Gem job

Uddannelsesofficer ved Uddannelsescenter Sjælland, Hjemmeværnsskolen

Hvis du vil prøve kræfter med uddannelsen af soldater i Hjemmeværnet, kan virket som uddannelsesofficer være med til at give dig en høj grad af udvikling af selvstændighed igennem løsning af dine opgaver, samt ledelsesmæssig erfaring som kursusansvarlig. Hvis det vækker interesse så er du måske den medarbejder, vi står og mangler på Uddannelsescenter Sjælland (UDCSJ) i Vordingborg med tiltrædelse snarest muligt.

Om os

Uddannelsescentret med 8 ansatte, er en del Hjemmeværnsskolen. Chef, næstkommanderende, to uddannelsesofficerer, to uddannelsesbefalingsmænd, en forsynings-/uddannelsesbefalingsmand og en stabs-/forsyningshjælper.

Omgangstonen er uformel og afslappet. Kulturen bygger på tillid, fleksibilitet og samarbejde, hvor teamwork, kollegial støtte og sparring er en naturlig del af hverdagen. Uddannelsescenteret har gode fysiske arbejdsforhold.

Uddannelsescentret gennemfører en bred vifte af uddannelser for hjemmeværnets frivillige, på grundlæggende enkeltmands- (Hjemmeværnets basisuddannelse), funktions-, fører- og specialistniveau.

Uddannelsescentrets kurser gennemføres over hele landet, men med tyngde i Vordingborg, Jægerspris og Nymindegab. Uddannelsescentret har derudover en række internationale samarbejder i blandt andet Baltikum, Estland og USA.

Om stillingen

Du vil, som uddannelsesofficer være den primære ansvarlige for gennemførelse og sagsbehandling af delingsføreruddannelsen i hjemmeværnet, samt dele af den specialføreruddannelsen (patrulje/infanteri og motoriseret overvågning).

Du vil virke som den kursusansvarlige inden for tildelte sagsområder/kurser, hvor du skal planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kurser og læringsforløb.

I forlængelse heraf er det dit ansvar, løbende at kontrollere og udvikle på Hjemmeværnsskolens frivillige instruktører, samt lede og motivere hjemmeværnssoldater, befalingsmænd og officerer.

Du vil derudover indgå i diverse arbejdsgrupper alt efter behov for udvikling og beskrivelse af uddannelserne med henblik på, at sikre sammenhængen til Hjemmeværnets øvrige befalingsmands- og officersuddannelser.

Du vil i samspil med uddannelsescentrets øvrige personel, varetage nogle af Hjemmeværnsskolens internationale samarbejdsopgaver og der vil i den forbindelse være mulighed for tjenesterejser til blandt andet Baltikum og USA.

Tjenestetid er normalt 0800-1530/1500, men tilrettelæggelsen af tjenestetiden er meget fleksibel. Du skal dog påregne perioder med aften- og weekendarbejde, ligesom der kan forekomme arbejde i traditionelle ferieperioder (f.eks. vinter- og efterårsferie).

I kursusfrie perioder vil der være gode muligheder for afvikling af optjente friheder, kompetenceudvikling ligesom der også vil være mulighed for hjemmearbejde.

Om dig

Du er premierløjtnant, med erfaring inden for uddannelsesområdet. Vi ser gerne, at du har et godt kendskab til uddannelsesstruktur og planlægning af uddannelser.

Du er taktisk velfunderet og opdateret på infanteritaktik i Hæren, primært på gruppe- og delingsniveau (den mekaniserede infanterigruppe og infanteridelingen).

Det vigtigste redskab du har med, er dine gode samarbejdsevner, da det er vigtigt, at du kan indgå i samspil med UDCSJ øvrige kursusansvarlige, kursusledere, frivillige faglærere og instruktører.

Du er god til at planlægge og kan håndtere ”frihed under ansvar”, da du vil skulle arbejde meget selvstændigt. Du skal ligeledes have motivationen og evnen til fortsat at udvikle og skabe fremdrift for dine sagsområder.

Du har nemt ved at samarbejde på tværs af organisationen og med mennesker med forskellige kompetencer.Du er entusiastisk og fleksibel i tilgangen til hverdagens udfordringer, lige som du har orden og præcision.

Som soldat og underviser fremstår du som rollemodel, og du brænder for at arbejde med uddannelse samt finder det naturligt at følge udviklingen inden for uddannelse, ledelse og ikke mindst taktik.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Erik A.C. Hoffgaard, hvs-u-sj-01@mil.dk, telefon 2163 6779.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen den 1. november 2022. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Om Hjemmeværnsskolen
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssol-dater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvri-ge myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året.

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller ved et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


ellerGem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Major/orlogskaptajn til Hjemmeværnskommandoens Ope...

Hjemmeværnskommandoen

Vordingborg
Vi søger en major/orlogskaptajn der trives med stabsarbejde på styrelsesniveau, og med et godt kendskab til Forsvarets nationale opgaveløsning. Om os Nationalt Operationselement består af seks personer og omgangstonen er uhøjtidelig og lun. Generelt ...
7. september 2022

Tid til forandring? Hjemmeværnsskolens Studie- og ...

Hjemmeværnskommandoen

Vordingborg
Og ønsker du en fleksibel og alsidig arbejdsplads med plads til faglighed og fordybelse? Så er det dig vi søger til Studie- og Udviklingssektionen. Om os Mød Hjemmeværnsskolens Studie- og Udviklingssektion her: https://youtu.be/D5WnS_ng62Q Hjemmeværn...
21. september 2022

Efterretningsofficer og næstkommanderende til G2 v...

Antvorskov Kaserne

Slagelse
Har du evnerne, lysten og viljen til at lade efterretningstjeneste forme uddannelsen af hærens enheder og soldater, så vil vi glæde os til at byde dig velkommen. Om os Om brigadestaben. 2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, ...
26. august 2022

Uddannelsesofficer ved Uddannelsescenter Sjælland, Hjemmeværnsskolen

Hvis du vil prøve kræfter med uddannelsen af soldater i Hjemmeværnet, kan virket som uddannelsesofficer være med til at give dig en høj grad af udvikling af selvstændighed igennem løsning af dine opgaver, samt ledelsesmæssig erfaring som kursusansvarlig. Hvis det vækker interesse så er du måske den medarbejder, vi står og mangler på Uddannelsescenter Sjælland (UDCSJ) i Vordingborg med tiltrædelse snarest muligt.

Om os

Uddannelsescentret med 8 ansatte, er en del Hjemmeværnsskolen. Chef, næstkommanderende, to uddannelsesofficerer, to uddannelsesbefalingsmænd, en forsynings-/uddannelsesbefalingsmand og en stabs-/forsyningshjælper.

Omgangstonen er uformel og afslappet. Kulturen bygger på tillid, fleksibilitet og samarbejde, hvor teamwork, kollegial støtte og sparring er en naturlig del af hverdagen. Uddannelsescenteret har gode fysiske arbejdsforhold.

Uddannelsescentret gennemfører en bred vifte af uddannelser for hjemmeværnets frivillige, på grundlæggende enkeltmands- (Hjemmeværnets basisuddannelse), funktions-, fører- og specialistniveau.

Uddannelsescentrets kurser gennemføres over hele landet, men med tyngde i Vordingborg, Jægerspris og Nymindegab. Uddannelsescentret har derudover en række internationale samarbejder i blandt andet Baltikum, Estland og USA.

Om stillingen

Du vil, som uddannelsesofficer være den primære ansvarlige for gennemførelse og sagsbehandling af delingsføreruddannelsen i hjemmeværnet, samt dele af den specialføreruddannelsen (patrulje/infanteri og motoriseret overvågning).

Du vil virke som den kursusansvarlige inden for tildelte sagsområder/kurser, hvor du skal planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kurser og læringsforløb.

I forlængelse heraf er det dit ansvar, løbende at kontrollere og udvikle på Hjemmeværnsskolens frivillige instruktører, samt lede og motivere hjemmeværnssoldater, befalingsmænd og officerer.

Du vil derudover indgå i diverse arbejdsgrupper alt efter behov for udvikling og beskrivelse af uddannelserne med henblik på, at sikre sammenhængen til Hjemmeværnets øvrige befalingsmands- og officersuddannelser.

Du vil i samspil med uddannelsescentrets øvrige personel, varetage nogle af Hjemmeværnsskolens internationale samarbejdsopgaver og der vil i den forbindelse være mulighed for tjenesterejser til blandt andet Baltikum og USA.

Tjenestetid er normalt 0800-1530/1500, men tilrettelæggelsen af tjenestetiden er meget fleksibel. Du skal dog påregne perioder med aften- og weekendarbejde, ligesom der kan forekomme arbejde i traditionelle ferieperioder (f.eks. vinter- og efterårsferie).

I kursusfrie perioder vil der være gode muligheder for afvikling af optjente friheder, kompetenceudvikling ligesom der også vil være mulighed for hjemmearbejde.

Om dig

Du er premierløjtnant, med erfaring inden for uddannelsesområdet. Vi ser gerne, at du har et godt kendskab til uddannelsesstruktur og planlægning af uddannelser.

Du er taktisk velfunderet og opdateret på infanteritaktik i Hæren, primært på gruppe- og delingsniveau (den mekaniserede infanterigruppe og infanteridelingen).

Det vigtigste redskab du har med, er dine gode samarbejdsevner, da det er vigtigt, at du kan indgå i samspil med UDCSJ øvrige kursusansvarlige, kursusledere, frivillige faglærere og instruktører.

Du er god til at planlægge og kan håndtere ”frihed under ansvar”, da du vil skulle arbejde meget selvstændigt. Du skal ligeledes have motivationen og evnen til fortsat at udvikle og skabe fremdrift for dine sagsområder.

Du har nemt ved at samarbejde på tværs af organisationen og med mennesker med forskellige kompetencer.Du er entusiastisk og fleksibel i tilgangen til hverdagens udfordringer, lige som du har orden og præcision.

Som soldat og underviser fremstår du som rollemodel, og du brænder for at arbejde med uddannelse samt finder det naturligt at følge udviklingen inden for uddannelse, ledelse og ikke mindst taktik.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Erik A.C. Hoffgaard, hvs-u-sj-01@mil.dk, telefon 2163 6779.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen den 1. november 2022. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Om Hjemmeværnsskolen
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssol-dater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvri-ge myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året.

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller ved et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+
Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Major/orlogskaptajn til Hjemmeværnskommandoens Ope...

Hjemmeværnskommandoen

Vordingborg
Vi søger en major/orlogskaptajn der trives med stabsarbejde på styrelsesniveau, og med et godt kendskab til Forsvarets nationale opgaveløsning. Om os Nationalt Operationselement består af seks personer og omgangstonen er uhøjtidelig og lun. Generelt ...
7. september 2022

Tid til forandring? Hjemmeværnsskolens Studie- og ...

Hjemmeværnskommandoen

Vordingborg
Og ønsker du en fleksibel og alsidig arbejdsplads med plads til faglighed og fordybelse? Så er det dig vi søger til Studie- og Udviklingssektionen. Om os Mød Hjemmeværnsskolens Studie- og Udviklingssektion her: https://youtu.be/D5WnS_ng62Q Hjemmeværn...
21. september 2022

Efterretningsofficer og næstkommanderende til G2 v...

Antvorskov Kaserne

Slagelse
Har du evnerne, lysten og viljen til at lade efterretningstjeneste forme uddannelsen af hærens enheder og soldater, så vil vi glæde os til at byde dig velkommen. Om os Om brigadestaben. 2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, ...
26. august 2022