Sygeplejerskens arbejde består i primært at varetage den direkte patientkontakt i patientens eget hjem eller i Akut døgn, herunder:
 • Akut vurdering af nyhenviste patienter
 • Varetage afklarende samtaler i forhold til udredning
 • Planlægning og gennemførelse af individuelle behandlingsforløb
 • Koordinering af indsatsen i.f.t. øvrige teams, bostøtte, hjemmepleje, evt. sengeafsnit i Viborg m.fl.

Vi søger en sygeplejerske, der:
 • har lyst til at bidrage i udviklingen af sygeplejen i ambulant behandlingspsykiatri
 • har klinisk psykiatrisk erfaring
 • evner at se sammenhænge, tænke kreativt og se muligheder
 • kan arbejde selvstændigt og løbende prioritere arbejdsopgaverne
 • vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt
 • er fleksibel, positivt indstillet og i det store hele har et godt humør
 • har kørekort til bil
 • er indstillet på at samarbejde i teamet og ud af teamet

Vi kan tilbyde:
 • afvekslende og selvstændige arbejdsopgaver
 • medbestemmelse og fleksibilitet
 • positive, erfarne og engagerede kolleger med godt humør
 • individuel introduktion og oplæring samt mentorordning
 • fast sygeplejefaglig vejledning og supervision

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd.

For yderligere oplysninger kan ledende sygeplejerske Bodil Holm kontaktes (tlf.: 29 40 36 84 eller på mail: bodil.holm@ps.rm.dk) eller overlæge Preben Friis (tlf.: 21 36 56 44 mail: prebfrii@rm.dk ) eller du kan se mere på: www.psykiatrienshus.dk

Ansøgningsfrist: Søndag den 2. juni 2019.
Du sender din ansøgning elektronisk via stillingsopslaget vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.

Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag den 11. juni 2019 mellem kl. 12.00 og 16.00.

Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


 

Regionspsykiatrien MidtDa der bliver en ledig stilling i Hjemmebehandlingsteamet, søger vi en sygeplejerske på fuld tid fra 1. september 2019 til det døgndækkende hjemmebehandlingsteam, Regionspsykiatrien Midt, Psykiatriens hus, Silkeborg.Hjemmebehandling er afgrænset, akut og intensiv behandling i eget hjem og bl.a. et alternativ til indlæggelse og kerneopgaverne beskrives således: suicidalrisikovurdering vurdering af behandlingseffekt, herunder observation af medicinsk behandling, virkning og bivirkning opmærksomhed på tilbagefaldsforebyggelse støtte og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere psykoedukation støttende samtaler vurdering og vejledning i.f.t patientens samlede tilstand planlægning af struktur i patientens hverdag Behandling i eget hjem kan midlertidigt suppleres med et kortvarigt ophold i Akut døgntilbud m.h.p. at støtte patient og pårørende intensivt i særligt vanskelige perioder, observere symptomer og yde medicinsk og støttende behandling. Filosofien bag hjemmebehandling er, at for et hvert menneske er dagligdagsfunktioner og relationer med til at opretholde den personlige identitet.Ved behandling i eget hjem bevarer patienten i højere grad magten over eget liv, da dagligdagsfunktioner og relationer kan bibeholdes og inddrages i behandlingen. Ved at patienten bruger egene erfaringer sammen med behandlernes faglige viden, styrkes den enkeltes ressourcer til at leve med sygdommens konsekvenser.Man arbejder hver 4. weekend og har ca. tre rådighedsvagter pr. måned og tre 14 22 vagter, det kan være flere, da man skal hjælpe med at dække vagter ved ferie og sygdom.Hjemmebehandlingsteamet har til huse i Psykiatriens Hus i Silkeborg. Herfra varetages ambulante, psykiatriske behandlingstilbud, der er organiseret i specialiserede teams: Affektivt team, Hjemmebehandlingsteamet, Psykoseteam, team for Personlighedsforstyrrelser, team for ADHD og rusmiddelpsykiatri, team for OCD og Angstlidelser samt et sekretærteam.Alle teams er ledet af et ledelsesteam bestående af en overlæge og en ledende sygeplejerske. Fysisk er Psykiatriens Hus beliggende på Falkevej 5, Silkeborg, hvor også Socialpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune holder til.Hjemmebehandlingsteamet består hovedsageligt af sygeplejersker, en social- og sundhedsassistent, en sekretær, en overlæge og en yngre læge.Sygeplejerskens arbejde består i primært at varetage den direkte patientkontakt i patientens eget hjem eller i Akut døgn, herunder: Akut vurdering af nyhenviste patienter Varetage afklarende samtaler i forhold til udredning Planlægning og gennemførelse af individuelle behandlingsforløb Koordinering af indsatsen i.f.t. øvrige teams, bostøtte, hjemmepleje, evt. sengeafsnit i Viborg m.fl. Vi søger en sygeplejerske, der: har lyst til at bidrage i udviklingen af sygeplejen i ambulant behandlingspsykiatri har klinisk psykiatrisk erfaring evner at se sammenhænge, tænke kreativt og se muligheder kan arbejde selvstændigt og løbende prioritere arbejdsopgaverne vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt er fleksibel, positivt indstillet og i det store hele har et godt humør har kørekort til bil er indstillet på at samarbejde i teamet og ud af teamet Vi kan tilbyde: afvekslende og selvstændige arbejdsopgaver medbestemmelse og fleksibilitet positive, erfarne og engagerede kolleger med godt humør individuel introduktion og oplæring samt mentorordning fast sygeplejefaglig vejledning og supervision Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd.For yderligere oplysninger kan ledende sygeplejerske Bodil Holm kontaktes (tlf.: 29 40 36 84 eller på mail: bodil.holm@ps.rm.dk) eller overlæge Preben Friis (tlf.: 21 36 56 44 mail: prebfrii@rm.dk ) eller du kan se mere på: www.psykiatrienshus.dkAnsøgningsfrist: Søndag den 2. juni 2019. Du sender din ansøgning elektronisk via stillingsopslaget vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag den 11. juni 2019 mellem kl. 12.00 og 16.00.Om Regionspsykiatrien MidtRegionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18 ) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner. Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte. Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på: Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECTSengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser 4 lavintensive senge)Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf n etage med rehab-pt). Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive. - Klinik for intensiv ambulant behandling Team for OCD og angstlidelser - Klinik for affektive lidelser: Team For affektive lidelser Team for ældrepsykiatri - Klinik for psykotiske lidelser: Team for vurdering og udredning Team for psykotiske lidelser Team for ADHD Team for nyopdaget skizofreni Team for patienter med misbrug og patienter med dom- Klinik for retspsykiatriDe ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt. Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer. Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http: www.tvmidtvest.dk (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1) Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale10Phoenixdaf5d5ad101000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-06-02T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=8dd423b2-45d7-4b7d-ba9b-c8056208d3c60EuropaDanmarkJyllandMidtjyllandViborg3516278Regionspsykiatrien Midt11Søndersøparken 18800ViborgDKDanmarkORS/daf5d5ad_logo.gifORS/Small/daf5d5ad_logo.gif0
bodil.holm@ps.rm.dkDKDanmarkDanmark
8Fuldtid46Permanent750534EmplyMinimum pakken - 35 dagecfb58c74-4bab-41be-b42b-b032ee0f0907_11090100029-04-20191https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=daf5d5adhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=daf5d5adhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=daf5d5ad&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=daf5d5ad&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Pleje_og_omsorg/2.jpgEr du omsorgsfuld og empatisk? Hvis ja, er du den helt rette til et job som Sygeplejerske hos Regionspsykiatrien Midt.12008011Dansk3Læse/ tale323108Sygeplejerske77Pleje og omsorg361627796Bodil Holmbodil.holm@ps.rm.dkDanmarkDanmark330019562Sygeplejersker til Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet ViborgBasic To faste stillinger som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse per 1. juli 2019.Stillingerne er på 37 timer per uge.Stillingerne indebærer udover dagvagter aften- og eller nattevagter samt weekendvagt hver 3. weekend. Om stillingerneHar du lyst til en hverdag med både akut sygepleje og tværfaglige tværsektorielle patientforløb? Neurologisk Afsnit er et afsnit med korte patientforløb. Neurologisk Afsnit har 12 senge indenfor klassisk neurologi og 4 senge til neurorehabilitering af apopleksipatienter, der har medicinske problemstillinger. Vi arbejder med patientinddragelse og tilstræber at det er en naturlig del af en travl struktureret hverdag. Fokus er på inddragelse af patienterne i deres forløb og på tilrettelæggelse af koordinerede patientforløb. Vi har altid kvalitet og kontinuitet i fokus. Der er tilknyttet et udgående apopleksiteam til afsnittet. Teamet er et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer og logopæd.Afsnittet har et tæt samarbejde med de øvrige neurologiske afdelinger i regionen. Neurologi er et område i rivende udvikling og der pågår flere spændende projekter i afsnittet, som sætter fokus på kvalitetsudvikling af patientforløbene og det tværfaglige samarbejde. Som eksempel kan nævnes projektet Demensvenlige sygehuse . Det foregår i tæt samarbejde med akutafdelingen og National Videnscenter for Demens. Projektet løber hele 2019 og der vil i perioden arbejdes på innovative tiltage indenfor området. Det vil derfor være en fordel om du har stort kendskab og kompetencer indenfor demensområdet. Afsnittets sygeplejersker indgår derudover i et tæt samarbejde med Neurologisk Klinik. Du kommer til et afsnit, hvor der er et tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter, logopæd, læger og plejepersonale. For at højne det gode patientforløb og den tværfaglige kvalitet har vi fokus på Relationel Koordinering .Erfaring fra Neurologi fortrækkes. Vi kan tilbyde dig: En grundig oplæring i specialet Et spændende fagligt miljø med engagerede kolleger Muligheden for indflydelse på afdelingens udvikling Et godt arbejdsmiljø med en positiv omgangstone Vi forventer, du har: En struktureret og målrettet tilgang til sygeplejen Stort engagement og ansvarlighed Evner og lyst til faglig og personlig udvikling Stor fleksibilitet og samtidig er stabil Smittende humør Stillingerne kræver ligeledes du har lyst og evner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, både med social- og sundhedsassistenter, terapeuterne, logopæder, serviceassistenter, sekretærer og læger. Afdelingen er uddannelsessted for alle faggrupper. Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.Om afdelingenNeurologi består af to afsnit. Klassisk Neurologi og Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Neurologi i Viborg har regionsfunktion indenfor de fleste neurologiske sygdomme. Afdelingen varetager undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontrol af patienter med neurologiske lidelse fra Hospitalsenhed Midt s optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Vestdansk Center for Rygmarvsskade har højt specialiseret funktion i Vestdanmark med rehabilitering af patienter med rygmarvsskade. Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi. Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Louise Lindenmayer, tlf. 2180 2361. Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest tirsdag den 21. maj 2019. Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 27. maj 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleTo faste stillinger som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse per 1. juli 2019.
Stillingerne er på 37 timer per uge.
Stillingerne indebærer udover dagvagter; aften- og/eller nattevagter samt weekendvagt hver 3. weekend.
 
Om stillingerne
Har du lyst til en hverdag med både akut sygepleje og tværfaglige/tværsektorielle patientforløb?
 
Neurologisk Afsnit er et afsnit med korte patientforløb.
 
Neurologisk Afsnit har 12 senge indenfor klassisk neurologi og 4 senge til neurorehabilitering af apopleksipatienter, der har medicinske problemstillinger.
 
Vi arbejder med patientinddragelse og tilstræber at det er en naturlig del af en travl struktureret hverdag. Fokus er på inddragelse af patienterne i deres forløb og på tilrettelæggelse af koordinerede patientforløb. Vi har altid kvalitet og kontinuitet i fokus.
 
Der er tilknyttet et udgående apopleksiteam til afsnittet. Teamet er et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer og logopæd.
Afsnittet har et tæt samarbejde med de øvrige neurologiske afdelinger  i regionen.
 
Neurologi er et område i rivende udvikling og der pågår flere spændende projekter i afsnittet, som sætter fokus på kvalitetsudvikling af patientforløbene og det tværfaglige samarbejde. Som eksempel kan nævnes projektet ”Demensvenlige sygehuse”. Det foregår i tæt samarbejde med akutafdelingen og National Videnscenter for Demens. Projektet løber hele 2019 og der vil i perioden arbejdes på innovative tiltage indenfor området. Det vil derfor være en fordel om du har stort kendskab og kompetencer indenfor demensområdet.
 
Afsnittets sygeplejersker indgår derudover i et tæt samarbejde med Neurologisk Klinik.
 
Du kommer til et afsnit, hvor der er et tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter, logopæd, læger og plejepersonale. For at højne det gode patientforløb og den tværfaglige kvalitet har vi fokus på ”Relationel Koordinering”.
Erfaring fra Neurologi fortrækkes.
 
Vi kan tilbyde dig:
 • En grundig oplæring i specialet
 • Et spændende fagligt miljø med engagerede kolleger
 • Muligheden for indflydelse på afdelingens udvikling
 • Et godt arbejdsmiljø med en positiv omgangstone
 
Vi forventer, du har:
 • En struktureret og målrettet tilgang til sygeplejen
 • Stort engagement og ansvarlighed
 • Evner og lyst til faglig og personlig udvikling
 • Stor fleksibilitet og samtidig er stabil
 • Smittende humør
Stillingerne kræver ligeledes du har lyst og evner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, både med social- og sundhedsassistenter, terapeuterne, logopæder, serviceassistenter, sekretærer og læger. Afdelingen er uddannelsessted for alle faggrupper.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Neurologi består af to afsnit. Klassisk Neurologi og Vestdansk Center for Rygmarvsskade.
 
Neurologi i Viborg har regionsfunktion indenfor de fleste neurologiske sygdomme. Afdelingen varetager undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontrol af patienter med neurologiske lidelse fra Hospitalsenhed Midt’s optageområde på ca. 250.000 indbyggere.
 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade har højt specialiseret funktion i Vestdanmark med rehabilitering af patienter med rygmarvsskade.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Louise Lindenmayer, tlf. 2180 2361.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest tirsdag den 21. maj  2019.
 
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 27. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

ORS/Small/5f3c1ae0_logo.gifNeurologiViborg2019-05-08T13:06:58.8972019-05-21T00:00:00
330019564Spændende sengeafsnit med de bedste kollegaer og mange spændende udfordringer søger sygeplejerske i et års vikariatBasic Har du lyst til at arbejde i et spændende sengeafsnit med de bedste kollegaer og mange spændende udfordringer bl.a. at være med til at forberede udflytningen til det nye akuthus.Så har du chancen nu.Et vikariat på 1 år er ledig pr. 1. juni 2019, som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Hjertesygdomme, Hjerteafsnittet, Regionshospitalet Viborg. Om stillingVi søger en sygeplejerske med: Har erfaring med eller interesse i det kardiologiske speciale Gerne med erfaring med akut sygepleje Gode samarbejdsevner Evne til at prioritere og arbejde selvstændigt, men som også skal kunne arbejde i teams mono samt tværfagligt Trives med mange bolde i luften Fleksibilitet, humor og kreativitet Er positiv, social og medvirker til at bevare et godt tværfagligt arbejdsmiljø. Udviser overblik Har en anerkendende tilgang og et godt humør Vi kan tilbyde Arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagter Introduktionsperiode med mentor ordning, løbende undervisning og interne kurser Friske og kompetente kollegaer med godt humør og stor interesse i at få afdelingen til at fungere optimalt. Tæt samarbejde i små teams, hvor der er mulighed for sparring fra erfarne kollegaer, hvor du aldrig er alene Mange sociale tiltag, bl. Biografklub, fællesspisning mm En uforudsigelig og spændende hverdag, hvor opgaverne er mangeartede og indeholder de komplekse og specialiserede forløb af kortere og længere varighed En afdeling hvor arbejdsmiljø med trivsel og kvalitet vægtes højt. Indflydelse på egen arbejdstid via Min Tid Avanceret genoplivningskursus En afdeling hvor du har mulighed for udvikling og fordybelse indenfor et af de hjertemedicinske subspecialer Et tæt samarbejde med hjerteklinikken og forskningsafsnittet Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her. Om afdelingenVi kendes ved, at have en stærk, dynamisk, attraktiv og tværfaglig kultur, med fokus på optimering af patientforløb og pårørende inddragelse fra den akutte indlæggelse til udskrivelsen. Vi lægger vægt på høj faglighed og på til stadighed at udvikle vores sygepleje.Afsnittet har plads til 25 patienter, og vi plejer og behandler primært patienter med hjertesygdomme. Vi er i proces med at omlægge patientforløb, som fremadrettet skal modtags i Hjertesygdomme dagklinik, som er beliggende på hjerteafsnittet. Vi kan overvåge 30 patienter med telemetri og stationære scoper mobile scoper. Derudover varetager vi observation og beskrivelse af telemetrier fra andre sengeafsnit på hospitalet. Til dagligt har vi et tæt samarbejde med Hjerteklinikken, hvor patienterne får foretaget diverse undersøgelser.Lige nu er vi optagede af at udbygge specialegrupperne, som arbejder på tværs i afdelingen. Afsnittet er delt op i 3 grupper, hvor der arbejdes med tildelt patientpleje. Hver sygeplejerske har i dag tid ansvar for 2 - 4 patienter og varetager selv både personlig pleje og stuegangs funktionen hos disse. I aftenvagten har hver sygeplejerske ansvar for 5-6 patienter hver og i nattevagt op til 9 patienter hver. Personalegruppen består overvejende af sygeplejersker. Hver morgen på hverdage afholdes afdelingsundervisning konference, hvorved personalets kompetencer kan holdes ved lige og ikke mindst opdateres forbedres. Lægemæssigt er vi godt dækket ind, da der er en kardiolog tilstede fra kl. 8 21 hele året rundt. Det giver et stort patient flow på afsnittet med hurtig udredning diagnosticering og deraf følgende korte indlæggelsesforløb. Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dkOm løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Hjertesygdomme. Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Jette Brodersen, tlf. 78 44 95 78. Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisationsID, eksamensbevis, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 26. maj 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleHar du lyst til at arbejde i et spændende sengeafsnit med de bedste kollegaer og mange spændende udfordringer bl.a. at være med til at forberede udflytningen til det nye akuthus.
Så har du chancen nu.
Et vikariat på 1 år er ledig pr. 1. juni 2019, som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Hjertesygdomme, Hjerteafsnittet, Regionshospitalet Viborg.
 
Om stilling
Vi søger en sygeplejerske med:
 • Har erfaring med eller interesse i det kardiologiske speciale
 • Gerne med erfaring med akut sygepleje
 • Gode samarbejdsevner
 • Evne til at prioritere og arbejde selvstændigt, men som også skal kunne arbejde i teams mono samt tværfagligt
 • Trives med mange bolde i luften
 • Fleksibilitet, humor og kreativitet
 • Er positiv, social og medvirker til at bevare et godt tværfagligt arbejdsmiljø.
 • Udviser overblik
 • Har en anerkendende tilgang og et godt humør
 
Vi kan tilbyde
 • Arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagter
 • Introduktionsperiode med mentor ordning, løbende undervisning og interne kurser
 • Friske og kompetente kollegaer med godt humør og stor interesse i at få afdelingen til at fungere optimalt.
 • Tæt samarbejde i små teams, hvor der er mulighed for sparring fra erfarne kollegaer, hvor du aldrig er alene
 • Mange sociale tiltag, bl. Biografklub, fællesspisning mm
 • En uforudsigelig og spændende hverdag, hvor opgaverne er mangeartede og indeholder de komplekse og specialiserede forløb af kortere og længere varighed
 • En afdeling hvor arbejdsmiljø med trivsel og kvalitet vægtes højt.
 • Indflydelse på egen arbejdstid via ”Min Tid”
 • Avanceret genoplivningskursus
 • En afdeling hvor du har mulighed for udvikling og fordybelse indenfor et af de hjertemedicinske subspecialer
 • Et tæt samarbejde med hjerteklinikken og forskningsafsnittet
 Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Vi kendes ved, at have en stærk, dynamisk, attraktiv og tværfaglig kultur, med fokus på optimering af patientforløb og pårørende inddragelse fra den akutte indlæggelse til udskrivelsen.
 
Vi lægger vægt på høj faglighed og på til stadighed at udvikle vores sygepleje.

Afsnittet har plads til 25 patienter, og vi plejer og behandler primært patienter med hjertesygdomme. Vi er i proces med at omlægge patientforløb, som fremadrettet skal modtags i Hjertesygdomme dagklinik, som er beliggende på hjerteafsnittet. Vi kan overvåge 30 patienter med telemetri og stationære scoper/mobile scoper. Derudover varetager vi observation og beskrivelse af telemetrier fra andre sengeafsnit på hospitalet.
 
Til dagligt har vi et tæt samarbejde med Hjerteklinikken, hvor patienterne får foretaget diverse undersøgelser.
Lige nu er vi optagede af at udbygge specialegrupperne, som arbejder på tværs i afdelingen.
 
Afsnittet er delt op i 3 grupper, hvor der arbejdes med tildelt patientpleje. Hver sygeplejerske har i dag tid ansvar for 2 - 4 patienter og varetager selv både personlig pleje og stuegangs funktionen hos disse. I aftenvagten har hver sygeplejerske ansvar for 5-6 patienter hver og i nattevagt op til 9 patienter hver. Personalegruppen består overvejende af sygeplejersker. Hver morgen på hverdage afholdes afdelingsundervisning/konference, hvorved personalets kompetencer kan holdes ved lige og ikke mindst opdateres/forbedres.
 
Lægemæssigt er vi godt dækket ind, da der er en kardiolog tilstede fra kl. 8 – 21 hele året rundt. Det giver et stort patient flow på afsnittet med hurtig udredning/diagnosticering og deraf følgende korte indlæggelsesforløb.
                                  
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Hjertesygdomme.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Jette Brodersen, tlf. 78 44 95 78.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, eksamensbevis, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 26. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

ORS/Small/9af789c0_logo.gifHjertesygdommeViborg2019-05-08T13:07:04.7902019-05-26T00:00:00
330021591Sygeplejerske til fast stilling, 37 timer/uge. Vest Dansk Center for Rygmarvsskade (VCR), Neurologi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt.Basic Vestdansk Center for Rygmarvsskade søger sygeplejerske til fast stilling 37 timer uge med ansættelse 01.06.19 eller efter aftale. Stillingerne er i blandede vagter og med weekend vagter. Der tilstræbes, at man arbejder i fast to toholdsskifte (Dag Aften eller Dag Nat). Vi tilbyder en arbejdsplads hvor der: er tværfaglig deltagelse og videns udveksling. er mulighed for at følge og tilpasse sygeplejen, samt se udviklingen i rehabiliterinsforløbene. er mange forskellige sygeplejefaglige problemområder i fokus ex. urologi, respiration, sexologi, tarm, ernæring, cirkulation, krise, sår, søvn, kommunikation, hygiejne mv. på et højt fagligt niveau. er fokus på, at give patienten redskaber til, at kunne tackle udfordringer knyttet til problemstillinger efter rygmarvsskaden. er sygeplejefaglig sparring. er tværfaglig sparring tilbydes undervisning internt i huset. er et godt kollegialt tværfagligt miljø. er fokus på den gode kommunikation. arbejdes løbende med at udvikle vores sygeplejefaglighed. er fokus på udvikling i afdelingen og implementering af nye arbejdsgange. i rehabiliteringen arbejdes ud fra Fundamentel of Care. oplæres ud fra introduktionsprogram, undervisning og følgevagter. tilbydes supervision. er ønske vagtplan Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade: - en spændende arbejdsplads, hvor du kan udfordre, udvikle og udfolde din sygepleje.Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er en del af Neurologi på Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, og er beliggende i eget hus ved Søndersø i Viborg. Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) den tværfaglige rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet. Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt - også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge- og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet. Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt mod at opnå status som universitetsklinik. Centeret har egen forskningsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til, at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde. Sygeplejen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade:- et område i konstant udvikling Sygeplejersken er en vigtig nøgleperson i den rygmarvsskadede patients tværfaglige rehabiliteringsforløb. Vi arbejder med patienten som samarbejdspartner, og arbejder i tværfaglige teams sammen med patienten. Vi søger en sygeplejerske der: har erfaring inden for rehabilitering samt lyst og evne til at håndtere lange komplicerede patientforløb. planlægger rehabiliteringsforløbet sammen med patienten. har lyst til at udvikle sin sygepleje. brænder for kommunikation med patienten og de pårørende. mestre tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som er i stand til at skabe kontinuitet og flow i lange rehabiliteringsforløb. kan håndtere kontinuerligt at blive udfordret af nye arbejdsgange og metoder. har viden om kvalitet, forskning og udvikling, og som naturligt arbejder med dette i daglig klinisk praksis. Da vi arbejder imod at blive universitetsklinik. har erfaring inden for dataindsamling og dokumentation. kan læse og vurdere danske og engelsk sprogede artikler. Om løn- og ansættelsesvilkår:Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Neurologisk afdeling.Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Jette Østergård Lavgesen på tlf: 24767322.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse ved at følge linket.Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest mandag d. 24.05.19 Kl.12.00Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleVestdansk Center for Rygmarvsskade søger sygeplejerske til fast stilling 37 timer/uge med ansættelse 01.06.19 eller efter aftale.
 
Stillingerne er i blandede vagter og med weekend vagter. Der tilstræbes, at man arbejder i fast to toholdsskifte (Dag/Aften eller Dag/Nat).
 
Vi tilbyder en arbejdsplads hvor der:  
 • er tværfaglig deltagelse og videns udveksling.
 • er mulighed for at følge og tilpasse sygeplejen, samt  se udviklingen i rehabiliterinsforløbene.
 • er mange forskellige sygeplejefaglige problemområder i fokus ex.  urologi, respiration, sexologi, tarm, ernæring, cirkulation, krise, sår, søvn, kommunikation, hygiejne mv. på et højt fagligt niveau.
 • er fokus på, at give patienten redskaber til, at kunne tackle udfordringer knyttet til problemstillinger efter rygmarvsskaden.
 • er sygeplejefaglig sparring.
 • er tværfaglig sparring
 • tilbydes undervisning internt i huset.
 • er et godt kollegialt tværfagligt miljø.
 • er fokus på den gode kommunikation.
 • arbejdes løbende med at udvikle vores sygeplejefaglighed.
 • er fokus på udvikling i afdelingen og implementering af nye arbejdsgange.
 • i rehabiliteringen arbejdes ud fra Fundamentel of Care.
 • oplæres ud fra introduktionsprogram, undervisning og følgevagter.
 • tilbydes supervision.
 • er ønske vagtplan
 
Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade:
- en spændende arbejdsplads, hvor du kan udfordre, udvikle og udfolde din sygepleje.
Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er en del af Neurologi på Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, og er beliggende i eget hus ved Søndersø i Viborg.
 
Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) den tværfaglige rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.
 
Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt - også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge- og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet.
 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt mod at opnå status som universitetsklinik. Centeret har egen forskningsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til, at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde.
 
Sygeplejen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade:
- et område i konstant udvikling 
 Sygeplejersken er en vigtig nøgleperson i den rygmarvsskadede patients tværfaglige rehabiliteringsforløb. Vi arbejder med patienten som samarbejdspartner, og arbejder i tværfaglige teams sammen med patienten.
 
Vi søger en sygeplejerske der: 
 • har erfaring inden for rehabilitering samt lyst og evne til at håndtere lange komplicerede patientforløb.
 • planlægger rehabiliteringsforløbet sammen med patienten.
 • har lyst til at udvikle sin sygepleje.
 • brænder for kommunikation med patienten og de pårørende.
 • mestre tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som er i stand til at skabe kontinuitet og flow i lange rehabiliteringsforløb.
 • kan håndtere kontinuerligt at blive udfordret af nye arbejdsgange og metoder.
 • har viden om kvalitet, forskning og udvikling, og som naturligt arbejder med dette i daglig klinisk praksis. Da vi arbejder imod at blive universitetsklinik.
 • har erfaring inden for dataindsamling og dokumentation.
 • kan læse og vurdere danske og engelsk sprogede artikler.
 
Om løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Neurologisk afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Jette Østergård Lavgesen på tlf: 24767322.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse ved at følge linket.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest mandag d. 24.05.19 Kl.12.00

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

ORS/Small/2f2f7f1f_logo.gifNeurologiViborg2019-05-10T13:00:19.6672019-05-24T00:00:00
330021597Sygeplejersker til faste stillinger og barselsvikariat søges til medicinsk afsnit 2, Regionshospitalet ViborgBasic Stillingerne er ledige fra 1. juni. Du kan påbegynde din introduktion i juni eller 1. juli efter aftale. Stillingerne er på fuldtid med dagvagt og aften- eller nattevagt samt gennemsnitlig hver 3. weekend i blandede 8- og 12-timers vagter. Du skal varetage sygeplejen til vores patienter med lungesygdomme og ældresygdomme.Vi modtager primært patienterne fra akutafdelingen til videre udredning og behandling for akut opstået sygdom eller akut forværring i kroniske lidelser.Forløbene er individuelt planlagte med udgangspunkt i den enkelte patients ønsker, behov og muligheder. I samarbejde med eksempelvis fys- og ergoterapeuter, diætister og palliativt team arbejdes med en holistisk tilgang til patienterne og deres pårørende.Vi arbejder i teams i sygeplejen, så vi er fælles om de komplekse plejeopgaver.Vi har et særdeles godt samarbejde med vores speciallæger i både lungemedicin og ældremedicin. Vi sætter sygeplejen i spil i samarbejdet med patient, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere, så vi oplever vores arbejde være meget meningsfuldt. Vi tilbyder lungespecialiseret behandling med NIV (non-invasiv-ventilation) og High-flow iltbehandling. Vi kan tilbyde: Imødekommende kolleger, der respekterer hinandens forskelligheder Godt samarbejde båret af hjælpsomhed og kreativitet God humor og et dejligt grin, som både patienter og kolleger sætter stor pris på Fleksible og hjælpsomme kolleger Mentorordning, introduktionsprogram samt 2-5 coachende samtaler det første år Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og læring Indflydelse på arbejdsplan gennem ønsker i min tid Vi forventer at du: Har lyst til komplekse sygeplejeopgaver Trives med at ingen dage er ens og læring er livslang Er en teamplayer, der løser opgaver i et samarbejde Er konstruktiv og vil bidrage til udvikling af vores proffession Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt. De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dkOm løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk afdeling.Vil du vide mere?Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Linna Skovgaard, tlf. 7844 8101 eller tlf: 25153382 eller afdelingssygeplejerske Asta Flodgaard tlf: 7844 8080. Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde den 23. maj 2019.Ansættelsessamtaler forventes afholdt 28. maj 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleStillingerne er ledige fra 1. juni. Du kan påbegynde din introduktion i juni eller 1. juli efter aftale. Stillingerne er på fuldtid med dagvagt og aften- eller nattevagt samt gennemsnitlig hver 3. weekend i blandede 8- og 12-timers vagter.
 
Du skal varetage sygeplejen til vores patienter med lungesygdomme og ældresygdomme.
Vi modtager primært patienterne fra akutafdelingen til videre udredning og behandling for akut opstået sygdom eller akut forværring i kroniske lidelser.
Forløbene er individuelt planlagte med udgangspunkt i den enkelte patients ønsker, behov og muligheder. I samarbejde med eksempelvis fys- og ergoterapeuter, diætister og palliativt team arbejdes med en holistisk tilgang til patienterne og deres pårørende.
Vi arbejder i teams i sygeplejen, så vi er fælles om de komplekse plejeopgaver.
Vi har et særdeles godt samarbejde med vores speciallæger i både lungemedicin og ældremedicin. Vi sætter sygeplejen i spil i samarbejdet med patient, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere, så vi oplever vores arbejde være meget meningsfuldt.
 
Vi tilbyder lungespecialiseret behandling med NIV (non-invasiv-ventilation) og High-flow iltbehandling.
 
Vi kan tilbyde:
 • Imødekommende kolleger, der respekterer hinandens forskelligheder
 • Godt samarbejde båret af hjælpsomhed og kreativitet
 • God humor og et dejligt grin, som både patienter og kolleger sætter stor pris på
 • Fleksible og hjælpsomme kolleger
 • Mentorordning, introduktionsprogram samt 2-5 coachende samtaler det første år
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og læring
 • Indflydelse på arbejdsplan gennem ønsker i "min tid"
 
Vi forventer at du:
 • Har lyst til komplekse sygeplejeopgaver
 • Trives med at ingen dage er ens og læring er livslang
 • Er en teamplayer, der løser opgaver i et samarbejde
 • Er konstruktiv og vil bidrage til udvikling af vores proffession
Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.
 
De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk afdeling.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Linna Skovgaard, tlf. 7844 8101 eller tlf: 25153382 eller afdelingssygeplejerske Asta Flodgaard tlf: 7844 8080.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde den 23. maj 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 28. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

ORS/Small/7975d899_logo.gifMedicinsk AfdelingViborg2019-05-10T13:00:36.6372019-05-23T00:00:00
330024136Sygeplejerske ved Kirurgi: Karkirurgisk afsnit, Hospitalsenhed Midt, Regionshospital ViborgBasic Vi søger 1 sygeplejerske til barselsvikariat 37 timer uge ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk afsnit pr. 1.8.2019, Regionshospitalet Viborg. Afsnittet er et af de tre afsnit i Kirurgi afdelingen.Har du lyst til at arbejde på en spændende Karkirurgisk afsnit med et højt fagligt engagement, hvor patienten er i centrum og der er fokus på kvalitet og at yde den bedste sygepleje og service til patienter og pårørende, så er denne stilling måske noget for dig.Karkirurgisk afsnit er et højtspecialiseret speciale indenfor hovedpulsårer. Karkirurgisk afsnit består af 1o senge, en klinik, Sårcenter og et forskningsafsnit. I afsnittet indlægges patienter til kirurgiske indgreb pga åreforkalkning i hovedpulsårer i ben, arme og hals, samt til intervention med ballonudvidelse med stent anlæggelse også i hovedpulsårer. Sårpatienter er en vigtig indsatsområde for afsnittet.Vi har stor fokus på at optimere kvaliteten under planlagte og akutte indlæggelser. Vi vægter sammenhæng i patientforløb og samarbejder på tværs af afsnit og organisation. Vi har mere og mere stor fokus på de optimerede patientforløb, omlægning af indlagte patientforløb til dagkirurgi sammedags patienter.Vi er en gruppe engagerede og de fleste meget erfarne sygeplejersker med fokus på kvalitet og udvikling af patientens behandlingsforløb. Vi indgår i et tæt mono- og tværfagligt samarbejde med stor grad af fleksibilitet i opgaveløsningen.Vi er en afdeling hvor trivsel prioriteres højt vi er socialt engageret og har stor focus på hinandens velbefindende.November 2019 flytter afsnittet i nye rammer i det nye Akuthus.Vi forventer, at vores nye kollega har interesse og gerne erfaring i karkir. - eller andet kirurgisk speciale. kan prioritere sine opgaver og evner at skabe overblik også i pressede situationer har gode samarbejdsevner, er positiv indstillet og har lyst til at arbejde for et godt samarbejde mono- og tværfagligt vil engagere dig aktivt i arbejdet med udvikling kvalitet af sygeplejen i afdelingen er åben, fleksibel og har en positiv tilgang til forandringsprocesser er udviklingsorienteret og er parat til faglig og personlig udvikling er opmærksom på egen adfærds betydning for et velfungerende arbejds- og læringsmiljø har lyst til skiftende vagter arbejdstider kan arbejde hver anden weekend lige nu arbejdes med hver 3.weekend 4 ud af 12. Vi tilbyder individuelt tilpasset introduktions- og oplæringsprogram med udgangspunkt i vores nye kollegas kvalifikationer og kompetencer et spændende og afvekslende job engageret og erfarne kollegaer et særdeles godt mono- og tværfagligt samarbejde i et positivt arbejdsmiljø man skal gerne kunne tage blandede dag-, aften og nattevagter. (Dog arbejder vi i 2 skiftevagt) Vi søger primært til dag nattevagter. Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionhospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Lemvig og har ca. 4.500 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.De fem regionshospitaler danner til sammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredeste specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Om løn og ansættelsesvilkårLøn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk Afdeling.Ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Karen Gaarn-Larsen, på tlf. 78445604Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse på følgende link.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dkAlle Hospitalsenhed Midts fem matrikler er røgfri, hvilket indebærer at personalet ikke ryger i arbejdstiden.Din ansøgningAnsøgningen skal indeholde autorisationsID, oplysninger om uddannelse og erfaring samt være os i hænde senest d. fredag den 31.5.2019.Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 23.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleVi søger 1 sygeplejerske til barselsvikariat 37 timer/uge ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk afsnit pr. 1.8.2019, Regionshospitalet Viborg. Afsnittet er et af de tre afsnit i Kirurgi afdelingen.

Har du lyst til at arbejde på en spændende Karkirurgisk afsnit med et højt fagligt engagement, hvor patienten er i centrum og der er fokus på kvalitet og at yde den bedste sygepleje og service til patienter og pårørende, så er denne stilling måske noget for dig.

Karkirurgisk afsnit er et højtspecialiseret speciale indenfor hovedpulsårer. Karkirurgisk afsnit består af 1o senge, en klinik, Sårcenter og et forskningsafsnit. I afsnittet indlægges patienter til kirurgiske indgreb pga åreforkalkning i hovedpulsårer i ben, arme og hals, samt til intervention med ballonudvidelse med "stent" anlæggelse også i hovedpulsårer. Sårpatienter er en vigtig indsatsområde for afsnittet.

Vi har stor fokus på at optimere kvaliteten under planlagte og akutte indlæggelser. Vi vægter sammenhæng i patientforløb og samarbejder på tværs af afsnit og organisation. Vi har mere og mere stor fokus på de optimerede patientforløb, omlægning af indlagte patientforløb til dagkirurgi/"sammedags" patienter.

Vi er en gruppe engagerede og de fleste meget erfarne sygeplejersker med fokus på kvalitet og udvikling af patientens behandlingsforløb. Vi indgår i et tæt mono- og tværfagligt samarbejde med stor grad af fleksibilitet i opgaveløsningen.

Vi er en afdeling hvor trivsel prioriteres højt; vi er socialt engageret og har stor focus på hinandens velbefindende.

November 2019 flytter afsnittet i nye rammer i det nye Akuthus.

Vi forventer, at vores nye kollega
 • har interesse og gerne erfaring i karkir. -  eller andet kirurgisk speciale.
 • kan prioritere sine opgaver og evner at skabe overblik også i pressede situationer
 • har gode samarbejdsevner, er positiv indstillet og har lyst til at arbejde for et godt samarbejde mono- og tværfagligt
 • vil engagere dig aktivt i arbejdet med udvikling/kvalitet af sygeplejen i afdelingen
 • er åben, fleksibel og har en positiv tilgang til forandringsprocesser
 • er udviklingsorienteret og er parat til faglig og personlig udvikling
 • er opmærksom på egen adfærds betydning for et velfungerende arbejds- og læringsmiljø
 • har lyst til skiftende vagter/arbejdstider
 • kan arbejde hver anden weekend – lige nu arbejdes med hver 3.weekend = 4 ud af 12.
Vi tilbyder
 • individuelt tilpasset introduktions- og oplæringsprogram med udgangspunkt i vores nye kollegas kvalifikationer og kompetencer
 • et spændende og afvekslende job
 • engageret og erfarne kollegaer
 • et særdeles godt mono- og tværfagligt samarbejde i et positivt arbejdsmiljø
 • man skal gerne kunne tage blandede dag-, aften og nattevagter. (Dog arbejder vi i 2 skiftevagt)
 • Vi søger primært til dag/nattevagter.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionhospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Lemvig  og har ca. 4.500 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner til sammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredeste specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Om løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk Afdeling.

Ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Karen Gaarn-Larsen, på tlf. 78445604

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse på følgende link.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
Alle Hospitalsenhed Midts fem  matrikler er røgfri, hvilket indebærer at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Din ansøgning
Ansøgningen skal indeholde autorisationsID, oplysninger om uddannelse og erfaring samt være os i hænde senest d. fredag den 31.5.2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 23.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

ORS/Small/39f4ec2f_logo.gifKarkirurgiViborg2019-05-14T16:01:14.5702019-05-31T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Sygeplejersker til Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg

Neurologi

Viborg
To faste stillinger som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse per 1. juli 2019.Stillingerne er på 37 timer per uge.Stillingerne indebærer udover dagvagter aften- og e...
Indrykket:8. maj 2019
Udløbsdato:21. maj 2019

Spændende sengeafsnit med de bedste kollegaer og mange spændende udfordringer søger sygeplejerske i et års vikariat

Hjertesygdomme

Viborg
Har du lyst til at arbejde i et spændende sengeafsnit med de bedste kollegaer og mange spændende udfordringer bl.a. at være med til at forberede udflytningen til det nye akuthus.Så har du chancen nu.Et vikariat på 1 år er ledig pr. 1. juni 2019, som...
Indrykket:8. maj 2019
Udløbsdato:26. maj 2019

Sygeplejerske til fast stilling, 37 timer/uge. Vest Dansk Center for Rygmarvsskade (VCR), Neurologi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt.

Neurologi

Viborg
Vestdansk Center for Rygmarvsskade søger sygeplejerske til fast stilling 37 timer uge med ansættelse 01.06.19 eller efter aftale. Stillingerne er i blandede vagter og med weekend vagter. Der tilstræbes, at man arbejder i fast to toholdsskifte (Dag A...
Indrykket:10. maj 2019
Udløbsdato:24. maj 2019

Sygeplejersker til faste stillinger og barselsvikariat søges til medicinsk afsnit 2, Regionshospitalet Viborg

Medicinsk Afdeling

Viborg
Stillingerne er ledige fra 1. juni. Du kan påbegynde din introduktion i juni eller 1. juli efter aftale. Stillingerne er på fuldtid med dagvagt og aften- eller nattevagt samt gennemsnitlig hver 3. weekend i blandede 8- og 12-timers vagter. Du skal v...
Indrykket:10. maj 2019
Udløbsdato:23. maj 2019

Sygeplejerske ved Kirurgi: Karkirurgisk afsnit, Hospitalsenhed Midt, Regionshospital Viborg

Karkirurgi

Viborg
Vi søger 1 sygeplejerske til barselsvikariat 37 timer uge ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk afsnit pr. 1.8.2019, Regionshospitalet Viborg. Afsnittet er et af de tre afsnit i Kirurgi afdelingen.Har du lyst til at arbejde på en spændende Karkirurg...
Indrykket:14. maj 2019
Udløbsdato:31. maj 2019