Uddannelseskoordinator for Søværnets lærlinge ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du interesse i at være med til at skabe de bedst mulige betingelser for Søværnets lærlinge under deres praktikforløb ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste? og har du et ønske om at indgå i et professionelt og engageret team, der beskæftiger sig med uddannelse og kursusvirksomhed? Så har vi stillingen til dig.

Om os

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en myndighed under Forsvarskommandoen, som har størstedelen af det vedligeholdelsesmæssige ansvar for Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets materielsystemer.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er Forsvarets største uddannelsesinstitution for faglige uddannelser. Dette indbefatter bl.a. flytekniske kurser og kurser på flystøtteudstyr, faglige kurser på Hærens materiel, uddannelse af civile og militær EUD-elever samt militære flymekanikerelever. Hertil gennemfører Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste praktikforløb for Søværnets automatik- og elektronikfagteknikere, imens de er i lære. Samlet set er der for tiden ca. 100 civile og militære EUD-elever og ca. 80 militære flymekanikerelever under uddannelse og praktikforløb ved enheder og kursuscentre/-skoler under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Uddannelses- og Programsektionen består af 6 dedikerede medarbejdere, som alle brænder for at give elever og kursister de bedst mulige vilkår for deres uddannelse. Sektionen har til opgave at udvikle, koordinere og planlægge den samlede uddannelses- og kursusvirksomhed, og rådgiver endvidere som største udbyder af faglige uddannelser Forsvarsstaben indenfor det faglige område.

Ved Uddannelses- og Programsektionen vil du komme til at indgå i et professionelt og engageret team, der til stadighed arbejder på at forbedre Forsvarets uddannelser, samt støtter Forsvarets elever og lærlinge til at få det størst mulige udbytte og den bedst mulige oplevelse under deres uddannelse.

Om stillingen

Som uddannelseskoordinator for Søværnets lærlinge vil du komme til at virke som nærmeste rådgiver og støtte for Søværnets lærlinge i forbindelse med, at de gennemfører praktik ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Dette indebærer et tæt samarbejde med praktikstederne ombord på Søværnets skibe, Søværnets uddannelseskoordinator, Søværnets Center for Administration, Center for Sømilitær Teknologi, værkstedsledere, erhvervsskoler mm.

Dine professionelle kompetencer som faglært vil endvidere blive bragt i spil i forbindelse med udvikling af lærlingeområdet generelt.

Du vil endvidere få ansvar for kontakten til Søværnskommandoen omkring Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes behov for kurser indkøbt af Søværnet.

Opgaven som uddannelseskoordinator for Søværnets Lærlinge vil medføre mindst én rejsedag ugentlig.

Om dig

Du har en relevant erhvervsuddannelse som du har suppleret med akademiuddannelsen eller anden uddannelsen på tilsvarende niveau. Dette er et krav til stillingen, hvis du på ansøgningstidspunktet ikke kan opfylde kravet, skal du være indforstået med at gennemføre de pågældende fag.
Det vil være en fordel men ikke et krav at du har erfaring fra tidligere ansættelse i Søværnet.
Du har erfaring med og interesse i uddannelses- og lærlingeområdet.
Du vil få fast tjenestested i Aarhus, Frederikshavn eller Korsør afhængig af bopæl, dertil har du kørekort og er klar på at have en til to rejsedage om ugen.
Du har endvidere interesse for at arbejde i en uformel og serviceminded organisation, og kan kommunikere med såvel chefer som håndværkere.
Som person er du selvstændig, initiativrig og udadvendt og har gode samarbejdsevner.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes og aflønnes som overværkmester-2 i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat). Basislønnen udgør pr. måned 31.887,93 kr. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Bjarne Fries Jensen, tlf.: 4122 7618. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfrist er 25. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. december 2021 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Uddannelseskoordinator for Søværnets lærlinge ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Har du interesse i at være med til at skabe de bedst mulige betingelser for Søværnets lærlinge under deres praktikforløb ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste? og har du et ønske om at indgå i et professionelt og engageret team, der beskæftiger sig med uddannelse og kursusvirksomhed? Så har vi stillingen til dig.

Om os

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en myndighed under Forsvarskommandoen, som har størstedelen af det vedligeholdelsesmæssige ansvar for Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets materielsystemer.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er Forsvarets største uddannelsesinstitution for faglige uddannelser. Dette indbefatter bl.a. flytekniske kurser og kurser på flystøtteudstyr, faglige kurser på Hærens materiel, uddannelse af civile og militær EUD-elever samt militære flymekanikerelever. Hertil gennemfører Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste praktikforløb for Søværnets automatik- og elektronikfagteknikere, imens de er i lære. Samlet set er der for tiden ca. 100 civile og militære EUD-elever og ca. 80 militære flymekanikerelever under uddannelse og praktikforløb ved enheder og kursuscentre/-skoler under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Uddannelses- og Programsektionen består af 6 dedikerede medarbejdere, som alle brænder for at give elever og kursister de bedst mulige vilkår for deres uddannelse. Sektionen har til opgave at udvikle, koordinere og planlægge den samlede uddannelses- og kursusvirksomhed, og rådgiver endvidere som største udbyder af faglige uddannelser Forsvarsstaben indenfor det faglige område.

Ved Uddannelses- og Programsektionen vil du komme til at indgå i et professionelt og engageret team, der til stadighed arbejder på at forbedre Forsvarets uddannelser, samt støtter Forsvarets elever og lærlinge til at få det størst mulige udbytte og den bedst mulige oplevelse under deres uddannelse.

Om stillingen

Som uddannelseskoordinator for Søværnets lærlinge vil du komme til at virke som nærmeste rådgiver og støtte for Søværnets lærlinge i forbindelse med, at de gennemfører praktik ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Dette indebærer et tæt samarbejde med praktikstederne ombord på Søværnets skibe, Søværnets uddannelseskoordinator, Søværnets Center for Administration, Center for Sømilitær Teknologi, værkstedsledere, erhvervsskoler mm.

Dine professionelle kompetencer som faglært vil endvidere blive bragt i spil i forbindelse med udvikling af lærlingeområdet generelt.

Du vil endvidere få ansvar for kontakten til Søværnskommandoen omkring Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes behov for kurser indkøbt af Søværnet.

Opgaven som uddannelseskoordinator for Søværnets Lærlinge vil medføre mindst én rejsedag ugentlig.

Om dig

Du har en relevant erhvervsuddannelse som du har suppleret med akademiuddannelsen eller anden uddannelsen på tilsvarende niveau. Dette er et krav til stillingen, hvis du på ansøgningstidspunktet ikke kan opfylde kravet, skal du være indforstået med at gennemføre de pågældende fag.
Det vil være en fordel men ikke et krav at du har erfaring fra tidligere ansættelse i Søværnet.
Du har erfaring med og interesse i uddannelses- og lærlingeområdet.
Du vil få fast tjenestested i Aarhus, Frederikshavn eller Korsør afhængig af bopæl, dertil har du kørekort og er klar på at have en til to rejsedage om ugen.
Du har endvidere interesse for at arbejde i en uformel og serviceminded organisation, og kan kommunikere med såvel chefer som håndværkere.
Som person er du selvstændig, initiativrig og udadvendt og har gode samarbejdsevner.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes og aflønnes som overværkmester-2 i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat). Basislønnen udgør pr. måned 31.887,93 kr. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Bjarne Fries Jensen, tlf.: 4122 7618. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfrist er 25. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. december 2021 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.