To-årig postdoc-stilling i Social mobilitet og sprog

Ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som postdoc i emnet sprog og social mobilitet til besættelse fra 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er tidsbegrænset. Ansættelse kan ske ved fuld tid i 2 år – eller på deltid over fx 4 år.

På Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab beskæftiger vi os med forskning, undervisning og formidling inden for nordisk litterær og sproglig kulturarv fra oldtiden til i dag, herunder med nyere, sociolingvistiske og teknologiske tilgange til sprog. Den sprogvidenskabelige palet på instituttet rummer forskningsfelter som sproghistorie, grammatik, sprogpsykologi, kognitionsforskning, sociolingvistik, dialektforskning, neurolingvistik, audiologopædi, sprogteknologi, sprogforandring og data science, jf. https://nors.ku.dk.

Stillingsindhold

Postdoc’en skal være en del af forskerteamet tilknyttet forskningsprojektet ”Speaking Up. Language as a Factor for Social Mobility in Denmark” som er finansieret af DFF-FKK og ledet af professor Pia Quist. Ansøgere bedes udarbejde deres projektforslag inden for projektets tema og forskningsspørgsmål.

Projektet ”Speaking Up” er tværvidenskabeligt og trækker på vidensområderne lingvistik, sociologi og socialpsykologi i et sociolingvistisk perspektiv på sprog som en faktor for social mobilitet. Fokus er på konsekvenserne af at tale dialekter eller dansk med accent, dvs. varieteter som traditionelt betragtes som lav-prestigiøse, med lav symbolsk værdi sammenlignet med standardsproget. Projektet søger at besvare spørgsmålene: Hvordan begrænser og/eller former sprog individers muligheder for at gennemføre en uddannelse og ændre social position? Hvad er konsekvensen af at tale anderledes end rigsdansk, når man starter på en uddannelse? Ansøger skal formulere sit eget projekt, som skal være empirisk og baseres på etnografiske feltstudier på lærer- og/eller pædagoguddannelser. Centralt i projektet skal være et two-point-in-time-studie, hvor samme deltagere indgår med et års mellemrum. Ansøgere opfordres til at tage kontakt til Pia Quist for nærmere oplysninger.

Ansøger kan have en baggrund i sprogforskning, eventuelt med specialisering i sociolingvistik, men dette er ikke et krav. Ansøgere med baggrund i sociologi, pædagogik, antropologi eller lignende bydes også velkomne. Det forventes, at ansøgeren taler dansk.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som postdoc forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for et relevant fagområde.

Derudover lægges vægt på følgende:

 • Ansøgerens forskningsproduktion
 • Erfaring med empirisk forskning, herunder etnografi
 • Erfaring med deltagelse i forskningsprojekter, tværvidenskabelig forskning og samarbejde
 • Deltagelse i nationale og internationale netværk
 • Vilje og evne til at indgå konstruktivt i et forskerteam
 • Beherskelse af akademisk engelsk både mundtligt og skriftligt
Yderligere information om projektet kan fås hos projektets leder professor Pia Quist, pia.quist@hum.ku.dk

Yderligere information om stillingen kan fås hos institutleder Anne Jensen, annejensen@hum.ku.dk

Læs mere om kvalifikationskravene til postdoc i Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale

Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.

Klik på knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgningen, som kan skrives på dansk eller engelsk, skal indeholde følgende bilag:

 • Ansøgningsbrev (max 1 side).
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Medsendte værker mærkes med *
 • Projektplan (max 2 sider) med kortfattet skitsering af det planlagte projekts forløb samt empiriske og teoretiske bidrag til ”Speaking Up”.
 • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vedlægge 3 publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-3.
Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling.

De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Pernille Lykke Paulsen HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, angiv venligst ID nummer 211-0526/20-2I ved henvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er tidsbegrænset til enten 2 år fuldtid eller 4 år på deltid og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Videnskabelig assistent til uddannelsen i Pædagogik (18t)

KU - HUM - Fakultetet

København S
På Institut for Kommunikation (KOMM) opslås en deltidsstilling som videnskabelig assistent i pædagogik per 1.2.2021 31.7.2021 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 18 timer om ugen og omfatter varetagelse af undervisning, vejledning og eksa...
Indrykket:15. oktober 2020

Videnskabelig assistent til bacheloruddannelsen i Informationsstudier og kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling

KU - HUM - Fakultetet

København S
Der vil på Institut for Kommunikation (KOMM) blive opslået en deltidsstilling som videnskabelig assistent i informationsstudier per 1.2.2021-31.7.2021 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 28 timer om ugen og omfatter varetagelse af undervi...
Indrykket:14. oktober 2020

Videnskabelig assistent til Uddannelsen i Cognition and Communication og uddannelsen i Film- og medievidenskab

KU - HUM - Fakultetet

København S
På institut for Kommunikation opslås en toårig fuldtidsstilling (37 t uge) som videnskabelig assistent på uddannelsen i Cognition and Communication samt uddannelsen i Film- og medievidenskab. Ansættelsen som videnskabelig assistent sker for en perio...
Indrykket:14. oktober 2020

Videnskabelig assistent i Pædagogik

KU - HUM - Fakultetet

København S
På Institut for Kommunikation (KOMM) opslås en deltidsstilling som videnskabelig assistent i pædagogik per 1. februar 2021 31. januar 2022 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 20 timer om ugen og omfatter varetagelse af undervisning, vejle...
Indrykket:14. oktober 2020

Institutleder ved Institut for Naturfagenes Didaktik

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (KU) søger en institutleder ved Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) med tiltrædelse den 1. maj 2021 eller snarest derefter. IND er Danmarks største forskningsenhed inden for sit...
Indrykket:11. september 2020

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Videnskabelig assistent til uddannelsen i Pædagogik (18t)

KU - HUM - Fakultetet

København S
På Institut for Kommunikation (KOMM) opslås en deltidsstilling som videnskabelig assistent i pædagogik per 1.2.2021 31.7.2021 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 18 timer om ugen og omfatter varetagelse af undervisning, vejledning og eksa...
Indrykket:15. oktober 2020

Videnskabelig assistent til bacheloruddannelsen i Informationsstudier og kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling

KU - HUM - Fakultetet

København S
Der vil på Institut for Kommunikation (KOMM) blive opslået en deltidsstilling som videnskabelig assistent i informationsstudier per 1.2.2021-31.7.2021 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 28 timer om ugen og omfatter varetagelse af undervi...
Indrykket:14. oktober 2020

Videnskabelig assistent til Uddannelsen i Cognition and Communication og uddannelsen i Film- og medievidenskab

KU - HUM - Fakultetet

København S
På institut for Kommunikation opslås en toårig fuldtidsstilling (37 t uge) som videnskabelig assistent på uddannelsen i Cognition and Communication samt uddannelsen i Film- og medievidenskab. Ansættelsen som videnskabelig assistent sker for en perio...
Indrykket:14. oktober 2020

Videnskabelig assistent i Pædagogik

KU - HUM - Fakultetet

København S
På Institut for Kommunikation (KOMM) opslås en deltidsstilling som videnskabelig assistent i pædagogik per 1. februar 2021 31. januar 2022 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 20 timer om ugen og omfatter varetagelse af undervisning, vejle...
Indrykket:14. oktober 2020

Institutleder ved Institut for Naturfagenes Didaktik

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (KU) søger en institutleder ved Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) med tiltrædelse den 1. maj 2021 eller snarest derefter. IND er Danmarks største forskningsenhed inden for sit...
Indrykket:11. september 2020