Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sygeplejerskeuddannelsen søger docenter

Har du lyst til at blive en del af vores forskningsmiljø på Sygeplejerskeuddannelsen og deltage i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen?

Sygeplejerskeuddannelsen søger docenter, der kan bidrage til, at vi lykkes med Københavns Professionshøjskoles strategi om fremragende undervisning baseret på høj kvalitet i undervisningen og i vores forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er Danmarks største sundhedsuddannelse, og vores vision er at uddanne fagligt stærke dimittender, som på myndig og kompetent vis træder ud i professionen og er bevidste om, hvor stor betydning sundhedsprofessionelle har for velfærdssamfundet.

Sygeplejerskeuddannelsen har i april 2019 fået nyt Forsknings- og Udviklingsprogram ”Personcentreret sygepleje til borgere med langvarige eller kroniske sygdomme”, og derfor har vi nu brug for at opruste i vores forsknings- og udviklingsenhed.

Om jobbet
Uddannelsens forskningsmiljø bidrager til anvendt forskning og udvikling af aktiviteter af høj kvalitet inden for forsknings- og udviklingsprogrammet, og det understøtter, at ny viden omsættes i undervisningen på både grunduddannelsen og på videreuddannelsen.

Som docent vil du, gennem egne forskningsprojekter samt faglig ledelse af andres forsknings- og udviklingsprojekter, skulle bidrage til, at undervisningen er forskningsbaseret. Endvidere er du, gennem undervisningsrelaterede opgaver, med til at bidrage til visionen om fremragende undervisning og udviklingen af professionen.

Fordelingen mellem tid til forskning og undervisning vil være dynamisk afhængig af projektporteføljen. Der tilstræbes en 50/50 fordeling.

Dine opgaver som docent udfoldes i nedenstående aktiviteter:

 • Undervisning på grunduddannelsen og på videreuddannelsen
 • Brobygning mellem forskning og undervisning fx gennem udvikling af pensum og inddragelse af studerende i forsknings- og udviklingsprojekter herunder vejledning af bachelorprojekter
 • Udvikling og varetagelse af egne forsknings- og udviklingsprojekter inden for uddannelsens forskningsprogram
 • Deltagelse i tværprofessionelle forsknings- og udviklings- samt undervisningsaktiviteter
 • Talent- og idéudvikling af det lokale forsknings- og udviklingsmiljø
 • Søgning af eksterne midler fra offentlige og private fonde og puljer til egne og fælles projekter
 • Forskningsfaglig sparring til kollegaer med mindre tung forskningserfaring
 • Publicering af artikler i dansksprogede samt internationale tidskrifter
 • Bidrag til kvalitetssikring af forsknings- og udviklingsprojekter inden for eget forskningsområde
 • Deltagelse i relevante eksterne og internationale forskningsnetværk/miljøer.
Om dig
Du er i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden til gavn for sygeplejerskeprofessionen og kan bringe den i spil i forhold til udvikling af professionen. Det vil derfor være en fordel, at du har en baggrund som sygeplejerske.

Du har et fagligt speciale, som falder inden for forskningsfeltet langvarig eller kronisk sygdom med særligt fokus på sårbare ældre samt borgere med langvarig sygdom. Fx cancer eller hjerte-/karsygdomme. Du er endvidere optaget af inddragelse af pårørende. Du må gerne have erfaring med kvantitative metoder og forståelse af registerstudier.

Herudover matcher din profil nedenstående:
 • Ph.d. grad eller videnskabelig skriftproduktion, der kan sidestilles hermed, og som er relevant for sygeplejerskeuddannelsens forskningsprofil
 • Du kan selvstændigt planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for sygeplejeprofessionen
 • Erfaring med udvikling og gennemførelse af større professionsrelevante forskningsprojekter
 • Dokumenteret erfaring med indhentning af ekstern finansiering
 • Dokumenteret, anvendelsesbaseret viden, herunder både teoretisk og praktisk indsigt på højt niveau om sygeplejerskeprofessionen
 • Undervisningserfaring og erfaring med undervisningsudvikling herunder, at du på et højt niveau dels kan formidle teori og inddrage praksis og dels kan koble teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen
 • Du er miljøskabende med stærkt strategisk blik for udviklingen af professionen og af forsker-kollegaer samt har et smittende engagement
 • Gerne erfaring i form af international publicering eller ledelse af internationale forskningsprojekter.
Om os
På sygeplejerskeuddannelsen er vi på nuværende tidspunkt 130 undervisere, herunder 6 docenter, som refererer til sygeplejerskeuddannelsens forskningsleder og er en del af sygeplejerskeuddannelsens forsknings- og udviklingsteam. Sygeplejerskeuddannelsen ligger på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, der er en del af Det Sundhedsfaglige Fakultet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne ønsker besat pr. 1. september 2019 eller snarest derefter. Som udgangspunkt er stillingerne fuldtidsstillinger, men der vil være mulighed for deleansættelse med en anden institution.

Du vil blive ansat som docent efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation og iht. Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v. samt Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v.

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af et eksternt bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med, at stillingen skal besættes.

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N, men der kan forventes mødeaktivitet på KP’s øvrige lokationer.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk og se vores strategi. Læs også mere om sygeplejerskeuddannelsen.

For yderligere spørgsmål vedrørende stillingen henvises til forskningsleder Grete Brorholt (tlf. 2429 6339) eller institutchef Mette Simonsen (tlf. 5163 2530).

Interesseret
Ansøgningsfrist er den 24. maj.

Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, CV samt en publikationsliste. Du skal vælge max. 3 publikationer, som vedlægges, og som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Desuden beder vi dig om at vedlægge dokumentation for undervisning (fx i form af undervisningsportefolio).

Dine faglige kvalifikationer vil blive vurderet af et eksternt, videnskabeligt bedømmelsesudvalg, og dine samlede kvalifikationer af et internt ansættelsesudvalg.

Vurderingsprocessen vil finde sted i løbet af sommeren 2019.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330018013Phoenix-bf965f4812019-05-06T00:00:00Sygeplejerskeuddannelsen søger docenterHar du lyst til at blive en del af vores forskningsmiljø på Sygeplejerskeuddannelsen og deltage i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen?

Sygeplejerskeuddannelsen søger docenter, der kan bidrage til, at vi lykkes med Københavns Professionshøjskoles strategi om fremragende undervisning baseret på høj kvalitet i undervisningen og i vores forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er Danmarks største sundhedsuddannelse, og vores vision er at uddanne fagligt stærke dimittender, som på myndig og kompetent vis træder ud i professionen og er bevidste om, hvor stor betydning sundhedsprofessionelle har for velfærdssamfundet.

Sygeplejerskeuddannelsen har i april 2019 fået nyt Forsknings- og Udviklingsprogram ”Personcentreret sygepleje til borgere med langvarige eller kroniske sygdomme”, og derfor har vi nu brug for at opruste i vores forsknings- og udviklingsenhed.

Om jobbet
Uddannelsens forskningsmiljø bidrager til anvendt forskning og udvikling af aktiviteter af høj kvalitet inden for forsknings- og udviklingsprogrammet, og det understøtter, at ny viden omsættes i undervisningen på både grunduddannelsen og på videreuddannelsen.

Som docent vil du, gennem egne forskningsprojekter samt faglig ledelse af andres forsknings- og udviklingsprojekter, skulle bidrage til, at undervisningen er forskningsbaseret. Endvidere er du, gennem undervisningsrelaterede opgaver, med til at bidrage til visionen om fremragende undervisning og udviklingen af professionen.

Fordelingen mellem tid til forskning og undervisning vil være dynamisk afhængig af projektporteføljen. Der tilstræbes en 50/50 fordeling.

Dine opgaver som docent udfoldes i nedenstående aktiviteter:
 • Undervisning på grunduddannelsen og på videreuddannelsen
 • Brobygning mellem forskning og undervisning fx gennem udvikling af pensum og inddragelse af studerende i forsknings- og udviklingsprojekter herunder vejledning af bachelorprojekter
 • Udvikling og varetagelse af egne forsknings- og udviklingsprojekter inden for uddannelsens forskningsprogram
 • Deltagelse i tværprofessionelle forsknings- og udviklings- samt undervisningsaktiviteter
 • Talent- og idéudvikling af det lokale forsknings- og udviklingsmiljø
 • Søgning af eksterne midler fra offentlige og private fonde og puljer til egne og fælles projekter
 • Forskningsfaglig sparring til kollegaer med mindre tung forskningserfaring
 • Publicering af artikler i dansksprogede samt internationale tidskrifter
 • Bidrag til kvalitetssikring af forsknings- og udviklingsprojekter inden for eget forskningsområde
 • Deltagelse i relevante eksterne og internationale forskningsnetværk/miljøer.
Om dig
Du er i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden til gavn for sygeplejerskeprofessionen og kan bringe den i spil i forhold til udvikling af professionen. Det vil derfor være en fordel, at du har en baggrund som sygeplejerske.

Du har et fagligt speciale, som falder inden for forskningsfeltet langvarig eller kronisk sygdom med særligt fokus på sårbare ældre samt borgere med langvarig sygdom. Fx cancer eller hjerte-/karsygdomme. Du er endvidere optaget af inddragelse af pårørende. Du må gerne have erfaring med kvantitative metoder og forståelse af registerstudier.

Herudover matcher din profil nedenstående:
 • Ph.d. grad eller videnskabelig skriftproduktion, der kan sidestilles hermed, og som er relevant for sygeplejerskeuddannelsens forskningsprofil
 • Du kan selvstændigt planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for sygeplejeprofessionen
 • Erfaring med udvikling og gennemførelse af større professionsrelevante forskningsprojekter
 • Dokumenteret erfaring med indhentning af ekstern finansiering
 • Dokumenteret, anvendelsesbaseret viden, herunder både teoretisk og praktisk indsigt på højt niveau om sygeplejerskeprofessionen
 • Undervisningserfaring og erfaring med undervisningsudvikling herunder, at du på et højt niveau dels kan formidle teori og inddrage praksis og dels kan koble teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen
 • Du er miljøskabende med stærkt strategisk blik for udviklingen af professionen og af forsker-kollegaer samt har et smittende engagement
 • Gerne erfaring i form af international publicering eller ledelse af internationale forskningsprojekter.
Om os
På sygeplejerskeuddannelsen er vi på nuværende tidspunkt 130 undervisere, herunder 6 docenter, som refererer til sygeplejerskeuddannelsens forskningsleder og er en del af sygeplejerskeuddannelsens forsknings- og udviklingsteam. Sygeplejerskeuddannelsen ligger på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, der er en del af Det Sundhedsfaglige Fakultet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne ønsker besat pr. 1. september 2019 eller snarest derefter. Som udgangspunkt er stillingerne fuldtidsstillinger, men der vil være mulighed for deleansættelse med en anden institution.

Du vil blive ansat som docent efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation og iht. Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v. samt Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v.

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af et eksternt bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med, at stillingen skal besættes.

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N, men der kan forventes mødeaktivitet på KP’s øvrige lokationer.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk og se vores strategi. Læs også mere om sygeplejerskeuddannelsen.

For yderligere spørgsmål vedrørende stillingen henvises til forskningsleder Grete Brorholt (tlf. 2429 6339) eller institutchef Mette Simonsen (tlf. 5163 2530).

Interesseret
Ansøgningsfrist er den 24. maj.

Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, CV samt en publikationsliste. Du skal vælge max. 3 publikationer, som vedlægges, og som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Desuden beder vi dig om at vedlægge dokumentation for undervisning (fx i form af undervisningsportefolio).

Dine faglige kvalifikationer vil blive vurderet af et eksternt, videnskabeligt bedømmelsesudvalg, og dine samlede kvalifikationer af et internt ansættelsesudvalg.

Vurderingsprocessen vil finde sted i løbet af sommeren 2019.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.
2019-05-25T00:52:29.563 Har du lyst til at blive en del af vores forskningsmiljø på Sygeplejerskeuddannelsen og deltage i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen? Sygeplejerskeuddannelsen søger docenter, der kan bidrage til, at vi lykkes med Københavns Professionshøjskoles strategi om fremragende undervisning baseret på høj kvalitet i undervisningen og i vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er Danmarks største sundhedsuddannelse, og vores vision er at uddanne fagligt stærke dimittender, som på myndig og kompetent vis træder ud i professionen og er bevidste om, hvor stor betydning sundhedsprofessionelle har for velfærdssamfundet. Sygeplejerskeuddannelsen har i april 2019 fået nyt Forsknings- og Udviklingsprogram Personcentreret sygepleje til borgere med langvarige eller kroniske sygdomme , og derfor har vi nu brug for at opruste i vores forsknings- og udviklingsenhed. Om jobbet Uddannelsens forskningsmiljø bidrager til anvendt forskning og udvikling af aktiviteter af høj kvalitet inden for forsknings- og udviklingsprogrammet, og det understøtter, at ny viden omsættes i undervisningen på både grunduddannelsen og på videreuddannelsen. Som docent vil du, gennem egne forskningsprojekter samt faglig ledelse af andres forsknings- og udviklingsprojekter, skulle bidrage til, at undervisningen er forskningsbaseret. Endvidere er du, gennem undervisningsrelaterede opgaver, med til at bidrage til visionen om fremragende undervisning og udviklingen af professionen. Fordelingen mellem tid til forskning og undervisning vil være dynamisk afhængig af projektporteføljen. Der tilstræbes en 50 50 fordeling. Dine opgaver som docent udfoldes i nedenstående aktiviteter: Undervisning på grunduddannelsen og på videreuddannelsen Brobygning mellem forskning og undervisning fx gennem udvikling af pensum og inddragelse af studerende i forsknings- og udviklingsprojekter herunder vejledning af bachelorprojekter Udvikling og varetagelse af egne forsknings- og udviklingsprojekter inden for uddannelsens forskningsprogram Deltagelse i tværprofessionelle forsknings- og udviklings- samt undervisningsaktiviteter Talent- og idéudvikling af det lokale forsknings- og udviklingsmiljø Søgning af eksterne midler fra offentlige og private fonde og puljer til egne og fælles projekter Forskningsfaglig sparring til kollegaer med mindre tung forskningserfaring Publicering af artikler i dansksprogede samt internationale tidskrifter Bidrag til kvalitetssikring af forsknings- og udviklingsprojekter inden for eget forskningsområde Deltagelse i relevante eksterne og internationale forskningsnetværk miljøer. Om dig Du er i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden til gavn for sygeplejerskeprofessionen og kan bringe den i spil i forhold til udvikling af professionen. Det vil derfor være en fordel, at du har en baggrund som sygeplejerske. Du har et fagligt speciale, som falder inden for forskningsfeltet langvarig eller kronisk sygdom med særligt fokus på sårbare ældre samt borgere med langvarig sygdom. Fx cancer eller hjerte- karsygdomme. Du er endvidere optaget af inddragelse af pårørende. Du må gerne have erfaring med kvantitative metoder og forståelse af registerstudier. Herudover matcher din profil nedenstående: Ph.d. grad eller videnskabelig skriftproduktion, der kan sidestilles hermed, og som er relevant for sygeplejerskeuddannelsens forskningsprofil Du kan selvstændigt planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for sygeplejeprofessionen Erfaring med udvikling og gennemførelse af større professionsrelevante forskningsprojekter Dokumenteret erfaring med indhentning af ekstern finansiering Dokumenteret, anvendelsesbaseret viden, herunder både teoretisk og praktisk indsigt på højt niveau om sygeplejerskeprofessionen Undervisningserfaring og erfaring med undervisningsudvikling herunder, at du på et højt niveau dels kan formidle teori og inddrage praksis og dels kan koble teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen Du er miljøskabende med stærkt strategisk blik for udviklingen af professionen og af forsker-kollegaer samt har et smittende engagement Gerne erfaring i form af international publicering eller ledelse af internationale forskningsprojekter. Om os På sygeplejerskeuddannelsen er vi på nuværende tidspunkt 130 undervisere, herunder 6 docenter, som refererer til sygeplejerskeuddannelsens forskningsleder og er en del af sygeplejerskeuddannelsens forsknings- og udviklingsteam. Sygeplejerskeuddannelsen ligger på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, der er en del af Det Sundhedsfaglige Fakultet. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingerne ønsker besat pr. 1. september 2019 eller snarest derefter. Som udgangspunkt er stillingerne fuldtidsstillinger, men der vil være mulighed for deleansættelse med en anden institution. Du vil blive ansat som docent efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation og iht. Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v. samt Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v. Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af et eksternt bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med, at stillingen skal besættes. Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N, men der kan forventes mødeaktivitet på KP s øvrige lokationer. Vil du vide mere? Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet. Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk og se vores strategi. Læs også mere om sygeplejerskeuddannelsen. For yderligere spørgsmål vedrørende stillingen henvises til forskningsleder Grete Brorholt (tlf. 2429 6339) eller institutchef Mette Simonsen (tlf. 5163 2530). Interesseret Ansøgningsfrist er den 24. maj. Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, CV samt en publikationsliste. Du skal vælge max. 3 publikationer, som vedlægges, og som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Desuden beder vi dig om at vedlægge dokumentation for undervisning (fx i form af undervisningsportefolio). Dine faglige kvalifikationer vil blive vurderet af et eksternt, videnskabeligt bedømmelsesudvalg, og dine samlede kvalifikationer af et internt ansættelsesudvalg. Vurderingsprocessen vil finde sted i løbet af sommeren 2019. Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.11jobnetbf965f48100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-05-24T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=122493&DepartmentId=9592&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnFrederiksberg3521382Administration + Efter- og videreuddannelser11Tagensvej 862200København N24296339DKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent754988JobNet4983998498399810006-05-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=bf965f48https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=bf965f48https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=bf965f48&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=bf965f48&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Pleje_og_omsorg/3.jpgSom Sygeplejerske hos Administration + Efter- og videreuddannelser bliver du en del af et godt arbejdsmiljø og bliver dagligt mødt af nye spændende udfordringer.12009231Dansk3Læse/ tale323108Sygeplejerske10Sundhed77Pleje og omsorg361712322Gretenoreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmarkda-DK