Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Teamleder med indgående viden om familiebehandling til Familiehuset BBU Nørrebro-Bispebjerg

Vi er så heldige, at vores familiehus får tilført endnu flere dygtige og engagerede familiebehandlere og psykologer. Derfor søger vi en teamleder, der 32 timer om ugen kan indgå i den faglige ledelse og bidrage til at koordinere, udvikle og drifte familiehuset i tæt samarbejde med vores afdelingsleder, vores nuværende teamleder og familiebehandlere.

Som en del af en omorganisering af Borgercenter Børn og Unges (BBU) behandlingstilbud, vil Familiehuset på Nørrebro-Bispebjerg den 1. marts blive udvidet til i alt 30 familiebehandlere, der varetager inddragende, vidensbaseret, ressourcefokuseret arbejde med bydelens familier, hvor der er foranstaltet familiebehandling ud fra primært SEL §52,3.3.

Flere dygtige familiebehandlere og udvidelsen af opgaveløsningen betyder, at vi vil styrke den faglige og daglige ledelse af familiebehandlerne for at sikre, at vi kan opretholde den høje kvalitet såvel som effektivitet. Derfor har vi besluttet at introducere rollen som teamleder, som i tillæg til de almindelige opgaver, der ligger i rollen som faglig koordinator, også vil få en andel i den daglige personaleledelse – i tæt samarbejde med afdelingslederen. Da teamlederfunktionen er ny på BBU Nørrebro-Bispebjerg, vil opgaver og ansvarsfordeling ikke ligge helt fast og vi forventer at justere, når vi har gjort os erfaringer om, hvad der kan fungere bedst for medarbejdere og ledelsesteamet. Stillingen er på 32 timer om ugen, med mulighed for at aftale yderligere ansættelse op til fuld tid til løsning af fx behandlingsopgaver.

Lidt om vores familiehus
I vores familiehus lægger vi stor vægt på variation i tilgang og opgaveløsning, så vi kan matche det enkelte menneske og en bred målgruppe. I familiehuset er vores faglige og teoretiske afsæt bredt og tager udgangspunkt i den systemiske og løsningsfokuserede tænkning, tilknytningsteori og i den neuroaffektive udviklingspsykologi, hvor barnets trivsel og udvikling er omdrejningspunktet for arbejdet. Vi har fokus på mentaliseringsbaserede terapeutiske greb, men har en bred palet af evidens- og vidensbaserede familiebehandlingsmetoder der sikrer, at vi kan skabe det bedste match af familie og tilgang. Blandt andet arbejder vi med Theraplay, PMTO, DUÅ, Circle of Security, Marte Meo, FFT, EMDR mv. Børn, unge og deres familier tilbydes behandlingsmæssig støtte både individuelt, par og hele familien. Vi har fokus på at arbejde med at inddrage familiernes private og professionelle netværk i at skabe forandringer. Vi arbejder med grupper for børn, unge, forældre og for hele familier. Familiebehandlingen foregår både i familiernes hjem og i familiehusets lokaler på Indre Nørrebro og i Suhmsgade i Indre By.

Familiehuset vil i tillæg til det nuværende arbejde med familiebehandling få til opgave at varetage et bydækkende, specialiseret tilbud med fokus på tilknytningsarbejde i børnesager med de yngre børn og deres forældre/omsorgspersoner. Vi vil her arbejde med familier fra hele byen, hvor der er behov for en specialiseret og helhedsorienteret indsats. Endvidere er den tværfaglige traumeindsats, styrket indlæring, bedre skolegang blevet forankret i familiehuset, hvor det tætte tværfaglige samarbejde mellem familiebehandlere og traumebehandlere vil fortsætte.

Familiehuset er på tredje år i vores implementering af Feedback Informed Treatment, som anvendes i alt vores samarbejde med familierne for at sikre, at indsatserne virker og så vi løbende kan lave justeringer i indsatsen, når den tætte og løbende dialog og feedback fra familier og netværk peger på, at der er brug for det. Inddragelse og løbende tæt dialog med familierne og samarbejdspartnere er en helt central del af vores arbejde, der er afgørende for, at indsatserne giver mening og skaber forandring.

Teamlederens opgaver
Teamlederens opgave er at sikre, at der løbende er fokus på kvaliteten i indsatserne og på at familiehuset samlet set kan imødekomme bydelens familiers behov for familiebehandling. Der skal tages hensyn til både faglighed og fremdrift i forløbene, og fokus er på at understøtte den enkelte medarbejder i at omsætte dette i sine familiebehandlingsopgaver. 

 • Får ansvar for den faglige/personalemæssige ledelse, opgavekoordinering og udvikling af ca. halvdelen af familiehusets medarbejdere.
 • Varetager visitation, fordeling af opgaver og opdatering af ventelister.
 • Planlægger og gennemfører opgavegennemgang med medarbejderne.
 • Skal medvirke til sikre faglig kvalitet i det behandlende arbejde gennem løbende sparring med medarbejderne.
 • Sammen med afdelingsleder og den anden teamleder deltager i forberedelserne og faciliteringen af drøftemøder og personalemøder, samt udvikler og styrker mødestrukturer og arbejdsgange for familiebehandlingsarbejdet.
 • Sammen med afdelingsleder har det samlede kapacitetsoverblik.
 • Indgår i samarbejde med afdelingslederen og den anden teamleder i understøttelsen af den fortsatte faglige udvikling, herunder metodeudvikling og kvalitetssikring i tæt sammenhæng med de myndighedsmæssige behov.
 • Har kendskab til ydelser i de øvrige tilbud i BBU og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Indgår i et tæt samarbejde med koordinatorer og sagsbehandlere i huset og i de bydækkende sager, for at sikre det tværfaglige samarbejde imellem myndighed og foranstaltning og fleksibilitet i opgaveløsningen.

Vi lægger vægt på, at du

 • har en relevant uddannelsesbaggrund som fx psykolog, pædagog eller socialrådgiver med relevant efteruddannelse inden for familiebehandlingsfeltet
 • har stor erfaring med familiebehandlingsområdet og erfaring med arbejdsgangen i kommunalt regi samt erfaring med FIT
 • har erfaring med at tilbyde faglig sparring/supervision – gerne som faglig koordinator eller lign funktion
 • har kendskab til lovgivning på børneområdet og indsigt i myndighedsarbejdet
 • har gode samarbejds- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • er struktureret og har overblik og har erfaring med kompleksitet i opgaveløsningen
 • kan have et godt kendskab til og indsigt i forskellige familiebehandlingsmetoder og er nysgerrig på at lære mere
 • kan sætte dig selv i scene som daglig leder for dedikerede og engagerede medarbejdere
 • kan bidrage til lederteamets beslutningsprocesser og være med til at få beslutninger til at leve i hverdagen på en meningsfuld måde.

Du skal søge stillingen fordi

 • du får mulighed for at blive en del af et engageret familiehus og lederteam med øjet på bolden og stor lyst til at finde løsninger, der giver mening
 • du får stor indflydelse og mulighed for at gøre dine synspunkter gældende og får gode muligheder for at præge udvikling og indsatser
 • du får en dynamisk arbejdsdag med mange forskellige opgaver
 • du bliver en del af et hus med høj faglighed, erfaringer og parathed til udvikling og forandring
 • du får adgang til en fantastisk kantine (prisvindende faktisk)

Lidt om BBU Nørrebro-Bispebjerg
Nørrebro Bispebjerg er Borgercenter Børn og Unges største bydel og vi er fuld gang med en række spændende udviklingsprojekter i bydelen og i familiehuset. Det betyder, at du får fornøjelsen af 230 engagerede kolleger, der sammen med dig er optagede af at udvikle metoder, der understøtter borgerne i at forløse deres potentiale. BBU Nørrebro Bispebjerg er et arbejdsfællesskab med borgeren i centrum og hvor vi ikke gør det samme, men lykkedes med det samme. Vi er en åben organisation i bevægelse og vi lægger vægt på, at vi deler opgaveudførslen og trækker på den viden og erfaring, vi allerede har og vi er ikke bange for at justere vores indsatser, så vi kan lykkedes.

Som en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune følger BBU Nørrebro Bispebjergs faglige fokus de politiske mål og ønsker. Vi har her et tværfagligt fokus på at søge tidlig inddragelse af borgerne i deres egen sag og udvikling, da vi kun kan lykkedes med at skabe forandring, hvis familierne oplever ejerskab for mål og planer. Vi arbejder målrettet på at engagere familiernes private og professionelle netværk i et tæt samarbejde, så vi i fællesskab kan understøtte familiernes forandringsprocesser. Vi har samtidig et stærkt fokus på børn og unges trivsel og tilknytning til fællesskaber i daginstitutioner, skolegang og fritidsliv. Målet er, at børn og unge bliver i stand til at mestre eget liv og løsningerne skal findes i borgernes hverdag og målet er, at borgerne bliver en del af almenfællesskaberne, fremfor at stå udenfor. Derfor er vores samarbejde med familiernes private og professionelle netværk i området er en uundværlig ressource for os.

Ansættelsesforhold
Stillingen er på 32 timer ugentligt med mulighed for at øge timetal til en fuldtidsstilling med opgaveløsning af behandlingsopgaver i fem timer ugentligt. Stillingen ønskes besat fra den 1. april 2020 eller snarest herefter.

Yderligere oplysninger
For nærmere information om stillingen kontakt afdelingsleder Marie-Louise Dessau på 3060 3695.

Søg via nedenstående link senest søndag den 16. februar 2020.
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 8 og 9.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.