Taktisk Kommunikationsbefalingsmand til CBRN- & GEOKMP (Genopslag)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du mod på at gennemføre og levere taktisk kommunikation til støtte for kompagniets (KMP) operative enheder indsat til støtte for foresattes opgaveløsning?

Kan du se dig selv udvikle og drive området inden for taktisk kommunikation – herunder højne uddannelsen inden for signaltjenesten og CBRN-tjenesten, og kunne du samtidig tænke dig at operere med begge dele på samme tid og i forskelligartede miljøer og uvante situationer?

Såfremt ja, ses stillingen som taktisk kommunikationsbefaling (TKBM) i CBRN- & GEOKMP oplagt for dig, idet vi netop står og mangler en oversergent af den helt rette støbning.


Om os

Kommandodelingen (KDODEL) er en integreret del af Chemical-, Biological-, Radiolo-gical-, Nuclear- og Geospatialkompagniet, som er en yderst specialiseret enhed i Forsvaret. Dette betyder, at vi er pålagt et stort antal unikke opgaver og samtidig råder over store mængder essentielt materiel.

Vores nuværende bemanding er på 79 af ud 92 potentielle medarbejdere, hvilket vidner om et sundt og lærerigt miljø at udvikle sig i. Kompagniet (KMP) kan ved tilgang af designeringspersonel komme op på 92 MA.

KMP er en enhed der er sammensat af fem specialer. Derudover er der selvfølgelig også en kommandoenhed og en forsynings- og vedligeholdelsesenhed.

Vores kapaciteter er efterspurgte, hvorfor vi årligt deltager i mange øvelser og aktiviteter, såvel i ind- som i udlandet.

Kompagniets motto er gennemsyret af vores evne og vilje til at tilpasse os den moderne kamplads – hvorfor vi såvel fysisk som mentalt altid skal være rede til at tilpasse os en given situation, med henblik på fortsat at kunne opretholde den fornødne effektivitet.


Om stillingen

Du vil blive udfordret i et skarpt operationsmiljø, hvor din primære opgave er at forestå en sikkert virkende forbindelse for kompagniets operative enheder, når de bl.a. er indsat til støtte for Hærens enheder.

Du skal kunne gennemføre undervisning af vores CBRN delinger og have interesse for at udvikle rammerne for kommunikation ved enheden.

Som TKBM skal du være interesseret i at skabe de bedste betingelser for KMP brug af taktiske kommunikationsmidler. Du vil komme til at arbejde med C2IS, HTK samt BMS, og være kompagniets primære fagperson inden for området.

Stillingen omfatter operativ opgaveløsning nationalt og internationalt, samt virket som faglærer.

Som TKBM stilles der store krav til at du kan tilrettelægge din egen tid, og at du er opsøgende overfor opgaver, ligesom at du udviser forudseenhed omkring større aktiviteter som kræver TK. Du vil være i dialog med 1. Brigades CISOF omkring udvikling af området, og det forventes at du deltager i forskellige arbejdsgrupper inden for feltet kommunikation.

Du vil løbende kunne forvente at videreudvikle egne kompetencer ift. stillingen - herunder bygge videre på det allerede eksisterende grundlag for dit videre virke og karriere ved CBRN- & GEOKMP.

I den daglige uddannelse har du fokus på at opretholde enhedens færdigheder inden for fagområdet, CBRN-specialet samt andre relevante enkeltkæmperfærdigheder inden for egen uddannelse samt ekstern kursusvirksomhed.

Tjenesten veksler mellem dage på kasernen, hvor vi uddanner og træner til indsættelse igennem feltøvelser/udenlandske øvelser, hvor enheden i perioder må forventes væk fra kasernen i adskillige dage/uger.

Den daglige tjenestetid er som udgangspunkt mellem kl. 07:30 til 15:15 - derudover kan der forekomme tjeneste enkelte dage frem til 17:00. Yderligere information vil fremgå af enhedens årlige aktivitetsoversigt (AKOS).


Om dig

Du er udnævnt oversergent (OS) eller erfaren sergent (SG), der er egnet til at gennemføre de gældende uddannelses- og/eller udnævnelseskriterier, der kvalificerer dig til udnævnelse til OS.

Du har gennemført begge af Ingeniørregimentets føreruddannelser for mellemledere (IGR 201 og IGR 204). Hvis dette ikke er tilfældet, vil det manglende efterfølgende blive inkorporeret i din udviklingskontrakt.

Du skal besidde viljen og modet til at arbejde inden for et specialistområde, herunder kunne lide at arbejde i et miljø, hvor der er fart over feltet og hvor fagligheden vurderes essentiel for den samlede opgaveløsning. Vi giver dig alle redskaberne til at blive en dygtig specialist, men det er din egen disciplin der holder redskaberne skarpe.

Du behøver ikke være specialist, så længe du blot har den fornødne interesse og motivation, samt formår at bringe dine kompetencer i spil, i rette tid og i rette mængde, med det evige ønske om en proportionel udvikling. Som person er du driftig og opsøgende af natur.

Du er helhedsorienteret og ressourcebevidst i din tilgang til tjenesten samt de opgaver du bliver tildelt.

Du forstår at bruge dine medarbejderes og kollegaers færdigheder og kompetencer samt erfaringer til at holde et højt fagligt niveau. Samtidigt er det nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt inden for dit ansvarsområde og tilmed sætter stor pris på en høj grad af frihed under ansvar for at kunne trives i stillingen.

Derudover skal du være proaktiv og fremsynet i din tilgang til virket og tilmed kunne indgå i specialiserede arbejdsgrupper.

Du skal desuden være rede til at deltage i mange forskelligartede aktiviteter, hvor du til tider kan forvente at være væk hjemmefra på grund af f.eks. øvelsesaktiviter eller kursus for at opbygge din og enhedens færdigheder/kompetencer.

Du skal have lyst til at indgå i et dynamisk team hvor dyder som fællesskab og samarbejde er ligeså vigtige som vores professionalisme. Vi sætter en ære i at hjælpe hinanden.

Ved indtrædelse i stillingen forventes det at du besidder, eller erhverver dig følgende kvalifikationer og kompetencer:

- FSR 735, FAGLÆ BMS.
- FSR 405, SIGBM
- TRR 1415, Køreassistentuddannelse.
- FAGLÆ, Faglærerkursus alment (HRN).
- SKYLE-II, Skydelederkursus 2.

Det er slutteligt et krav, at du har kørekort kategori B samt ønskeligt, at du tilmed besidder kørekort til kategori C/CE. Du skal kunne leve op til kravene for erhvervelse af kategori C/CE.
Såfremt ovenstående har vakt din interesse, glæder vi os til at høre fra dig.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kompagnichef Bjarke Beck tlf. 51 51 90 70, alt. Næstkommanderende Rasmus Mikkelsen Top tlf.: 25 41 53 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 17. september 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Taktisk Kommunikationsbefalingsmand til CBRN- & GEOKMP (Genopslag)

Har du mod på at gennemføre og levere taktisk kommunikation til støtte for kompagniets (KMP) operative enheder indsat til støtte for foresattes opgaveløsning?

Kan du se dig selv udvikle og drive området inden for taktisk kommunikation – herunder højne uddannelsen inden for signaltjenesten og CBRN-tjenesten, og kunne du samtidig tænke dig at operere med begge dele på samme tid og i forskelligartede miljøer og uvante situationer?

Såfremt ja, ses stillingen som taktisk kommunikationsbefaling (TKBM) i CBRN- & GEOKMP oplagt for dig, idet vi netop står og mangler en oversergent af den helt rette støbning.


Om os

Kommandodelingen (KDODEL) er en integreret del af Chemical-, Biological-, Radiolo-gical-, Nuclear- og Geospatialkompagniet, som er en yderst specialiseret enhed i Forsvaret. Dette betyder, at vi er pålagt et stort antal unikke opgaver og samtidig råder over store mængder essentielt materiel.

Vores nuværende bemanding er på 79 af ud 92 potentielle medarbejdere, hvilket vidner om et sundt og lærerigt miljø at udvikle sig i. Kompagniet (KMP) kan ved tilgang af designeringspersonel komme op på 92 MA.

KMP er en enhed der er sammensat af fem specialer. Derudover er der selvfølgelig også en kommandoenhed og en forsynings- og vedligeholdelsesenhed.

Vores kapaciteter er efterspurgte, hvorfor vi årligt deltager i mange øvelser og aktiviteter, såvel i ind- som i udlandet.

Kompagniets motto er gennemsyret af vores evne og vilje til at tilpasse os den moderne kamplads – hvorfor vi såvel fysisk som mentalt altid skal være rede til at tilpasse os en given situation, med henblik på fortsat at kunne opretholde den fornødne effektivitet.


Om stillingen

Du vil blive udfordret i et skarpt operationsmiljø, hvor din primære opgave er at forestå en sikkert virkende forbindelse for kompagniets operative enheder, når de bl.a. er indsat til støtte for Hærens enheder.

Du skal kunne gennemføre undervisning af vores CBRN delinger og have interesse for at udvikle rammerne for kommunikation ved enheden.

Som TKBM skal du være interesseret i at skabe de bedste betingelser for KMP brug af taktiske kommunikationsmidler. Du vil komme til at arbejde med C2IS, HTK samt BMS, og være kompagniets primære fagperson inden for området.

Stillingen omfatter operativ opgaveløsning nationalt og internationalt, samt virket som faglærer.

Som TKBM stilles der store krav til at du kan tilrettelægge din egen tid, og at du er opsøgende overfor opgaver, ligesom at du udviser forudseenhed omkring større aktiviteter som kræver TK. Du vil være i dialog med 1. Brigades CISOF omkring udvikling af området, og det forventes at du deltager i forskellige arbejdsgrupper inden for feltet kommunikation.

Du vil løbende kunne forvente at videreudvikle egne kompetencer ift. stillingen - herunder bygge videre på det allerede eksisterende grundlag for dit videre virke og karriere ved CBRN- & GEOKMP.

I den daglige uddannelse har du fokus på at opretholde enhedens færdigheder inden for fagområdet, CBRN-specialet samt andre relevante enkeltkæmperfærdigheder inden for egen uddannelse samt ekstern kursusvirksomhed.

Tjenesten veksler mellem dage på kasernen, hvor vi uddanner og træner til indsættelse igennem feltøvelser/udenlandske øvelser, hvor enheden i perioder må forventes væk fra kasernen i adskillige dage/uger.

Den daglige tjenestetid er som udgangspunkt mellem kl. 07:30 til 15:15 - derudover kan der forekomme tjeneste enkelte dage frem til 17:00. Yderligere information vil fremgå af enhedens årlige aktivitetsoversigt (AKOS).


Om dig

Du er udnævnt oversergent (OS) eller erfaren sergent (SG), der er egnet til at gennemføre de gældende uddannelses- og/eller udnævnelseskriterier, der kvalificerer dig til udnævnelse til OS.

Du har gennemført begge af Ingeniørregimentets føreruddannelser for mellemledere (IGR 201 og IGR 204). Hvis dette ikke er tilfældet, vil det manglende efterfølgende blive inkorporeret i din udviklingskontrakt.

Du skal besidde viljen og modet til at arbejde inden for et specialistområde, herunder kunne lide at arbejde i et miljø, hvor der er fart over feltet og hvor fagligheden vurderes essentiel for den samlede opgaveløsning. Vi giver dig alle redskaberne til at blive en dygtig specialist, men det er din egen disciplin der holder redskaberne skarpe.

Du behøver ikke være specialist, så længe du blot har den fornødne interesse og motivation, samt formår at bringe dine kompetencer i spil, i rette tid og i rette mængde, med det evige ønske om en proportionel udvikling. Som person er du driftig og opsøgende af natur.

Du er helhedsorienteret og ressourcebevidst i din tilgang til tjenesten samt de opgaver du bliver tildelt.

Du forstår at bruge dine medarbejderes og kollegaers færdigheder og kompetencer samt erfaringer til at holde et højt fagligt niveau. Samtidigt er det nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt inden for dit ansvarsområde og tilmed sætter stor pris på en høj grad af frihed under ansvar for at kunne trives i stillingen.

Derudover skal du være proaktiv og fremsynet i din tilgang til virket og tilmed kunne indgå i specialiserede arbejdsgrupper.

Du skal desuden være rede til at deltage i mange forskelligartede aktiviteter, hvor du til tider kan forvente at være væk hjemmefra på grund af f.eks. øvelsesaktiviter eller kursus for at opbygge din og enhedens færdigheder/kompetencer.

Du skal have lyst til at indgå i et dynamisk team hvor dyder som fællesskab og samarbejde er ligeså vigtige som vores professionalisme. Vi sætter en ære i at hjælpe hinanden.

Ved indtrædelse i stillingen forventes det at du besidder, eller erhverver dig følgende kvalifikationer og kompetencer:

- FSR 735, FAGLÆ BMS.
- FSR 405, SIGBM
- TRR 1415, Køreassistentuddannelse.
- FAGLÆ, Faglærerkursus alment (HRN).
- SKYLE-II, Skydelederkursus 2.

Det er slutteligt et krav, at du har kørekort kategori B samt ønskeligt, at du tilmed besidder kørekort til kategori C/CE. Du skal kunne leve op til kravene for erhvervelse af kategori C/CE.
Såfremt ovenstående har vakt din interesse, glæder vi os til at høre fra dig.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kompagnichef Bjarke Beck tlf. 51 51 90 70, alt. Næstkommanderende Rasmus Mikkelsen Top tlf.: 25 41 53 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 17. september 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.