Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

TUTORER SØGES TIL STUDIESTARTEN 2018 PÅ SAXO-INSTITUTTET

Formål og arbejdsopgaver  
Hovedformålet med tutorarbejdet er:  
 

 • at integrere de nye studerende fagligt og socialt  
 • at fastholde de nye studerende via en udbygget studieintroduktion  
 • at skabe trygge rammer i forbindelse med studiestarten og dermed tilstræbe en god overgang til universitetet  
 
Som tutor deltager du aktivt i planlægning af introforløbet, afholdelse af introdage samt i den efterfølgende rustur. Det kræver, at du deltager i møder fra start april til oktober, hvor juli måned af hensyn til ferie er fri for møder og tutorarbejde. Omkring selve studiestarten i august og september ligger især en stor arbejdsbyrde. Afhængig af Saxo-fagenes praksis vil du som tutor få et eller flere ansvarsområder, hvor du står for planlægningen samt udførelsen. Vi lægger stor vægt på, at ansøgere har en ansvarsfølelse for faget og for de nye studerende, samt lyst til at give de nye studerende en god start på universitetet.  
 
Tutorarbejdet er meget socialt; du kommer til at lære de nye studerende at kende, samtidig med at du gennem det tætte samarbejde i tutorgruppen kan få et godt netværk på dit fag og institut.  
 
På Saxo-Instituttet har fagene en lang og god studiestartstradition, som vi kommer til at trække på. Samtidig får tutorerne mulighed for selv at præge studiestarten ved at have en aktiv rolle i planlægningen og udførelsen af den.  
 
På Saxo-Instituttet ledes studiestartsprogrammet af Saxo-studievejledning, der står for tutoransættelse, intern uddannelse af tutorer og koordinering af disses faglige og sociale arbejdsopgaver – specifikke spørgsmål kan således rettes til saxo-studiestart@hum.ku.dk.  
 
Arbejdsforhold  
Studiestartsarbejdet vil foregå i perioden start april til oktober 2018, mens enkelte tutorer vil få til opgave at hjælpe ved Åbent Hus i foråret 2019.  
 
En betingelse for ansættelse er, at man er studerende på Københavns Universitet på et af Saxo-Instituttets fag.
 
Ansættelsen som tutor vil blive aflønnet.
Aflønningen vil fordele sig således:  
 
 • Saxo-tutorer og medlemmer af Saxo-udvalget vil blive aflønnet med 20,5 time.  
 • Fagtutorer vil blive aflønnet med 13 timer.
 •  
Timelønnen er i overensstemmelse med HK’s takster for studentermedhjælpere.  
 
På grund af størrelsesforskellen på fagene på Saxo-Instituttet er strukturen i de enkelte fags tutorgrupper ligeledes forskellige:  
 
På henholdsvis Etnologi og Historie ansættes enkelte tutorer (Saxo-tutorer) til at varetage en større ansvarsrolle, hvilket blandt andet indbefatter deltagelse i det fælles Saxo-udvalg med de andre fag og studiestartskoordinatorerne.  
 
På Græsk og Latin samt Arkæologi er tutorstrukturen flad, således at tutorerne deles om arbejdet. Hvert fag har nogle repræsentanter, som skal deltage i Saxo-udvalget, men som til gengæld forventes at have mindre arbejde på deres fag.  
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan deltage i opstartsmødet for alle tutorer på Saxo torsdag d. 5. april 2018 kl. 17. i Café Helga, samt Humanioras tutoruddannelse d. 3. maj og 9. august 2018  
 
Udbudte stillinger  
 
• Etnologi: 2 Saxo-tutorer og 5 fag-tutorer  
• Historie: 3 Saxo-tutorer og 13 fag-tutorer  
• Græsk & Latin: 1 Saxo tutor og 2 fag-tutorer  
• Arkæologi (Klassisk og Forhistorisk): 2 Saxo tutorer og 4 fag- tutorer  
 
Det praktiske  
Ansøgningsfristen er fredag d. 2. marts 2018 klokken 12.  
 
Der vil blive afholdt jobsamtaler i uge 11 efter nærmere aftale. Ansøgere til Etnologi og Historie bedes oplyse, hvilken type stilling der søges. Søges flere typer, skal stillingerne være prioriterede.  
 
Vi forventer, at du i din ansøgning fortæller os, hvordan du kan bidrage aktivt til udformningen af dette års studiestart.  
Erfaringsmæssigt kommer der flere ansøgninger, end der er stillinger – derfor skal ansøgningen være motiveret og velbegrundet.  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos Saxo Studiestart - saxo-studiestart@hum.ku.dk  
Svar på ansøgning fås senest fredag d. 23. marts. 2018  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Vores arbejdsplads  
Det Humanistiske Fakultet er med 11.000 studerende fordelt på mere end 50 forskellige fag. De humanistiske uddannelser handler om menneskets sprog, litteratur, kultur og kommunikation. Vi er ca. 800 forskere og undervisere og ca. 400 administrative medarbejdere på Fakultetet. Se vores hjemmeside http://www.hum.ku.dk. ;
 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329759868Phoenix-5e06d69612018-02-12T18:31:36.027TUTORER SØGES TIL STUDIESTARTEN 2018 PÅ SAXO-INSTITUTTETFormål og arbejdsopgaver  
Hovedformålet med tutorarbejdet er:  
 
 • at integrere de nye studerende fagligt og socialt  
 • at fastholde de nye studerende via en udbygget studieintroduktion  
 • at skabe trygge rammer i forbindelse med studiestarten og dermed tilstræbe en god overgang til universitetet  
 
Som tutor deltager du aktivt i planlægning af introforløbet, afholdelse af introdage samt i den efterfølgende rustur. Det kræver, at du deltager i møder fra start april til oktober, hvor juli måned af hensyn til ferie er fri for møder og tutorarbejde. Omkring selve studiestarten i august og september ligger især en stor arbejdsbyrde. Afhængig af Saxo-fagenes praksis vil du som tutor få et eller flere ansvarsområder, hvor du står for planlægningen samt udførelsen. Vi lægger stor vægt på, at ansøgere har en ansvarsfølelse for faget og for de nye studerende, samt lyst til at give de nye studerende en god start på universitetet.  
 
Tutorarbejdet er meget socialt; du kommer til at lære de nye studerende at kende, samtidig med at du gennem det tætte samarbejde i tutorgruppen kan få et godt netværk på dit fag og institut.  
 
På Saxo-Instituttet har fagene en lang og god studiestartstradition, som vi kommer til at trække på. Samtidig får tutorerne mulighed for selv at præge studiestarten ved at have en aktiv rolle i planlægningen og udførelsen af den.  
 
På Saxo-Instituttet ledes studiestartsprogrammet af Saxo-studievejledning, der står for tutoransættelse, intern uddannelse af tutorer og koordinering af disses faglige og sociale arbejdsopgaver – specifikke spørgsmål kan således rettes til saxo-studiestart@hum.ku.dk.  
 
Arbejdsforhold  
Studiestartsarbejdet vil foregå i perioden start april til oktober 2018, mens enkelte tutorer vil få til opgave at hjælpe ved Åbent Hus i foråret 2019.  
 
En betingelse for ansættelse er, at man er studerende på Københavns Universitet på et af Saxo-Instituttets fag.
 
Ansættelsen som tutor vil blive aflønnet.
Aflønningen vil fordele sig således:  
 
 • Saxo-tutorer og medlemmer af Saxo-udvalget vil blive aflønnet med 20,5 time.  
 • Fagtutorer vil blive aflønnet med 13 timer.
 •  
Timelønnen er i overensstemmelse med HK’s takster for studentermedhjælpere.  
 
På grund af størrelsesforskellen på fagene på Saxo-Instituttet er strukturen i de enkelte fags tutorgrupper ligeledes forskellige:  
 
På henholdsvis Etnologi og Historie ansættes enkelte tutorer (Saxo-tutorer) til at varetage en større ansvarsrolle, hvilket blandt andet indbefatter deltagelse i det fælles Saxo-udvalg med de andre fag og studiestartskoordinatorerne.  
 
På Græsk og Latin samt Arkæologi er tutorstrukturen flad, således at tutorerne deles om arbejdet. Hvert fag har nogle repræsentanter, som skal deltage i Saxo-udvalget, men som til gengæld forventes at have mindre arbejde på deres fag.  
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan deltage i opstartsmødet for alle tutorer på Saxo torsdag d. 5. april 2018 kl. 17. i Café Helga, samt Humanioras tutoruddannelse d. 3. maj og 9. august 2018  
 
Udbudte stillinger  
 
• Etnologi: 2 Saxo-tutorer og 5 fag-tutorer  
• Historie: 3 Saxo-tutorer og 13 fag-tutorer  
• Græsk & Latin: 1 Saxo tutor og 2 fag-tutorer  
• Arkæologi (Klassisk og Forhistorisk): 2 Saxo tutorer og 4 fag- tutorer  
 
Det praktiske  
Ansøgningsfristen er fredag d. 2. marts 2018 klokken 12.  
 
Der vil blive afholdt jobsamtaler i uge 11 efter nærmere aftale. Ansøgere til Etnologi og Historie bedes oplyse, hvilken type stilling der søges. Søges flere typer, skal stillingerne være prioriterede.  
 
Vi forventer, at du i din ansøgning fortæller os, hvordan du kan bidrage aktivt til udformningen af dette års studiestart.  
Erfaringsmæssigt kommer der flere ansøgninger, end der er stillinger – derfor skal ansøgningen være motiveret og velbegrundet.  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos Saxo Studiestart - saxo-studiestart@hum.ku.dk  
Svar på ansøgning fås senest fredag d. 23. marts. 2018  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Vores arbejdsplads  
Det Humanistiske Fakultet er med 11.000 studerende fordelt på mere end 50 forskellige fag. De humanistiske uddannelser handler om menneskets sprog, litteratur, kultur og kommunikation. Vi er ca. 800 forskere og undervisere og ca. 400 administrative medarbejdere på Fakultetet. Se vores hjemmeside http://www.hum.ku.dk. ;
 
2018-03-03T01:53:50.167 Formål og arbejdsopgaver Hovedformålet med tutorarbejdet er: at integrere de nye studerende fagligt og socialt at fastholde de nye studerende via en udbygget studieintroduktion at skabe trygge rammer i forbindelse med studiestarten og dermed tilstræbe en god overgang til universitetet Som tutor deltager du aktivt i planlægning af introforløbet, afholdelse af introdage samt i den efterfølgende rustur. Det kræver, at du deltager i møder fra start april til oktober, hvor juli måned af hensyn til ferie er fri for møder og tutorarbejde. Omkring selve studiestarten i august og september ligger især en stor arbejdsbyrde. Afhængig af Saxo-fagenes praksis vil du som tutor få et eller flere ansvarsområder, hvor du står for planlægningen samt udførelsen. Vi lægger stor vægt på, at ansøgere har en ansvarsfølelse for faget og for de nye studerende, samt lyst til at give de nye studerende en god start på universitetet. Tutorarbejdet er meget socialt du kommer til at lære de nye studerende at kende, samtidig med at du gennem det tætte samarbejde i tutorgruppen kan få et godt netværk på dit fag og institut. På Saxo-Instituttet har fagene en lang og god studiestartstradition, som vi kommer til at trække på. Samtidig får tutorerne mulighed for selv at præge studiestarten ved at have en aktiv rolle i planlægningen og udførelsen af den. På Saxo-Instituttet ledes studiestartsprogrammet af Saxo-studievejledning, der står for tutoransættelse, intern uddannelse af tutorer og koordinering af disses faglige og sociale arbejdsopgaver specifikke spørgsmål kan således rettes til saxo-studiestart@hum.ku.dk. Arbejdsforhold Studiestartsarbejdet vil foregå i perioden start april til oktober 2018, mens enkelte tutorer vil få til opgave at hjælpe ved Åbent Hus i foråret 2019. En betingelse for ansættelse er, at man er studerende på Københavns Universitet på et af Saxo-Instituttets fag. Ansættelsen som tutor vil blive aflønnet. Aflønningen vil fordele sig således: Saxo-tutorer og medlemmer af Saxo-udvalget vil blive aflønnet med 20,5 time. Fagtutorer vil blive aflønnet med 13 timer. Timelønnen er i overensstemmelse med HK s takster for studentermedhjælpere. På grund af størrelsesforskellen på fagene på Saxo-Instituttet er strukturen i de enkelte fags tutorgrupper ligeledes forskellige: På henholdsvis Etnologi og Historie ansættes enkelte tutorer (Saxo-tutorer) til at varetage en større ansvarsrolle, hvilket blandt andet indbefatter deltagelse i det fælles Saxo-udvalg med de andre fag og studiestartskoordinatorerne. På Græsk og Latin samt Arkæologi er tutorstrukturen flad, således at tutorerne deles om arbejdet. Hvert fag har nogle repræsentanter, som skal deltage i Saxo-udvalget, men som til gengæld forventes at have mindre arbejde på deres fag. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan deltage i opstartsmødet for alle tutorer på Saxo torsdag d. 5. april 2018 kl. 17. i Café Helga, samt Humanioras tutoruddannelse d. 3. maj og 9. august 2018 Udbudte stillinger • Etnologi: 2 Saxo-tutorer og 5 fag-tutorer • Historie: 3 Saxo-tutorer og 13 fag-tutorer • Græsk & Latin: 1 Saxo tutor og 2 fag-tutorer • Arkæologi (Klassisk og Forhistorisk): 2 Saxo tutorer og 4 fag- tutorer Det praktiske Ansøgningsfristen er fredag d. 2. marts 2018 klokken 12. Der vil blive afholdt jobsamtaler i uge 11 efter nærmere aftale. Ansøgere til Etnologi og Historie bedes oplyse, hvilken type stilling der søges. Søges flere typer, skal stillingerne være prioriterede. Vi forventer, at du i din ansøgning fortæller os, hvordan du kan bidrage aktivt til udformningen af dette års studiestart. Erfaringsmæssigt kommer der flere ansøgninger, end der er stillinger derfor skal ansøgningen være motiveret og velbegrundet. Yderligere oplysninger kan fås hos Saxo Studiestart - saxo-studiestart@hum.ku.dk Svar på ansøgning fås senest fredag d. 23. marts. 2018 Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vores arbejdsplads Det Humanistiske Fakultet er med 11.000 studerende fordelt på mere end 50 forskellige fag. De humanistiske uddannelser handler om menneskets sprog, litteratur, kultur og kommunikation. Vi er ca. 800 forskere og undervisere og ca. 400 administrative medarbejdere på Fakultetet. Se vores hjemmeside http: www.hum.ku.dk.11Jobnet5e06d696100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-03-02T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1307&ProjectId=146753&DepartmentId=18986&MediaId=4632&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnTårnbyEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3110141Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin11Karen Blixens Vej 42300København SDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
7Deltid47Tidsbegrænset525133JobNet47708581000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=5e06d696https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=5e06d696https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=5e06d696&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=5e06d696&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Oevrige/1.jpgEr du den nye Studentermedhjælper i Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin?12007991Dansk3Læse/ tale419022Studentermedhjælper0Øvrige353002417Salma Schounoreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmarkda-DK