Tenure-track assistant professor in psychology of language

Ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som tenure track adjunkt i sprogpsykologi til besættelse fra 1. januar 2021 eller snarest derefter.

På Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) beskæftiger vi os med forskning, undervisning, formidling inden for nordisk litterær og sproglig kulturarv fra oldtiden til i dag hvilket inkluderer en større sprogvidenskabelige palet samt medievidenskab og kønsforskning. jf. https://nors.ku.dk

Stillingsindhold
Stillingen rummer uddannelses- og forskningsopgaver inden for sprogpsykologi herunder tilknyttet formidling og administration. Dertil kommer udviklingsopgaver inden for forskning og uddannelse med udgangspunkt i faget.

Ansøgere skal kunne dokumentere indgående kendskab til, forskningserfaring med, samt meget gerne undervisningserfaring inden for det tværfaglige sprogpsykologiske felt defineret ved en integration af sprogvidenskabelige og psykologiske perspektiver. Ansøgere der gennem forskningsplaner demonstrerer gennemtænkte måder at løse presserende samfundsudfordringer på, samt undervisningsplaner der understøtter studerendes tilegnelse af erhvervsrelevante kompetencer, modtages med særlig interesse.

Undervisning, vejledning og eksamination er som udgangspunkt knyttet til kandidatuddannelsen i sprogpsykologi. Undervisning på tværs af instituttets uddannelser kan forekomme.


Et tenure track adjunktur er et 6-årigt adjunktur med forpligtelse til forskning og undervisning. Som en del af adjunktansættelsen kræves deltagelse i adjunktpædagogikum, og det forventes, at adjunkten deltager i aktiviteter på instituttet herunder eksaminer og administration.

Senest seks måneder inden udløbet af den 6-årige ansættelsesperiode som adjunkt vil et bedømmelsesudvalg, nedsat af dekanen, vurdere, om adjunkten kan kvalificere sig til at overgå til en tidsubegrænset ansættelse som lektor.

Læs mere om tenure-track programmet på København Universitets hjemmeside: https://jobportal.ku.dk/tenure-track/

For mere information omkring kvalifikationer for tenure track adjunkter i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Kvalifikationskrav
Ansættelse som tenure track adjunkt forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for fagområdet. Ansøger skal have

 • forskningsmæssige kvalifikationer med en videnskabelig produktion på internationalt niveau og/eller besidde et internationalt anerkendt potentiale for fremover at sætte et markant aftryk på sit fagfelt. Forskningspublikationer bedømmes i relation til den samlede forskningsperiode, samt graden af originalitet og omfang af den videnskabelige produktion, fx antal internationale publikationer i fagfællebedømte tidsskrifter eller højt rangerede publikationer på internationalt kendte forlag
 • faglig bredde og dybde, samt stringens, grundighed og akkuratesse i ansøgerens videnskabelige indsats
 • erfaring med formidling af forskning i bredere medier og offentligheden
 • relevant undervisningserfaring. Dokumenteret erfaring med undervisning vil blive inddraget i den samlede vurdering. Læs mere om Det Humanistiske Fakultets pædagogiske charter her: https://hum.ku.dk/omfakultetet/vision_og_mal/paedagogiskcharter/
 • gode sociale kompetencer
 • fremragende sprogkundskaber, skriftlig som mundtligt.
Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.

Yderligere information kan fås hos institutleder Anne Jensen, email: annejensen@hum.ku.dk


Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.

Klik på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden.

Ansøgningen, som kan skrives på dansk, norsk, svensk eller eventuelt på engelsk, skal indeholde følgende bilag:

 • Ansøgningsbrev
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d.-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Evt. dokumentation af undervisningskompetencer og forskningsformidling
 • Undervisningsportofolio. Dokumentationen for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling, information kan findes på http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/ (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning).
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.
 • Evt. referencer/anbefalinger.
Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller arbejdet er et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings- og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, forskningsplan og evt. undervisningsportfolio.

Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om rekrutteringsproceduren kan fås hos HR, att: Mette Christensen, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, anfør venligst ID nr. 211-0063/20-2N.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og vedkommendes faglige organisation. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Det Humanistiske Fakultet tilbyder derudover en startpakke til tenure track adjunkter. Læs mere om tenure track adjunkt ansættelse på fakultetets engelske hjemmeside: http://humanities.ku.dk/about/tenuretrack/

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er 1. august 2020 kl. 23:59 CEST.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Full professorship in the anthropology of digital technologies

IT-Universitetet i København

København S
The Business IT Department at the IT University of Copenhagen invites applications for a full-time faculty position at the rank of full professor. The proposed starting date is December 2020 or soon thereafter. The IT University s vision is to creat...
Indrykket:4. juni 2020

211-0061/20-2N Tenure-track assistant Professors of Human-Centered Computing

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
Tenure-track assistant Professors of Human-Centered Computing Department of Computer Science Faculty of Science University of Copenhagen The Department of Computer Science, University of Copenhagen, is seeking to strengthen its focus on Human-Center...
Indrykket:3. juni 2020

211-0243/20-2E Associate Professor of Machine Learning

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
Associate Professor of Machine Learning Department of Computer Science Faculty of Science University of Copenhagen The Department of Computer Science at the University of Copenhagen is seeking candidates for an associate professorship in Machine Lea...
Indrykket:29. maj 2020

211-0051/20-2K Professor of Machine Learning

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
Professor of Machine Learning Department of Computer Science Faculty of Science University of Copenhagen The Department of Computer Science at the University of Copenhagen is seeking candidates for a full professorship in Machine Learning. The new p...
Indrykket:29. maj 2020

211-0062/20-2N Tenure-track assistant Professor of Machine Learning

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
Tenure-track assistant Professor of Machine Learning Department of Computer Science Faculty of Science University of Copenhagen The Department of Computer Science at the University of Copenhagen is seeking candidates for a tenure track assistant pro...
Indrykket:28. maj 2020

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Full professorship in the anthropology of digital technologies

IT-Universitetet i København

København S
The Business IT Department at the IT University of Copenhagen invites applications for a full-time faculty position at the rank of full professor. The proposed starting date is December 2020 or soon thereafter. The IT University s vision is to creat...
Indrykket:4. juni 2020

211-0061/20-2N Tenure-track assistant Professors of Human-Centered Computing

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
Tenure-track assistant Professors of Human-Centered Computing Department of Computer Science Faculty of Science University of Copenhagen The Department of Computer Science, University of Copenhagen, is seeking to strengthen its focus on Human-Center...
Indrykket:3. juni 2020

211-0243/20-2E Associate Professor of Machine Learning

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
Associate Professor of Machine Learning Department of Computer Science Faculty of Science University of Copenhagen The Department of Computer Science at the University of Copenhagen is seeking candidates for an associate professorship in Machine Lea...
Indrykket:29. maj 2020

211-0051/20-2K Professor of Machine Learning

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
Professor of Machine Learning Department of Computer Science Faculty of Science University of Copenhagen The Department of Computer Science at the University of Copenhagen is seeking candidates for a full professorship in Machine Learning. The new p...
Indrykket:29. maj 2020

211-0062/20-2N Tenure-track assistant Professor of Machine Learning

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
Tenure-track assistant Professor of Machine Learning Department of Computer Science Faculty of Science University of Copenhagen The Department of Computer Science at the University of Copenhagen is seeking candidates for a tenure track assistant pro...
Indrykket:28. maj 2020