Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

To pædagogiske afdelingsledere til Skolen på Islands Brygge

Fremtidens skole til nutidens børn.

Vi søger to engagerede og fagligt velfunderede afdelingsledere til vores basisskoleafdeling for 0. til 5. klassetrin.

Basisskolen står i de kommende år overfor en spændende udviklings- og ombygningsproces, som tager udgangspunkt i vores pædagogiske program med vægt på et tæt samarbejde mellem skole og fritid og en undervisning baseret på tværfaglighed og elevinddragelse.

Omdrejningspunktet for skolen er vores grundværdier: Fællesskab, mestring og glæde, tillid og respekt. Vi arbejder ud fra et positivt og anerkendende menneskesyn, som giver alle mulighed for deltagelse og aktiv handlen.

Vi organiserer vores teamsamarbejde i en lodret struktur hen over 3 skoleår: 0. til 2. klasse og 3. til 5. klasse. Hermed dannes grundlag for børnenes indbyrdes læring, venskaber på tværs af aldersgrupperne og gode muligheder for passende udfordringer til alle børn. I teamet samarbejder lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger om at skabe helhed og sammenhæng i børnenes dag og progression i skoleforløbet.

Vi tog i sidste skoleår hul på den fleksible planlægning i teamene, så skemaerne kan danne grundlag for helhed i undervisningen, temabaserede forløb og høj faglig kvalitet.

Basisskolen har både nu og på sigt til huse på den nuværende skole, mens udskolingen fra august 2021 flytter til en nybygget afdeling. Basisskolen bliver ombygget med nye faglokaler, madskole og dobbeltfunktion for skole og fritid i basislokalerne.

Om dig
Du kan være ny eller erfaren leder – det vigtige er at du har lyst til at arbejde med personaleledelse, faglig ledelse og skoleudvikling. Du vil være med til at sætte rammen, så personalet får de bedste muligheder for at lykkes med kerneopgaven. Du kan genkende dig selv i skolens visioner, og du har sammen med os andre kompetencerne til at føre visionerne ud i livet.

Som afdelingsleder skal du sammen med dine lederkolleger på basisskolen kunne vejlede og supervisere det pædagogiske personale, så vi udvikler teamenes samarbejde på tværs af klasser og på tværs af aldersgrupper. Det er derfor et plus, hvis du har erfaring på dette område.

De to stillinger indeholder begge daglig ledelse af personalet i en afdeling fra 0. til 5. klasse samt øvrige opgaver, herunder drift og udvikling af skolens vejlederfunktioner i ressourcecenter og pædagogisk læringscenter.

Skolens ledelse består af skoleleder og 6 afdelingsledere for skole og fritid. Vi har en uformel omgangstone kombineret med strukturerede møder og arbejdsgange og nyder godt af de muligheder, der ligger i at være en stor ledelsesgruppe.

Som ny leder vil du få mulighed for løbende sparring på ledelsesopgaven og deltagelse i Københavns Kommunes tilbud for ledere.

Vi søger to lederkolleger, som sammen dækker profilen

 • Har ledererfaring eller har taget de første skridt mod ledelsesjobbet
 • Har baggrund som lærer i folkeskolen og et godt kendskab til folkeskolens aktuelle opgaver og udfordringer
 • Har erfaring med at udvikle inkluderende læringsmiljøer
 • Har opdateret praktisk og teoretisk viden om læringsprocesser og læringsledelse
 • Har erfaring med eller flair for pædagogiske/administrative opgaver som skemalægning, tjenestetidshåndtering og fleksibel planlægning
 • Har interesse for udvikling af skolen pædagogiske læringscenter
 • Opleves som anerkendende, empatisk og lyttende
 • Er nærværende og synlig i den pædagogiske dagligdag
 • Har gode samarbejdsevner og evner at involvere de relevante interessenter i beslutningsprocesserne
 • Besidder en god portion humor og et positivt livssyn

Den endelige opgavefordeling i ledelsen aftales ud fra lederteamets sammensætning og kompetencer.

Vi tilbyder

 • et job med gode udviklingsmuligheder, både fagligt og personligt
 • mulighed for ledelsesudvikling og ledelsessparring
 • en dynamisk arbejdsplads med god stemning, godt samarbejde og fælles ansvar
 • et samarbejdende lederteam med plads til sparring og udvikling
 • en udviklingsorienteret personalegruppe
 • børn og forældre, som er glade for skolen
 • en skolebestyrelse, der bakker op og engagerer sig i skolens udvikling
 • en skole med stor opbakning i lokalmiljøet

Vi arbejder ud fra grundværdierne: Fællesskab, tillid, respekt, mestring og glæde
Vi lægger bl.a. vægt på tema- og projektorienteret undervisning, demokratisk dannelse og formidling som en del af skolens evalueringskultur. Vi har fokus på at udvikle elevernes nysgerrighed, vedholdenhed og øvrige personlige kompetencer i synergi med deres faglige læring.

Skolen er i fortsat vækst og udbygges over de kommende år til en skole med 7 spor på 2 matrikler. Basisskolen vil have til huse på den nuværende matrikel, mens udskolingen flytter til en ny afdeling på Artillerivej 126.

Vi har i skoleåret 2020/21 ca. 1370 elever, heraf ca. 900 på basisskolen. Alle børn fra 0. til 3. klasse går i vores skolefritidsordning KKFO Skibet, som i år har til huse på 3 matrikler.

Ansættelsesforhold
Stillingerne er på overenskomstvilkår, omfattet af aftale mellem Skolelederforeningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Tiltrædelse pr. 1. februar 2021 eller efter aftale.

Hvis du vil søge en stilling
Vi beder interesserede ansøgere kontakte skoleleder Aase Hammer på telefon 3366 4200 eller 5171 4278 for yderligere oplysninger om stillingen og evt. aftale om besøg på skolen. Se desuden pædagogisk program m.m. på skolens hjemmeside https://sib.aula.dk/.

Søg via nedenstående link senest onsdag den 9. december 2020
Sammen med din ansøgningen beder vi dig uploade CV, dokumentation for relevant uddannelse samt angivelse af referencer fra tidligere og eventuelt nuværende beskæftigelse.
Første runde ansættelsessamtaler finder sted den 14. december 2020 fra kl. 15.00.
Anden runde samtaler finder sted den 16.december 2020 fra kl. 8.00 og fra kl. 15.30

 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.