Uddannelsesofficer A7 – Uddannelse/træning- og øvelsessektionen ved National Air Operations Centre på Flyvestation Karup

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du officer med overblik og erfaring med Flyvevåbnets operationer, og vil du være med til at fastholdelse et højt kvalifikationsniveau ved National Air Operations Centre (NAOC), så er det måske nu du skal tage springet til en stilling på styringsniveau II?

Om os

Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets enheder. I Flyverkommandoen er det O-DIV - National Air Operations Centre (NAOC), der, på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben, udfører den operative planlægning og føring af nationale og internationale luftstyrker under alle beredskabsgrader.

Fra NAOC planlægges og indsættes relevante flyberedskaber, - ligesom løsning af særlige opgaver, såsom støtte til andre myndigheder både i fred, krise eller krig, føres herfra. I forbindelse med træning, øvelser og operationer, planlægges og koordineres der med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Om stillingen

Som medarbejder i A7 er du del af et team, der uddanner, udvikler og træner Flyvevåbnets luftoperative føringskapacitet i et tværgående samarbejde med alle sektioner i NAOC og bredt fra FLV NIVIII enheder. Dine opgave vil bl.a. indeholde:

• Ansvarlig for LI/LL processen ved NAOC, specifikt, at få LL distribueret i NAOC.
• Bidrager til afvikling af nationale AOC kurser.
• Udvikling af samtræningsøvelser med NIV-III herunder specielt ACW.
• Kursusleder for Mission Target Approval Authority (MTAA).
• Øvelsesplanlægger for BLUE KNIGHT.
• Uddannelseskoordinator for designerings- og reservepersonel.
• ATO produktionsassistance til NP vha. ICC.
• Bidrager til afvikling af træningspakker.

På lige fod med sektionens øvrige medarbejdere vil du derudover skulle repræsentere sektionen/NAOC (herunder også som Officer with Primary Responsibility) i Operational Planning Teams, Exercise Planning Teams eller Core Planning Teams med ansvar for uddannelse og/eller øvelsesplanlægning. Du skal forvente, at der vil være stabsuddannelse og øvelser i forbindelse med opbygning af NAOC vej mod FOC.

Samlet set vil du blive en del af et miljø, hvor du vil have en høj grad af frihed under ansvar i din opgaveløsning – herunder en fleksibel tilgang til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dine personlige og faglige kompetencer. Det vil sige, du vil få mulighed for at udvikle dine erfaringer på styringsniveau II, og herunder din forståelse for luftoperationer i værnsfælles regi på taktisk og operativt niveau.

Sammen med resten af sektionen vil du være medvirkende til, at personel tilknyttet NAOC gennemgår et strømlignet, effektivt og målrettet uddannelsesforløb med fokus på deres PE/CE funktion, samt at de efterfølgende gennemfører vedligeholdende træning. Til at understøtte NAOC uddannelse og træning vil du, udover større øvelser, være med til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere simulerede scenarier.

Om dig

Du er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har operativ baggrund og vil gerne vil være med til at udvikle Flyvevåbnets operative føringsevne. Du er klar til at tage ansvar og har lyst til udvikle både egne og andres evne i at planlægge og føre luftoperationer. Du besidder et operativt mindset, er klar til at komme med nye idéer og griber muligheder, når de opstår. Du trives i en organisation, som stadig er i udviklingsfasen, hvorfor opgaverne ikke altid er veldefineret, men ved fælles drøftelser finder opgaverne oftest den rette kontekst, således resultaterne stemmer overens med det forventede endstate.

Du har en bred erfaring fra Flyvevåbnet og operativ erfaring fra national og/eller international tjeneste. Du har med fordel allerede beskæftiget dig med uddannelse og træning af operativt personel samt planlægning af øvelsesaktivitet.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. Sektionschef, Mads Peder Rahbek, på telefon +45 728 11602 eller mail FKO-F-NPT104@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2022. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af en O-DIV indeholdende et National Air Operation Centre, en Planlægnings- Kapacitets- og Styringsdivision, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Uddannelsesofficer A7 – Uddannelse/træning- og øvelsessektionen ved National Air Operations Centre på Flyvestation Karup

Er du officer med overblik og erfaring med Flyvevåbnets operationer, og vil du være med til at fastholdelse et højt kvalifikationsniveau ved National Air Operations Centre (NAOC), så er det måske nu du skal tage springet til en stilling på styringsniveau II?

Om os

Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets enheder. I Flyverkommandoen er det O-DIV - National Air Operations Centre (NAOC), der, på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben, udfører den operative planlægning og føring af nationale og internationale luftstyrker under alle beredskabsgrader.

Fra NAOC planlægges og indsættes relevante flyberedskaber, - ligesom løsning af særlige opgaver, såsom støtte til andre myndigheder både i fred, krise eller krig, føres herfra. I forbindelse med træning, øvelser og operationer, planlægges og koordineres der med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Om stillingen

Som medarbejder i A7 er du del af et team, der uddanner, udvikler og træner Flyvevåbnets luftoperative føringskapacitet i et tværgående samarbejde med alle sektioner i NAOC og bredt fra FLV NIVIII enheder. Dine opgave vil bl.a. indeholde:

• Ansvarlig for LI/LL processen ved NAOC, specifikt, at få LL distribueret i NAOC.
• Bidrager til afvikling af nationale AOC kurser.
• Udvikling af samtræningsøvelser med NIV-III herunder specielt ACW.
• Kursusleder for Mission Target Approval Authority (MTAA).
• Øvelsesplanlægger for BLUE KNIGHT.
• Uddannelseskoordinator for designerings- og reservepersonel.
• ATO produktionsassistance til NP vha. ICC.
• Bidrager til afvikling af træningspakker.

På lige fod med sektionens øvrige medarbejdere vil du derudover skulle repræsentere sektionen/NAOC (herunder også som Officer with Primary Responsibility) i Operational Planning Teams, Exercise Planning Teams eller Core Planning Teams med ansvar for uddannelse og/eller øvelsesplanlægning. Du skal forvente, at der vil være stabsuddannelse og øvelser i forbindelse med opbygning af NAOC vej mod FOC.

Samlet set vil du blive en del af et miljø, hvor du vil have en høj grad af frihed under ansvar i din opgaveløsning – herunder en fleksibel tilgang til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dine personlige og faglige kompetencer. Det vil sige, du vil få mulighed for at udvikle dine erfaringer på styringsniveau II, og herunder din forståelse for luftoperationer i værnsfælles regi på taktisk og operativt niveau.

Sammen med resten af sektionen vil du være medvirkende til, at personel tilknyttet NAOC gennemgår et strømlignet, effektivt og målrettet uddannelsesforløb med fokus på deres PE/CE funktion, samt at de efterfølgende gennemfører vedligeholdende træning. Til at understøtte NAOC uddannelse og træning vil du, udover større øvelser, være med til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere simulerede scenarier.

Om dig

Du er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har operativ baggrund og vil gerne vil være med til at udvikle Flyvevåbnets operative føringsevne. Du er klar til at tage ansvar og har lyst til udvikle både egne og andres evne i at planlægge og føre luftoperationer. Du besidder et operativt mindset, er klar til at komme med nye idéer og griber muligheder, når de opstår. Du trives i en organisation, som stadig er i udviklingsfasen, hvorfor opgaverne ikke altid er veldefineret, men ved fælles drøftelser finder opgaverne oftest den rette kontekst, således resultaterne stemmer overens med det forventede endstate.

Du har en bred erfaring fra Flyvevåbnet og operativ erfaring fra national og/eller international tjeneste. Du har med fordel allerede beskæftiget dig med uddannelse og træning af operativt personel samt planlægning af øvelsesaktivitet.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. Sektionschef, Mads Peder Rahbek, på telefon +45 728 11602 eller mail FKO-F-NPT104@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2022. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af en O-DIV indeholdende et National Air Operation Centre, en Planlægnings- Kapacitets- og Styringsdivision, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.