Sygeplejersker til Børne- og unge Akutmodtagelse og ambulatorie søges

To af vores kollegaer har søgt nye udfordringer. Derfor leder vi nu efter nye kollegaer. Måske dig? Vi synes selv vi arbejder indenfor et virkelig spændende område med børn, unge og deres forældre og i en dejlig afdeling.

Stillingerne er ledige snarest muligt og kan være på 32-37 timer i blandede vagter eller i fast aften- og/eller nattevagtsrul på nedsat timetal alt efter hvad dine ønsker er, og de kompetencer du kommer med. Blandede vagter indebærer dag-, aften- og nattevagter. Weekend vagter er som udgangspunkt hver tredje weekend, men der må påregnes et antal ekstra weekender, som afhængig af årstiden, kan variere. Vores travleste tidspunkt er om aftenen, hvorfor du skal være indstillet på flest vagter i dette tidsrum udover dagvagter, hvis du vælger at arbejde i blandede vagter. På fuld tid skal du være indstillet på 8-10 vagter på 4 uger. Lidt færre om sommeren.

Vores afsnit B1521 består af Børne- og Unge Akut Modtagelsen (BAM) samt Børne- og Ungeambulatoriet. Vi er lige nu 29 sygeplejersker i afsnittet udover afdelingssygeplejersken samt 1 social- og sundhedsassistent med måle/veje funktion i ambulatoriet og 1 sundheds-servicesekretær, der hjælper os med mange praktiske opgaver.
Den daglige ledelse af afsnittet, der omfatter drift, kvalitet, organisering, personaletrivsel, patientsikkerhed og patienttilfredshed, varetages i et tæt samarbejde mellem afdelingssygeplejersken og den afsnitsansvarlige læge. Personaleledelsen varetages af afdelingssygeplejersken og til hvem sygeplejerskerne refererer.

Arbejdsopgaverne:
I BAM modtager vi børn henvist fra både 1813 og privat praktiserende læger. Børnene henviser til enten børnelægevagten eller BAM. En sygeplejerske starter med at se og vurdere alle børn i en såkaldt spot-triagefunktion. Afhængig af barnets tilstand fortsætter barnet i BAM, hvor det triageres, og hvor sygeplejerskerne deltager i udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med kirurgiske og medicinske sygdomme. Sygeplejerskerne har delegerede rettigheder til at opstarte smertebehandling, inhalations- og krampebehandling, peroral rehydrering samt iværksætte diverse parakliniske undersøgelser. Som sygeplejerske har du en stor opgave med at informere både børn, unge og deres forældre og skabe tryghed hos dem. Vi arbejder aktivt med at forebygge og forhindre ufrivillig fastholdelse af børn ved smertefulde procedurer. I fht akut kritisk syge børn arbejder vi tværfagligt ud fra en ABCD tilgang med stabilisering og behandling. Vi sender ca. 60 % af vores patienter hjem direkte fra BAM. Derfor ligger der også en stor opgave i at instruere og vejlede forældrene i fortsat observation og behandling af barnet hjemme.

I Børne- og Ungeambulatoriet fungerer sygeplejerskerne både som lægehjælp og i selvstændige sygeplejeambulatorier samt varetager udredning og behandling af børn i dagindlæggelser, f.eks. penicillin provokationer, holtermonitorering og diverse stimulationstests.
I ambulatoriet vil du varetage diverse ad hoc opgaver, som f.eks. spirometri, peakflow, NO-måling, priktest, blærescanning og urinflowmåling samt instruere i og informere om opsamling af diverse prøver, forberede til undersøgelser, blodprøver mv.
Sygeplejerskerne varetager også diverse opfølgende kontroller i vores ”sygepleje diverse ambulatorium” efter indlæggelse. Her forbereder vi også børn til planlagte undersøgelser i billeddiagnostisk- og klinisk fysiologisk afdeling, laver ortostatisk blodtryksmåling, gennemfører vægt- og trivselskontroller samt hjælper med f.eks. blodprøvetagning og injektioner i lattergas mv.
På længere sigt eller afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer vil der være mulighed for at have eget selvstændigt sygeplejeambulatorium indenfor et område, f.eks. astma/allergi, endokrinologi, neurologi osv.

Vi tilbyder:
Masser af faglige udfordringer med høj grad af uforudsigelighed og omskiftelighed i hverdagen
Et inspirerende, tæt og velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde
Mange engagerede, dygtige, kompetente og positive kollegaer
Individuelt tilrettelagt introduktion og oplæring, herunder monofaglig simulationstræning samt tilknyttet tutor
Ugentlig tværfaglig simulationstræning i afsnittet med fokus på håndtering af akutte situationer
Synlig og tydelig kliniknær afdelingssygeplejerske med et højt informationsniveau
God kultur for interkollegial feed back og debriefing
Et godt arbejdsmiljø

Dine kvalifikationer og kompetencer:
Du har måske erfaring med pædiatrisk og/eller akut sygepleje og triage, men det er IKKE noget krav
Du har lysten til at arbejde med patientgruppen og deres forældre
Du bevarer overblikket i travle og akutte situationer samt prioriterer og handler konstruktivt i disse
Du møder barnet i øjenhøjde og drager omsorg for både barn og forældre
Du har gode samarbejdsevner
Du bidrager aktivt til at børn og forældre føler sig ’ventet og velkommen’
Du er en god kommunikator, forstår at lytte aktivt, at være empatisk og imødekommende og rummer forældres bekymringer og angst
Du bidrager positivt og konstruktivt til opretholdelse af et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor der er fokus på arbejdsglæde
Du er fagligt engageret, er god til at ”spotte” udviklingstiltag, har lyst til udvikling og ser positivt på både faglige og organisatoriske forandringer
Du prioriterer patientsikkerhed højt i din sygepleje og arbejder for at indfri de formulerede kvalitets- og servicemål, der er for afsnittet
Du har en positiv og fleksibel indstilling til arbejdsstedet, det vekslende patientflow og travlhed
Du er i godt humør, har humor og let til grin og har lyst til socialt samvær med dine kollegaer

Om afdelingen:
Børne- og Ungeafdelingen består, udover den akutte Børne- og Ungemodtagelse og Ambulatoriet, af 3 sengeafsnit, to almene og et neonatalafsnit, med i alt 52 sengepladser. Derudover varetager vi i afsnittet børnelægevagtsfunktionen for børn op til 12 år.
Den akutte Børne- og Ungemodtagelse er alle dage bemandet med en lægesekretær fra kl. 8-23.30 til bl.a. modtagelse og registrering af alle vores patienter samt diverse administrative- og servicerettede funktioner.
Børne- og Ungeafdelingen har et godt og velfungerende tværfagligt samarbejde, som ud over sygeplejersker og læger også omfatter lægesekretærer, pædagoger, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver og 3 hospitalsklovne.
Børne- og Ungeafdelingen består af ca. 180 medarbejdere. Vores mål er at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vores faglige standard er høj og vores erklærede mål for den patientoplevede kvalitet er at ”familierne går ind ad vores dør med tillid og ud af vores dør med tilfredshed”.

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist: onsdag den 22.maj 2019 kl. 12. Ansøgning fremsendes via link nederst i annoncen.
Vi afholder ansættelsessamtaler mandag den 27.maj 2019.
Stillinger i Børne- og Ungeafdelingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har en blank børneattest. Afdelingen indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Vil du vide mere:
Har du lyst til at høre nærmere om stillingen og afsnittet eller har du andre spørgsmål så er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lone Rønnow Faltz Møller på 48294349.
Du kan også læse mere om Børne- og Ungeafdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330014256Phoenix-ca28b35a12019-04-30T00:00:00Sygeplejersker til Børne- og unge Akutmodtagelse og ambulatorie søgesTo af vores kollegaer har søgt nye udfordringer. Derfor leder vi nu efter nye kollegaer. Måske dig? Vi synes selv vi arbejder indenfor et virkelig spændende område med børn, unge og deres forældre og i en dejlig afdeling.

Stillingerne er ledige snarest muligt og kan være på 32-37 timer i blandede vagter eller i fast aften- og/eller nattevagtsrul på nedsat timetal alt efter hvad dine ønsker er, og de kompetencer du kommer med. Blandede vagter indebærer dag-, aften- og nattevagter. Weekend vagter er som udgangspunkt hver tredje weekend, men der må påregnes et antal ekstra weekender, som afhængig af årstiden, kan variere. Vores travleste tidspunkt er om aftenen, hvorfor du skal være indstillet på flest vagter i dette tidsrum udover dagvagter, hvis du vælger at arbejde i blandede vagter. På fuld tid skal du være indstillet på 8-10 vagter på 4 uger. Lidt færre om sommeren.

Vores afsnit B1521 består af Børne- og Unge Akut Modtagelsen (BAM) samt Børne- og Ungeambulatoriet. Vi er lige nu 29 sygeplejersker i afsnittet udover afdelingssygeplejersken samt 1 social- og sundhedsassistent med måle/veje funktion i ambulatoriet og 1 sundheds-servicesekretær, der hjælper os med mange praktiske opgaver.
Den daglige ledelse af afsnittet, der omfatter drift, kvalitet, organisering, personaletrivsel, patientsikkerhed og patienttilfredshed, varetages i et tæt samarbejde mellem afdelingssygeplejersken og den afsnitsansvarlige læge. Personaleledelsen varetages af afdelingssygeplejersken og til hvem sygeplejerskerne refererer.

Arbejdsopgaverne:
I BAM modtager vi børn henvist fra både 1813 og privat praktiserende læger. Børnene henviser til enten børnelægevagten eller BAM. En sygeplejerske starter med at se og vurdere alle børn i en såkaldt spot-triagefunktion. Afhængig af barnets tilstand fortsætter barnet i BAM, hvor det triageres, og hvor sygeplejerskerne deltager i udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med kirurgiske og medicinske sygdomme. Sygeplejerskerne har delegerede rettigheder til at opstarte smertebehandling, inhalations- og krampebehandling, peroral rehydrering samt iværksætte diverse parakliniske undersøgelser. Som sygeplejerske har du en stor opgave med at informere både børn, unge og deres forældre og skabe tryghed hos dem. Vi arbejder aktivt med at forebygge og forhindre ufrivillig fastholdelse af børn ved smertefulde procedurer. I fht akut kritisk syge børn arbejder vi tværfagligt ud fra en ABCD tilgang med stabilisering og behandling. Vi sender ca. 60 % af vores patienter hjem direkte fra BAM. Derfor ligger der også en stor opgave i at instruere og vejlede forældrene i fortsat observation og behandling af barnet hjemme.

I Børne- og Ungeambulatoriet fungerer sygeplejerskerne både som lægehjælp og i selvstændige sygeplejeambulatorier samt varetager udredning og behandling af børn i dagindlæggelser, f.eks. penicillin provokationer, holtermonitorering og diverse stimulationstests.
I ambulatoriet vil du varetage diverse ad hoc opgaver, som f.eks. spirometri, peakflow, NO-måling, priktest, blærescanning og urinflowmåling samt instruere i og informere om opsamling af diverse prøver, forberede til undersøgelser, blodprøver mv.
Sygeplejerskerne varetager også diverse opfølgende kontroller i vores ”sygepleje diverse ambulatorium” efter indlæggelse. Her forbereder vi også børn til planlagte undersøgelser i billeddiagnostisk- og klinisk fysiologisk afdeling, laver ortostatisk blodtryksmåling, gennemfører vægt- og trivselskontroller samt hjælper med f.eks. blodprøvetagning og injektioner i lattergas mv.
På længere sigt eller afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer vil der være mulighed for at have eget selvstændigt sygeplejeambulatorium indenfor et område, f.eks. astma/allergi, endokrinologi, neurologi osv.

Vi tilbyder:
Masser af faglige udfordringer med høj grad af uforudsigelighed og omskiftelighed i hverdagen
Et inspirerende, tæt og velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde
Mange engagerede, dygtige, kompetente og positive kollegaer
Individuelt tilrettelagt introduktion og oplæring, herunder monofaglig simulationstræning samt tilknyttet tutor
Ugentlig tværfaglig simulationstræning i afsnittet med fokus på håndtering af akutte situationer
Synlig og tydelig kliniknær afdelingssygeplejerske med et højt informationsniveau
God kultur for interkollegial feed back og debriefing
Et godt arbejdsmiljø

Dine kvalifikationer og kompetencer:
Du har måske erfaring med pædiatrisk og/eller akut sygepleje og triage, men det er IKKE noget krav
Du har lysten til at arbejde med patientgruppen og deres forældre
Du bevarer overblikket i travle og akutte situationer samt prioriterer og handler konstruktivt i disse
Du møder barnet i øjenhøjde og drager omsorg for både barn og forældre
Du har gode samarbejdsevner
Du bidrager aktivt til at børn og forældre føler sig ’ventet og velkommen’
Du er en god kommunikator, forstår at lytte aktivt, at være empatisk og imødekommende og rummer forældres bekymringer og angst
Du bidrager positivt og konstruktivt til opretholdelse af et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor der er fokus på arbejdsglæde
Du er fagligt engageret, er god til at ”spotte” udviklingstiltag, har lyst til udvikling og ser positivt på både faglige og organisatoriske forandringer
Du prioriterer patientsikkerhed højt i din sygepleje og arbejder for at indfri de formulerede kvalitets- og servicemål, der er for afsnittet
Du har en positiv og fleksibel indstilling til arbejdsstedet, det vekslende patientflow og travlhed
Du er i godt humør, har humor og let til grin og har lyst til socialt samvær med dine kollegaer

Om afdelingen:
Børne- og Ungeafdelingen består, udover den akutte Børne- og Ungemodtagelse og Ambulatoriet, af 3 sengeafsnit, to almene og et neonatalafsnit, med i alt 52 sengepladser. Derudover varetager vi i afsnittet børnelægevagtsfunktionen for børn op til 12 år.
Den akutte Børne- og Ungemodtagelse er alle dage bemandet med en lægesekretær fra kl. 8-23.30 til bl.a. modtagelse og registrering af alle vores patienter samt diverse administrative- og servicerettede funktioner.
Børne- og Ungeafdelingen har et godt og velfungerende tværfagligt samarbejde, som ud over sygeplejersker og læger også omfatter lægesekretærer, pædagoger, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver og 3 hospitalsklovne.
Børne- og Ungeafdelingen består af ca. 180 medarbejdere. Vores mål er at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vores faglige standard er høj og vores erklærede mål for den patientoplevede kvalitet er at ”familierne går ind ad vores dør med tillid og ud af vores dør med tilfredshed”.

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist: onsdag den 22.maj 2019 kl. 12. Ansøgning fremsendes via link nederst i annoncen.
Vi afholder ansættelsessamtaler mandag den 27.maj 2019.
Stillinger i Børne- og Ungeafdelingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har en blank børneattest. Afdelingen indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Vil du vide mere:
Har du lyst til at høre nærmere om stillingen og afsnittet eller har du andre spørgsmål så er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lone Rønnow Faltz Møller på 48294349.
Du kan også læse mere om Børne- og Ungeafdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk
To af vores kollegaer har søgt nye udfordringer. Derfor leder vi nu efter nye kollegaer. Måske dig? Vi synes selv vi arbejder indenfor et virkelig spændende område med børn, unge og deres forældre og i en dejlig afdeling. Stillingerne er ledige snarest muligt og kan være på 32-37 timer i blandede vagter eller i fast aften- og eller nattevagtsrul på nedsat timetal alt efter hvad dine ønsker er, og de kompetencer du kommer med. Blandede vagter indebærer dag-, aften- og nattevagter. Weekend vagter er som udgangspunkt hver tredje weekend, men der må påregnes et antal ekstra weekender, som afhængig af årstiden, kan variere. Vores travleste tidspunkt er om aftenen, hvorfor du skal være indstillet på flest vagter i dette tidsrum udover dagvagter, hvis du vælger at arbejde i blandede vagter. På fuld tid skal du være indstillet på 8-10 vagter på 4 uger. Lidt færre om sommeren. Vores afsnit B1521 består af Børne- og Unge Akut Modtagelsen (BAM) samt Børne- og Ungeambulatoriet. Vi er lige nu 29 sygeplejersker i afsnittet udover afdelingssygeplejersken samt 1 social- og sundhedsassistent med måle veje funktion i ambulatoriet og 1 sundheds-servicesekretær, der hjælper os med mange praktiske opgaver. Den daglige ledelse af afsnittet, der omfatter drift, kvalitet, organisering, personaletrivsel, patientsikkerhed og patienttilfredshed, varetages i et tæt samarbejde mellem afdelingssygeplejersken og den afsnitsansvarlige læge. Personaleledelsen varetages af afdelingssygeplejersken og til hvem sygeplejerskerne refererer. Arbejdsopgaverne: I BAM modtager vi børn henvist fra både 1813 og privat praktiserende læger. Børnene henviser til enten børnelægevagten eller BAM. En sygeplejerske starter med at se og vurdere alle børn i en såkaldt spot-triagefunktion. Afhængig af barnets tilstand fortsætter barnet i BAM, hvor det triageres, og hvor sygeplejerskerne deltager i udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med kirurgiske og medicinske sygdomme. Sygeplejerskerne har delegerede rettigheder til at opstarte smertebehandling, inhalations- og krampebehandling, peroral rehydrering samt iværksætte diverse parakliniske undersøgelser. Som sygeplejerske har du en stor opgave med at informere både børn, unge og deres forældre og skabe tryghed hos dem. Vi arbejder aktivt med at forebygge og forhindre ufrivillig fastholdelse af børn ved smertefulde procedurer. I fht akut kritisk syge børn arbejder vi tværfagligt ud fra en ABCD tilgang med stabilisering og behandling. Vi sender ca. 60 af vores patienter hjem direkte fra BAM. Derfor ligger der også en stor opgave i at instruere og vejlede forældrene i fortsat observation og behandling af barnet hjemme. I Børne- og Ungeambulatoriet fungerer sygeplejerskerne både som lægehjælp og i selvstændige sygeplejeambulatorier samt varetager udredning og behandling af børn i dagindlæggelser, f.eks. penicillin provokationer, holtermonitorering og diverse stimulationstests. I ambulatoriet vil du varetage diverse ad hoc opgaver, som f.eks. spirometri, peakflow, NO-måling, priktest, blærescanning og urinflowmåling samt instruere i og informere om opsamling af diverse prøver, forberede til undersøgelser, blodprøver mv. Sygeplejerskerne varetager også diverse opfølgende kontroller i vores sygepleje diverse ambulatorium efter indlæggelse. Her forbereder vi også børn til planlagte undersøgelser i billeddiagnostisk- og klinisk fysiologisk afdeling, laver ortostatisk blodtryksmåling, gennemfører vægt- og trivselskontroller samt hjælper med f.eks. blodprøvetagning og injektioner i lattergas mv. På længere sigt eller afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer vil der være mulighed for at have eget selvstændigt sygeplejeambulatorium indenfor et område, f.eks. astma allergi, endokrinologi, neurologi osv. Vi tilbyder: Masser af faglige udfordringer med høj grad af uforudsigelighed og omskiftelighed i hverdagen Et inspirerende, tæt og velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde Mange engagerede, dygtige, kompetente og positive kollegaer Individuelt tilrettelagt introduktion og oplæring, herunder monofaglig simulationstræning samt tilknyttet tutor Ugentlig tværfaglig simulationstræning i afsnittet med fokus på håndtering af akutte situationer Synlig og tydelig kliniknær afdelingssygeplejerske med et højt informationsniveau God kultur for interkollegial feed back og debriefing Et godt arbejdsmiljø Dine kvalifikationer og kompetencer: Du har måske erfaring med pædiatrisk og eller akut sygepleje og triage, men det er IKKE noget krav Du har lysten til at arbejde med patientgruppen og deres forældre Du bevarer overblikket i travle og akutte situationer samt prioriterer og handler konstruktivt i disse Du møder barnet i øjenhøjde og drager omsorg for både barn og forældre Du har gode samarbejdsevner Du bidrager aktivt til at børn og forældre føler sig ventet og velkommen Du er en god kommunikator, forstår at lytte aktivt, at være empatisk og imødekommende og rummer forældres bekymringer og angst Du bidrager positivt og konstruktivt til opretholdelse af et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor der er fokus på arbejdsglæde Du er fagligt engageret, er god til at spotte udviklingstiltag, har lyst til udvikling og ser positivt på både faglige og organisatoriske forandringer Du prioriterer patientsikkerhed højt i din sygepleje og arbejder for at indfri de formulerede kvalitets- og servicemål, der er for afsnittet Du har en positiv og fleksibel indstilling til arbejdsstedet, det vekslende patientflow og travlhed Du er i godt humør, har humor og let til grin og har lyst til socialt samvær med dine kollegaer Om afdelingen: Børne- og Ungeafdelingen består, udover den akutte Børne- og Ungemodtagelse og Ambulatoriet, af 3 sengeafsnit, to almene og et neonatalafsnit, med i alt 52 sengepladser. Derudover varetager vi i afsnittet børnelægevagtsfunktionen for børn op til 12 år. Den akutte Børne- og Ungemodtagelse er alle dage bemandet med en lægesekretær fra kl. 8-23.30 til bl.a. modtagelse og registrering af alle vores patienter samt diverse administrative- og servicerettede funktioner. Børne- og Ungeafdelingen har et godt og velfungerende tværfagligt samarbejde, som ud over sygeplejersker og læger også omfatter lægesekretærer, pædagoger, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver og 3 hospitalsklovne. Børne- og Ungeafdelingen består af ca. 180 medarbejdere. Vores mål er at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vores faglige standard er høj og vores erklærede mål for den patientoplevede kvalitet er at familierne går ind ad vores dør med tillid og ud af vores dør med tilfredshed . Løn- og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: onsdag den 22.maj 2019 kl. 12. Ansøgning fremsendes via link nederst i annoncen. Vi afholder ansættelsessamtaler mandag den 27.maj 2019. Stillinger i Børne- og Ungeafdelingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har en blank børneattest. Afdelingen indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger. Vil du vide mere: Har du lyst til at høre nærmere om stillingen og afsnittet eller har du andre spørgsmål så er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lone Rønnow Faltz Møller på 48294349. Du kan også læse mere om Børne- og Ungeafdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk11jobnetca28b35a100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-05-22T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=218148&DepartmentId=18818&MediaId=4733&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerNordsjællandHillerød3516828Nordsjællands Hospital (Hillerød)11Dyrehavevej 293400HillerødDKDanmark0
dorthe.vestergaard@regionh.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent751698JobNet4980882498088210030-04-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=ca28b35ahttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=ca28b35ahttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=ca28b35a&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=ca28b35a&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/2.jpgEr du omsorgsfuld og empatisk? Hvis ja, er du den helt rette til et job som Sygeplejerske hos Nordsjællands Hospital (Hillerød).12008311Dansk3Læse/ tale323108Sygeplejerske10Sundhed361628870Dorthedorthe.vestergaard@regionh.dkDKDanmarkDKDanmark330010456Endokrinologisk og nefrologisk afsnit søger sygeplejerskeRobot Afdelingen Det endokrinologiske og nefrologiske sengeafsnit 0842 på Nordsjællands Hospital Hillerød, er et afsnit som varetager den højtspecialiserede pleje og behandling af de nefrologiske og endokrinologiske patienter. Vi modtager og behandler både akutte og elektive specialepatienter indenfor begge specialer og varetager desuden pleje og behandling af komplekse medicinske patienter. Vi er en afdeling, som prioriterer kompetenceudvikling højt og tilbyder gennemgribende indføring i både det endokrinologiske og nefrologiske speciale, herunder mulighed for deltagelse i Regionhovedstadens nefrologiske efteruddannelse. Afdelingen arbejder tæt sammen med det nefrologiske ambulatorium, som har deres daglige gang i afsnittet. Som et led i afdelingens kompetenceudvikling, vil du blive skemalagt til dage i nefrologisk ambulatorium, hvor du deltager i oplæring af peritonealdialyse-patienter. Bemanding af akut-senge Afdelingen vil fra 1. maj have to akut-senge i afdelingen. Endokrinologiske og nefrologiske specialepatienter sendes således direkte fra triagen i akutmodtagelsen til sengeafsnittet, hvor sygeplejersker og speciallæger, arbejder sammen om modtagelse og den initiale behandling af den akutte patient. Konstellationen er helt unik og giver dig mulighed for i trygge rammer at prøve kræfter med den akutte endokrinologi og nefrologi, hvor du har mulighed for faglig sparring med mere erfarne kollegaer i afsnittet. Personalegruppen Fælles for os alle er et stort fagligt og socialt engagement, samt interesse i den endokrinologiske og nefrologiske sygepleje. Vi er en engageret og positiv personalegruppe bestående af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Afsnittet har ansat egne fysioterapeuter, en diætist, samt fast tilknyttede farmakonomer der samarbejder med plejepersonalet omkring patientens medicin. Endelig har afsnittet en fast tilknyttet en husassistent, der hjælper med mange af de praktiske gøremål, som fx madudlevering, opfyldning etc. Vi arbejder tværfagligt og har patient og pårørende i centrum for vores arbejde. Vi arbejder sammen om at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte, og hvor ærlighed, åbenhed og medindflydelse er nøgleord. Introduktion og kompetenceudvikling Når du bliver vores nye kollega, får du mulighed for at opbygge og styrke en bred faglighed, i første omgang, i to spændende specialer. Dit introduktionsprogram er af 4-8 ugers varighed afhængig af din erfaring. Introduktionen og oplæringen bliver justeret fortløbende i samarbejde med dig, så det matcher dine kompetencer, behov og ønsker. Du har stor indflydelse på din egen vagtplan, og afdelingen kan tilbyde to-holdskift såfremt du ønsker det. Vi prioriterer i øvrigt, at der afholdes 3 ugers sammenhængende sommerferie også i skolernes sommerferie. Vi søger en sygeplejerske der: Er engageret, fleksibel og initiativrig Er god til at samarbejde og bevare den gode stemning Har lyst til en alsidig og omskiftelig hverdag med mange kollegaer Kan bevare overblikket og er god til at prioritere dagens opgaver også når det går stærkt Vi kan tilbyde: Et veltilrettelagt introduktionsforløb i skiftende vagter. Nefrologisk efteruddannelse Løbende kompetenceudvikling efter kompetencekort i både endokrinologi og nefrologi Tæt samarbejde med afsnittets øvrige faggrupper Weekendarbejde hver 3. weekend Vi tilstræber en vagtplanlægning som imødekommer to-holdskift således at du overvejende arbejder dagvagt og aftenvagt eller dagvagt og nattevagt. 6-8 aften- eller nattevagter på 4 uger samt indflydelse på egen vagtplanlægning En velfungerende, kompetent og engageret personalegruppe, som glæder sig til at byde dig velkommen Yderligere information Mulighed for tiltrædelse 1. juli eller efter aftale. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingssygeplejerske Laila Dybdal på 48296440, og du er meget velkommen til et uformelt besøg i afdelingen. Ansøgningsfrist d. 27 5 kl. 12.00 Ansættelsessamtaler afholdes løbende.Afdelingen

Det endokrinologiske og nefrologiske sengeafsnit 0842 på Nordsjællands Hospital Hillerød, er et afsnit som varetager den højtspecialiserede pleje og behandling af de nefrologiske og endokrinologiske patienter. Vi modtager og behandler både akutte og elektive specialepatienter indenfor begge specialer og varetager desuden pleje og behandling af komplekse medicinske patienter.

Vi er en afdeling, som prioriterer kompetenceudvikling højt og tilbyder gennemgribende indføring i både det endokrinologiske og nefrologiske speciale, herunder mulighed for deltagelse i Regionhovedstadens nefrologiske efteruddannelse.

Afdelingen arbejder tæt sammen med det nefrologiske ambulatorium, som har deres daglige gang i afsnittet. Som et led i afdelingens kompetenceudvikling, vil du blive skemalagt til dage i nefrologisk ambulatorium, hvor du deltager i oplæring af peritonealdialyse-patienter.

Bemanding af akut-senge

Afdelingen vil fra 1. maj have to akut-senge i afdelingen. Endokrinologiske og nefrologiske specialepatienter sendes således direkte fra triagen i akutmodtagelsen til sengeafsnittet, hvor sygeplejersker og speciallæger, arbejder sammen om modtagelse og den initiale behandling af den akutte patient.

Konstellationen er helt unik og giver dig mulighed for i trygge rammer at prøve kræfter med den akutte endokrinologi og nefrologi, hvor du har mulighed for faglig sparring med mere erfarne kollegaer i afsnittet.

Personalegruppen

Fælles for os alle er et stort fagligt og socialt engagement, samt interesse i den endokrinologiske og nefrologiske sygepleje.
Vi er en engageret og positiv personalegruppe bestående af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Afsnittet har ansat egne fysioterapeuter, en diætist, samt fast tilknyttede farmakonomer der samarbejder med plejepersonalet omkring patientens medicin. Endelig har afsnittet en fast tilknyttet en husassistent, der hjælper med mange af de praktiske gøremål, som fx madudlevering, opfyldning etc.

Vi arbejder tværfagligt og har patient og pårørende i centrum for vores arbejde.

Vi arbejder sammen om at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte, og hvor ærlighed, åbenhed og medindflydelse er nøgleord.

Introduktion og kompetenceudvikling

Når du bliver vores nye kollega, får du mulighed for at opbygge og styrke en bred faglighed, i første omgang, i to spændende specialer. Dit introduktionsprogram er af 4-8 ugers varighed afhængig af din erfaring. Introduktionen og oplæringen bliver justeret fortløbende i samarbejde med dig, så det matcher dine kompetencer, behov og ønsker.
Du har stor indflydelse på din egen vagtplan, og afdelingen kan tilbyde to-holdskift såfremt du ønsker det.
Vi prioriterer i øvrigt, at der afholdes 3 ugers sammenhængende sommerferie – også i skolernes sommerferie.

Vi søger en sygeplejerske der:
 • Er engageret, fleksibel og initiativrig
 • Er god til at samarbejde og bevare den gode stemning
 • Har lyst til en alsidig og omskiftelig hverdag med mange kollegaer
 • Kan bevare overblikket og er god til at prioritere dagens opgaver – også når det går stærkt

Vi kan tilbyde:
 • Et veltilrettelagt introduktionsforløb i skiftende vagter.
 • Nefrologisk efteruddannelse
 • Løbende kompetenceudvikling efter kompetencekort i både endokrinologi og nefrologi
 • Tæt samarbejde med afsnittets øvrige faggrupper
 • Weekendarbejde hver 3. weekend
 • Vi tilstræber en vagtplanlægning som imødekommer to-holdskift – således at du overvejende arbejder dagvagt og aftenvagt eller dagvagt og nattevagt.
 • 6-8 aften- eller nattevagter på 4 uger – samt indflydelse på egen vagtplanlægning
 • En velfungerende, kompetent og engageret personalegruppe, som glæder sig til at byde dig velkommen

Yderligere information

Mulighed for tiltrædelse 1. juli eller efter aftale.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingssygeplejerske Laila Dybdal på 48296440, og du er meget velkommen til et uformelt besøg i afdelingen.
Ansøgningsfrist d. 27/5 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Nordsjællands Hospital (Hillerød)Hillerød2019-04-24T00:00:002019-05-27T00:00:00
330009920Sygeplejerske søges til akut kirurgiske specialesenge i den fælles akutmodtagelse base 1 samt afsnit K0161.Robot Er du begejstret for akut - abdominal kirurgisk sygepleje? Vi tilbyder dig en vekslende og inspirerende arbejdsdag med engagerede kolleger, der har en bred erfaring og forskellige kompetencer. Som en forberedelse til det nye superhospital Nordsjælland er vi allerede trådt ind i den nye fælles akutmodtagelse (FAM), hvor vi har oprettet 8 kirurgiske observationssenge bemandet med vores kirurgiske sygeplejersker. Udover observationssengene i FAM består vi af et sub-akut sengeafsnit, K0161, med 16 sengepladser, der netop er opnormeret til 18, idet vi har et højt patientflow. Din arbejdsdag vil blive afvekslende og præget af spændende og udfordrende arbejdsopgaver. Der vil være temadage og undervisning, samt mulighed for efteruddannelse og faglig udvikling. Vi lægger vægt på, at introduktion og oplæring er tilpasset dig. Du kommer til at arbejde i et afsnit med en synlig ledelse, hvor du i tæt samarbejde med kolleger sikrer det gode patientforløb. Du er: Sygeplejerske nyuddannet eller med erfaring Optaget af at udvikle sygeplejen til den akutkirurgiske, samt komplekse patient Interesseret i at få trænet dine evner til at skabe overblik Omstillingsparat og fleksibel med selvstændighed i opgaveløsning Handlekraftig og god til at holde hovedet koldt i de akutte og travle perioder Vi tilbyder: Korte patientforløb med divergerende kompleksitet En dynamisk personalegruppe med høj faglighed Mulighed for faglig og personlig udvikling via interne samt eksterne kurser Gode kolleger med både kort og lang erfaring indenfor specialet En social personalegruppe med en rigtig god portion humor synes vi selv En ledelse og et personale, som samarbejder for et godt arbejdsmiljø Introduktion via mentorordning Rotation mellem den akut kirurgiske modtagelse og afdeling K0161. Vi tilbyder en stilling på 32 37 timer i blandede vagter med weekend arbejde hver 2. eller 3. uge. Ansøgningsfristen er fredag d. 24. maj 2019, kl. 12:00. Samtaler afholdes løbende. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at kontakte: Afdelingssygeplejerske Nadja Abla på tlf.: 48 29 67 33, eller ledende oversygeplejerske Lene Lydia Breum på tlf.:48296510. Stillingsbeskrivelse kan ligeledes rekvireres. Løn i henhold til overenskomst og forhåndslønaftale på baggrund af kirurgisk kompetenceniveau for sygeplejersker. Vi glæder os til at høre fra dig ------------------------------------------------------------------ Ud fra strategien om Fokus og Forenkling arbejder Kirurgisk afdeling aktivt og systematisk med udvikling af sammenhængende patientforløb inden for de hyppigst forekommende sygdomme, og hospitalet satser på at blive landets førende indenfor udvalgte forløb. Endvidere arbejder Nordsjællands Hospital, Hillerød med patientsikkerhed og er et af landets førende hospitaler indenfor området. Afdelingen har udvalgt rekruttering og fastholdelse som et yderligere indsatsområde, og arbejder målrettet med dette.Er du begejstret for akut - abdominal kirurgisk sygepleje? Vi tilbyder dig en vekslende og inspirerende arbejdsdag med engagerede kolleger, der har en bred erfaring og forskellige kompetencer.

Som en forberedelse til det nye superhospital Nordsjælland er vi allerede trådt ind i den nye fælles akutmodtagelse (FAM), hvor vi har oprettet 8 kirurgiske observationssenge bemandet med vores kirurgiske sygeplejersker. Udover observationssengene i FAM består vi af et sub-akut sengeafsnit, K0161, med 16 sengepladser, der netop er opnormeret til 18, idet vi har et højt patientflow.

Din arbejdsdag vil blive afvekslende og præget af spændende og udfordrende arbejdsopgaver. Der vil være temadage og undervisning, samt mulighed for efteruddannelse og faglig udvikling. Vi lægger vægt på, at introduktion og oplæring er tilpasset dig. Du kommer til at arbejde i et afsnit med en synlig ledelse, hvor du i tæt samarbejde med kolleger sikrer det gode patientforløb.

Du er:
 • Sygeplejerske – nyuddannet eller med erfaring
 • Optaget af at udvikle sygeplejen til den akutkirurgiske, samt komplekse patient
 • Interesseret i at få trænet dine evner til at skabe overblik
 • Omstillingsparat og fleksibel med selvstændighed i opgaveløsning
 • Handlekraftig og god til at holde hovedet koldt i de akutte og travle perioder
Vi tilbyder:
 • Korte patientforløb med divergerende kompleksitet
 • En dynamisk personalegruppe med høj faglighed
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling via interne samt eksterne kurser
 • Gode kolleger med både kort og lang erfaring indenfor specialet
 • En social personalegruppe med en rigtig god portion humor – synes vi selv
 • En ledelse og et personale, som samarbejder for et godt arbejdsmiljø
 • Introduktion via mentorordning
 • Rotation mellem den akut kirurgiske modtagelse og afdeling K0161.

Vi tilbyder en stilling på 32 – 37 timer i blandede vagter med weekend arbejde hver 2. eller 3. uge.
Ansøgningsfristen er fredag d. 24. maj 2019, kl. 12:00. Samtaler afholdes løbende.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte: Afdelingssygeplejerske Nadja Abla på tlf.: 48 29 67 33, eller ledende oversygeplejerske Lene Lydia Breum på tlf.:48296510. Stillingsbeskrivelse kan ligeledes rekvireres. Løn i henhold til overenskomst og forhåndslønaftale på baggrund af kirurgisk kompetenceniveau for sygeplejersker.

Vi glæder os til at høre fra dig
------------------------------------------------------------------

Ud fra strategien om "Fokus og Forenkling" arbejder Kirurgisk afdeling aktivt og systematisk med udvikling af sammenhængende patientforløb inden for de hyppigst forekommende sygdomme, og hospitalet satser på at blive landets førende indenfor udvalgte forløb. Endvidere arbejder Nordsjællands Hospital, Hillerød med patientsikkerhed og er et af landets førende hospitaler indenfor området.
Afdelingen har udvalgt ”rekruttering og fastholdelse” som et yderligere indsatsområde, og arbejder målrettet med dette.


Nordsjællands Hospital (Hillerød)Hillerød2019-04-23T00:00:002019-05-23T00:00:00
330012460Sygeplejerske til Intermediær afsnitRobot Brænder du for kortere forløb med kompleks sygepleje, så har du muligheden på Intermediær afsnittet, hvor du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med alle hospitalets specialer. Finder du det spændende: • at arbejde med kritisk syge patienter og dennes pårørende • at videreudvikle din faglighed og sikre en helhedssygepleje og behandling • at have en alsidig hverdag, faglige udfordringer og udviklingsmuligheder i en afdeling med stærkt kollegialt sammenhold Vi tilbyder en arbejdsplads med: • Et individuelt introduktionsforløb med kompetencekort • Introduktionsprogram med dygtige mentorer • Fokusbaseret undervisning for alle i afsnittet • Et team med engagerede kollegaer, kollegial omsorg, støtte, praktisk hjælp og tværfaglig sparring • Tværfaglige konferencer, hvor vi har fokus på læring og undervisning • Tæt sparring mellem læger og sygeplejepersonale • Mulighed for en fortsat faglig og personlig kompetenceudvikling et trygt og tillidsbaseret miljø • En åben ledelsesstil, hvor dine synspunkter tæller og hvor afdelingssygeplejersken er kliniknær Stillingen åbner mulighed for planlægning af dit videre karriereforløb. Intermediær afsnit er fysisk placeret i forbindelse med Intensiv afsnit, hvor du kan få mulighed for at få et indblik i patientforløbene på et Intensiv afsnit. Ansættelsesvilkår: Stillingen er til besættelse 1. juli 2019 - gerne tidligere efter aftale. Stillingen er på 37 t uge eller efter aftale, blandede vagter med vagt hver 2.weekend. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansøgningsprocedure: Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte os for et uforpligtigende besøg. Kontakt afdelingssygeplejerske Lone Vinkel Hansen eller konst. afdelingssygeplejerske Birgitte Christensen, telefon 48292039. Ansøgningsfrist den 23.05.2019 kl. 12.00, vi forventer at afholde samtaler 27. maj 2019. Ansøgning og CV sendes online via linket her på sidenBrænder du for kortere forløb med kompleks sygepleje, så har du muligheden på Intermediær afsnittet, hvor du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med alle hospitalets specialer.

Finder du det spændende:
• at arbejde med kritisk syge patienter og dennes pårørende
• at videreudvikle din faglighed og sikre en helhedssygepleje og behandling
• at have en alsidig hverdag, faglige udfordringer og udviklingsmuligheder i en afdeling med stærkt kollegialt sammenhold

Vi tilbyder en arbejdsplads med:
• Et individuelt introduktionsforløb med kompetencekort
• Introduktionsprogram med dygtige mentorer
• Fokusbaseret undervisning for alle i afsnittet
• Et team med engagerede kollegaer, kollegial omsorg, støtte, praktisk hjælp og tværfaglig sparring
• Tværfaglige konferencer, hvor vi har fokus på læring og undervisning
• Tæt sparring mellem læger og sygeplejepersonale
• Mulighed for en fortsat faglig og personlig kompetenceudvikling et trygt og tillidsbaseret miljø
• En åben ledelsesstil, hvor dine synspunkter tæller og hvor afdelingssygeplejersken er kliniknær

Stillingen åbner mulighed for planlægning af dit videre karriereforløb.
Intermediær afsnit er fysisk placeret i forbindelse med Intensiv afsnit, hvor du kan få mulighed for at få et indblik i patientforløbene på et Intensiv afsnit.

Ansættelsesvilkår:
Stillingen er til besættelse 1. juli 2019 - gerne tidligere efter aftale.
Stillingen er på 37 t/uge eller efter aftale, blandede vagter med vagt hver 2.weekend.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure:
Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte os for et uforpligtigende besøg. Kontakt afdelingssygeplejerske Lone Vinkel Hansen eller konst. afdelingssygeplejerske Birgitte Christensen, telefon 48292039.

Ansøgningsfrist den 23.05.2019 kl. 12.00, vi forventer at afholde samtaler 27. maj 2019.

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden

Nordsjællands Hospital (Hillerød)Hillerød2019-04-26T00:00:002019-05-23T00:00:00
330013333Sygeplejerske til fast stillingRobot Afsnit for Neurorehabilitering søger sygeplejerske til fast stilling. Afsnittet for Neurorehabilitering på Frederikssund Hospital søger en ny kollega der brænder for at stå for den videre genoptræning af, primært apopleksi patienter, efter det akutte indlæggelsesforløb. Vi er en lille afdeling med 12 patienter og har tildelt patientpleje etableret i makkerpar. Med en indlæggelsestid på gennemsnit 21 dage er der god mulighed for at lære patienterne at kende og lade den faglige stolthed stråle i patienternes fremgang. Vi arbejder tæt sammen med læger, fys og ergoteraputer, logopæd og neuropsykolog. Hvad er særligt hos os Trivsel i højsædet. Stærkt tværfagligt samarbejde. Stort fokus på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Der lægges stor vægt på åbenhed og refleksion DIS- Den involverende stuegang. Patientinvolvering vægtes højt og giver de bedste patientforløb. Helhedssyn og helhedspleje af patienten og med god tid til den grundlæggende sygepleje. Et positivt og anerkendende arbejdsmiljø med engagerede og kompetente kolleger, hvor vi vægter fleksibilitet, nærhed og humor højt. Personalegruppen har en stor grad af hjælpsomhed. Du vil aldrig stå alene. Da vi lægger stor vægt på faglig udvikling, har vi daglige monofaglige sygeplejekonferencer God normering Personalegruppen mødes jævnligt til forskellige sociale arrangementer Hvad kan vi tilbyde Medindflydelse på planlægningen af din vagtplan. Weekendvagt hver 3. Uge Mentor som støtter op om dig og din udvikling på afsnittet. Vi lægger stor vægt på en god og tryg introduktion samt oplæring. Hvis du er nyuddannet deltager du på kurset Godt på vej i sygeplejen En stabil personalegruppe med både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med stor speciale specifik erfaring. Mulighed for at videreudvikle dig fagligt. samt videreuddannelse indenfor det neurologiske speciale. Hvad kan du tilbyde? Du brænder for at yde en professionel og evidensbaseret neurorehabilitering. Du er fagligt engageret og kan arbejde både selvstændigt og i et tæt tværfagligt team Du kan arbejde rehabiliterende med høj grad af patientens deltagelse Du kan tage del i den daglige helhedspleje, af såvel grundlæggende som komplekse sygeplejeopgave Medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og bidrager til en positiv tilgang til en nogle gange travl hverdag. Du har en høj sygeplejefaglig identitet og vil gerne medvirke til at udvikle sygeplejen Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, Lyder dette interessant, så send os din ansøgning! Har du yderligere spørgsmål elle har du lyst til et uforpligtende besøg i afsnittet hvor du kan møde dine evt. fremtidige kollegaer? Så kontakt afdelingssygeplejerske: Anette Grum- Sørensen Tlf. 48 29 71 47 Mail: anette.grum-soerensen@regionh.dk
Afsnit for Neurorehabilitering søger sygeplejerske til fast stilling.


Afsnittet for Neurorehabilitering på Frederikssund Hospital søger en ny kollega der brænder for at stå for den videre genoptræning af, primært apopleksi patienter, efter det akutte indlæggelsesforløb. Vi er en lille afdeling med 12 patienter og har tildelt patientpleje etableret i makkerpar. Med en indlæggelsestid på gennemsnit 21 dage er der god mulighed for at lære patienterne at kende og lade den faglige stolthed stråle i patienternes fremgang. Vi arbejder tæt sammen med læger, fys – og ergoteraputer, logopæd og neuropsykolog.


Hvad er særligt hos os


 • Trivsel i højsædet.

 • Stærkt tværfagligt samarbejde.

 • Stort fokus på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

 • Der lægges stor vægt på åbenhed og refleksion

 • DIS- Den involverende stuegang. Patientinvolvering vægtes højt og giver de bedste patientforløb.

 • Helhedssyn og helhedspleje af patienten og med god tid til den grundlæggende sygepleje.

 • Et positivt og anerkendende arbejdsmiljø med engagerede og kompetente kolleger, hvor vi vægter fleksibilitet, nærhed og humor højt.
 • Personalegruppen har en stor grad af hjælpsomhed. Du vil aldrig stå alene.
 • Da vi lægger stor vægt på faglig udvikling, har vi daglige monofaglige sygeplejekonferencer
 • God normering
 • Personalegruppen mødes jævnligt til forskellige sociale arrangementer

Hvad kan vi tilbyde


 • Medindflydelse på planlægningen af din vagtplan.

 • Weekendvagt hver 3. Uge

 • Mentor som støtter op om dig og din udvikling på afsnittet.

 • Vi lægger stor vægt på en god og tryg introduktion samt oplæring.

 • Hvis du er nyuddannet deltager du på kurset ” Godt på vej i sygeplejen”

 • En stabil personalegruppe med både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med stor speciale specifik erfaring.

 • Mulighed for at videreudvikle dig fagligt. samt videreuddannelse indenfor det neurologiske speciale.


Hvad kan du tilbyde?


 • Du brænder for at yde en professionel og evidensbaseret neurorehabilitering.

 • Du er fagligt engageret og kan arbejde både selvstændigt og i et tæt tværfagligt team


 • Du kan arbejde rehabiliterende med høj grad af patientens deltagelse
 • Du kan tage del i den daglige helhedspleje, af såvel grundlæggende som komplekse sygeplejeopgave
 • Medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og bidrager til en positiv tilgang til en nogle gange travl hverdag.

 • Du har en høj sygeplejefaglig identitet og vil gerne medvirke til at udvikle sygeplejen


Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst,
Lyder dette interessant, så send os din ansøgning!

Har du yderligere spørgsmål elle har du lyst til et uforpligtende besøg i afsnittet hvor du kan møde dine evt. fremtidige kollegaer? Så kontakt afdelingssygeplejerske:

Anette Grum- Sørensen Tlf. 48 29 71 47/ Mail: anette.grum-soerensen@regionh.dk


Nordsjællands Hospital (Hillerød)Hillerød2019-04-30T00:00:002019-06-21T00:00:00
330016475sygeplejersker til et spændende karriereforløbRobot Er du nyuddannet eller erfaren sygeplejerske med en interesse i den komplekse specialiserede sygepleje - så skal du søge en stilling på Intermediær afsnit, med mulighed for at komme i betragtning til en uddannelsesstilling i intensiv sygepleje. Intermediær afsnit er et semi-intensivt observationsafsnit, hvor patienterne har et højere krav til observation og behandling. Intermediær afsnit modtager patienter fra alle specialer på Nordsjællands Hospital. Du får muligheden for at arbejde med kritisk syge patienter og deres pårørende at have fokus på helhedsplejen for 2 til 3 patienter at have en alsidig hverdag med faglige udfordringer og udviklingsmuligheder i et afsnit med et stærkt kollegialt sammenhold at videreudvikle din faglighed Vi tilbyder et individuelt introduktionsforløb med kompetencekort og tilknytning af mentorer fokusbaseret undervisning for alle i afsnittet et team med engagerede kollegaer, kollegial omsorg, støtte, praktisk hjælp og tværfaglig sparring tæt sparring mellem læger og sygeplejepersonalet tværfaglige konferencer hvor vi har fokus på læring og undervisning en åben ledelsesstil hvor dine synspunkter tæller og hvor afdelingssygeplejersken er kliniknær en mulighed for at fortsætte dit karriereforløb i en uddannelsesstilling på Intensivt afsnit tilbud om undervisning i samarbejde med Intensiv afsnit fleksibel vagtplan med ønskeplan Ansættelsesvilkår: Stillingen er til besættelse 01.07.19 eller efter aftale, og er på 37 timer uge eller efter aftale. Blandede vagter med vagt hver 2. weekend. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansøgningsprocedure: Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende besøg. Kontakt konst. afdelingssygeplejerske Birgitte Christensen telefon 4829 2039. Ansøgningsfrist 24.05.19 kl. 12.00, vi forventer at afholde samtaler 27. 05.19. Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.Er du nyuddannet eller erfaren sygeplejerske med en interesse i den komplekse specialiserede sygepleje

- så skal du søge en stilling på Intermediær afsnit, med mulighed for at komme i betragtning til en uddannelsesstilling i intensiv sygepleje.

Intermediær afsnit er et semi-intensivt observationsafsnit, hvor patienterne har et højere krav til observation og behandling. Intermediær afsnit modtager patienter fra alle specialer på Nordsjællands Hospital.

Du får muligheden for
 • at arbejde med kritisk syge patienter og deres pårørende
 • at have fokus på helhedsplejen for 2 til 3 patienter
 • at have en alsidig hverdag med faglige udfordringer og udviklingsmuligheder i et afsnit med et stærkt kollegialt sammenhold
 • at videreudvikle din faglighed
Vi tilbyder
 • et individuelt introduktionsforløb med kompetencekort og tilknytning af mentorer
 • fokusbaseret undervisning for alle i afsnittet
 • et team med engagerede kollegaer, kollegial omsorg, støtte, praktisk hjælp og tværfaglig sparring
 • tæt sparring mellem læger og sygeplejepersonalet
 • tværfaglige konferencer hvor vi har fokus på læring og undervisning
 • en åben ledelsesstil hvor dine synspunkter tæller og hvor afdelingssygeplejersken er kliniknær
 • en mulighed for at fortsætte dit karriereforløb i en uddannelsesstilling på Intensivt afsnit
 • tilbud om undervisning i samarbejde med Intensiv afsnit
 • fleksibel vagtplan med ønskeplan
Ansættelsesvilkår:
Stillingen er til besættelse 01.07.19 eller efter aftale, og er på 37 timer/uge eller efter aftale. Blandede vagter med vagt hver 2. weekend.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure:
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende besøg.
Kontakt konst. afdelingssygeplejerske Birgitte Christensen telefon 4829 2039.

Ansøgningsfrist 24.05.19 kl. 12.00, vi forventer at afholde samtaler 27. 05.19.

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.
Nordsjællands Hospital (Hillerød)Hillerød2019-05-06T00:00:002019-05-24T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Endokrinologisk og nefrologisk afsnit søger sygeplejerske

Nordsjællands Hospital (Hillerød)

Hillerød
Afdelingen Det endokrinologiske og nefrologiske sengeafsnit 0842 på Nordsjællands Hospital Hillerød, er et afsnit som varetager den højtspecialiserede pleje og behandling af de nefrologiske og endokrinologiske patienter. Vi modtager og behandler båd...
Indrykket:24. april 2019
Udløbsdato:27. maj 2019

Sygeplejerske søges til akut kirurgiske specialesenge i den fælles akutmodtagelse base 1 samt afsnit K0161.

Nordsjællands Hospital (Hillerød)

Hillerød
Er du begejstret for akut - abdominal kirurgisk sygepleje? Vi tilbyder dig en vekslende og inspirerende arbejdsdag med engagerede kolleger, der har en bred erfaring og forskellige kompetencer. Som en forberedelse til det nye superhospital Nordsjælla...
Indrykket:23. april 2019
Udløbsdato:23. maj 2019

Sygeplejerske til Intermediær afsnit

Nordsjællands Hospital (Hillerød)

Hillerød
Brænder du for kortere forløb med kompleks sygepleje, så har du muligheden på Intermediær afsnittet, hvor du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med alle hospitalets specialer. Finder du det spændende: • at arbejde med kritisk syge patienter o...
Indrykket:26. april 2019
Udløbsdato:23. maj 2019

Sygeplejerske til fast stilling

Nordsjællands Hospital (Hillerød)

Hillerød
Afsnit for Neurorehabilitering søger sygeplejerske til fast stilling. Afsnittet for Neurorehabilitering på Frederikssund Hospital søger en ny kollega der brænder for at stå for den videre genoptræning af, primært apopleksi patienter, efter det akutt...
Indrykket:30. april 2019
Udløbsdato:21. juni 2019

sygeplejersker til et spændende karriereforløb

Nordsjællands Hospital (Hillerød)

Hillerød
Er du nyuddannet eller erfaren sygeplejerske med en interesse i den komplekse specialiserede sygepleje - så skal du søge en stilling på Intermediær afsnit, med mulighed for at komme i betragtning til en uddannelsesstilling i intensiv sygepleje. Inte...
Indrykket:6. maj 2019
Udløbsdato:24. maj 2019