Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Tre socialfaglige koordinatorer til Borgercenter Børn og Unge Amager

Vil du være sammen med os i en forandringsproces, hvor færre overgange for familierne og fokus på det gode socialfaglige håndværk skaber forandringer for Amagers mest udsatte familier?

Brænder du for myndighedsarbejdet med børn, unge og deres familier, og kunne du tænke dig at være fagligt fyrtårn for vores sagsbehandlere i myndighedsgrupperne? Så er en stilling som socialfaglig koordinator måske noget for dig.

Da vores dygtige socialfaglige koordinatorer er blevet ansat som teamledere i vores nye organisering, søger vi hermed tre faglige fyrtårne til at understøtte myndighedssagsbehandlingen for de udsatte børn og deres familier her på Amager.

Om Borgercenter Børn og Unge Amager (BBU Amager)
BBU Amager har myndighedsansvaret for Socialforvaltningens indsatser for byens udsatte børn og unge. Vi skaber en positiv forandring for og med de børn, unge og deres familier i København, der har mest brug for hjælp. Vores arbejde er baseret på høj faglighed, systematik og samarbejde med borgerne.

BBU Amager er en stor arbejdsplads med omkring 200 medarbejdere. Vi er lokaliseret i en levende, ekspanderende og aktiv bydel, hvor vi samarbejder bredt med boligsociale helhedsplaner, frivillige aktører, skolerne og mange andre superkræfter i lokalområdet. Enheden rummer bl.a. myndighedssagsbehandlere, kontaktpersoner, familiebehandlere, psykologer, rådgivere, jurister, netværkskonsulenter, daginstitutions- og skolesocialrådgivere samt en frivillig, anonym familierådgivning. Du bliver således en del af et stort fællesskab, hvor der er plads til at videndele og udfordre hinanden i faglige drøftelser.

Vi er i gang med en ændring af vores organisering for at forenkle borgernes sagsforløb. Dette betyder, at der pr. 15. februar 2021 bliver oprettet tre nye myndighedsgrupper: børneliv, skoleliv og ungeliv, hvori alle dele af sagsarbejdet foregår. Justeringen indebærer desuden en ændring i ledelsesstrukturen, hvor der til hver gruppe vil blive tilknyttet en afdelingsleder, en nyoprettet teamlederfunktion og en eller to socialfaglige koordinatorer.

Derfor søger vi socialfaglige koordinatorer til afdelingerne

Børneliv, 0-8 år
Denne gruppe fokuserer på sagsforløb og indsatser vedr. ufødte, spæd- og småbørn og børn i den tidlige skolealder. Der vil desuden være styrket fokus på og særlig
viden om barnets tidlige år, og at vi kommer tidligt ind i barnets liv for sammen med forældrene at skabe en positiv forandring – og med opmærksomhed på at gribe rettidigt ind.

Der er således flere udviklingsspor i denne afdeling, som vil foregå i et tæt samarbejde med områdets sundhedsplejersker, daginstitutioner og skoler samt øvrige relevante interne og eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis vores familiehus, daginstitutionssocialrådgivere, BBUs nye børnecenter, spædbørnsafdelingerne i regionen og familieplejen.

For hele målgruppen gælder, at afdelingen vil have fokus på inddragelse af familiens netværk i forhold til at gøre dette til en del af løsningen til gavn for barnet og familierne.

Som koordinator i børneliv vil du have et tæt samarbejde med teamleder og afdelingsleder samt fagligt kollegaskab med de tre øvrige koordinatorer tilknyttet myndighedsgrupperne.

Skoleliv, 9-13 år
I denne afdeling ligger det intensive fokus på samarbejdet med skole og fritidsliv for skolebørn og indsatser, der peger i retning af civilsamfund i lokalområdet.

Afdelingen vil desuden være optaget af, hvordan barnet/familiens eget netværk inddrages og aktiveres i forhold til at løse de udfordringer, som familierne står med.

I denne myndighedsgruppe vil der også være en overvægt af anbringelsessager, hvorfor der vil være fokus på, hvordan vi sikrer tilknytning og kontakt til forældre og netværk under anbringelsen, samt hvordan vi i tæt samarbejde med forældrene arbejder målrettet på en mulig hjemgivelse af barnet i de sager, hvor det vurderes at være en mulighed.

Der vil være et tæt samarbejde med BBUs nye børnecenter, familieplejen, børne- og ungdomspsykiatrien, skoleforvaltningen (BUF) mv.

Til denne gruppe søger vi to socialfaglige koordinatorer, der vil have et tæt makkerskab omkring opgaveløsningen og udviklingen af skolelivsgruppen i samarbejde med teamleder og afdelingsleder.

Kendetegnet for alle BBU Amagers myndighedsgrupper er, at sagsbehandlerne udarbejder samtlige sagsskridt i egne sager fra §50 børnefaglige undersøgelser til §140 handleplaner, §70 opfølgninger samt mulige børn- og ungeudvalgsoplæg.

Den socialfaglige koordinator forventes derfor at have solidt kendskab til et bredt spekter af lovgivningen og erfaring med de enkelte sagsskridt.

Endvidere forventer vi, at den faglige koordinator har indgående erfaring med arbejdet med komplekse, sociale problematikker på børneområdet samt erfaring med anbringelser med og uden samtykke.

Om stillingen
Som socialfaglig koordinator skal du, i tæt samarbejde med ledergruppen og dine koordinatorkollegaer, sikre den socialfaglige kvalitet og udvikling af opgaveløsningen med særligt ansvar for myndighedssagsbehandlingen.

Du skal kunne bidrage med viden om og sparring ift. at understøtte den daglige drift med fokus på overholdelse af lovgivningen samt rettidigheden i sagsbehandlingen. Herunder forventes det, at du efter behov kan bistå sagsbehandlerne ved borgersamtaler.

Du vil have fast kontorplads i en af de nyoprettede grupper sammen med vores engagerede sagsbehandlere. Derudover vil du indgå i en ambitiøs koordinatorgruppe, som vægter høj faglighed og et godt arbejdsfællesskab.

Koordinatorgruppen er ydermere i tæt dialog og samarbejde med den centrale stab, hvor der er fælles opgaver, der skal løses på tværs af borgercentrene i Københavns Kommune.

Om dig
Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har indgående kendskab til og erfaring med arbejdet med udsatte børn og unge indenfor rammerne af serviceloven.

Du er optaget af og har holdninger til, hvad der karakteriserer god myndighedssagsbehandling og godt socialfagligt arbejde. Samtidig går du ikke af vejen for at påtage dig driftsmæssige opgaver, når du ser, der er behov for det. Du skal med andre ord være klar til at hoppe ind og ud af driften samtidig med, at du er med til at udvikle og implementere nye faglige metoder.

Du skal være en stærk formidler både på skrift og i tale, og det er en fordel, hvis du har solidt kendskab til Den Løsningsfokuserede Metode, Signs of Safety og Integrated Children’s System og selv kan praktisere metoden.

Vi forventer, at du formår at søge ny viden på området, og at du er kreativ og har mod på at bringe dig selv i spil i forhold til at formidle og lære fra dig, hvad enten det drejer sig om nye metoder, systemer eller nye procedurer i arbejdet.

Du skal sideløbende med den daglige drift ligeledes have blik for områder (individuelt/gruppe), hvor der kan være behov for udvikling, og du skal i samarbejde med teamleder være i stand til at planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter i denne forbindelse.

Din tilgang til sparringen med sagsbehandlerne skal være anerkendende og nysgerrig, og du skal være i stand til at bevare ro og overblik, så du medvirker til, at vi træffer gode og velovervejede beslutninger, også når familier eller samarbejdspartnere ønsker hurtig handling.

Vi forventer, at du kan være opsøgende i din tilgang til medarbejderne, at du tør give konstruktiv feedback og kan være insisterende på det tætte samarbejde med både professionelle, netværk og civilsamfund og understøtte, at vi kontinuerligt arbejder for at sikre, at vores familier i vid udstrækning bliver uafhængige af professionel støtte og selvhjulpne i eget liv.

Endelig har vi en forventning om, at du har indgående kendskab til og erfaring med anbringelsessager, herunder børn- og ungeudvalgsoplæg, idet du sammen med områdejuristerne og de øvrige koordinatorer vil være ansvarlig for planlægning og kvalitetssikring af oplæg til børn- og ungeudvalget, endvidere planlægning og gennemførelse af anbringelser med eller uden samtykke.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattester samt referencer.

Du bedes angive i din ansøgning, i hvilken gruppe du søger en koordinatorstilling.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingerne, kan du kontakte afdelingsleder for myndighedsgruppen børneliv Johanna Rasmussen på 2818 7228 eller afdelingsleder for myndighedsgruppen skoleliv Gry Wahlberg Tinndahn på 5162 5957.

Oplysninger om Borgercenter Børn og Unge kan findes på www.kk.dk.

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 19. januar 2021
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 26. januar 2021.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.