Sygeplejersker til Udgående Neurologisk Team, Neurorehabilitering - Kbh

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vær med fra start! Vi skal opstarte et tværfagligt udgående team for at styrke indsatsen på hjerneskadeområdet.

Det udgående neurologiske team skal med deres faglige kompetencer på hjerneskadeområdet understøtte rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade på avanceret niveau, mens de er på almen midlertidigt døgnophold.

Teamet skal blandt andet varetage planlægning af borgerens mål og indsatser i tæt samarbejde med borger og evt. pårørende, samt levere og understøtte faglige indsatser.
De faglige indsatser omhandler genoptræning af borgerens funktionsnedsættelser, som fx mobilitet, ernæring, udskillelser, opmærksomhed, hukommelse, adfærd, dømmekraft og udtalt træthed. Teamet vil supervisere og give faglig sparring med fast personale på alment midlertidigt døgnophold og inddrage relevante samarbejdspartnere på hjerneskadeområdet i det samlede rehabiliteringsforløb.

Det udgående neurologiske team vil være tværfagligt sammensat. Teamet består af ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, audiologopæd og neuropsykolog.

Om Neurorehabilitering – Kbh 
Neurorehabilitering - Kbh er Københavns Kommunes rehabiliteringscenter for borgere med erhvervet hjerneskade og er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Centret har mere end 170 medarbejdere og ledere med forskellig tværfaglig baggrund.  
Vi har både døgntilbud og en ambulant afdeling.  

Vores fokus er på borgernes og de pårørendes aktive medvirken i forløbet og i udviklingen af den tværfaglige indsats med sigte på rehabilitering af fysiske, kognitive, sproglige og sociale funktioner. Borgerne skal opleve, at de er centrum i eget forløb, så de kan bevare håb og tryghed på vej til en ny livssituation sammen med deres pårørende.   

Neurorehabilitering - Kbh prioriterer et højt fagligt uddannelsesmiljø og arbejder på at fremme udvikling og forskning af rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade sammen med relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Det er med til at gøre centret til et nationalt førende kommunalt rehabiliteringstilbud på hjerneskadeområdet.  

Vi tilbyder 

 • En stilling med mangeartede og skiftende arbejdsopgaver 
 • Inspirerende og bred samarbejdsflade med både interne og eksterne samarbejdspartnere 
 • Et arbejdsmiljø med fokus på vidensdeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde, hvor der lægges vægt på selvstændighed, ansvarlighed, respekt og kollegialt samvær 
 • Gode og indbydende faciliteter for borgere og medarbejdere
 • En arbejdsplads med mange nye tiltag med henblik på at skabe de bedst mulige forhold for borgere og pårørende
 • Deltagelse i relevant kompetenceudvikling  

Om stillingen 
Som sygeplejerske i det udgående team vil du i et tværfagligt samarbejde med andre fagprofessionelle varetage den komplekse del af sygeplejen hos de borgere, der midlertidigt er på et døgnophold et andet sted i kommunen, mens de afventer en plads på Neurorehabilitering – Kbh.
Hvis der ikke er opgaver i det udgående team, hvis ikke der er borgere, der venter, vil du være en del af den sygeplejefaglige indsats for de borgere, som er tilknyttet døgnafdelingerne på Neurorehabilitering – Kbh.

Da det udgående team er et nyt tiltag, vil du også have mulighed for at være med i processerne omkring opstarten af indsatsen, og der vil være forbedringsarbejde i forhold til afprøvninger af fx nye arbejdsgange.

Du vil opleve en hverdag, som er præget af en høj faglighed. Hvor faglig refleksion er almindeligt, og hvor vi respekterer og anerkender hinandens viden og erfaring.

Du vil selv være med til at planlægge dine vagter, og vagterne vil som udgangspunkt kun være i dagtiden, og der vil være weekendvagter max. hver 4. weekend, hvor du har en ansvarshavende funktion.

Dine opgaver vil fx være

 • Varetage komplekse sygeplejefaglige opgaver – fx rehabiliterende indsatser hos borgere med uafklarede og ustabile sygdomstilstande
 • Tæt samarbejde med og inddragelse af pårørende i borgers rehabiliteringsforløb
 • Arbejde systematisk med den sygeplejefaglige udredning
 • Foretage vurdering af borgers tilstand og sparring med dine tværfaglige kollegaer
 • Indgå i tværfagligt samarbejde internt og eksternt i tilrettelæggelse af borgerens mål for rehabilitering
 • Anvende neurorehabiliterende tilgang i psykisk pleje og omsorg
 • Understøtte en sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende tilgang i neurorehabilitering
 • Udføre relevante screeninger samt vurdering og dokumentation af borgers helbredstilstande indenfor det sygeplejefaglige felt  
 • Varetage medicinadministration
 • Forebygge tryksår og udføre sårpleje

Vi forestiller os at du

 • har minimum to års erfaring som sygeplejerske
 • har neurologisk erfaring – hvis ikke, vil der blive udarbejdet et særligt kompetenceudviklingsprogram for dig
 • har det rehabiliterende aspekt i alle tilgange
 • er fagligt bevidst og ansvarlig i det sygeplejefaglige arbejde, og din planlægning af opgaver afspejler dette
 • har god erfaring med dokumentation og gerne kendskab til CURA
 • har en anerkendende tilgang til kollegaer, borgere, pårørende og ledelse
 • er interesseret i at uddanne sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistentelever
 • har stærke sociale og personlige kompetencer

Vil du vide mere om Neurorehabilitering - Kbh 
Du kan læse mere om tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune på Neurorehabilitering.kk.dk/   

Ansættelsessted 
Neurorehabilitering - Kbh er for øjeblikket beliggende med den ambulante afdeling i Bystævneparken og døgnafdelingerne på Strandvejen i Hellerup.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt eller pr. 1. december 2021

Mere information 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Lefevre på 2311 3027.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 
Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis. 

Søg via nedenstående link senest søndag den 24. oktober 2021
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 43.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Sygeplejersker til Udgående Neurologisk Team, Neurorehabilitering - Kbh

Vær med fra start! Vi skal opstarte et tværfagligt udgående team for at styrke indsatsen på hjerneskadeområdet.

Det udgående neurologiske team skal med deres faglige kompetencer på hjerneskadeområdet understøtte rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade på avanceret niveau, mens de er på almen midlertidigt døgnophold.

Teamet skal blandt andet varetage planlægning af borgerens mål og indsatser i tæt samarbejde med borger og evt. pårørende, samt levere og understøtte faglige indsatser.
De faglige indsatser omhandler genoptræning af borgerens funktionsnedsættelser, som fx mobilitet, ernæring, udskillelser, opmærksomhed, hukommelse, adfærd, dømmekraft og udtalt træthed. Teamet vil supervisere og give faglig sparring med fast personale på alment midlertidigt døgnophold og inddrage relevante samarbejdspartnere på hjerneskadeområdet i det samlede rehabiliteringsforløb.

Det udgående neurologiske team vil være tværfagligt sammensat. Teamet består af ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, audiologopæd og neuropsykolog.

Om Neurorehabilitering – Kbh 
Neurorehabilitering - Kbh er Københavns Kommunes rehabiliteringscenter for borgere med erhvervet hjerneskade og er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Centret har mere end 170 medarbejdere og ledere med forskellig tværfaglig baggrund.  
Vi har både døgntilbud og en ambulant afdeling.  

Vores fokus er på borgernes og de pårørendes aktive medvirken i forløbet og i udviklingen af den tværfaglige indsats med sigte på rehabilitering af fysiske, kognitive, sproglige og sociale funktioner. Borgerne skal opleve, at de er centrum i eget forløb, så de kan bevare håb og tryghed på vej til en ny livssituation sammen med deres pårørende.   

Neurorehabilitering - Kbh prioriterer et højt fagligt uddannelsesmiljø og arbejder på at fremme udvikling og forskning af rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade sammen med relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Det er med til at gøre centret til et nationalt førende kommunalt rehabiliteringstilbud på hjerneskadeområdet.  

Vi tilbyder 

 • En stilling med mangeartede og skiftende arbejdsopgaver 
 • Inspirerende og bred samarbejdsflade med både interne og eksterne samarbejdspartnere 
 • Et arbejdsmiljø med fokus på vidensdeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde, hvor der lægges vægt på selvstændighed, ansvarlighed, respekt og kollegialt samvær 
 • Gode og indbydende faciliteter for borgere og medarbejdere
 • En arbejdsplads med mange nye tiltag med henblik på at skabe de bedst mulige forhold for borgere og pårørende
 • Deltagelse i relevant kompetenceudvikling  

Om stillingen 
Som sygeplejerske i det udgående team vil du i et tværfagligt samarbejde med andre fagprofessionelle varetage den komplekse del af sygeplejen hos de borgere, der midlertidigt er på et døgnophold et andet sted i kommunen, mens de afventer en plads på Neurorehabilitering – Kbh.
Hvis der ikke er opgaver i det udgående team, hvis ikke der er borgere, der venter, vil du være en del af den sygeplejefaglige indsats for de borgere, som er tilknyttet døgnafdelingerne på Neurorehabilitering – Kbh.

Da det udgående team er et nyt tiltag, vil du også have mulighed for at være med i processerne omkring opstarten af indsatsen, og der vil være forbedringsarbejde i forhold til afprøvninger af fx nye arbejdsgange.

Du vil opleve en hverdag, som er præget af en høj faglighed. Hvor faglig refleksion er almindeligt, og hvor vi respekterer og anerkender hinandens viden og erfaring.

Du vil selv være med til at planlægge dine vagter, og vagterne vil som udgangspunkt kun være i dagtiden, og der vil være weekendvagter max. hver 4. weekend, hvor du har en ansvarshavende funktion.

Dine opgaver vil fx være

 • Varetage komplekse sygeplejefaglige opgaver – fx rehabiliterende indsatser hos borgere med uafklarede og ustabile sygdomstilstande
 • Tæt samarbejde med og inddragelse af pårørende i borgers rehabiliteringsforløb
 • Arbejde systematisk med den sygeplejefaglige udredning
 • Foretage vurdering af borgers tilstand og sparring med dine tværfaglige kollegaer
 • Indgå i tværfagligt samarbejde internt og eksternt i tilrettelæggelse af borgerens mål for rehabilitering
 • Anvende neurorehabiliterende tilgang i psykisk pleje og omsorg
 • Understøtte en sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende tilgang i neurorehabilitering
 • Udføre relevante screeninger samt vurdering og dokumentation af borgers helbredstilstande indenfor det sygeplejefaglige felt  
 • Varetage medicinadministration
 • Forebygge tryksår og udføre sårpleje

Vi forestiller os at du

 • har minimum to års erfaring som sygeplejerske
 • har neurologisk erfaring – hvis ikke, vil der blive udarbejdet et særligt kompetenceudviklingsprogram for dig
 • har det rehabiliterende aspekt i alle tilgange
 • er fagligt bevidst og ansvarlig i det sygeplejefaglige arbejde, og din planlægning af opgaver afspejler dette
 • har god erfaring med dokumentation og gerne kendskab til CURA
 • har en anerkendende tilgang til kollegaer, borgere, pårørende og ledelse
 • er interesseret i at uddanne sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistentelever
 • har stærke sociale og personlige kompetencer

Vil du vide mere om Neurorehabilitering - Kbh 
Du kan læse mere om tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune på Neurorehabilitering.kk.dk/   

Ansættelsessted 
Neurorehabilitering - Kbh er for øjeblikket beliggende med den ambulante afdeling i Bystævneparken og døgnafdelingerne på Strandvejen i Hellerup.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt eller pr. 1. december 2021

Mere information 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Lefevre på 2311 3027.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 
Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis. 

Søg via nedenstående link senest søndag den 24. oktober 2021
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 43.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.