Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Teamleder til Visitation & Understøttelse

Team Borgerindgang  
Vores leder gennem 10 år har fået nye udfordringer i kommunen, og derfor søger vi hendes afløser til Team Borgerindgang.

Vi søger dig, som vil stå i spidsen for et team, hvor fokus er på borgerens første møde med systemet og på borgerens overgang fra sygehus til hjemmet.

Vi følger op på borgernes forløb, indtil vi har taget stilling til, om det er et varigt behov, som skal løses af kommunen eller om borgeren skal hjælpes med af andre indsatser.

Du skal være vores ansigt ud ad til, så vi får de bedst mulige vilkår for at lykkes med vores borgere.       

Du skal understøtte vores team, så vi fortsat kan være et godt tværfagligt team, hvor vi arbejder for hinanden og borgeren.

Vi er et team på 16 medarbejdere, vores uddannelsesmæssige baggrund er både sundhedsfaglig og socialfaglig.

Vi søger en leder, der 

 • har en social- og/eller sundhedsfaglig uddannelse med særlige faglige kompetencer inden for myndighedsopgaver på det sundhedsfaglige og/eller socialfaglige område – evt. diplom eller masteruddannelse.
 • har stort personligt drive, der kan inspirere, motivere og medvirke til afdelingens fortsatte udvikling.
 • kan sikre medinddragelse og medansvar for faglig udvikling og anvendelse af forvaltningens tværfaglige kompetencer.
 • kan formidle ny viden på området og sikre denne omsat til praksis
 • har et godt blik for organisatorisk implementering.
 • kan bevare overblikket over teamets kompetencer, give faglig sparring og hjælpe teamet med at prioritere opgaverne inden for de givne rammer.
 • er bevidst om at have et rum til at samle energi og har gåpåmod.
 • har gode kommunikative evner i både skrift og tale.
 • kan gå forrest i det daglige samarbejde med leverandørerne.
 • kan organisere udviklings- og driftsprocesser for teamet og få dem afsluttet.
 • kan trives i en uforudsigelig hverdag.                          

Som teamleder, skal du i samarbejde med lederteamet bl.a. sikre:

 • Sammen med medarbejderne at få et godt arbejdsmiljø med arbejdsglæde og stolthed.
 • Faglig implementering af nye arbejdsgange.
 • Effektive arbejdsgange herunder implementering af digitale løsninger i afdelingen.
 • Implementering af forløbsbeskrivelser for rehabilitering samt sikre fælles sagsbehandlingspraksis herfor.
 • En løbende dialog og tæt samarbejde med leverandørerne omkring udvikling og samarbejdsaftaler.
 • En god kommunikation og et godt samarbejde med borgere, leverandører, politikere og samarbejdspartnere.
 • Medvirke og/eller tage initiativ til samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Overholde teamets lønbudget.
 • Iindgå i arbejde med løbende ajourføring af kvalitetsstandarder.
 • Kommunikation om såvel status som udvikling af den tværfaglige indsats til relevante parter.
 • Opfølgning på effekten på visitationsenhedens bevilligede indsatser.
 • Beskrivelse af rammerne for indsatserne samt opfølgning herpå.

Som teamleder i Visitation & Understøttelse får du en nøglefunktion i forhold til sikker strategisk udvikling af myndighedsfunktionen med fokus på rehabilitering og tværfagligt samarbejde.

Hvem er vi?
Vi er en organisation, der er i en proces, hvor vi skal organisere os mest hensigtsmæssigt i forhold til at tænke på løsning af fremtidens opgaver sammen med borger og samarbejdspartner.

Vi har særligt fokus på tværfaglig udvikling og rehabilitering. Vores kerneopgave er at understøtte borgeren i, at mestre eget liv inden for givne rammer i Lov om Social Service samt det politisk fastlagte serviceniveau.

Vi har ydelsesbaseret økonomi, hvilket betyder, at pengene følger borgeren og opgaven. Visitationsenheden er derfor samlet økonomisk ansvarlig for det ydelsesbaserede budget på ca. 550 mio. kr.

Visitationen bliver i januar 2021 organisatorisk lagt sammen med dele af staben. Denne proces er ikke færdig, men det betyder at du kommer til at sidde i et lederteam med minimum 4 andre teamledere og afdelingschefen. Se organisationsdiagram.

Team Borgerindgang arbejder særligt med målgruppen, der søger støtte for første gang, hvor der er særligt fokus på at få borgeren videre i livet uden behov for varig støtte.

Teamet er hovedansvarlig for alle udskrivelser af nye borgere med ændret plejebehov ,og teamet varetager en væsentlig del af rådgivningsforpligtigelsen og er pt. ansvarlige for udvikling af Rådgivning Social og Sundhed, placeret i gågaden.

teamet er også ansvarlig for kommunens løbende dialog med forsorgshjem og krisecentre

Herudover deltager medarbejderne i løsninger til gavn for afdelingen og andre udviklingsopgaver

Sagsbehandlerne arbejder i forhold til alle voksenparagraferne i den sociale lovgivning, så der kræves en god indsigt i de mere socialt rettede tilbud. Se organisationsbeskrivelse.

 • TB er et tværfagligt team, hvis opgaver både er sundhedsfaglige og socialfaglige.
 • TB er et team der varetager faste drifts-opgaver, der kører struktureret i et planlagt rul, for 4 uger ad gangen.
 • TB er et meget selvstændigt team, hvor alle medvirker til løsning af driftsopgaven.
 • TB arbejder med borgere med komplekse problemstillinger, hvorfor der er brug for en teamleder, der har erfaring fra myndighed, med kendskab til opgavefunktionerne, og som  har øje for både TB´s, samt medarbejdernes kompetencer og ressourcer.
 • TB ønsker og har forventninger til, at den den nye leder, ud over andre ledelsesmæssige opgaver, har overblikket over driften, funktionerne, planlægning og også vil kunne deltage i driftsopgaven, hvis der opstår et behov.
 • TB har fokus på trivsel og har ønsker om at vores nye leder vil kunne indgå, bdrage og understøtte medarbejderne i beslutninger samt medvirke ti  at bibeholde vores gode arbejdsmiljø.

  Vi tilbyder

 • Et team der efterspørger tydelig og klar ledelse, med rammer for selvtilrettelæggelse.
 • Der har fokus på udvikling og fremtidens udfordringer.
 • Masser af faglige udfordringer, særligt i forhold til mere komplekse opgaver i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.
 • Som har fokus på nytænkning og som tør afprøve nye ideer og arbejdsmetoder.
 • En gruppe kolleger, som er omstillingsparate og glæder sig til den fælles udvikling.
 • Mulighed og krav til tværfaglighed.
   

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Visitation & Understøttelse, afdelingschef Bjarne Ipsen på telefon 2048 3027.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest  den 9. februar 2021.

Vi forventer at holde de første ansættelsessamtaler den 15. februar.2021.

 

 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.