Teamleder til institution for udsatte unge

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger to ambitiøse, dygtige og kvalitetsbevidste teamledere med hjerte for unge mennesker i udsatte positioner

Har du erfaring med udsatte børn og unge, og har du en solid faglig viden og ballast og en empatisk og anerkendende tilgang til mødet med unge og kollegaer? Så har du uden tvivl noget af det, vi søger.

Hos Bølgebryderen søger vi lige nu teamledere til to af vores institutioner, som begge ligger i nærheden af Mariager.

Den ene enhed hedder Bølgegården og er for syv børn og unge i alderen 14-22 år, som af forskellige sociale omstændigheder har behov for støtte og guidning omkring egen livsførelse.

Den anden enhed hedder Bølgebryderen, som skal genstartes og re-godkendes ved det sociale tilsyn efter en gennemgribende renovering af de fysiske rammer. Målgruppen er ligeledes unge fra 14 til 22 år. Denne gruppe er udover deres sociale udsathed også diagnosticerede inden for ADHD, ADD, ASF, ol.

Ansættelsen af nye teamledere er en del af en ambitiøs udviklingsproces, som vi i øjeblikket er i gang med. Uanset om du søger stillingen som teamleder på Bølgegården eller på Bølgebryderen, vil du blive en stor del af denne proces og dermed have meget høj indflydelse på udviklingsprocessen og enhedernes udvikling fremadrettet.

Du vil sammen med forstander og souschef indgå i et lederteam med de øvrige teamledere i organisationen.

Bølgebryderen S/I

Bølgebryderen er en selvejende organisation under Blå Kors Danmark. Organisationen består af fire mindre enheder med forskellige målgrupper af udsatte unge mennesker fra hele Danmark.

De fire enheder er:

 • Ungehuset Arden – unge og socialt udsatte eller hjemløse mennesker fra 18 til 35 år
 • Værftet – dagsbeskæftigelse for unge 14-35 år
 • Bølgegården – børn og unge 14-22 år. Målgruppen her er kendetegnet ved omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse ol.
 • Bølgebryderen – genåbnes efter omfattende renovering af de fysiske faciliteter og forventes godkendt til børn og unge 14-22 år. Målgruppen her forventes godkendt til at være kendetegnet ved diagnoser inden for ADHD, ADD, ASF, ol.

Fælles for alle vores unge er at deres forskellige udfordringer har afstedkommet et misbrug af euforiserende stoffer, alkohol eller andet.

Som teamleder på hhv. Bølgegården og Bølgebryderen, skal du kunne se dig selv i følgende punkter:

 • Du er uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver eller anden sundheds- eller socialfaglig relevant uddannelse, som minimum professionsbachelor.
 • Det er et plus – men ikke et krav – hvis du har ledererfaring.
 • Du har erfaring med udsatte børn og unge.
 • Du har en solid faglig viden og ballast, som du formår at omsætte til relevant praksis – hovedsageligt via dine medarbejdere.
 • Du kan arbejde relationelt, anerkendende og videregive håb til de unge.
 • Du kan arbejde eklektisk og alligevel fastholde rammer metodisk.
 • Du har - eller kan opnå - teknisk forståelse for de juridiske rammer, vi arbejder under. Herunder serviceloven, voksenansvarsloven, tilsynsloven, mv. Og du kan omsætte denne forståelse til praksis.
 • Du er dygtig til at formulere dig på skrift, og kan differentiere din skriftlige formidling alt efter, hvem modtageren er.
 • I et ledelsesperspektiv kan du troværdigt sætte en ramme, udstikke en retning og følge op på implementering heraf.
 • Du er empatisk og anerkendende i mødet med både vores unge og dine medarbejdere, samtidig med at du kan skabe dig et tydeligt og troværdigt ledelsesrum.
 • Du har kørekort, og er ved behov villig til at bruge egen bil i jobbet.
 • Du kan sondre mellem og reflektere over det professionelle, det personlige og det private og løbende bringe dette relevant i spil.

Du skal kunne se dig selv som en del af Blå Kors. Blå Kors er en social hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent menneskesyn. Derfor er det vigtigt, at du i din ansøgning forholder dig til at arbejde på en arbejdsplads, der har den tilgang. Se mere på www.blaakors.dk/vaerdier-og-grundlag.

Dine opgaver:

 • At være nærværende ledelse i dagligdagen på afdelingen.
 • At sikre implementering og fastholdelse af struktur og pædagogiske tilgange på både individuelt og overordnet niveau.
 • At være daglig sparringspartner for medarbejderne i praksis.
 • Koordinerende funktion på tværs af dit hus.
 • Vagtplanlægning laves centralt i organisationen, men du skal kunne gå ind i løbende ad-hoc beslutninger vedr. personaledækning i særlige situationer.
 • Løbende samarbejde med samarbejdspartnere som pårørende, kommunale myndigheder, sundhedsvæsen, retsvæsen, ungdomskriminalitetsnævnet mv.
 • Sikre rettidig dokumentation og mødeafholdelse med kommunal myndighed.
 • Tilrettelægge og facilitere personalemøder.
 • Indgå i turnus med den øvrige ledelse om at have ledelses-bagvagt for alle fire enheder.

Vi tilbyder:

 • Stor frihed og indflydelse på egen stilling.
 • Et stort sparringsfællesskab med forstander, souschef og de øvrige teamledere.
 • Løbende og relevant efteruddannelse.
 • Arbejde i en ambitiøs organisation, der altid er på vej til at blive endnu bedre.
 • En fri, glad og humoristisk omgangstone med højt til loftet.

Ansøgning og kontakt

Begge stillinger er 37 t/u med fuld tid til ledelse. Du indgår som udgangspunkt således ikke i vagtplanen. I opstartsfasen på Bølgebryderen, må der dog påregnes timer i praksis.

Stillingen er på flextid. Du har således ikke faste mødetider. Men det forventes, at du langt overvejende har dagligt fremmøde på hverdage.

Øvrige løn og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i Blå Kors Danmarks Fælles ansættelsesgrundlag.

Du er velkommen til at kontakte forstander Torben Manø på thm@blaakors.dk eller på 21 18 04 46 eller souschef Dorthe Gehrt Iversen på dgi@blaakors.dk eller på 23 25 87 79, hvis du har spørgsmål eller ønsker tilsendt en fuld funktionsbeskrivelse.

Ansøgningsfrist onsdag den 24. august 2022.

Der afholdes to ansættelsessamtale. Den første afholdes fredag den 26. august. Hvis du går videre til anden samtale, vil du blive tildelt en opgave, som vil danne udgangspunkt for 2. samtale, som afholdes mandag d. 29. aug.

Stillingerne er til besættelse den 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Send CV og ansøgning via knappen "Send ansøgning".

Source: Ofir advertiser

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Teamleder til institution for udsatte unge

Vi søger to ambitiøse, dygtige og kvalitetsbevidste teamledere med hjerte for unge mennesker i udsatte positioner

Har du erfaring med udsatte børn og unge, og har du en solid faglig viden og ballast og en empatisk og anerkendende tilgang til mødet med unge og kollegaer? Så har du uden tvivl noget af det, vi søger.

Hos Bølgebryderen søger vi lige nu teamledere til to af vores institutioner, som begge ligger i nærheden af Mariager.

Den ene enhed hedder Bølgegården og er for syv børn og unge i alderen 14-22 år, som af forskellige sociale omstændigheder har behov for støtte og guidning omkring egen livsførelse.

Den anden enhed hedder Bølgebryderen, som skal genstartes og re-godkendes ved det sociale tilsyn efter en gennemgribende renovering af de fysiske rammer. Målgruppen er ligeledes unge fra 14 til 22 år. Denne gruppe er udover deres sociale udsathed også diagnosticerede inden for ADHD, ADD, ASF, ol.

Ansættelsen af nye teamledere er en del af en ambitiøs udviklingsproces, som vi i øjeblikket er i gang med. Uanset om du søger stillingen som teamleder på Bølgegården eller på Bølgebryderen, vil du blive en stor del af denne proces og dermed have meget høj indflydelse på udviklingsprocessen og enhedernes udvikling fremadrettet.

Du vil sammen med forstander og souschef indgå i et lederteam med de øvrige teamledere i organisationen.

Bølgebryderen S/I

Bølgebryderen er en selvejende organisation under Blå Kors Danmark. Organisationen består af fire mindre enheder med forskellige målgrupper af udsatte unge mennesker fra hele Danmark.

De fire enheder er:

 • Ungehuset Arden – unge og socialt udsatte eller hjemløse mennesker fra 18 til 35 år
 • Værftet – dagsbeskæftigelse for unge 14-35 år
 • Bølgegården – børn og unge 14-22 år. Målgruppen her er kendetegnet ved omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse ol.
 • Bølgebryderen – genåbnes efter omfattende renovering af de fysiske faciliteter og forventes godkendt til børn og unge 14-22 år. Målgruppen her forventes godkendt til at være kendetegnet ved diagnoser inden for ADHD, ADD, ASF, ol.

Fælles for alle vores unge er at deres forskellige udfordringer har afstedkommet et misbrug af euforiserende stoffer, alkohol eller andet.

Som teamleder på hhv. Bølgegården og Bølgebryderen, skal du kunne se dig selv i følgende punkter:

 • Du er uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver eller anden sundheds- eller socialfaglig relevant uddannelse, som minimum professionsbachelor.
 • Det er et plus – men ikke et krav – hvis du har ledererfaring.
 • Du har erfaring med udsatte børn og unge.
 • Du har en solid faglig viden og ballast, som du formår at omsætte til relevant praksis – hovedsageligt via dine medarbejdere.
 • Du kan arbejde relationelt, anerkendende og videregive håb til de unge.
 • Du kan arbejde eklektisk og alligevel fastholde rammer metodisk.
 • Du har - eller kan opnå - teknisk forståelse for de juridiske rammer, vi arbejder under. Herunder serviceloven, voksenansvarsloven, tilsynsloven, mv. Og du kan omsætte denne forståelse til praksis.
 • Du er dygtig til at formulere dig på skrift, og kan differentiere din skriftlige formidling alt efter, hvem modtageren er.
 • I et ledelsesperspektiv kan du troværdigt sætte en ramme, udstikke en retning og følge op på implementering heraf.
 • Du er empatisk og anerkendende i mødet med både vores unge og dine medarbejdere, samtidig med at du kan skabe dig et tydeligt og troværdigt ledelsesrum.
 • Du har kørekort, og er ved behov villig til at bruge egen bil i jobbet.
 • Du kan sondre mellem og reflektere over det professionelle, det personlige og det private og løbende bringe dette relevant i spil.

Du skal kunne se dig selv som en del af Blå Kors. Blå Kors er en social hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent menneskesyn. Derfor er det vigtigt, at du i din ansøgning forholder dig til at arbejde på en arbejdsplads, der har den tilgang. Se mere på www.blaakors.dk/vaerdier-og-grundlag.

Dine opgaver:

 • At være nærværende ledelse i dagligdagen på afdelingen.
 • At sikre implementering og fastholdelse af struktur og pædagogiske tilgange på både individuelt og overordnet niveau.
 • At være daglig sparringspartner for medarbejderne i praksis.
 • Koordinerende funktion på tværs af dit hus.
 • Vagtplanlægning laves centralt i organisationen, men du skal kunne gå ind i løbende ad-hoc beslutninger vedr. personaledækning i særlige situationer.
 • Løbende samarbejde med samarbejdspartnere som pårørende, kommunale myndigheder, sundhedsvæsen, retsvæsen, ungdomskriminalitetsnævnet mv.
 • Sikre rettidig dokumentation og mødeafholdelse med kommunal myndighed.
 • Tilrettelægge og facilitere personalemøder.
 • Indgå i turnus med den øvrige ledelse om at have ledelses-bagvagt for alle fire enheder.

Vi tilbyder:

 • Stor frihed og indflydelse på egen stilling.
 • Et stort sparringsfællesskab med forstander, souschef og de øvrige teamledere.
 • Løbende og relevant efteruddannelse.
 • Arbejde i en ambitiøs organisation, der altid er på vej til at blive endnu bedre.
 • En fri, glad og humoristisk omgangstone med højt til loftet.

Ansøgning og kontakt

Begge stillinger er 37 t/u med fuld tid til ledelse. Du indgår som udgangspunkt således ikke i vagtplanen. I opstartsfasen på Bølgebryderen, må der dog påregnes timer i praksis.

Stillingen er på flextid. Du har således ikke faste mødetider. Men det forventes, at du langt overvejende har dagligt fremmøde på hverdage.

Øvrige løn og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i Blå Kors Danmarks Fælles ansættelsesgrundlag.

Du er velkommen til at kontakte forstander Torben Manø på thm@blaakors.dk eller på 21 18 04 46 eller souschef Dorthe Gehrt Iversen på dgi@blaakors.dk eller på 23 25 87 79, hvis du har spørgsmål eller ønsker tilsendt en fuld funktionsbeskrivelse.

Ansøgningsfrist onsdag den 24. august 2022.

Der afholdes to ansættelsessamtale. Den første afholdes fredag den 26. august. Hvis du går videre til anden samtale, vil du blive tildelt en opgave, som vil danne udgangspunkt for 2. samtale, som afholdes mandag d. 29. aug.

Stillingerne er til besættelse den 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Send CV og ansøgning via knappen "Send ansøgning".

Source: Ofir advertiser

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.