To kollegaer (vice-/beredskabsinspektør) til forebyggelsesafdelingen Midtjysk Brand & Redning

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Da en dygtig og vellidt kollega går på pension efter godt 38 år og en anden har fået et tilsvarende job ”en spytklat fra sin bopæl” søges nu to ligeså dygtige og vellidte kollegaer som vil bidrage til udviklingen i Silkeborg og Viborg Kommuner. En udvikling som går stærkt – men er en spændende udvikling at være en del af.

Dertil kommer den generelle udvikling i samfundet som skaber nye spændende men også udfordrende kompleksiteter for beredskaberne – også på den operative del.

Derfor mangler vi nogle fantastiske kollegaer som finder interesse i at være med til at udarbejde nye arbejdsmetoder, nye tilgange, forankre ny lovgivning, analysere byggesager, brandsyn og projekter i brandvæsenet. Særligt arbejde med digitalisering og deling af viden fylder i det interne arbejde.

Du skal så og sige trives i en omskiftelig hverdag. Du skal finde det spændende at agere myndighedsperson på en måde hvor du forstår lovstof og kan formidle dette i øjenhøjde på den person du møder ved både brandsyn, ifm. byggesager, ved operative opgaver og projekter. Du skal finde det spændende at analysere forskellige problemstillinger som både kan være i form af tal og data, men også i form af lovtekst.

For den rette kandidat vil der være mulighed for at indgå i indsatsledervagten. Dette kan både være med udgangspunkt i Silkeborg og Viborg, men som foregår fra eget opholdssted.

Du kommer til at indgå i et team med dygtige kolleger som alle sidder med stor specialistviden som de er klar til at dele ud af. Alle i afdelingen arbejder med en stor grad af åbenhed, fleksibilitet, hjælpsomhed og lyst til at dyrke det sociale. Dette skal du som person bidrage til.

Om os
Midtjysk Brand & Redning er et § 60-selskab, der ejes af Viborg og Silkeborg kommuner, og som leverer tryghed og sikkerhed til 195.000 borgere – stødt stigende. Afdelingen leverer stor bistand til kommunernes bygningsmyndigheder.

Vi arbejder med udgangspunkt i det stærke værdigrundlag: Tryghedsskabende, dygtighed og ordentlighed.

Afdelingen Myndighed & Forebyggelse har kontor på brandstationen i Viborg, hvor du forventes at møde i en stor del af arbejdstiden. Dog er der også mulighed for i et omfang at indgå aftale om at arbejde fra hjemmet eller fra brandstationen i Silkeborg.

Om jobbet
Dine opgaver vil, i store træk, bestå i:

 • udføre en faglig kompetent sagsbehandling inden for beredskabsloven og som sparringspartner for bygningsmyndigheden fsva. bygningsreglementets bestemmelser som til stadighed udføres med større og større kompleksitet
 • forestå gode dialogbaserede brandsyn hvor fagligheden hele tiden er i højsædet
 • medvirke til sikring og forankring af operative forhold som defineres i byggesager
 • sikre en god dialog med entreprenører, rådgivere, virksomheder og borgere ifm. med sagsbehandling og brandsyn
 • udarbejdelse af vejledninger/retningslinjer til brug for sagsbehandlingen
 • projektarbejder
 • kommunikationsindsatser
 • øvrige opgaver i relation til beredskabsloven og afdelingens opgaver

Hvad tilbyder vi?

 • Et alsidigt og varieret job, hvor ikke to dage er ens
 • Et fagligt stærkt miljø
 • Et dækningsområde med mange spændende projekter, stor befolkningstilvækst og et erhvervsliv i markant og spændende vækst
 • En bred opgaveportefølje med mange eksterne samarbejdspartnere
 • Et stærkt kollegialt fællesskab hvor omgangstonen er uformel og humoristisk
 • En arbejdsplads med konstant fokus på udvikling og innovation

Om dig

Vi kan forestille os mange forskellige profiler. Ikke udtømmende kan din baggrund være ingeniør, bygningskonstruktør, maskinmester, katastrofe- og risikomanager eller lignende.

Det vigtigste er at du finder det interessant at arbejde med bygninger, beredskab, love og regler, være myndighed og ikke mindst være en dygtig formidler.

Vi vil dog lægge vægt på en kommende kollega som vi vurderer passer ind i det sociale, men samtidig er meget fagligt interesseret i det forebyggende arbejde og koblingen herfra til den operative del af Midtjysk Brand & Redning.

Det vil være et aktiv, men ikke altafgørende, at du har bestået Beredskabsstyrelsens kurser i Brandteknisk Grunduddannelse (BGU) og Brandteknisk Videreuddannelse (BVU). Har du ikke gennemført dette skal du være indstillet på at gennemgå disse og evt. kurser som leder op til disse.

Vi forventer os desuden, at du:

 •  er velformuleret i såvel skrift som tale
 • er garant for en positiv og serviceorienteret dialog med afdelingens interessenter
 • skal arbejde fokuseret, koncentreret samt have et godt overblik
 • skal kunne kommunikere med forskellige typer af personligheder på alle niveauer i virksomheder, politiske organisationer mv.
 • kan skabe nye relationer relativt problemfrit
 • skal være bevidst om din rolle i at repræsentere Midtjysk Brand & Redning i alle henseender, herunder vores værdisæt

Midtjysk Brand & Redning lægger stor vægt på din evne til at kunne tale med vores kunder ”i øjenhøjde” i god og konstruktiv tone, og forventer derfor du er en stærk formidler af teknisk lovstof. Dette også for personer som ikke nødvendigvis har stor viden på det brandtekniske område.

Den rette kandidat vil kunne indgå i indsatsledervagten i Midtjysk Brand & Rednings dækningsområde område nord eller syd, hvor vagten skal dækkes fra hhv. Viborg eller Silkeborg på rådighedsvilkår efter gældende lokalaftale. Dette sker fra eget opholdssted udenfor alm. åbningstid.

Du kan desuden læse mere om Midtjysk Brand & Redning på vores hjemmeside www.mjbr.dk

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte viceberedskabschef Lasse Clemensen på tlf. 21 81 91 37. 

Udvælgelse af kandidater sker tirsdag eftermiddag 21. februar 2023, hvorefter kandidater indkaldes.

Ansøgningsfrist mandag 20. februar 2023. Første samtale afholdes torsdag 23. februar 2023 og anden samtale afholdes mandag 27. februar 2023.

Kandidater som går videre til 2. samtale vil blive præsenteret for forskellige dilemmaer som man skal fremstille et løsningsforslag på. Dette kan både være faglige såvel som relationelle. Der vil blive taget hensyn til kandidater som ikke måtte have beredskabsfaglig baggrund.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Bemærk: det er Silkeborg Kommune der håndterer rekrutteringen.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.
 
Har du ikke internetadgang, kan du sende din ansøgning i et almindeligt brev til Midtjysk Brand & Redning, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg. 
 
Ansættelse ved Midtjysk Brand & Redning afhænger af fremvisning af privat straffeattest, samt for nogle medarbejdergrupper en børneattest og/eller en sikkerhedsgodkendelse til sikkerhedsniveau ”Hemmelig”, der kan opretholdes i hele ansættelsen.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


To kollegaer (vice-/beredskabsinspektør) til forebyggelsesafdelingen Midtjysk Brand & Redning

Da en dygtig og vellidt kollega går på pension efter godt 38 år og en anden har fået et tilsvarende job ”en spytklat fra sin bopæl” søges nu to ligeså dygtige og vellidte kollegaer som vil bidrage til udviklingen i Silkeborg og Viborg Kommuner. En udvikling som går stærkt – men er en spændende udvikling at være en del af.

Dertil kommer den generelle udvikling i samfundet som skaber nye spændende men også udfordrende kompleksiteter for beredskaberne – også på den operative del.

Derfor mangler vi nogle fantastiske kollegaer som finder interesse i at være med til at udarbejde nye arbejdsmetoder, nye tilgange, forankre ny lovgivning, analysere byggesager, brandsyn og projekter i brandvæsenet. Særligt arbejde med digitalisering og deling af viden fylder i det interne arbejde.

Du skal så og sige trives i en omskiftelig hverdag. Du skal finde det spændende at agere myndighedsperson på en måde hvor du forstår lovstof og kan formidle dette i øjenhøjde på den person du møder ved både brandsyn, ifm. byggesager, ved operative opgaver og projekter. Du skal finde det spændende at analysere forskellige problemstillinger som både kan være i form af tal og data, men også i form af lovtekst.

For den rette kandidat vil der være mulighed for at indgå i indsatsledervagten. Dette kan både være med udgangspunkt i Silkeborg og Viborg, men som foregår fra eget opholdssted.

Du kommer til at indgå i et team med dygtige kolleger som alle sidder med stor specialistviden som de er klar til at dele ud af. Alle i afdelingen arbejder med en stor grad af åbenhed, fleksibilitet, hjælpsomhed og lyst til at dyrke det sociale. Dette skal du som person bidrage til.

Om os
Midtjysk Brand & Redning er et § 60-selskab, der ejes af Viborg og Silkeborg kommuner, og som leverer tryghed og sikkerhed til 195.000 borgere – stødt stigende. Afdelingen leverer stor bistand til kommunernes bygningsmyndigheder.

Vi arbejder med udgangspunkt i det stærke værdigrundlag: Tryghedsskabende, dygtighed og ordentlighed.

Afdelingen Myndighed & Forebyggelse har kontor på brandstationen i Viborg, hvor du forventes at møde i en stor del af arbejdstiden. Dog er der også mulighed for i et omfang at indgå aftale om at arbejde fra hjemmet eller fra brandstationen i Silkeborg.

Om jobbet
Dine opgaver vil, i store træk, bestå i:

 • udføre en faglig kompetent sagsbehandling inden for beredskabsloven og som sparringspartner for bygningsmyndigheden fsva. bygningsreglementets bestemmelser som til stadighed udføres med større og større kompleksitet
 • forestå gode dialogbaserede brandsyn hvor fagligheden hele tiden er i højsædet
 • medvirke til sikring og forankring af operative forhold som defineres i byggesager
 • sikre en god dialog med entreprenører, rådgivere, virksomheder og borgere ifm. med sagsbehandling og brandsyn
 • udarbejdelse af vejledninger/retningslinjer til brug for sagsbehandlingen
 • projektarbejder
 • kommunikationsindsatser
 • øvrige opgaver i relation til beredskabsloven og afdelingens opgaver

Hvad tilbyder vi?

 • Et alsidigt og varieret job, hvor ikke to dage er ens
 • Et fagligt stærkt miljø
 • Et dækningsområde med mange spændende projekter, stor befolkningstilvækst og et erhvervsliv i markant og spændende vækst
 • En bred opgaveportefølje med mange eksterne samarbejdspartnere
 • Et stærkt kollegialt fællesskab hvor omgangstonen er uformel og humoristisk
 • En arbejdsplads med konstant fokus på udvikling og innovation

Om dig

Vi kan forestille os mange forskellige profiler. Ikke udtømmende kan din baggrund være ingeniør, bygningskonstruktør, maskinmester, katastrofe- og risikomanager eller lignende.

Det vigtigste er at du finder det interessant at arbejde med bygninger, beredskab, love og regler, være myndighed og ikke mindst være en dygtig formidler.

Vi vil dog lægge vægt på en kommende kollega som vi vurderer passer ind i det sociale, men samtidig er meget fagligt interesseret i det forebyggende arbejde og koblingen herfra til den operative del af Midtjysk Brand & Redning.

Det vil være et aktiv, men ikke altafgørende, at du har bestået Beredskabsstyrelsens kurser i Brandteknisk Grunduddannelse (BGU) og Brandteknisk Videreuddannelse (BVU). Har du ikke gennemført dette skal du være indstillet på at gennemgå disse og evt. kurser som leder op til disse.

Vi forventer os desuden, at du:

 •  er velformuleret i såvel skrift som tale
 • er garant for en positiv og serviceorienteret dialog med afdelingens interessenter
 • skal arbejde fokuseret, koncentreret samt have et godt overblik
 • skal kunne kommunikere med forskellige typer af personligheder på alle niveauer i virksomheder, politiske organisationer mv.
 • kan skabe nye relationer relativt problemfrit
 • skal være bevidst om din rolle i at repræsentere Midtjysk Brand & Redning i alle henseender, herunder vores værdisæt

Midtjysk Brand & Redning lægger stor vægt på din evne til at kunne tale med vores kunder ”i øjenhøjde” i god og konstruktiv tone, og forventer derfor du er en stærk formidler af teknisk lovstof. Dette også for personer som ikke nødvendigvis har stor viden på det brandtekniske område.

Den rette kandidat vil kunne indgå i indsatsledervagten i Midtjysk Brand & Rednings dækningsområde område nord eller syd, hvor vagten skal dækkes fra hhv. Viborg eller Silkeborg på rådighedsvilkår efter gældende lokalaftale. Dette sker fra eget opholdssted udenfor alm. åbningstid.

Du kan desuden læse mere om Midtjysk Brand & Redning på vores hjemmeside www.mjbr.dk

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte viceberedskabschef Lasse Clemensen på tlf. 21 81 91 37. 

Udvælgelse af kandidater sker tirsdag eftermiddag 21. februar 2023, hvorefter kandidater indkaldes.

Ansøgningsfrist mandag 20. februar 2023. Første samtale afholdes torsdag 23. februar 2023 og anden samtale afholdes mandag 27. februar 2023.

Kandidater som går videre til 2. samtale vil blive præsenteret for forskellige dilemmaer som man skal fremstille et løsningsforslag på. Dette kan både være faglige såvel som relationelle. Der vil blive taget hensyn til kandidater som ikke måtte have beredskabsfaglig baggrund.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Bemærk: det er Silkeborg Kommune der håndterer rekrutteringen.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.
 
Har du ikke internetadgang, kan du sende din ansøgning i et almindeligt brev til Midtjysk Brand & Redning, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg. 
 
Ansættelse ved Midtjysk Brand & Redning afhænger af fremvisning af privat straffeattest, samt for nogle medarbejdergrupper en børneattest og/eller en sikkerhedsgodkendelse til sikkerhedsniveau ”Hemmelig”, der kan opretholdes i hele ansættelsen.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.