Troldkær søger ny forstander

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

 
Troldkær søger ny forstander
 
Forstanderen skal sætte retning for den fortsatte udvikling af skolen med afsæt i fællessummen af den sunde fornuft, det vi dagligdagen kalder for LHS-pædagogikken. Vi er desuden nysgerrige på, om delt ledelse kan være en ny vej frem for vores skole. Stillingen som forstander på Troldkær indebærer blandt andet ledelse af skolens medarbejdere og værdier i samarbejde med medarbejdere og bestyrelsen.
 
Afsættet for arbejdet på Troldkær er vores værdigrundlag, der har grundlæggende respekt for mangfoldigheden og kan rumme, omfavne og elske det skæve, og derfor ser potentialet hos den enkelte fremfor begrænsningerne. Der er en høj grad af uddelegeret ansvar og selvledelse hos personalet, og beslutninger træffes altid efter de bedste intentioner.
 
Som forstander på Troldkær skal du have fokus på at lede gennem medinddragelse af en flok selvledende medarbejdere, ligesom økonomisk ansvarlighed er en del af din ledelsesform. Derudover skal du lede strategien for skolen, så den kan stå stærk og tidssvarende og fortsat være toneangivende for vores område. Vi ønsker en forstander, der er i stand til at se det fulde potentiale i medarbejderflokken, og som kan gøre potentialer til værdifulde værktøjer for skolens fremtidige udvikling og virke. 
 
Vi er en arbejdsplads, hvor hjælpsomhed og uhøjtidelighed vægtes højt, hvilket dagligt kommer til syne igennem vores flade struktur og bonderøvsagtige facon. Vi hylder samtalen og fællesskabet, og at gode ideer kan få ilt til at vokse for at blive til fælles virkelighed. Vi nyder, at vi som flok kan stå skulder ved skulder, og bygge vindmøller i krisetider fremfor at forskanse os i læ. 
 
Du ser dig selv som forstander hos os, fordi du brænder for at gøre en forskel for de borgere, der har færrest muligheder, som har stået på tæer det meste af deres liv, og haft svært ved at passe ind i firkantede rammer og leve op til de krav og forventninger, samfundet har mødt dem med. Derudover er du en kompetent leder, der kan sætte en tydelig retning samtidigt med, at du har en inddragende ledelsesstil, der ser medarbejdernes input som værdifulde for fortsat at skabe udvikling af høj kvalitet. 
 
Hvad er Troldkær?
Troldkær er grundlagt i 1989 og fungerer i dag som et erhvervsrettet uddannelses-, arbejds-, bo- og oplæringstilbud, der bl.a. tilbyder en praktisk orienteret uddannelse (STU), ressourceforløb og andre relevante arbejdsmarkedsrettede forløb for 40-45 elever i alderen 17-30 år. De fleste elever bor i egne boliger under deres ophold på skolen, og modtager støtte efter SEL § 66, 85 eller 107. Vi samarbejder med Kommuner fra hele landet. 
 
På vores 5 socioøkonomiske værksteder uddannes og forberedes vores elever til at kunne navigere ind i voksenlivet ved at modnes og få styrket deres faglige, sociale og personlige færdigheder, så de har mulighed for at få et så godt liv som muligt. Værkstederne er Køkken, Skov og Byg og Metal, der fysisk ligger på skolens matrikel. 2km fra skolen ligger vores Cafe Jels Voldsted, der ligeledes har en populær selskabsafdeling. I Rødding (ca. 15km fra skolen) ligger Fabrikken, der har et bredt samarbejde som underleverandør til lokale virksomheder. Derudover har vi et stort netværk af private og kommunale institutioner og virksomheder, vi bruger til yderligere erhvervsafklaring af vores elever. 
 
Troldkær beskæftiger 22 medarbejdere med meget forskellige baggrunde. Vi er en skøn og skør blanding af kreative håndværkere, lærere, pædagoger, socialrådgivere og kontoruddannede.
 
Vores grundtese er, at alle gerne vil være en del af et meningsgivende fællesskab, at alle gerne vil lykkes, og gøre det rigtige, hvis de er i stand til det – og altid så godt som de kan! Igennem et kærligt og ligeværdigt møde findes de vinduer, der kan forvandle fastlåshed til en dynamisk og bæredygtig udvikling. Nærvær, ro, refleksioner og samtaler om livet fordrer livslysten og trivslen, og bærer ny energi til den stille puls – særligt når det kan foregå i en kritisk/dialektisk samtale, og i det tempo pulsen kan følge med til.
 
Forventninger til den kommende forstander
Grunden til du søger stillingen hos os er, at det falder dig helt naturligt at være initiativrig, tillidsfuld, inkluderende og engageret. Du brænder for at gøre en forskel for medarbejdere og elever. Derudover er du, igennem dialog og medinddragelse med respekt overfor vores DNA, god til at kommunikere, og tager ansvar for at motivere og engagere medarbejdere og elever. Vi forventer, at du ser mulighederne i en værdibåret pædagogik, og det begrænsende i at have for mange regler.
 
Du tror på efter- og videreuddannelse af dine medarbejdere, som en styrke for den enkelte og som en investering for hele skolen. Du er tro overfor årlige medarbejder udviklingssamtaler, og ved hvordan kravene i forhold til GDPR skal håndteres. Du har et stort netværk, der kan inddrages i forhold til skolens interesser, og være med til at sikre en fortsat god belægning på vores værksteder. 
 
Du ser, i fællesskab med bestyrelsen, en ære i at samle organisationen og sætte nye kurser for udviklingen af skolen. Du er en nysgerrig leder, der er oprigtig interesseret og gerne diskuterer holdninger og mulige blinde vinkler. 
 
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Vi ser dog gerne, at du har erfaring med og kendskab til målgruppen og gældende lovgivning for vores område, og at du kan navigere rundt i denne. Vi forventer, at den kommende forstander kan matche vores ønsker, og har flair for økonomi og besidder et godt købmandskab. 
 
Som kommende forstander på Troldkær har du personlig integritet, lyst til og mod på at påtage dig lederrollen. Det er vigtigt for dig, at samspillet med interessenter, medarbejdere og bestyrelsen fungerer konstruktivt, smidigt og fleksibelt, og at du har en god fornemmelse for både det pædagogiske arbejde, det økonomiske arbejde og det ledelsesmæssige arbejde.
 
Samspil med bestyrelsen
På Troldkær er der en aktiv bestyrelse, der påser, at fondens administrative og økonomiske anliggender varetages under forsvarlig vis og under hensyntagen til fondens formål og regler, der til enhver tid gælder for fondens ledelse og driften af fonden – herunder lovgivningens bestemmelser. 
 
Bestyrelsen har en klar forventning om, at forstanderen skal understøtte bestyrelsen i at forvalte skolens økonomi, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages nødvendige økonomiske hensyn. Det er vigtigt, at den kommende forstander ser det som en vigtig opgave at være i et godt og konstruktivt samspil med bestyrelsen.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er fuldtids og lønnen forhandles ud fra dine kvalifikationer og kompetencer efter nærmere aftale med bestyrelsen.
 
Ansættelsesforløbet
For yderligere oplysninger om stillingen kan bestyrelsesformand Bodil Johansen kontaktes på telefon 2528 4108.
 
Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet i jobprofilen.
 
Ansættelsesudvalget er sammensat af:
 • Bodil Johansen - Bestyrelsesformand.
 • Pehr Knudsen - Næstformand
 • Jessica Linnhoff – Bestyrelsesmedlem.
 • Lene Voetmann – Bestyrelsesmedlem.
 • Danni Mærsk – Bestyrelsesmedlem.
 • Claus Rasmussen – Bestyrelsesmedlem.
 • Kirsten Riis – Medarbejderrepræsentant.
 • Lars Johansen – Medarbejderrepræsentant.
 
Ansættelsesudvalget har efter 2. samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af ansøgerne:
 • Den skriftlige ansøgning.
 • Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde.
 • Resumé af referencer, der indhentes telefonisk fra relevante personer, som ansøgeren oplyser. Referencerne indhentes umiddelbart før 2. samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren (Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren).
 • Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde.
 • Jobprofilen.
 
Tidsplan for ansættelsen
Din motiverede ansøgning og CV med relevante bilag sendes senest d. 17.03.2023 via mail til Troldkærs administration via knappen 'Send ansøgning'.
 
1. samtalerunde afvikles d. 27.03.2023 i tidsrummet 16:30-20:00 på Troldkær, Koldingvej 13, 6630 Rødding.
 
2. samtalerunde afvikles samme sted d. 28.03.2023 kl. 16:30-18:30. 
 
Ansøgeren forventes at tiltræde stillingen senest d. 01.06.2023.
 
Lær os bedre at kende i videoen her: 
 
Source: Ofir advertiser

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Troldkær søger ny forstander

 
Troldkær søger ny forstander
 
Forstanderen skal sætte retning for den fortsatte udvikling af skolen med afsæt i fællessummen af den sunde fornuft, det vi dagligdagen kalder for LHS-pædagogikken. Vi er desuden nysgerrige på, om delt ledelse kan være en ny vej frem for vores skole. Stillingen som forstander på Troldkær indebærer blandt andet ledelse af skolens medarbejdere og værdier i samarbejde med medarbejdere og bestyrelsen.
 
Afsættet for arbejdet på Troldkær er vores værdigrundlag, der har grundlæggende respekt for mangfoldigheden og kan rumme, omfavne og elske det skæve, og derfor ser potentialet hos den enkelte fremfor begrænsningerne. Der er en høj grad af uddelegeret ansvar og selvledelse hos personalet, og beslutninger træffes altid efter de bedste intentioner.
 
Som forstander på Troldkær skal du have fokus på at lede gennem medinddragelse af en flok selvledende medarbejdere, ligesom økonomisk ansvarlighed er en del af din ledelsesform. Derudover skal du lede strategien for skolen, så den kan stå stærk og tidssvarende og fortsat være toneangivende for vores område. Vi ønsker en forstander, der er i stand til at se det fulde potentiale i medarbejderflokken, og som kan gøre potentialer til værdifulde værktøjer for skolens fremtidige udvikling og virke. 
 
Vi er en arbejdsplads, hvor hjælpsomhed og uhøjtidelighed vægtes højt, hvilket dagligt kommer til syne igennem vores flade struktur og bonderøvsagtige facon. Vi hylder samtalen og fællesskabet, og at gode ideer kan få ilt til at vokse for at blive til fælles virkelighed. Vi nyder, at vi som flok kan stå skulder ved skulder, og bygge vindmøller i krisetider fremfor at forskanse os i læ. 
 
Du ser dig selv som forstander hos os, fordi du brænder for at gøre en forskel for de borgere, der har færrest muligheder, som har stået på tæer det meste af deres liv, og haft svært ved at passe ind i firkantede rammer og leve op til de krav og forventninger, samfundet har mødt dem med. Derudover er du en kompetent leder, der kan sætte en tydelig retning samtidigt med, at du har en inddragende ledelsesstil, der ser medarbejdernes input som værdifulde for fortsat at skabe udvikling af høj kvalitet. 
 
Hvad er Troldkær?
Troldkær er grundlagt i 1989 og fungerer i dag som et erhvervsrettet uddannelses-, arbejds-, bo- og oplæringstilbud, der bl.a. tilbyder en praktisk orienteret uddannelse (STU), ressourceforløb og andre relevante arbejdsmarkedsrettede forløb for 40-45 elever i alderen 17-30 år. De fleste elever bor i egne boliger under deres ophold på skolen, og modtager støtte efter SEL § 66, 85 eller 107. Vi samarbejder med Kommuner fra hele landet. 
 
På vores 5 socioøkonomiske værksteder uddannes og forberedes vores elever til at kunne navigere ind i voksenlivet ved at modnes og få styrket deres faglige, sociale og personlige færdigheder, så de har mulighed for at få et så godt liv som muligt. Værkstederne er Køkken, Skov og Byg og Metal, der fysisk ligger på skolens matrikel. 2km fra skolen ligger vores Cafe Jels Voldsted, der ligeledes har en populær selskabsafdeling. I Rødding (ca. 15km fra skolen) ligger Fabrikken, der har et bredt samarbejde som underleverandør til lokale virksomheder. Derudover har vi et stort netværk af private og kommunale institutioner og virksomheder, vi bruger til yderligere erhvervsafklaring af vores elever. 
 
Troldkær beskæftiger 22 medarbejdere med meget forskellige baggrunde. Vi er en skøn og skør blanding af kreative håndværkere, lærere, pædagoger, socialrådgivere og kontoruddannede.
 
Vores grundtese er, at alle gerne vil være en del af et meningsgivende fællesskab, at alle gerne vil lykkes, og gøre det rigtige, hvis de er i stand til det – og altid så godt som de kan! Igennem et kærligt og ligeværdigt møde findes de vinduer, der kan forvandle fastlåshed til en dynamisk og bæredygtig udvikling. Nærvær, ro, refleksioner og samtaler om livet fordrer livslysten og trivslen, og bærer ny energi til den stille puls – særligt når det kan foregå i en kritisk/dialektisk samtale, og i det tempo pulsen kan følge med til.
 
Forventninger til den kommende forstander
Grunden til du søger stillingen hos os er, at det falder dig helt naturligt at være initiativrig, tillidsfuld, inkluderende og engageret. Du brænder for at gøre en forskel for medarbejdere og elever. Derudover er du, igennem dialog og medinddragelse med respekt overfor vores DNA, god til at kommunikere, og tager ansvar for at motivere og engagere medarbejdere og elever. Vi forventer, at du ser mulighederne i en værdibåret pædagogik, og det begrænsende i at have for mange regler.
 
Du tror på efter- og videreuddannelse af dine medarbejdere, som en styrke for den enkelte og som en investering for hele skolen. Du er tro overfor årlige medarbejder udviklingssamtaler, og ved hvordan kravene i forhold til GDPR skal håndteres. Du har et stort netværk, der kan inddrages i forhold til skolens interesser, og være med til at sikre en fortsat god belægning på vores værksteder. 
 
Du ser, i fællesskab med bestyrelsen, en ære i at samle organisationen og sætte nye kurser for udviklingen af skolen. Du er en nysgerrig leder, der er oprigtig interesseret og gerne diskuterer holdninger og mulige blinde vinkler. 
 
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Vi ser dog gerne, at du har erfaring med og kendskab til målgruppen og gældende lovgivning for vores område, og at du kan navigere rundt i denne. Vi forventer, at den kommende forstander kan matche vores ønsker, og har flair for økonomi og besidder et godt købmandskab. 
 
Som kommende forstander på Troldkær har du personlig integritet, lyst til og mod på at påtage dig lederrollen. Det er vigtigt for dig, at samspillet med interessenter, medarbejdere og bestyrelsen fungerer konstruktivt, smidigt og fleksibelt, og at du har en god fornemmelse for både det pædagogiske arbejde, det økonomiske arbejde og det ledelsesmæssige arbejde.
 
Samspil med bestyrelsen
På Troldkær er der en aktiv bestyrelse, der påser, at fondens administrative og økonomiske anliggender varetages under forsvarlig vis og under hensyntagen til fondens formål og regler, der til enhver tid gælder for fondens ledelse og driften af fonden – herunder lovgivningens bestemmelser. 
 
Bestyrelsen har en klar forventning om, at forstanderen skal understøtte bestyrelsen i at forvalte skolens økonomi, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages nødvendige økonomiske hensyn. Det er vigtigt, at den kommende forstander ser det som en vigtig opgave at være i et godt og konstruktivt samspil med bestyrelsen.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er fuldtids og lønnen forhandles ud fra dine kvalifikationer og kompetencer efter nærmere aftale med bestyrelsen.
 
Ansættelsesforløbet
For yderligere oplysninger om stillingen kan bestyrelsesformand Bodil Johansen kontaktes på telefon 2528 4108.
 
Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet i jobprofilen.
 
Ansættelsesudvalget er sammensat af:
 • Bodil Johansen - Bestyrelsesformand.
 • Pehr Knudsen - Næstformand
 • Jessica Linnhoff – Bestyrelsesmedlem.
 • Lene Voetmann – Bestyrelsesmedlem.
 • Danni Mærsk – Bestyrelsesmedlem.
 • Claus Rasmussen – Bestyrelsesmedlem.
 • Kirsten Riis – Medarbejderrepræsentant.
 • Lars Johansen – Medarbejderrepræsentant.
 
Ansættelsesudvalget har efter 2. samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af ansøgerne:
 • Den skriftlige ansøgning.
 • Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde.
 • Resumé af referencer, der indhentes telefonisk fra relevante personer, som ansøgeren oplyser. Referencerne indhentes umiddelbart før 2. samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren (Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren).
 • Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde.
 • Jobprofilen.
 
Tidsplan for ansættelsen
Din motiverede ansøgning og CV med relevante bilag sendes senest d. 17.03.2023 via mail til Troldkærs administration via knappen 'Send ansøgning'.
 
1. samtalerunde afvikles d. 27.03.2023 i tidsrummet 16:30-20:00 på Troldkær, Koldingvej 13, 6630 Rødding.
 
2. samtalerunde afvikles samme sted d. 28.03.2023 kl. 16:30-18:30. 
 
Ansøgeren forventes at tiltræde stillingen senest d. 01.06.2023.
 
Lær os bedre at kende i videoen her: 
 
Source: Ofir advertiser

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.