Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Teamleder til nyt team i det tekniske område

Om jobbet

Det nye team er dannet ved sammenlægning med Team Udvikling og Team Ledelse og koordinering. Vi er langt i teamdannelsen, men mangler endnu den fysiske sammenlægning og så teamets navn. Det er et team, hvor der lige nu er 17 medarbejdere. Dertil kommer 2 studentermedhjælpere og i perioder også en elev.

Som teamleder skal du være leder for medarbejderne, du skal være en stærk og synlig driver på Udviklingsstrategien og du skal sikre sammenhæng og resultater i teamets opgaver.

Det er vigtigt, at du og andre oplever dig selv som en del af det tekniske område og områdets ledergruppe. Samtidig skal du medvirke i relationer og samarbejder på tværs af hele organisationen og bidrage til, at vi når vores fælles mål og visioner.

Teamets rolle og opgaver:

Arbejdet med Udviklingsstrategien er vigtigt, men teamet har også mange andre opgaver.

Projekter og større temaer, også eksternt finansierede projekter fylder en del i teamet og skal have en værdi i forhold til udviklingsstrategiens mål, men også i forhold til opgaverne og fagområderne, særligt i det tekniske område.

Teamet er en del af og understøtter organisationen, såvel det nære fællesskab i det tekniske område som det større fællesskab i hele kommunen, i at gennemføre og udvikle kerneopgaven. Det betyder, at teamets opgaver også handler om bosætning og uddannelse, GIS og geodata, køb, salg og udleje af jord og bygninger, offentlig transport og en række udførende og koordinerende funktioner indenfor budget og regnskab, personaleadministration, udvalgsbetjening med mere i det tekniske område.

Teamet og teamets medarbejdere har forskellige roller alt efter de opgaver og projekter der arbejdes med. Det betyder, at teamet udfører, faciliterer og udvikler opgaver og opgaveløsning, f.eks. gennem projektledelse, deltagelse i egne og andres projekter, strukturering og koordinering af opgaver på tværs, bidrager i udvikling af nye metoder og samarbejder og deltager i implementering af ny viden.

En væsentlig del af rammen for teamets virke skal være det brede bæredygtighedsbegreb.

Du skal understøtte teamets samarbejde med resten af organisationen. Det vil du gøre i kraft af din ledelse og dit samspil med teamet og sammen med den øvrige ledelse, men også i rollen som ”spillende træner” i forhold til opgaveløsning, da der vil være opgaver, hvor du skal sætte dig selv i spidsen for at få dem løst.

Medarbejderne er dygtige og vant til at arbejde selvstændigt med et højt niveau af ansvarlighed, men de er også optagede af de sammenhænge de selv og deres opgaver indgår i. Mange opgaver i teamet har bestillere der hører til andre steder, f.eks. direktion og styregrupper sammensat af flere interessenter.

Det fokus teamet har på relevante udviklingsprojekter, f.eks. indenfor energi, miljø og ressourcer, deles med et fokus på de andre opgaver, der både skal løses med sikkerhed i forhold til driften og med udvikling og samarbejde i forhold til resten af organisationen.

 

Din profil

Du skal skabe en kerne af robusthed og sikre, at teamet har styr på fundamentale opgaver. Teamlederen skal også sikre en realistisk gennemførelse af projekter og opgaver og sikre at teamet leverer de forventede resultater. Teamets kompetencer kommer ofte i spil i særlige sammenhænge og teamlederen skal derfor være parat til at bidrage i andre opgaver.

Medarbejdernes kompetencer og opgavernes kompleksitet og mangfoldighed fordrer, at du arbejder med og understøtter medarbejdernes personlige og faglige udvikling og styrker beslutningskompetencen teamet. Det kræver, at du er lyttende, nysgerrig og respektfuld overfor andre, men også at du er i stand til at samle sammen, konkludere og sætte retning. Disse kompetencer er også nødvendige i forhold til samarbejdet med interessenter indenfor og udenfor kommunen.

Vi taler ofte om opgaven i midten og det forventes, at du er nysgerrig på begrebet og sammen med resten af ledelsen i det tekniske område gør det relevant og forståeligt.

Du skal understøtte og udvikle teamets fokus på udvikling af ny viden, nye metoder og nye samarbejder. Dette indebærer bl.a., at teamlederen skal have blik for udviklingen af teamets portefølje af projekter med ekstern finansiering. Kalundborg Kommune deltager i mange projekter indenfor miljø, ressourcer og energi. Projekterne har betydning for fastholdelse af medarbejderstaben, men det væsentlige er, at projekterne er relevante i forhold til de mål der kommer til udtryk i kommunens overordnede vision, i udviklingsstrategiens målsætninger og for det brede bæredygtighedsbegreb.

Du skal derfor have et godt udsyn og en god forståelse for samfundsmæssige problemstillinger og muligheder regionalt, nationalt og i forhold til EU.

Udvikling af ny viden og metoder skal gerne kunne skaleres, omsættes og implementeres, enten hos os selv i kommunen eller i teamet, eller hos dem vi samarbejder med, f.eks. virksomhederne.

Vi forventer, at du nogle kvalifikationer og erfaringer, der er relevante for stillingen. Listen er ikke udtømmende, og du har nok også nogle kompetencer vi ikke har tænkt på, men det kunne være noget af dette:

 • Vi stiller ikke krav om en bestemt uddannelse, men vi regner dog med, at du har en længere uddannelse. Om den så er teknisk baseret, samfundsvidenskabelig eller noget helt tredje, er mindre vigtigt.
 • Du må gerne have en lederuddannelse.
 • Vi er også nysgerrig på anden relevant efteruddannelse.

 • Vi stiller ikke krav om et bestemt erfaringsgrundlag, men vi regner dog med, at du har noget erfaring med i bagagen, f.eks.:
  • personaleledelse,
  • faglig ledelse
  • koordinering af opgaver eller projekter
  • arbejdet i en politisk ledet organisation,
  • proces- og projektledelse,
  • samarbejdsprojekter, gerne med flere typer af aktører.

 • Det giver sig selv, at du kan arbejde på tværs i en organisation.
 • Det vil være godt for dig som teamleder, at du har et godt overblik.
 • Du kender dig selv og dine egne grænser.
 • Du er bevidst om nødvendigheden af at prioritere opgaver, løsninger og ressourcer.
 • Du har mod til at udfordre dig selv, men du har også mod til at søge hjælp og sparring hos andre.

 

Derfor skal du vælge os

Ledelsen i det tekniske område:

Det tekniske område består af Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø. Det nye team Udvikling + Ledelse og koordinering er en del af Plan, Byg og Miljø. De øvrige teams og enheder er Plan og Byg, Natur og Miljø, Sejerøbugtens færger og De kommunale havne.

Vej, Ejendom og Affald og Plan, Byg og Miljø ledes af to chefer, der har direkte reference til direktionen.

Opgaverne i det tekniske område går ofte på tværs af organiseringen og lederne forventes at tage et fælles ansvar for området. Begrebet opgaven i midten er derfor centralt for ledergruppen og dens samarbejde, hvor lederne forventes at være tydelige ledere, at være gode til at træffe beslutninger i fællesskab og være gode til at påvirke dagsordenen.

Organisationen og ledelsesgrundlaget:

Kalundborg Kommune er en decentral organisation med en direktion og et større antal partnerskaber, der hver især ledes af en chef https://www.kalundborg.dk/kommunen/organisation

Kommunen har vedtaget et grundlag for styring og ledelse http://reader.livedition.dk/kalundborg/1709/ som teamlederen forventes at tage til sig og definere sin rolle i.

Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

Det er kommunalbestyrelsens overordnede vision, sådan som det fremgår af ”Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber” https://www.kalundborg.dk/politik/planer-politikker-og-strategier/udviklingsstrategi Strategien består af det tværgående tema ”Bæredygtig udvikling i byen og på landet” og temaerne

 • ”Flere borgere i kommunen – et godt sted at bo og leve”
 • ”Vækst – erhvervsudvikling og jobs”
 • ”Fremtidens velfærd”
 • ”Lokale uddannelser, tæt på virksomhederne”
 • ”Infrastruktur – sammenhæng, netværk og forbindelser”

Med udviklingsstrategien har kommunalbestyrelsen også besluttet, at

Vi skal sikre, at den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling i Kalundborg Kommune imødekommer vores nutidige behov uden at begrænse fremtidige generationers muligheder for at sikre deres behov. Det er sådan vi definerer det brede bæredygtighedsbegreb.

Udviklingsstrategien er, og skal være, en væsentlig del af det naturlige grundlag for teamets selvforståelse og virke.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst.

 

Hvis du vil vide mere

Hvis du er interesseret i at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chef for Plan, Byg og Miljø Christian Sabber på telefon 30 57 87 40.

 

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist på stillingen den 1. marts 2021.

Der afholdes 1. samtale den 10. marts 2021 og 2. samtale den 26. marts 2021. De kandidater der går videre til 2. samtalen, skal gennemføre en personlighedstest samt have en tilbagemelding på denne. Tilbagemeldingen foretages af HR og foregår i uge 11.

 

Om os

Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Kalundborg Kommune har lanceret en podcastserien ”Karriere på Kalundborgsk”. I serien fortæller en række medarbejdere om, hvordan deres karriere har formet sig med et job i Kalundborg Kommune. Serien er et led i kommunens bestræbelser på at rekruttere dygtige medarbejdere.

Hør dem her: https://karrierepaakalundborgsk.podbean.com/

 

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.