Teamleder til Socialpsykiatri og Rusmiddel

Myndighedssektionen i Socialafdelingen, Silkeborg kommune søger Teamleder til Socialpsykiatri og Rusmiddel.
 
Myndighedssektionen ved Socialafdelingen i Silkeborg Kommune er i en rivende udvikling og vækst, og har i denne forbindelse foretaget en mindre omstrukturering, hvorfor der oprettes en ny stilling som Teamleder.
 
I vores udviklingsproces har vi lagt vægt på ledelse i et fagligt såvel som personalemæssigt perspektiv, hvorfor fokus har været på at skabe gode forudsætninger for at udøve nærved ledelse. Fagligt har vi bl.a. et stort fokus på at praktiserer øvelsen i, at borgeren til enhver tid skal have den indsats som borgerens aktuelle funktionsniveau tilsigter sammenholdt med den økonomi som indsatsen kræver. Kort sagt fokus på overensstemmelse mellem behov, indsats og takst.
 
Yderligere har vi et tæt fokus på samarbejde med vores udfører, hvor vi ikke er BUM orienteret, men langt mere samarbejdsorienteret for at finde de gode og fleksible løsninger med hinanden. Dette gælder internt i Socialafdelingen såvel som vores samarbejde med andre afdelinger i kommunen og eksterne samarbejdspartnere. 
 
Derfor er det en bunden opgave for den kommende teamledere at kunne samarbejde fleksibelt på tværs, sikre fagligheden og have et skarpt fokus på sparring i forhold til borgersager.
 
Myndighedssektionens organisering
Du ansættes i en Myndighedssektion bestående af tre teams med hver sin Teamleder, hvor du sammen med Sektionslederen udgør ledelsesgruppen af Myndighedsområdet ved Socialafdelingen. De øvrige teams, ud over Socialpsykiatri og Rusmiddel, er Voksenhandicap og Voksenrådgivningen.
 
I denne forbindelse får du som nævnt ledelsen af Socialpsykiatri og Rusmiddel i Myndighedssektionen, hvor du får det faglige og personalemæssige ansvar for 11 socialrådgivere. Teamet beskæftiger sig med en lang række af opgaver indenfor socialpsykiatrien og rusmiddelområdet, hvor der er et stort fokus på samarbejde med Regionspsykiatrien, egne udfører samt specielt beskæftigelsesområdet.
 
Teamlederens opgaveportefølje og krav i stillingen
Teamlederens primære og overordnede opgaver er, at understøtte og bidrage til en kontinuerlig udvikling af den faglige kvalitet i Myndighedssektionen samt understøtte, at der er fokus på at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for borgerne på tværs af hele Socialafdelingens område.
 
Herudover har teamlederen personaleansvaret for det enkelte team, og dermed nærmeste leder for alle rådgivere i det enkelte team. Dette betyder bl.a. opgaver med håndtering af sygefravær, faglig udvikling i teamet, medarbejderudvikling af den enkelte medarbejder samt ansvaret for et godt arbejdsmiljø i det enkelte team.
 
Teamlederen har som en helt særligt central og fokuseret opgave at understøtte rådgiverens bevidsthed om sammenhængen mellem foranstaltninger og økonomi. Således skal teamlederen være med til at kvalitetssikre, at der for alle borgersager i det enkelte team er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst.
 
Det er et krav, at en kommende teamleder er uddannet socialrådgiver, og enten har ledelseserfaring eller erfaring som koordinator med ledelse af komplekse opgaver på det voksne specialiserede socialområde i myndighedsregi.
 
Øvrige opgaver der løses af teamleder:
 
Generelt niveau:

 • Rådgivning og sparring med samarbejdspartnere på generelt plan.
 • Formidle og implementer ny lovgivning – i samarbejde med juristen og sektionslederen
 • Deltage i faglige netværk og arbejdsgrupper, projekter - såvel internt i organisationen som eksternt i forhold til andre kommuner, regioner mv.
 • Deltage i overgangskonferencer
 • Procedurebeskrivelser, udarbejdelse og ajourføring, med inddragelse af rådgiveren.
 
På teamniveau vil det bl.a. være flg. opgaver og ansvarsområder:
Ansvarlig for ugentlige teammøder, herunder sikre implementering af serviceniveauer, kvalitetsstandarder, arbejdsgange, procedure, sagsfordeling, prioritering i opgaver etc.
 
Ansvarlig ind i takstforhandlinger med eksterne tilbud
 
Faglig sparring på sager, metoder, tilgange, administrative opgaver, afgørelser mv.
 
Fagligt ledelsestilsyn med de enkelte bevillingsområder som teamet giver i henhold til kompetenceplanen i Socialafdelingen.
 
Du ansættes i en organisation:
 • med en spændende, mangesidig og udfordrende arbejdsplads
 • hvor det forventes, at du medvirker aktivt til videreudvikling af arbejdsformer, metoder mv. i afdelingen
 • hvor samarbejdsdrevet innovation med kollegaer og samarbejdspartnere er et fundament for den fortsatte udvikling
 • med stort råderum og hvor sparring og supervision er et aktivt redskab i den faglige udvikling
 • hvor der er et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, humor og højt til loftet.
Løn - og ansættelsesvilkår:
Dine løn - og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst samt aftale om lokal løndannelse.
 
Stillingerne er forankret i Socialafdelingen, med arbejdssted på Silkeborg Rådhus, Søvej 3, 8600 Silkeborg.
 
Stillingen er på 37 timer.
 
På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt eventuel job- og personprofil mv.: "Bliv leder hos os".
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte myndighedsleder Lars Bundgaard Leen på tlf. 40 79 89 93. 
 
Ansøgningsfrist torsdag 8. august 2019.
Første samtale forventes afholdt onsdag 14. august og anden samtale torsdag 22. august.
Kandidater, der går videre til anden samtale skal forvente Garuda test og forberedelse af en case.
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.
 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330047102Phoenix-72a1540012019-06-23T00:00:00Teamleder til Socialpsykiatri og RusmiddelMyndighedssektionen i Socialafdelingen, Silkeborg kommune søger Teamleder til Socialpsykiatri og Rusmiddel.
 
Myndighedssektionen ved Socialafdelingen i Silkeborg Kommune er i en rivende udvikling og vækst, og har i denne forbindelse foretaget en mindre omstrukturering, hvorfor der oprettes en ny stilling som Teamleder.
 
I vores udviklingsproces har vi lagt vægt på ledelse i et fagligt såvel som personalemæssigt perspektiv, hvorfor fokus har været på at skabe gode forudsætninger for at udøve nærved ledelse. Fagligt har vi bl.a. et stort fokus på at praktiserer øvelsen i, at borgeren til enhver tid skal have den indsats som borgerens aktuelle funktionsniveau tilsigter sammenholdt med den økonomi som indsatsen kræver. Kort sagt fokus på overensstemmelse mellem behov, indsats og takst.
 
Yderligere har vi et tæt fokus på samarbejde med vores udfører, hvor vi ikke er BUM orienteret, men langt mere samarbejdsorienteret for at finde de gode og fleksible løsninger med hinanden. Dette gælder internt i Socialafdelingen såvel som vores samarbejde med andre afdelinger i kommunen og eksterne samarbejdspartnere. 
 
Derfor er det en bunden opgave for den kommende teamledere at kunne samarbejde fleksibelt på tværs, sikre fagligheden og have et skarpt fokus på sparring i forhold til borgersager.
 
Myndighedssektionens organisering
Du ansættes i en Myndighedssektion bestående af tre teams med hver sin Teamleder, hvor du sammen med Sektionslederen udgør ledelsesgruppen af Myndighedsområdet ved Socialafdelingen. De øvrige teams, ud over Socialpsykiatri og Rusmiddel, er Voksenhandicap og Voksenrådgivningen.
 
I denne forbindelse får du som nævnt ledelsen af Socialpsykiatri og Rusmiddel i Myndighedssektionen, hvor du får det faglige og personalemæssige ansvar for 11 socialrådgivere. Teamet beskæftiger sig med en lang række af opgaver indenfor socialpsykiatrien og rusmiddelområdet, hvor der er et stort fokus på samarbejde med Regionspsykiatrien, egne udfører samt specielt beskæftigelsesområdet.
 
Teamlederens opgaveportefølje og krav i stillingen
Teamlederens primære og overordnede opgaver er, at understøtte og bidrage til en kontinuerlig udvikling af den faglige kvalitet i Myndighedssektionen samt understøtte, at der er fokus på at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for borgerne på tværs af hele Socialafdelingens område.
 
Herudover har teamlederen personaleansvaret for det enkelte team, og dermed nærmeste leder for alle rådgivere i det enkelte team. Dette betyder bl.a. opgaver med håndtering af sygefravær, faglig udvikling i teamet, medarbejderudvikling af den enkelte medarbejder samt ansvaret for et godt arbejdsmiljø i det enkelte team.
 
Teamlederen har som en helt særligt central og fokuseret opgave at understøtte rådgiverens bevidsthed om sammenhængen mellem foranstaltninger og økonomi. Således skal teamlederen være med til at kvalitetssikre, at der for alle borgersager i det enkelte team er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst.
 
Det er et krav, at en kommende teamleder er uddannet socialrådgiver, og enten har ledelseserfaring eller erfaring som koordinator med ledelse af komplekse opgaver på det voksne specialiserede socialområde i myndighedsregi.
 
Øvrige opgaver der løses af teamleder:
 
Generelt niveau:
 • Rådgivning og sparring med samarbejdspartnere på generelt plan.
 • Formidle og implementer ny lovgivning – i samarbejde med juristen og sektionslederen
 • Deltage i faglige netværk og arbejdsgrupper, projekter - såvel internt i organisationen som eksternt i forhold til andre kommuner, regioner mv.
 • Deltage i overgangskonferencer
 • Procedurebeskrivelser, udarbejdelse og ajourføring, med inddragelse af rådgiveren.
 
På teamniveau vil det bl.a. være flg. opgaver og ansvarsområder:
Ansvarlig for ugentlige teammøder, herunder sikre implementering af serviceniveauer, kvalitetsstandarder, arbejdsgange, procedure, sagsfordeling, prioritering i opgaver etc.
 
Ansvarlig ind i takstforhandlinger med eksterne tilbud
 
Faglig sparring på sager, metoder, tilgange, administrative opgaver, afgørelser mv.
 
Fagligt ledelsestilsyn med de enkelte bevillingsområder som teamet giver i henhold til kompetenceplanen i Socialafdelingen.
 
Du ansættes i en organisation:
 • med en spændende, mangesidig og udfordrende arbejdsplads
 • hvor det forventes, at du medvirker aktivt til videreudvikling af arbejdsformer, metoder mv. i afdelingen
 • hvor samarbejdsdrevet innovation med kollegaer og samarbejdspartnere er et fundament for den fortsatte udvikling
 • med stort råderum og hvor sparring og supervision er et aktivt redskab i den faglige udvikling
 • hvor der er et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, humor og højt til loftet.
Løn - og ansættelsesvilkår:
Dine løn - og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst samt aftale om lokal løndannelse.
 
Stillingerne er forankret i Socialafdelingen, med arbejdssted på Silkeborg Rådhus, Søvej 3, 8600 Silkeborg.
 
Stillingen er på 37 timer.
 
På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt eventuel job- og personprofil mv.: "Bliv leder hos os".
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte myndighedsleder Lars Bundgaard Leen på tlf. 40 79 89 93. 
 
Ansøgningsfrist torsdag 8. august 2019.
Første samtale forventes afholdt onsdag 14. august og anden samtale torsdag 22. august.
Kandidater, der går videre til anden samtale skal forvente Garuda test og forberedelse af en case.
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.
 

Myndighedssektionen i Socialafdelingen, Silkeborg kommune søger Teamleder til Socialpsykiatri og Rusmiddel. Myndighedssektionen ved Socialafdelingen i Silkeborg Kommune er i en rivende udvikling og vækst, og har i denne forbindelse foretaget en mindre omstrukturering, hvorfor der oprettes en ny stilling som Teamleder. I vores udviklingsproces har vi lagt vægt på ledelse i et fagligt såvel som personalemæssigt perspektiv, hvorfor fokus har været på at skabe gode forudsætninger for at udøve nærved ledelse. Fagligt har vi bl.a. et stort fokus på at praktiserer øvelsen i, at borgeren til enhver tid skal have den indsats som borgerens aktuelle funktionsniveau tilsigter sammenholdt med den økonomi som indsatsen kræver. Kort sagt fokus på overensstemmelse mellem behov, indsats og takst. Yderligere har vi et tæt fokus på samarbejde med vores udfører, hvor vi ikke er BUM orienteret, men langt mere samarbejdsorienteret for at finde de gode og fleksible løsninger med hinanden. Dette gælder internt i Socialafdelingen såvel som vores samarbejde med andre afdelinger i kommunen og eksterne samarbejdspartnere. Derfor er det en bunden opgave for den kommende teamledere at kunne samarbejde fleksibelt på tværs, sikre fagligheden og have et skarpt fokus på sparring i forhold til borgersager. Myndighedssektionens organisering Du ansættes i en Myndighedssektion bestående af tre teams med hver sin Teamleder, hvor du sammen med Sektionslederen udgør ledelsesgruppen af Myndighedsområdet ved Socialafdelingen. De øvrige teams, ud over Socialpsykiatri og Rusmiddel, er Voksenhandicap og Voksenrådgivningen. I denne forbindelse får du som nævnt ledelsen af Socialpsykiatri og Rusmiddel i Myndighedssektionen, hvor du får det faglige og personalemæssige ansvar for 11 socialrådgivere. Teamet beskæftiger sig med en lang række af opgaver indenfor socialpsykiatrien og rusmiddelområdet, hvor der er et stort fokus på samarbejde med Regionspsykiatrien, egne udfører samt specielt beskæftigelsesområdet. Teamlederens opgaveportefølje og krav i stillingen Teamlederens primære og overordnede opgaver er, at understøtte og bidrage til en kontinuerlig udvikling af den faglige kvalitet i Myndighedssektionen samt understøtte, at der er fokus på at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for borgerne på tværs af hele Socialafdelingens område. Herudover har teamlederen personaleansvaret for det enkelte team, og dermed nærmeste leder for alle rådgivere i det enkelte team. Dette betyder bl.a. opgaver med håndtering af sygefravær, faglig udvikling i teamet, medarbejderudvikling af den enkelte medarbejder samt ansvaret for et godt arbejdsmiljø i det enkelte team. Teamlederen har som en helt særligt central og fokuseret opgave at understøtte rådgiverens bevidsthed om sammenhængen mellem foranstaltninger og økonomi. Således skal teamlederen være med til at kvalitetssikre, at der for alle borgersager i det enkelte team er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst. Det er et krav, at en kommende teamleder er uddannet socialrådgiver, og enten har ledelseserfaring eller erfaring som koordinator med ledelse af komplekse opgaver på det voksne specialiserede socialområde i myndighedsregi. Øvrige opgaver der løses af teamleder: Generelt niveau:Rådgivning og sparring med samarbejdspartnere på generelt plan.Formidle og implementer ny lovgivning i samarbejde med juristen og sektionslederenDeltage i faglige netværk og arbejdsgrupper, projekter - såvel internt i organisationen som eksternt i forhold til andre kommuner, regioner mv.Deltage i overgangskonferencerProcedurebeskrivelser, udarbejdelse og ajourføring, med inddragelse af rådgiveren. På teamniveau vil det bl.a. være flg. opgaver og ansvarsområder: Ansvarlig for ugentlige teammøder, herunder sikre implementering af serviceniveauer, kvalitetsstandarder, arbejdsgange, procedure, sagsfordeling, prioritering i opgaver etc. Ansvarlig ind i takstforhandlinger med eksterne tilbud Faglig sparring på sager, metoder, tilgange, administrative opgaver, afgørelser mv. Fagligt ledelsestilsyn med de enkelte bevillingsområder som teamet giver i henhold til kompetenceplanen i Socialafdelingen. Du ansættes i en organisation:med en spændende, mangesidig og udfordrende arbejdspladshvor det forventes, at du medvirker aktivt til videreudvikling af arbejdsformer, metoder mv. i afdelingenhvor samarbejdsdrevet innovation med kollegaer og samarbejdspartnere er et fundament for den fortsatte udviklingmed stort råderum og hvor sparring og supervision er et aktivt redskab i den faglige udviklinghvor der er et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, humor og højt til loftet.Løn - og ansættelsesvilkår: Dine løn - og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst samt aftale om lokal løndannelse. Stillingerne er forankret i Socialafdelingen, med arbejdssted på Silkeborg Rådhus, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Stillingen er på 37 timer. På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt eventuel job- og personprofil mv.: Bliv leder hos os . Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte myndighedsleder Lars Bundgaard Leen på tlf. 40 79 89 93. Ansøgningsfrist torsdag 8. august 2019. Første samtale forventes afholdt onsdag 14. august og anden samtale torsdag 22. august. Kandidater, der går videre til anden samtale skal forvente Garuda test og forberedelse af en case. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.11jobnet72a15400100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-08-08T00:00:000000https://silkeborg.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=5d315489-c299-4f42-ac14-6f282e9936d70EuropaDanmarkJyllandØstjyllandSkanderborgEuropaDanmarkJyllandMidtjyllandIkast-BrandeEuropaDanmarkJyllandMidtjyllandSilkeborg3550550Silkeborg Kommune11Søvej 38600SilkeborgDKDanmark0DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid46Permanent781710JobNet5007819500781910020-06-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=72a15400https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=72a15400https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=72a15400&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=72a15400&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/2.jpgEr du en dygtig leder? Som Teamleder bliver du jævnligt mødt af spændende ledelsesrelaterede opgaver.12008001Dansk3Læse/ tale341204Teamleder6Ledelse362113140noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmark330046760Teamleder til Socialpsykiatri og RusmiddelBasic Myndighedssektionen i Socialafdelingen, Silkeborg kommune søger Teamleder til Socialpsykiatri og Rusmiddel. Myndighedssektionen ved Socialafdelingen i Silkeborg Kommune er i en rivende udvikling og vækst, og har i denne forbindelse foretaget en mindre omstrukturering, hvorfor der oprettes en ny stilling som Teamleder. I vores udviklingsproces har vi lagt vægt på ledelse i et fagligt såvel som personalemæssigt perspektiv, hvorfor fokus har været på at skabe gode forudsætninger for at udøve nærved ledelse. Fagligt har vi bl.a. et stort fokus på at praktiserer øvelsen i, at borgeren til enhver tid skal have den indsats som borgerens aktuelle funktionsniveau tilsigter sammenholdt med den økonomi som indsatsen kræver. Kort sagt fokus på overensstemmelse mellem behov, indsats og takst. Yderligere har vi et tæt fokus på samarbejde med vores udfører, hvor vi ikke er BUM orienteret, men langt mere samarbejdsorienteret for at finde de gode og fleksible løsninger med hinanden. Dette gælder internt i Socialafdelingen såvel som vores samarbejde med andre afdelinger i kommunen og eksterne samarbejdspartnere. Derfor er det en bunden opgave for den kommende teamledere at kunne samarbejde fleksibelt på tværs, sikre fagligheden og have et skarpt fokus på sparring i forhold til borgersager. Myndighedssektionens organisering Du ansættes i en Myndighedssektion bestående af tre teams med hver sin Teamleder, hvor du sammen med Sektionslederen udgør ledelsesgruppen af Myndighedsområdet ved Socialafdelingen. De øvrige teams, ud over Socialpsykiatri og Rusmiddel, er Voksenhandicap og Voksenrådgivningen. I denne forbindelse får du som nævnt ledelsen af Socialpsykiatri og Rusmiddel i Myndighedssektionen, hvor du får det faglige og personalemæssige ansvar for 11 socialrådgivere. Teamet beskæftiger sig med en lang række af opgaver indenfor socialpsykiatrien og rusmiddelområdet, hvor der er et stort fokus på samarbejde med Regionspsykiatrien, egne udfører samt specielt beskæftigelsesområdet. Teamlederens opgaveportefølje og krav i stillingenTeamlederens primære og overordnede opgaver er, at understøtte og bidrage til en kontinuerlig udvikling af den faglige kvalitet i Myndighedssektionen samt understøtte, at der er fokus på at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for borgerne på tværs af hele Socialafdelingens område. Herudover har teamlederen personaleansvaret for det enkelte team, og dermed nærmeste leder for alle rådgivere i det enkelte team. Dette betyder bl.a. opgaver med håndtering af sygefravær, faglig udvikling i teamet, medarbejderudvikling af den enkelte medarbejder samt ansvaret for et godt arbejdsmiljø i det enkelte team. Teamlederen har som en helt særligt central og fokuseret opgave at understøtte rådgiverens bevidsthed om sammenhængen mellem foranstaltninger og økonomi. Således skal teamlederen være med til at kvalitetssikre, at der for alle borgersager i det enkelte team er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst. Det er et krav, at en kommende teamleder er uddannet socialrådgiver, og enten har ledelseserfaring eller erfaring som koordinator med ledelse af komplekse opgaver på det voksne specialiserede socialområde i myndighedsregi. Øvrige opgaver der løses af teamleder: Generelt niveau: Rådgivning og sparring med samarbejdspartnere på generelt plan. Formidle og implementer ny lovgivning i samarbejde med juristen og sektionslederen Deltage i faglige netværk og arbejdsgrupper, projekter - såvel internt i organisationen som eksternt i forhold til andre kommuner, regioner mv. Deltage i overgangskonferencer Procedurebeskrivelser, udarbejdelse og ajourføring, med inddragelse af rådgiveren. På teamniveau vil det bl.a. være flg. opgaver og ansvarsområder:Ansvarlig for ugentlige teammøder, herunder sikre implementering af serviceniveauer, kvalitetsstandarder, arbejdsgange, procedure, sagsfordeling, prioritering i opgaver etc. Ansvarlig ind i takstforhandlinger med eksterne tilbud Faglig sparring på sager, metoder, tilgange, administrative opgaver, afgørelser mv. Fagligt ledelsestilsyn med de enkelte bevillingsområder som teamet giver i henhold til kompetenceplanen i Socialafdelingen. Du ansættes i en organisation: med en spændende, mangesidig og udfordrende arbejdsplads hvor det forventes, at du medvirker aktivt til videreudvikling af arbejdsformer, metoder mv. i afdelingen hvor samarbejdsdrevet innovation med kollegaer og samarbejdspartnere er et fundament for den fortsatte udvikling med stort råderum og hvor sparring og supervision er et aktivt redskab i den faglige udvikling hvor der er et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, humor og højt til loftet. Løn - og ansættelsesvilkår: Dine løn - og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst samt aftale om lokal løndannelse. Stillingerne er forankret i Socialafdelingen, med arbejdssted på Silkeborg Rådhus, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Stillingen er på 37 timer. På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt eventuel job- og personprofil mv.: Bliv leder hos os . Yderligere information:Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte myndighedsleder Lars Bundgaard Leen på tlf. 40 79 89 93. Ansøgningsfrist torsdag 8. august 2019.Første samtale forventes afholdt onsdag 14. august og anden samtale torsdag 22. august.Kandidater, der går videre til anden samtale skal forvente Garuda test og forberedelse af en case. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.Myndighedssektionen i Socialafdelingen, Silkeborg kommune søger Teamleder til Socialpsykiatri og Rusmiddel.
 
Myndighedssektionen ved Socialafdelingen i Silkeborg Kommune er i en rivende udvikling og vækst, og har i denne forbindelse foretaget en mindre omstrukturering, hvorfor der oprettes en ny stilling som Teamleder.
 
I vores udviklingsproces har vi lagt vægt på ledelse i et fagligt såvel som personalemæssigt perspektiv, hvorfor fokus har været på at skabe gode forudsætninger for at udøve nærved ledelse. Fagligt har vi bl.a. et stort fokus på at praktiserer øvelsen i, at borgeren til enhver tid skal have den indsats som borgerens aktuelle funktionsniveau tilsigter sammenholdt med den økonomi som indsatsen kræver. Kort sagt fokus på overensstemmelse mellem behov, indsats og takst.
 
Yderligere har vi et tæt fokus på samarbejde med vores udfører, hvor vi ikke er BUM orienteret, men langt mere samarbejdsorienteret for at finde de gode og fleksible løsninger med hinanden. Dette gælder internt i Socialafdelingen såvel som vores samarbejde med andre afdelinger i kommunen og eksterne samarbejdspartnere. 
 
Derfor er det en bunden opgave for den kommende teamledere at kunne samarbejde fleksibelt på tværs, sikre fagligheden og have et skarpt fokus på sparring i forhold til borgersager.
 
Myndighedssektionens organisering
Du ansættes i en Myndighedssektion bestående af tre teams med hver sin Teamleder, hvor du sammen med Sektionslederen udgør ledelsesgruppen af Myndighedsområdet ved Socialafdelingen. De øvrige teams, ud over Socialpsykiatri og Rusmiddel, er Voksenhandicap og Voksenrådgivningen.
 
I denne forbindelse får du som nævnt ledelsen af Socialpsykiatri og Rusmiddel i Myndighedssektionen, hvor du får det faglige og personalemæssige ansvar for 11 socialrådgivere. Teamet beskæftiger sig med en lang række af opgaver indenfor socialpsykiatrien og rusmiddelområdet, hvor der er et stort fokus på samarbejde med Regionspsykiatrien, egne udfører samt specielt beskæftigelsesområdet.
 
Teamlederens opgaveportefølje og krav i stillingen
Teamlederens primære og overordnede opgaver er, at understøtte og bidrage til en kontinuerlig udvikling af den faglige kvalitet i Myndighedssektionen samt understøtte, at der er fokus på at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for borgerne på tværs af hele Socialafdelingens område.
 
Herudover har teamlederen personaleansvaret for det enkelte team, og dermed nærmeste leder for alle rådgivere i det enkelte team. Dette betyder bl.a. opgaver med håndtering af sygefravær, faglig udvikling i teamet, medarbejderudvikling af den enkelte medarbejder samt ansvaret for et godt arbejdsmiljø i det enkelte team.
 
Teamlederen har som en helt særligt central og fokuseret opgave at understøtte rådgiverens bevidsthed om sammenhængen mellem foranstaltninger og økonomi. Således skal teamlederen være med til at kvalitetssikre, at der for alle borgersager i det enkelte team er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst.
 
Det er et krav, at en kommende teamleder er uddannet socialrådgiver, og enten har ledelseserfaring eller erfaring som koordinator med ledelse af komplekse opgaver på det voksne specialiserede socialområde i myndighedsregi.
 
Øvrige opgaver der løses af teamleder:
 
Generelt niveau:
 • Rådgivning og sparring med samarbejdspartnere på generelt plan.
 • Formidle og implementer ny lovgivning – i samarbejde med juristen og sektionslederen
 • Deltage i faglige netværk og arbejdsgrupper, projekter - såvel internt i organisationen som eksternt i forhold til andre kommuner, regioner mv.
 • Deltage i overgangskonferencer
 • Procedurebeskrivelser, udarbejdelse og ajourføring, med inddragelse af rådgiveren.
 
På teamniveau vil det bl.a. være flg. opgaver og ansvarsområder:
Ansvarlig for ugentlige teammøder, herunder sikre implementering af serviceniveauer, kvalitetsstandarder, arbejdsgange, procedure, sagsfordeling, prioritering i opgaver etc.
 
Ansvarlig ind i takstforhandlinger med eksterne tilbud
 
Faglig sparring på sager, metoder, tilgange, administrative opgaver, afgørelser mv.
 
Fagligt ledelsestilsyn med de enkelte bevillingsområder som teamet giver i henhold til kompetenceplanen i Socialafdelingen.
 
Du ansættes i en organisation:
 • med en spændende, mangesidig og udfordrende arbejdsplads
 • hvor det forventes, at du medvirker aktivt til videreudvikling af arbejdsformer, metoder mv. i afdelingen
 • hvor samarbejdsdrevet innovation med kollegaer og samarbejdspartnere er et fundament for den fortsatte udvikling
 • med stort råderum og hvor sparring og supervision er et aktivt redskab i den faglige udvikling
 • hvor der er et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, humor og højt til loftet.
Løn - og ansættelsesvilkår:
Dine løn - og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst samt aftale om lokal løndannelse.
 
Stillingerne er forankret i Socialafdelingen, med arbejdssted på Silkeborg Rådhus, Søvej 3, 8600 Silkeborg.
 
Stillingen er på 37 timer.
 
På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt eventuel job- og personprofil mv.: "Bliv leder hos os".
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte myndighedsleder Lars Bundgaard Leen på tlf. 40 79 89 93. 
 
Ansøgningsfrist torsdag 8. august 2019.
Første samtale forventes afholdt onsdag 14. august og anden samtale torsdag 22. august.
Kandidater, der går videre til anden samtale skal forvente Garuda test og forberedelse af en case.
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.
 

ORS/Small/1856168c_logo.jpegSocialpsykiatri og rusmiddelSilkeborg2019-06-20T13:00:31.3402019-08-08T00:00:00
330060329Teamleder til Sundhedstjenesten i Børn & UngeRobot Sundhedstjenesten i Børn & Unge, Skanderborg Kommune søger snarest muligt og senest den 1. oktober 2019 en sundhedsfaglig teamleder. Som teamleder skal du både være udviklingsorienteret og sikre, at den daglige drift fastholder et højt fagligt niveau.Om SundhedstjenestenI Sundhedstjenesten er der ansat ergo- og fysioterapeuter samt sundhedsplejesker. Sundhedsplejen er tilrettelagt som en kombineret ordning med 20 sundhedsplejersker inkl. chef og to teamledere. Vores hverdag er præget af, at vi er ambitiøse og sætter kvalitet i forhold til kerneopgaven. Vi er i et inspirerende, engageret og udviklende arbejdsmiljø i en mangfoldig kultur, og vi kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde.Som teamleder skal du have autorisation som sygeplejerske og specialuddannelsen som sundhedsplejerske.Kerneopgaven i SundhedsplejenI sundhedsplejen i Skanderborg Kommune arbejder vi med mange differentierede tilbud i forhold til vores kerneopgave.Vi arbejder med forældregrupper i form af Familieiværksætterne og vi har mor barn-grupper samt gruppetilbud til kvinder, der har det svært efter fødslen. Derudover har vi specialiserede tilbud såsom Bydelsmødre og TRAPPAN som er kriseinnovationsforløb for voldsramte børn og unge samt småbørnsteam og overvægtsklinik for børn og unge.Vi har hjemmebesøg med en besøgsprofil med 8 hjemmebesøg og konsulentfunktion i dagtilbud. På småbørnsområdet er vi en del af et landsdækkende projekt Sundhedsplejersker styrker integrationen , og per 1. januar 2018 fik vi bevilliget satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til tidlig indsats på projekt Godt på vej, sammen med forældrene . Derudover har vi fra medio august 2019 fået bevilliget satspuljemidler til projekt De første 1000 dage , som ligeledes fokuserer på tidlig indsats i samarbejde med Dagtilbud.I Skolesundhedsplejen varetager sundhedsplejen den lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelse. På de forskellige årgange er der tilbud til børn både på individ- og gruppeniveau. Der er på nuværende tidspunkt fokus på udvikling af skolesundhedsplejen bl.a. ved hjælp af det tværprofessionelle arbejdsredskab skolesundhed.dk, hvor nøgleordene er meningsfyldte fællesskaber, sundhedspædagogik og udvikling af robusthed. I de næste år skal skolesundhedsplejen i samarbejde med PPR og myndighed udvikle indsatser til børn med angst, depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Disse indsatser skal ses i lyset af de nyligt udgivne forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen.Der er blandt de fagprofessionelle forskelligt kompetenceniveau. I relation til den individuelle kompetenceudvikling, arbejdes der med ansvarsområder og funktioner, hvor inddragelse af evidensbaseret viden og teori er omdrejningspunktet. Der er en høj grad af borgerinvolvering.Om stillingenSom teamleder i sundhedsplejen skal duarbejde strategisk og visionært samt se udvikling, drift og kvalitetssikring som et centralt omdrejningspunktvære medansvarlig for ledelsesområdets ressourceforbrugprioritere udviklingen af sundhedsplejen med en vision om at højne kvaliteten med afsæt i hvad er nødvendigt og hvad er tilstrækkeligt have en personlighed med et åbent, tillidsvækkende og imødekommende væsensamarbejde tværfagligt såvel internt og eksternt med kommunens samarbejdspartnerevære ambitiøs og målrettet på afdelingens vegnemotivere, lytte og handle i relation til de selvtilrettelæggende fagprofessionelle og dine samarbejdspartnere i relation til kerneopgaven og dermed medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljøskabe struktur, systematik og overblik samt kunne omsætte organisationens mål til handling igennem din ledelsevære meningsskabende over for de selvledende fagprofessionelle gennem konstruktiv og præcis kommunikationindgå i dialog og være reflekterendevære nysgerrig og innovativfremtræde med naturlig autoritet, være handlekraftig, kunne gå forrest og sætte rammenkunne dokumentere evt. lederuddannelse eller have ønske om at tage en lederuddannelseSom teamleder skal du være et forbillede for en åben organisation, hvor nøgleordene i din måde at lede på er ansvar, fleksibilitet, sammenhæng og kvalitet. Du vil ud over ledelse have timer og funktion i det almene sundhedsplejearbejde.Vi kan tilbydeet dynamisk administrationscenter på Skanderborg Fælledtværprofessionelt samarbejdeengagerede fagprofessionellefokus på at løse kerneopgaven med høj kvalitetmulighed for at være en del af ledelsen i et fagsekretariat Børn og Unge med mange forskellige fagligheder, herunder børn og familier som har komplekse forløbLøn og ansættelsesforholdAnsættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for ledere inden for sundhedskartellet og lokal løndannelse. Ansættelsesstedet er Fagsekretariatet Børn og Unge, som er beliggende i det fælles administrationscenter på Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.For yderligere oplysninger kan følgende kontakteschef for Sundhedstjenesten Bodil Lauridsen, tlf. 23 26 59 28, mail: bodil.lauridsen@skanderborg.dk,teamleder Trine Lydiksen, tlf. 23 49 00 35, mail: trine.lydiksen@skanderborg.dk,sundhedsplejerske og tillidsrepræsentant: Kirsten Birk Johannsen, tlf. 23 20 63 79, mail: Kirsten.birk.johannsen@skanderborg.dkAnsøgningDin motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest søndag den 25. august 2019 kl. 23.59.Stillingen kan søges via www.skanderborg.dk job.AnsættelsessamtalerAnsættelsessamtaler afholdes tirsdag den 27. august 2019. De udvalgte kandidater vil modtage besked via telefonisk opringning mandag den 26. august 2019.Om Fagsekretariatet Børn og UngeFagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.Sundhedstjenesten i Børn & Unge, Skanderborg Kommune søger snarest muligt og senest den 1. oktober 2019 en sundhedsfaglig teamleder. Som teamleder skal du både være udviklingsorienteret og sikre, at den daglige drift fastholder et højt fagligt niveau.

Om Sundhedstjenesten
I Sundhedstjenesten er der ansat ergo- og fysioterapeuter samt sundhedsplejesker. Sundhedsplejen er tilrettelagt som en kombineret ordning med 20 sundhedsplejersker inkl. chef og to teamledere. Vores hverdag er præget af, at vi er ambitiøse og sætter kvalitet i forhold til kerneopgaven. Vi er i et inspirerende, engageret og udviklende arbejdsmiljø i en mangfoldig kultur, og vi kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde.

Som teamleder skal du have autorisation som sygeplejerske og specialuddannelsen som sundhedsplejerske.

Kerneopgaven i Sundhedsplejen
I sundhedsplejen i Skanderborg Kommune arbejder vi med mange differentierede tilbud i forhold til vores kerneopgave.

Vi arbejder med forældregrupper i form af Familieiværksætterne og vi har mor/barn-grupper samt gruppetilbud til kvinder, der har det svært efter fødslen. Derudover har vi specialiserede tilbud såsom Bydelsmødre og TRAPPAN som er kriseinnovationsforløb for voldsramte børn og unge samt småbørnsteam og overvægtsklinik for børn og unge.
Vi har hjemmebesøg med en besøgsprofil med 8 hjemmebesøg og konsulentfunktion i dagtilbud. På småbørnsområdet er vi en del af et landsdækkende projekt ”Sundhedsplejersker styrker integrationen”, og per 1. januar 2018 fik vi bevilliget satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til tidlig indsats på projekt ”Godt på vej, sammen med forældrene”. Derudover har vi fra medio august 2019 fået bevilliget satspuljemidler til projekt ”De første 1000 dage”, som ligeledes fokuserer på tidlig indsats i samarbejde med Dagtilbud.

I Skolesundhedsplejen varetager sundhedsplejen den lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelse. På de forskellige årgange er der tilbud til børn både på individ- og gruppeniveau. Der er på nuværende tidspunkt fokus på udvikling af skolesundhedsplejen bl.a. ved hjælp af det tværprofessionelle arbejdsredskab skolesundhed.dk, hvor nøgleordene er meningsfyldte fællesskaber, sundhedspædagogik og udvikling af robusthed. I de næste år skal skolesundhedsplejen i samarbejde med PPR og myndighed udvikle indsatser til børn med angst, depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Disse indsatser skal ses i lyset af de nyligt udgivne forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen.
Der er blandt de fagprofessionelle forskelligt kompetenceniveau. I relation til den individuelle kompetenceudvikling, arbejdes der med ansvarsområder og funktioner, hvor inddragelse af evidensbaseret viden og teori er omdrejningspunktet. Der er en høj grad af borgerinvolvering.

Om stillingen
Som teamleder i sundhedsplejen skal du
 • arbejde strategisk og visionært samt se udvikling, drift og kvalitetssikring som et centralt omdrejningspunkt
 • være medansvarlig for ledelsesområdets ressourceforbrug
 • prioritere udviklingen af sundhedsplejen med en vision om at højne kvaliteten med afsæt i ”hvad er nødvendigt og hvad er tilstrækkeligt”
 • have en personlighed med et åbent, tillidsvækkende og imødekommende væsen
 • samarbejde tværfagligt – såvel internt og eksternt med kommunens samarbejdspartnere
 • være ambitiøs og målrettet på afdelingens vegne
 • motivere, lytte og handle i relation til de selvtilrettelæggende fagprofessionelle og dine samarbejdspartnere i relation til kerneopgaven og dermed medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • skabe struktur, systematik og overblik samt kunne omsætte organisationens mål til handling igennem din ledelse
 • være meningsskabende over for de selvledende fagprofessionelle gennem konstruktiv og præcis kommunikation
 • indgå i dialog og være reflekterende
 • være nysgerrig og innovativ
 • fremtræde med naturlig autoritet, være handlekraftig, kunne gå forrest og sætte rammen
 • kunne dokumentere evt. lederuddannelse eller have ønske om at tage en lederuddannelse

Som teamleder skal du være et forbillede for en åben organisation, hvor nøgleordene i din måde at lede på er ansvar, fleksibilitet, sammenhæng og kvalitet. Du vil ud over ledelse have timer og funktion i det almene sundhedsplejearbejde.

Vi kan tilbyde
 • et dynamisk administrationscenter på Skanderborg Fælled
 • tværprofessionelt samarbejde
 • engagerede fagprofessionelle
 • fokus på at løse kerneopgaven med høj kvalitet
 • mulighed for at være en del af ledelsen i et fagsekretariat Børn og Unge med mange forskellige fagligheder, herunder børn og familier som har komplekse forløb

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for ledere inden for sundhedskartellet og lokal løndannelse. Ansættelsesstedet er Fagsekretariatet Børn og Unge, som er beliggende i det fælles administrationscenter på Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes
Ansøgning
Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest søndag den 25. august 2019 kl. 23.59.

Stillingen kan søges via www.skanderborg.dk/job.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 27. august 2019. De udvalgte kandidater vil modtage besked via telefonisk opringning mandag den 26. august 2019.

Om Fagsekretariatet Børn og Unge
Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

 

Skanderborg KommuneSkanderborg2019-07-16T00:00:002019-08-25T00:00:00
330055250Teamleder med pædagogisk indsigt og ansvar til Fogedvænget i HedenstedBasic Vores gode teamleder har valgt at prøve noget nyt og i den forbindelse har vi valgt at prioritere to nye teamledere i tæt samarbejde, hvor du som den ene vil være tovholder på den faglige indsats på Fogedvænget..Fogedvænget tilbyder døgn- og aflastningspladser til børn og unge i alderen 5-18 år, SEL 66 stk. 1 med mulighed for efterværn til det 23. år. Fogedvænget har også en mindre, intern skole.Målgruppen er primært unge med gennemgribende udviklings-forstyrrelser og fysiske funktionsnedsættelser, fx autismespektrum forstyrrelser og sjældne handicap. Derudover har målgruppen ofte vanskeligheder med sociale samspil, kommunikation, forestillingsevne og fleksibilitet. Din opgaveTeamlederen vil i samarbejde med afdelingslederen være medansvarlig for: Den løbende faglige sparring med medarbejderne At fastholde og udvikle den faglige metodiske tilgang Udvikling og fastholdelse af et fagligt engageret personale, herunder ansættelser og MUS Indskrivning af nye beboere Kvalitetssikring i det daglige arbejde, herunder af dagbogsnotater og statusskrivelser - i samarbejde med vores kvalitetskoordinator Den endelige opgavefordeling vil blive fastlagt baseret på kompetencerne for de to nye teamledere Dine kompetencerFor at kunne bestride arbejdet som teamleder, er det først og fremmest vigtigt, at du har faglig indsigt og erfaring med målgruppen og har interesse for og gerne erfaring med ledelse.Du har: en relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. som socialpædagog flair for dokumentation og administration en struktureret og systematisk tilgang til dit arbejde erfaring med målgruppen og med døgnarbejde interesse for ledelse har kørekort og adgang til bil, da der vil være møder andre steder i regionen Om osSpecialområde Børn og Unge (SBU) er t af de i alt otte specialområder inden for Region Midtjyllands specialiserede socialområde. SBUs målgruppe er karakteriseret ved både normalt- og ikke normalt begavede børn og unge med komplekse problemstillinger såsom gennemgribende udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, specifikke indlæringsvanskeligheder, tvangsprægetadfærd og eller hjerneskader.Yderligere oplysningerDer er tale om en fast stilling med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem faglige organisation og Region Midtjylland, og uden højeste arbejdstid. Vi forventer, at du også løbende møder ind i weekender, aften og nat, sådan at kontakten til alle medarbejdergrupper sikres.Stillingen ønskes besat per 1. oktober 2019.AnsøgningsfristAnsøgningsfristen er søndag den 11. august 2019.Samtalerunde finder sted den 19. august 2019.Yderligere information om stillingen kan indhentes hos afdelingsleder Jesper Christiansen på telefon 4070 0047 eller viceområdechef Simon Severinsen på telefon 2045 8101. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Vores gode teamleder har valgt at prøve noget nyt og i den forbindelse har vi valgt at prioritere to nye teamledere i tæt samarbejde, hvor du som den ene vil være tovholder på den faglige indsats på Fogedvænget..

Fogedvænget tilbyder døgn- og aflastningspladser til børn og unge i alderen 5-18 år, SEL §66 stk. 1  med mulighed for efterværn til det 23. år. Fogedvænget har også en mindre, intern skole.

Målgruppen er primært unge med gennemgribende udviklings-forstyrrelser og fysiske funktionsnedsættelser, fx autismespektrum forstyrrelser og sjældne handicap. Derudover har målgruppen ofte vanskeligheder med sociale samspil, kommunikation, forestillingsevne og fleksibilitet.
   
Din opgave
Teamlederen vil i samarbejde med afdelingslederen være medansvarlig for:
 • Den løbende faglige sparring med medarbejderne
 • At fastholde og udvikle den faglige metodiske tilgang
 • Udvikling og fastholdelse af et fagligt engageret personale, herunder ansættelser og MUS
 • Indskrivning af nye beboere
 • Kvalitetssikring i det daglige arbejde, herunder af dagbogsnotater og statusskrivelser - i samarbejde med vores kvalitetskoordinator
 • Den endelige opgavefordeling vil blive fastlagt baseret på kompetencerne for de to nye teamledere
Dine kompetencer
For at kunne bestride arbejdet som teamleder, er det først og fremmest vigtigt, at du har faglig indsigt og erfaring med målgruppen og har interesse for og gerne erfaring med ledelse.

Du har:
 • en relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. som socialpædagog
 • flair for dokumentation og administration
 • en struktureret og systematisk tilgang til dit arbejde
 • erfaring med målgruppen og med døgnarbejde
 • interesse for ledelse
 • har kørekort og adgang til bil, da der vil være møder andre steder i regionen

Om os
Specialområde Børn og Unge (SBU) er ét af de i alt otte specialområder inden for Region Midtjyllands specialiserede socialområde. SBUs målgruppe er karakteriseret ved både normalt- og ikke normalt begavede børn og unge med komplekse problemstillinger såsom gennemgribende udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, specifikke indlæringsvanskeligheder, tvangspræget
adfærd og/eller hjerneskader.

Yderligere oplysninger
Der er tale om en fast stilling med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem faglige organisation og Region Midtjylland, og uden højeste arbejdstid. Vi forventer, at du også løbende møder ind i weekender, aften og nat, sådan at kontakten til alle medarbejdergrupper sikres.

Stillingen ønskes besat per 1. oktober 2019.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 11. august 2019.

Samtalerunde  finder sted den 19. august 2019.

Yderligere information om stillingen kan indhentes hos afdelingsleder Jesper Christiansen på telefon 4070 0047  eller viceområdechef Simon Severinsen på telefon 2045 8101.
 
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

ORS/Small/be99e362_logo.gifFogedvængetHedensted2019-07-05T14:04:17.4102019-08-09T00:00:00
330055108Administrativ teamleder til Fogedvænget i HedenstedBasic Administrativ teamleder til Fogedvænget i HedenstedVores gode teamleder har valgt at prøve noget nyt og i den forbindelse har vi valgt at prioritere to nye teamledere i tæt samarbejde, hvor du som den ene vil være tovholder på den administrative indsats på Fogedvænget.Fogedvænget tilbyder døgn- og aflastningspladser til børn og unge i alderen 5-18 år, SEL 66 stk. 1 med mulighed for efterværn til det 23. år. Fogedvænget har også en mindre, intern skole.Målgruppen er primært unge med gennemgribende udviklings-forstyrrelser og fysiske funktionsnedsættelser, fx autismespektrum forstyrrelser og sjældne handicap. Derudover har målgruppen ofte vanskeligheder med sociale samspil, kommunikation, forestillingsevne og fleksibilitet. Din opgaveTeamlederen vil i samarbejde med afdelingslederen være medansvarlig for: Vagtplaner både udarbejdelse af grundplaner og daglig vagtplanlægning Ferieplanlægning, afspadsering og vikarer Lønindberetning aflastningskalender Daglig økonomi herunder administration af pengekasser og punge Den endelige opgavefordeling vil blive fastlagt baseret på kompetencerne for de to nye teamledere Dine kompetencerFor at kunne bestride arbejdet som teamleder, er det først og fremmest vigtigt, at du har faglig indsigt og erfaring med målgruppen og har interesse for og gerne erfaring med ledelse.Du har: en relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. som kontoruddannelse, socialrådgiver eller socialpædagog flair for dokumentation og administration en struktureret og systematisk tilgang til dit arbejde erfaring med vagtplanlægning for døgnarbejde erfaring med overenskomster og arbejdstidsregler mødeindkaldelser og referater interesse for ledelse har kørekort og adgang til bil, da der vil være møder andre steder i regionen Om osSpecialområde Børn og Unge (SBU) er t af de i alt otte specialområder inden for Region Midtjyllands specialiserede socialområde. SBUs målgruppe er karakteriseret ved både normalt- og ikke normalt begavede børn og unge med komplekse problemstillinger såsom gennemgribende udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, specifikke indlæringsvanskeligheder, tvangsprægetadfærd og eller hjerneskader.Yderligere oplysningerDer er tale om en fast stilling med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem faglige organisation og Region Midtjylland, og uden højeste arbejdstid. Vi forventer, at du også løbende møder ind i weekender, aften og nat, sådan at kontakten til alle medarbejdergrupper sikres.Stillingen ønskes besat per 1. oktober 2019.AnsøgningsfristAnsøgningsfristen er søndag den 11. august 2019.Samtaler finder sted den 19. august 2019.Yderligere information om stillingen kan indhentes hos afdelingsleder Jesper Christiansen på telefon 4070 0047 eller viceområdechef Simon Severinsen på telefon 2045 8101. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Administrativ teamleder til Fogedvænget i Hedensted

Vores gode teamleder har valgt at prøve noget nyt og i den forbindelse har vi valgt at prioritere to nye teamledere i tæt samarbejde, hvor du som den ene vil være tovholder på den administrative  indsats på Fogedvænget.

Fogedvænget tilbyder døgn- og aflastningspladser til børn og unge i alderen 5-18 år, SEL §66 stk. 1  med mulighed for efterværn til det 23. år. Fogedvænget har også en mindre, intern skole.

Målgruppen er primært unge med gennemgribende udviklings-forstyrrelser og fysiske funktionsnedsættelser, fx autismespektrum forstyrrelser og sjældne handicap. Derudover har målgruppen ofte vanskeligheder med sociale samspil, kommunikation, forestillingsevne og fleksibilitet.
   
Din opgave
Teamlederen vil i samarbejde med afdelingslederen være medansvarlig for:
 • Vagtplaner – både udarbejdelse af grundplaner og daglig vagtplanlægning
 • Ferieplanlægning, afspadsering og vikarer
 • Lønindberetning
 • aflastningskalender
 • Daglig økonomi – herunder administration af pengekasser og punge
 • Den endelige opgavefordeling vil blive fastlagt baseret på kompetencerne for de to nye teamledere
Dine kompetencer
For at kunne bestride arbejdet som teamleder, er det først og fremmest vigtigt, at du har faglig indsigt og erfaring med målgruppen og har interesse for og gerne erfaring med ledelse.

Du har:
 • en relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. som kontoruddannelse, socialrådgiver  eller socialpædagog
 • flair for dokumentation og administration
 • en struktureret og systematisk tilgang til dit arbejde
 • erfaring med vagtplanlægning for døgnarbejde
 • erfaring med overenskomster og arbejdstidsregler
 • mødeindkaldelser og referater
 • interesse for ledelse
 • har kørekort og adgang til bil, da der vil være møder andre steder i regionen

Om os
Specialområde Børn og Unge (SBU) er ét af de i alt otte specialområder inden for Region Midtjyllands specialiserede socialområde. SBUs målgruppe er karakteriseret ved både normalt- og ikke normalt begavede børn og unge med komplekse problemstillinger såsom gennemgribende udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, specifikke indlæringsvanskeligheder, tvangspræget
adfærd og/eller hjerneskader.

Yderligere oplysninger
Der er tale om en fast stilling med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem faglige organisation og Region Midtjylland, og uden højeste arbejdstid. Vi forventer, at du også løbende møder ind i weekender, aften og nat, sådan at kontakten til alle medarbejdergrupper sikres.

Stillingen ønskes besat per 1. oktober 2019.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 11. august 2019.

Samtaler finder sted den 19. august 2019.

Yderligere information om stillingen kan indhentes hos afdelingsleder Jesper Christiansen på telefon 4070 0047  eller viceområdechef Simon Severinsen på telefon 2045 8101.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

ORS/Small/2ba394b3_logo.gifFogedvængetHedensted2019-07-05T13:00:56.6332019-08-09T00:00:00
330060556Teamleder til Sundhedstjenesten i Børn & UngeBasic Sundhedstjenesten i Børn Unge, Skanderborg Kommune søger snarest muligt og senest den 1. oktober 2019 en sundhedsfaglig teamleder. Som teamleder skal du både være udviklingsorienteret og sikre, at den daglige drift fastholder et højt fagligt niveau.Om SundhedstjenestenI Sundhedstjenesten er der ansat ergo- og fysioterapeuter samt sundhedsplejesker. Sundhedsplejen er tilrettelagt som en kombineret ordning med 20 sundhedsplejersker inkl. chef og to teamledere. Vores hverdag er præget af, at vi er ambitiøse og sætter kvalitet i forhold til kerneopgaven. Vi er i et inspirerende, engageret og udviklende arbejdsmiljø i en mangfoldig kultur, og vi kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde.Som teamleder skal du have autorisation som sygeplejerske og specialuddannelsen som sundhedsplejerske.Kerneopgaven i SundhedsplejenI sundhedsplejen i Skanderborg Kommune arbejder vi med mange differentierede tilbud i forhold til vores kerneopgave.Vi arbejder med forældregrupper i form af Familieiværksætterne og vi har mor barn-grupper samt gruppetilbud til kvinder, der har det svært efter fødslen. Derudover har vi specialiserede tilbud såsom Bydelsmødre og TRAPPAN som er kriseinnovationsforløb for voldsramte børn og unge samt småbørnsteam og overvægtsklinik for børn og unge.Vi har hjemmebesøg med en besøgsprofil med 8 hjemmebesøg og konsulentfunktion i dagtilbud. På småbørnsområdet er vi en del af et landsdækkende projekt Sundhedsplejersker styrker integrationen , og per 1. januar 2018 fik vi bevilliget satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til tidlig indsats på projekt Godt på vej, sammen med forældrene . Derudover har vi fra medio august 2019 fået bevilliget satspuljemidler til projekt De første 1000 dage , som ligeledes fokuserer på tidlig indsats i samarbejde med Dagtilbud.I Skolesundhedsplejen varetager sundhedsplejen den lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelse. På de forskellige årgange er der tilbud til børn både på individ- og gruppeniveau. Der er på nuværende tidspunkt fokus på udvikling af skolesundhedsplejen bl.a. ved hjælp af det tværprofessionelle arbejdsredskab skolesundhed.dk, hvor nøgleordene er meningsfyldte fællesskaber, sundhedspædagogik og udvikling af robusthed. I de næste år skal skolesundhedsplejen i samarbejde med PPR og myndighed udvikle indsatser til børn med angst, depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Disse indsatser skal ses i lyset af de nyligt udgivne forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen.Der er blandt de fagprofessionelle forskelligt kompetenceniveau. I relation til den individuelle kompetenceudvikling, arbejdes der med ansvarsområder og funktioner, hvor inddragelse af evidensbaseret viden og teori er omdrejningspunktet. Der er en høj grad af borgerinvolvering.Om stillingenSom teamleder i sundhedsplejen skal du arbejde strategisk og visionært samt se udvikling, drift og kvalitetssikring som et centralt omdrejningspunktvære medansvarlig for ledelsesområdets ressourceforbrugprioritere udviklingen af sundhedsplejen med en vision om at højne kvaliteten med afsæt i hvad er nødvendigt og hvad er tilstrækkeligt have en personlighed med et åbent, tillidsvækkende og imødekommende væsensamarbejde tværfagligt såvel internt og eksternt med kommunens samarbejdspartnerevære ambitiøs og målrettet på afdelingens vegnemotivere, lytte og handle i relation til de selvtilrettelæggende fagprofessionelle og dine samarbejdspartnere i relation til kerneopgaven og dermed medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljøskabe struktur, systematik og overblik samt kunne omsætte organisationens mål til handling igennem din ledelsevære meningsskabende over for de selvledende fagprofessionelle gennem konstruktiv og præcis kommunikationindgå i dialog og være reflekterendevære nysgerrig og innovativfremtræde med naturlig autoritet, være handlekraftig, kunne gå forrest og sætte rammenkunne dokumentere evt. lederuddannelse eller have ønske om at tage en lederuddannelseSom teamleder skal du være et forbillede for en åben organisation, hvor nøgleordene i din måde at lede på er ansvar, fleksibilitet, sammenhæng og kvalitet. Du vil ud over ledelse have timer og funktion i det almene sundhedsplejearbejde.Vi kan tilbydeet dynamisk administrationscenter på Skanderborg Fælledtværprofessionelt samarbejdeengagerede fagprofessionellefokus på at løse kerneopgaven med høj kvalitetmulighed for at være en del af ledelsen i et fagsekretariat Børn og Unge med mange forskellige fagligheder, herunder børn og familier som har komplekse forløbLøn og ansættelsesforholdAnsættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for ledere inden for sundhedskartellet og lokal løndannelse. Ansættelsesstedet er Fagsekretariatet Børn og Unge, som er beliggende i det fælles administrationscenter på Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.For yderligere oplysninger kan følgende kontakteschef for Sundhedstjenesten Bodil Lauridsen, tlf. 23 26 59 28, mail: bodil.lauridsen@skanderborg.dk,teamleder Trine Lydiksen, tlf. 23 49 00 35, mail: trine.lydiksen@skanderborg.dk,sundhedsplejerske og tillidsrepræsentant: Kirsten Birk Johannsen, tlf. 23 20 63 79, mail: Kirsten.birk.johannsen@skanderborg.dkAnsøgningDin motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest søndag den 25. august 2019 kl. 23.59.Stillingen kan søges via www.skanderborg.dk job.AnsættelsessamtalerAnsættelsessamtaler afholdes tirsdag den 27. august 2019. De udvalgte kandidater vil modtage besked via telefonisk opringning mandag den 26. august 2019.Om Fagsekretariatet Børn og UngeFagsekretariatet Børn Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer. I Skanderborg Kommune er vi et stærkt og bæredygtigt arbejdsfællesskab, hvor vi fletter vores fagligheder sammen om den fælles kerneopgave. - Når mennesker møder mennesker, opstår fællesskaber, og dermed skabes grundlaget for, at vi kan skabe udvikling sammen.

Sundhedstjenesten i Børn & Unge, Skanderborg Kommune søger snarest muligt og senest den 1. oktober 2019 en sundhedsfaglig teamleder. Som teamleder skal du både være udviklingsorienteret og sikre, at den daglige drift fastholder et højt fagligt niveau.

Om Sundhedstjenesten
I Sundhedstjenesten er der ansat ergo- og fysioterapeuter samt sundhedsplejesker. Sundhedsplejen er tilrettelagt som en kombineret ordning med 20 sundhedsplejersker inkl. chef og to teamledere. Vores hverdag er præget af, at vi er ambitiøse og sætter kvalitet i forhold til kerneopgaven. Vi er i et inspirerende, engageret og udviklende arbejdsmiljø i en mangfoldig kultur, og vi kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde.

Som teamleder skal du have autorisation som sygeplejerske og specialuddannelsen som sundhedsplejerske.

Kerneopgaven i Sundhedsplejen
I sundhedsplejen i Skanderborg Kommune arbejder vi med mange differentierede tilbud i forhold til vores kerneopgave.

Vi arbejder med forældregrupper i form af Familieiværksætterne og vi har mor/barn-grupper samt gruppetilbud til kvinder, der har det svært efter fødslen. Derudover har vi specialiserede tilbud såsom Bydelsmødre og TRAPPAN som er kriseinnovationsforløb for voldsramte børn og unge samt småbørnsteam og overvægtsklinik for børn og unge.
Vi har hjemmebesøg med en besøgsprofil med 8 hjemmebesøg og konsulentfunktion i dagtilbud. På småbørnsområdet er vi en del af et landsdækkende projekt ”Sundhedsplejersker styrker integrationen”, og per 1. januar 2018 fik vi bevilliget satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til tidlig indsats på projekt ”Godt på vej, sammen med forældrene”. Derudover har vi fra medio august 2019 fået bevilliget satspuljemidler til projekt ”De første 1000 dage”, som ligeledes fokuserer på tidlig indsats i samarbejde med Dagtilbud.

I Skolesundhedsplejen varetager sundhedsplejen den lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelse. På de forskellige årgange er der tilbud til børn både på individ- og gruppeniveau. Der er på nuværende tidspunkt fokus på udvikling af skolesundhedsplejen bl.a. ved hjælp af det tværprofessionelle arbejdsredskab skolesundhed.dk, hvor nøgleordene er meningsfyldte fællesskaber, sundhedspædagogik og udvikling af robusthed. I de næste år skal skolesundhedsplejen i samarbejde med PPR og myndighed udvikle indsatser til børn med angst, depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Disse indsatser skal ses i lyset af de nyligt udgivne forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen.
Der er blandt de fagprofessionelle forskelligt kompetenceniveau. I relation til den individuelle kompetenceudvikling, arbejdes der med ansvarsområder og funktioner, hvor inddragelse af evidensbaseret viden og teori er omdrejningspunktet. Der er en høj grad af borgerinvolvering.

Om stillingen
Som teamleder i sundhedsplejen skal du

 • arbejde strategisk og visionært samt se udvikling, drift og kvalitetssikring som et centralt omdrejningspunkt
 • være medansvarlig for ledelsesområdets ressourceforbrug
 • prioritere udviklingen af sundhedsplejen med en vision om at højne kvaliteten med afsæt i ”hvad er nødvendigt og hvad er tilstrækkeligt”
 • have en personlighed med et åbent, tillidsvækkende og imødekommende væsen
 • samarbejde tværfagligt – såvel internt og eksternt med kommunens samarbejdspartnere
 • være ambitiøs og målrettet på afdelingens vegne
 • motivere, lytte og handle i relation til de selvtilrettelæggende fagprofessionelle og dine samarbejdspartnere i relation til kerneopgaven og dermed medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • skabe struktur, systematik og overblik samt kunne omsætte organisationens mål til handling igennem din ledelse
 • være meningsskabende over for de selvledende fagprofessionelle gennem konstruktiv og præcis kommunikation
 • indgå i dialog og være reflekterende
 • være nysgerrig og innovativ
 • fremtræde med naturlig autoritet, være handlekraftig, kunne gå forrest og sætte rammen
 • kunne dokumentere evt. lederuddannelse eller have ønske om at tage en lederuddannelse

Som teamleder skal du være et forbillede for en åben organisation, hvor nøgleordene i din måde at lede på er ansvar, fleksibilitet, sammenhæng og kvalitet. Du vil ud over ledelse have timer og funktion i det almene sundhedsplejearbejde.

Vi kan tilbyde
 • et dynamisk administrationscenter på Skanderborg Fælled
 • tværprofessionelt samarbejde
 • engagerede fagprofessionelle
 • fokus på at løse kerneopgaven med høj kvalitet
 • mulighed for at være en del af ledelsen i et fagsekretariat Børn og Unge med mange forskellige fagligheder, herunder børn og familier som har komplekse forløb

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for ledere inden for sundhedskartellet og lokal løndannelse. Ansættelsesstedet er Fagsekretariatet Børn og Unge, som er beliggende i det fælles administrationscenter på Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes
Ansøgning
Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest søndag den 25. august 2019 kl. 23.59.

Stillingen kan søges via www.skanderborg.dk/job.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 27. august 2019. De udvalgte kandidater vil modtage besked via telefonisk opringning mandag den 26. august 2019.


Om Fagsekretariatet Børn og Unge
Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

 

I Skanderborg Kommune er vi et stærkt og bæredygtigt arbejdsfællesskab, hvor vi fletter vores fagligheder sammen om den fælles kerneopgave.

- Når mennesker møder mennesker, opstår fællesskaber, og dermed skabes grundlaget for, at vi kan skabe udvikling sammen.

ORS/Small/dd62d95a_logo.pngSkanderborg KommuneSkanderborg2019-07-16T15:06:05.7132019-08-25T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Teamleder til Socialpsykiatri og Rusmiddel

Socialpsykiatri og rusmiddel

Silkeborg
Myndighedssektionen i Socialafdelingen, Silkeborg kommune søger Teamleder til Socialpsykiatri og Rusmiddel. Myndighedssektionen ved Socialafdelingen i Silkeborg Kommune er i en rivende udvikling og vækst, og har i denne forbindelse foretaget en mind...
Indrykket:20. juni 2019
Udløbsdato:8. august 2019

Teamleder til Sundhedstjenesten i Børn & Unge

Skanderborg Kommune

Skanderborg
Sundhedstjenesten i Børn & Unge, Skanderborg Kommune søger snarest muligt og senest den 1. oktober 2019 en sundhedsfaglig teamleder. Som teamleder skal du både være udviklingsorienteret og sikre, at den daglige drift fastholder et højt fagligt nivea...
Indrykket:16. juli 2019
Udløbsdato:25. august 2019

Teamleder med pædagogisk indsigt og ansvar til Fogedvænget i Hedensted

Fogedvænget

Hedensted
Vores gode teamleder har valgt at prøve noget nyt og i den forbindelse har vi valgt at prioritere to nye teamledere i tæt samarbejde, hvor du som den ene vil være tovholder på den faglige indsats på Fogedvænget..Fogedvænget tilbyder døgn- og aflastn...
Indrykket:5. juli 2019
Udløbsdato:9. august 2019

Administrativ teamleder til Fogedvænget i Hedensted

Fogedvænget

Hedensted
Administrativ teamleder til Fogedvænget i HedenstedVores gode teamleder har valgt at prøve noget nyt og i den forbindelse har vi valgt at prioritere to nye teamledere i tæt samarbejde, hvor du som den ene vil være tovholder på den administrative ind...
Indrykket:5. juli 2019
Udløbsdato:9. august 2019

Teamleder til Sundhedstjenesten i Børn & Unge

Skanderborg Kommune

Skanderborg
Sundhedstjenesten i Børn Unge, Skanderborg Kommune søger snarest muligt og senest den 1. oktober 2019 en sundhedsfaglig teamleder. Som teamleder skal du både være udviklingsorienteret og sikre, at den daglige drift fastholder et højt fagligt niveau....
Indrykket:16. juli 2019
Udløbsdato:25. august 2019