Sygeplejerske til nyoprettet stilling som kombineret projektsygeplejerske og sengeafsnits sygeplejerske til Hjertemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger en kardiologisk uddannet sygeplejerske i en delestilling med en kombination af timer i vores hjertemedicinske sengeafsnit samt i vores hjerte forskningsenhed.

Vi forestiller os en stilling hvor man ansættes på 32 timer og arbejder halvt - halvt. Vi vil planlægge arbejdstiden således at man har hele arbejdsuger i hhv. sengeafsnit eller forskningsenhed.

Det kræver introduktionsforløb både i sengeafsnittet og i forskningsenheden og derfor er erfaring fra kardiologien samt kardiologisk uddannelse klart at foretrække.

Efter ca. 2 år i delestillingen forventer vi, at du har lyst til en 37 timers stilling udelukkende som projektsygeplejerske i vores forskningsenhed.

Om sengeafsnittet

I Hjertemedicinsk sengeafsnit varetager vi pleje og behandling til den akutte og planlagte hjertepatient.

Afsnittet er opdelt efter diagnoserne:

 • Iskæmi, Hjertesvigt, Endocardit og Arytmi
Opdelingen sikrer bedre kontinuitet i patientløb samt kendskab til variationen af patienternes sygdomsbillede inden for de forskellige kardiologiske diagnoser.

Vi arbejder tæt sammen både mono- og tværfagligt og sikrer dagligt mulighed for mono- og tværfaglig sparring samt en kort vej til hjælp og samarbejde.

Vi har ansat farmakonomer til hjælp af medicin disp./adm. samt servicemedarbejdere og runnere til hjælp af praktiske arbejdsopgaver.

Vi har en stærk vision om at fastholde og/eller styrke vores faglighed, hvorfor nedenstående prioriteres:

 • Ny Vision og strategi for sygeplejen i Hjerteafdelingen 2022-2026. Dette arbejde er påbegyndt og skal videreformidles og igangsættes i løbet af efteråret 2022. Arbejdet tager afsæt i begrebsrammen FoC og FCC.
 • MUS-samtaler afholdes ud fra Kompetencemodellen. Denne model understøtter sygeplejerskens personlige og faglige udvikling.
 • Vi arbejder pt målrettet omkring patientforløbet Endocardit. Dette er et tværfagligt arbejde, der involverer både sengeafsnit og ambulatorie.
 • Efter sommerferien skal vi påbegynde en ny stor tværfaglig indsat Ny Hjerte indlagt. Her skal vi nytænke og udvikle nye standarder for vores modtagelse, stuegang og udskrivelse af vores hjertepatienter.
 • Undervisning i farmakologi - den medicinske behandling af vores hjertepatienter samt sygeplejerskens og social og sundhedsassistentens medicinhåndtering og delegeret ordinationsret.
 • HLR-undervisning, herunder simulationstræning med fokus på teamsamarbejdet i den akutte situation
 • Flere gange ugentligt afholdes der 15 faglige min. faciliteret af vores kliniske sygeplejespecialist.
 • Planlagte time-outs i alle vagter. Dette for at støtte hinanden i at prioritere vagtens sygeplejeopgaver samt sikre sparring blandt plejepersonalets forskellige kompetencer.
 • Vi arbejder hen imod udflytning til en hel nybygget afdeling med lyse og venlige lokaler samt store flotte enestuer til vores hjertepatienter. Forventer indflytning ultimo 2023.
Vi arbejder dagligt for at skabe og bibeholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Dette gøres gennem synlig og tydelig sygeplejefaglig ledelse og dialog med den enkelte. Vi er fælles om at have en god arbejdsplads, hvor både medarbejdere og patienter og deres pårørende føler sig set, hørt og godt behandlet.

Om dig

Vi ønsker os en kollega der har gennemgået kardiologisk uddannelse, er fagligt engageret og som vil være med til at sikre en god kvalitet i sygeplejen til vores patienter og deres pårørende.

Du skal være dit kompetenceniveau bevidst samt ville være imødekommende overfor alle i afdelingen.

Du vil møde komplekse og ustabile patienter, der kræver akut sygepleje og derfor skal du i samarbejde med dine sygeplejerskekollegaer kunne handle hurtigt, omsorgsfuldt og ansvarsbevidst.

Om introduktionen i sengeafsnittet

 • Grundig og individuel introduktion til afsnittet og den hjertemedicinske patient.
 • De første 8 uger er du ude af normeringen og det forventes her, at du følger din mentors vagter. Tæt opfølgning undervejs i din oplæring ved afdelingssygeplejerske, introduktionssygeplejerske og mentor. Vi holder forventningssamtale, 8 ugers samtale samt 4 og 6 måneders samtale i løbet af din introduktion.
 • Undervisning i sygepleje, observationer og medicinsk behandling til den kardiologiske patient ved klinisk sygeplejespecialist.
 • Evt. kurset Start i sygeplejen.
 • 4 timers Hjerte-lunge-redning (HLR). Herunder simulationstræning med fokus på teamsamarbejdet i den akutte situation.
 • Forflytningskursus.
 • Kompetenceudviklingsdage med varierende Skills-træning.
Om forskningsenheden

Hjertemedicinsk Forskningsenhed på Hvidovre Hospital er veletableret og har mange års erfaring med udførelse af kliniske forskningsprojekter herunder afprøvning af nye medicinske behandlinger.

Vi søger en sygeplejerske med mindst 2 års hjertemedicinsk erfaring til varetagelse af forskningsprojekter inden for det hjertemedicinske område.

Vi tilbyder:

 • Stor grad af selvstændighed
 • Tæt kontakt til patienter, som du vil følge over tid
 • Et arbejdsmiljø, hvor du selv tilrettelægger din arbejdsdag
 • Tæt samarbejde i tværfagligt team
 • Grundig oplæring baseret på kompetencer og erfaring
 • Parallelt og tæt samarbejde med de andre projektsygeplejersker
Vi er en enhed, der arbejder målrettet, effektivt, selvstændigt og med godt humør – også i pressede situationer. Vi er gode kolleger, har et godt socialt miljø og bestræber os på en kultur med god balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Som projektsygeplejerske vil du skulle varetage de kliniske, praktiske og administrative opgaver i forbindelse med planlægning, opstart, gennemførelse og afslutning af kliniske forskningsprojekter. Det er derfor vigtigt at du kan arbejde selvstændigt, struktureret og resultatorienteret.

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Rekruttere patienter til forskningsprojekter
 • Organisere patientbesøg iht. protokollerne
 • Varetage patientundersøgelser, blodprøvetagning, EKG osv.
 • Sikre, at forsøgene gennemføres iht. protokol, gældende lovgivning og GCP
 • Udfylde Case Report Form (CRF)
 • Dokumentere alle patientbesøg i SP
 • Samarbejde tæt med monitor, inkl. opfølgning af studierelaterede opgaver
 • Deltage i sponsor- og monitoreringsbesøg
 • Deltage i møder i ind-og udland
Ansættelse og løn

Fastansættelse 32 timer ugl. pr. 1/10-22. På en 4- ugers plan vil der være to uger i sengeafsnittet samt to uger i forskningsenheden. Ansættelse i blandede vagter med weekendvagt hver 3. weekend i sengeafsnittet.

Der må forventes ca. 4 vagter (AV/NV) på en 4. ugers plan.

Løn efter gældende overenskomst og principper om lokal løndannelse.

Kontaktoplysninger

Jeg hedder Trine Lind Wessel Larsen og er afdelingssygeplejerske i hjertemedicinsk sengeafsnit.

Du er meget velkommen til at komme forbi og hilse på os eller kontakte mig på mail trine.lind.wessel.larsen@regionh.dk for yderligere kontakt.

Jeg hedder Lotte Julegaard Ring og er projektsygeplejerske i hjerteafdelingens forskningsenhed.

Du er meget velkommen til at komme forbi og hilse på, følge mig en dag på job eller kontakte mig på 51422917 eller lotte.julegaard.ring@regionh.dk for yderligere information. Ved interesse kan Stillingsbeskrivelsen for projektsygeplejerske eftersendes.

Tjek også afdelingens fine Instagram profil @hjertemedicinsk_AHH

Ansøgningsfrist

Senest søndag d. 7/8--22. Der vil løbende blive afholdt samtaler og ansættelser fra uge 32.Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Sygeplejerske til nyoprettet stilling som kombineret projektsygeplejerske og sengeafsnits sygeplejerske til Hjertemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital

Vi søger en kardiologisk uddannet sygeplejerske i en delestilling med en kombination af timer i vores hjertemedicinske sengeafsnit samt i vores hjerte forskningsenhed.

Vi forestiller os en stilling hvor man ansættes på 32 timer og arbejder halvt - halvt. Vi vil planlægge arbejdstiden således at man har hele arbejdsuger i hhv. sengeafsnit eller forskningsenhed.

Det kræver introduktionsforløb både i sengeafsnittet og i forskningsenheden og derfor er erfaring fra kardiologien samt kardiologisk uddannelse klart at foretrække.

Efter ca. 2 år i delestillingen forventer vi, at du har lyst til en 37 timers stilling udelukkende som projektsygeplejerske i vores forskningsenhed.

Om sengeafsnittet

I Hjertemedicinsk sengeafsnit varetager vi pleje og behandling til den akutte og planlagte hjertepatient.

Afsnittet er opdelt efter diagnoserne:

 • Iskæmi, Hjertesvigt, Endocardit og Arytmi
Opdelingen sikrer bedre kontinuitet i patientløb samt kendskab til variationen af patienternes sygdomsbillede inden for de forskellige kardiologiske diagnoser.

Vi arbejder tæt sammen både mono- og tværfagligt og sikrer dagligt mulighed for mono- og tværfaglig sparring samt en kort vej til hjælp og samarbejde.

Vi har ansat farmakonomer til hjælp af medicin disp./adm. samt servicemedarbejdere og runnere til hjælp af praktiske arbejdsopgaver.

Vi har en stærk vision om at fastholde og/eller styrke vores faglighed, hvorfor nedenstående prioriteres:

 • Ny Vision og strategi for sygeplejen i Hjerteafdelingen 2022-2026. Dette arbejde er påbegyndt og skal videreformidles og igangsættes i løbet af efteråret 2022. Arbejdet tager afsæt i begrebsrammen FoC og FCC.
 • MUS-samtaler afholdes ud fra Kompetencemodellen. Denne model understøtter sygeplejerskens personlige og faglige udvikling.
 • Vi arbejder pt målrettet omkring patientforløbet Endocardit. Dette er et tværfagligt arbejde, der involverer både sengeafsnit og ambulatorie.
 • Efter sommerferien skal vi påbegynde en ny stor tværfaglig indsat Ny Hjerte indlagt. Her skal vi nytænke og udvikle nye standarder for vores modtagelse, stuegang og udskrivelse af vores hjertepatienter.
 • Undervisning i farmakologi - den medicinske behandling af vores hjertepatienter samt sygeplejerskens og social og sundhedsassistentens medicinhåndtering og delegeret ordinationsret.
 • HLR-undervisning, herunder simulationstræning med fokus på teamsamarbejdet i den akutte situation
 • Flere gange ugentligt afholdes der 15 faglige min. faciliteret af vores kliniske sygeplejespecialist.
 • Planlagte time-outs i alle vagter. Dette for at støtte hinanden i at prioritere vagtens sygeplejeopgaver samt sikre sparring blandt plejepersonalets forskellige kompetencer.
 • Vi arbejder hen imod udflytning til en hel nybygget afdeling med lyse og venlige lokaler samt store flotte enestuer til vores hjertepatienter. Forventer indflytning ultimo 2023.
Vi arbejder dagligt for at skabe og bibeholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Dette gøres gennem synlig og tydelig sygeplejefaglig ledelse og dialog med den enkelte. Vi er fælles om at have en god arbejdsplads, hvor både medarbejdere og patienter og deres pårørende føler sig set, hørt og godt behandlet.

Om dig

Vi ønsker os en kollega der har gennemgået kardiologisk uddannelse, er fagligt engageret og som vil være med til at sikre en god kvalitet i sygeplejen til vores patienter og deres pårørende.

Du skal være dit kompetenceniveau bevidst samt ville være imødekommende overfor alle i afdelingen.

Du vil møde komplekse og ustabile patienter, der kræver akut sygepleje og derfor skal du i samarbejde med dine sygeplejerskekollegaer kunne handle hurtigt, omsorgsfuldt og ansvarsbevidst.

Om introduktionen i sengeafsnittet

 • Grundig og individuel introduktion til afsnittet og den hjertemedicinske patient.
 • De første 8 uger er du ude af normeringen og det forventes her, at du følger din mentors vagter. Tæt opfølgning undervejs i din oplæring ved afdelingssygeplejerske, introduktionssygeplejerske og mentor. Vi holder forventningssamtale, 8 ugers samtale samt 4 og 6 måneders samtale i løbet af din introduktion.
 • Undervisning i sygepleje, observationer og medicinsk behandling til den kardiologiske patient ved klinisk sygeplejespecialist.
 • Evt. kurset Start i sygeplejen.
 • 4 timers Hjerte-lunge-redning (HLR). Herunder simulationstræning med fokus på teamsamarbejdet i den akutte situation.
 • Forflytningskursus.
 • Kompetenceudviklingsdage med varierende Skills-træning.
Om forskningsenheden

Hjertemedicinsk Forskningsenhed på Hvidovre Hospital er veletableret og har mange års erfaring med udførelse af kliniske forskningsprojekter herunder afprøvning af nye medicinske behandlinger.

Vi søger en sygeplejerske med mindst 2 års hjertemedicinsk erfaring til varetagelse af forskningsprojekter inden for det hjertemedicinske område.

Vi tilbyder:

 • Stor grad af selvstændighed
 • Tæt kontakt til patienter, som du vil følge over tid
 • Et arbejdsmiljø, hvor du selv tilrettelægger din arbejdsdag
 • Tæt samarbejde i tværfagligt team
 • Grundig oplæring baseret på kompetencer og erfaring
 • Parallelt og tæt samarbejde med de andre projektsygeplejersker
Vi er en enhed, der arbejder målrettet, effektivt, selvstændigt og med godt humør – også i pressede situationer. Vi er gode kolleger, har et godt socialt miljø og bestræber os på en kultur med god balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Som projektsygeplejerske vil du skulle varetage de kliniske, praktiske og administrative opgaver i forbindelse med planlægning, opstart, gennemførelse og afslutning af kliniske forskningsprojekter. Det er derfor vigtigt at du kan arbejde selvstændigt, struktureret og resultatorienteret.

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Rekruttere patienter til forskningsprojekter
 • Organisere patientbesøg iht. protokollerne
 • Varetage patientundersøgelser, blodprøvetagning, EKG osv.
 • Sikre, at forsøgene gennemføres iht. protokol, gældende lovgivning og GCP
 • Udfylde Case Report Form (CRF)
 • Dokumentere alle patientbesøg i SP
 • Samarbejde tæt med monitor, inkl. opfølgning af studierelaterede opgaver
 • Deltage i sponsor- og monitoreringsbesøg
 • Deltage i møder i ind-og udland
Ansættelse og løn

Fastansættelse 32 timer ugl. pr. 1/10-22. På en 4- ugers plan vil der være to uger i sengeafsnittet samt to uger i forskningsenheden. Ansættelse i blandede vagter med weekendvagt hver 3. weekend i sengeafsnittet.

Der må forventes ca. 4 vagter (AV/NV) på en 4. ugers plan.

Løn efter gældende overenskomst og principper om lokal løndannelse.

Kontaktoplysninger

Jeg hedder Trine Lind Wessel Larsen og er afdelingssygeplejerske i hjertemedicinsk sengeafsnit.

Du er meget velkommen til at komme forbi og hilse på os eller kontakte mig på mail trine.lind.wessel.larsen@regionh.dk for yderligere kontakt.

Jeg hedder Lotte Julegaard Ring og er projektsygeplejerske i hjerteafdelingens forskningsenhed.

Du er meget velkommen til at komme forbi og hilse på, følge mig en dag på job eller kontakte mig på 51422917 eller lotte.julegaard.ring@regionh.dk for yderligere information. Ved interesse kan Stillingsbeskrivelsen for projektsygeplejerske eftersendes.

Tjek også afdelingens fine Instagram profil @hjertemedicinsk_AHH

Ansøgningsfrist

Senest søndag d. 7/8--22. Der vil løbende blive afholdt samtaler og ansættelser fra uge 32.Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.