Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Underviser til flyteknisk uddannelse ved Air Force Training Centre i Karup

Har du en baggrund som civil eller militær flymekaniker og har du interesse for undervisning? Vil du have mulighed for at forme kommende flymekanikere i Flyvevåbnet? Så kan Air Force Training Centre tilbyde en stilling som faglærer på flyteknisk grunduddannelse.

Om os

I den sektion hvor du skal arbejde, er vi en blandet gruppe af både militære og civile faglærere, der brænder for at uddanne de bedste flymekanikere og teknikere på markedet. Vi arbejder motiveret og målrettet og har fokus på et konstruktivt og anerkendende arbejdsmiljø.

Air Force Training Centre (AFTC) har som målsætning, at levere uddannelser af høj kvalitet – derfor tilbyder vi vores undervisere løbende opkvalificering, både fagligt og pædagogisk. Du vil i dit ansættelsesforløb drøfte dine udviklingsområder med din nærmeste leder, således at det tilsikres, at du har de rette kompetencer til opgaveløsningen.

AFTC er portalen til Flyvevåbnet. Alle der begynder en militær karriere i Flyvevåbnet, starter enten med grunduddannelserne eller gennemgår senere i livet en efter- eller videreuddannelse ved AFTC. AFTC gennemfører årligt ca. 90 kurser og uddannelser for cirka 3.000 elever og kursister. Se mere om AFTC på www.AFTC.dk eller find os på Facebook.

Arbejdsdagen er præget af en høj grad af tillid fra ledelsen, fleksibilitet, højt humør og en god omgangstone. Vi har en god korpsånd, som bl.a. bygger på vidensdeling og tværfagligt samarbejde på alle niveauer.

På AFTC kendetegnes en god mellemleder ud fra ordet RAFTE, som dækker over Rollemodel, Ansvarlighed, Faglighed, Troværdighed og Engagement. Vi forventer, at en kommende mellemleder kan leve op til dette.

Om stillingen

Du bliver ansat som faglærer på den flytekniske grunduddannelse, og vil være en aktiv del af tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af undervisningen.

Det er en fordel, at du har kendskab til gældende EASA PART 147 og 66 regelsæt, men ikke et krav, da du vil gennemgå faggruppens interne træning. AFTC er en godkendt PART 147 skole, og underviser efter gældende regler i EU forordning 1321, PART 147 samt PART 66. Alle elever, der gennemfører flyteknisk grunduddannelse modtager et PART 147 Certificate of Recognition.

Dine vigtigste arbejdsopgaver vil, udover undervisning på flyteknisk grunduddannelse, være tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse af dine fag. Det betyder, at du forbereder, gennemfører og kontrollerer undervisningen. Udarbejdelse og revision af uddannelsesdokumentation og uddannelseshjælpemidler vil også blive en del af dine opgaver.

Endvidere skal du medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder varetage opgaveudarbejdelse, forberedelse, eksamination samt bedømmelser. Du vil formentligt skulle forestå undervisning i Modul 12 Helicopter Theory, Modul 11.10 Fuel og enkelte submoduler på Modul 7 Maintenance Pratices. Fagområder er dog ikke fastlagte endelige og ansvarsområder vil tage hensyn til din erfaring. Så selvom du er fastvinget flymekaniker, er din ansøgning velkommen.

Om dig

Fagligt forventer vi, at du er uddannet flymekaniker og som militær ansøger minimum har bestået GSU. Det er ønskeligt, at du har relevant erfaring inden for uddannelse i teknik.

Det er en fordel, hvis du har gennemført en pædagogisk efteruddannelse eller har været beskæftiget med undervisning tidligere. Hvis du ikke har pædagogisk uddannelse, vil vi tilbyde dig den som en del af din kvalificering til arbejdet.

Det er vigtigt, at du brænder for undervisning og formidling af høj kvalitet. Du vil møde positive, engagerede og videbegærlige elever i klasselokalet hver dag, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig der har overblikket.

Vores forventninger til dine kompetencer og kvalifikationer er, at:
- Du er villig til at påtage dig ansvaret for systematisk kompetenceudvikling af eleverne, under hensyntagen til menneskelige forskelligheder.
- Du aktivt søger at styrke og udvikle dine faglige kvalifikationer.
- Du selvstændigt kan igangsætte opgave- og problemløsning på baggrund af indsamlet information, komme med konstruktive forslag til forbedringer og udvise parathed til at udføre dem.
- Du handler forudseende i forbindelse med nuværende og fremtidige opgaver, da du indgår i et undervisningsteam, der fokuserer på høj teknisk viden og engagement til gavn for eleverne.
- Du er loyal i forhold til faggruppens samlede opgaveløsning samt de tildelte ressourcer.

Ansættelsesvilkår

Militær ansøger:
Stillingen er en faglært oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med en lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

Civil ansøger:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærer. Lønnen er anciennitetsbestemt og til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Jeppe Kaae Kock-Mogensen tlf.: 7284 4651 / mail: aftc-ut-001@mil.dk eller PL Michael Wadstrøm Hansen på tlf.: 7284 4652 / mail: aftc-ut-004@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår som militær, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Louise Tønning på mail: FPS-BA-BS248@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår som civil, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på mail: FPS-BA-BSS03@mil.dk.

Dette er et løbende opslag, så alle modtagne ansøgninger vil blive vurderet løbende efterhånden som de modtages. Samtaler vil ligeledes blive afholdt løbende. Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen, herunder kopi af svendebrev.

Hvis du som militært ansat er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329753344Phoenix-acc2ac9012018-02-01T21:31:18.857Underviser til flyteknisk uddannelse ved Air Force Training Centre i KarupHar du en baggrund som civil eller militær flymekaniker og har du interesse for undervisning? Vil du have mulighed for at forme kommende flymekanikere i Flyvevåbnet? Så kan Air Force Training Centre tilbyde en stilling som faglærer på flyteknisk grunduddannelse.

Om os

I den sektion hvor du skal arbejde, er vi en blandet gruppe af både militære og civile faglærere, der brænder for at uddanne de bedste flymekanikere og teknikere på markedet. Vi arbejder motiveret og målrettet og har fokus på et konstruktivt og anerkendende arbejdsmiljø.

Air Force Training Centre (AFTC) har som målsætning, at levere uddannelser af høj kvalitet – derfor tilbyder vi vores undervisere løbende opkvalificering, både fagligt og pædagogisk. Du vil i dit ansættelsesforløb drøfte dine udviklingsområder med din nærmeste leder, således at det tilsikres, at du har de rette kompetencer til opgaveløsningen.

AFTC er portalen til Flyvevåbnet. Alle der begynder en militær karriere i Flyvevåbnet, starter enten med grunduddannelserne eller gennemgår senere i livet en efter- eller videreuddannelse ved AFTC. AFTC gennemfører årligt ca. 90 kurser og uddannelser for cirka 3.000 elever og kursister. Se mere om AFTC på www.AFTC.dk eller find os på Facebook.

Arbejdsdagen er præget af en høj grad af tillid fra ledelsen, fleksibilitet, højt humør og en god omgangstone. Vi har en god korpsånd, som bl.a. bygger på vidensdeling og tværfagligt samarbejde på alle niveauer.

På AFTC kendetegnes en god mellemleder ud fra ordet RAFTE, som dækker over Rollemodel, Ansvarlighed, Faglighed, Troværdighed og Engagement. Vi forventer, at en kommende mellemleder kan leve op til dette.

Om stillingen

Du bliver ansat som faglærer på den flytekniske grunduddannelse, og vil være en aktiv del af tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af undervisningen.

Det er en fordel, at du har kendskab til gældende EASA PART 147 og 66 regelsæt, men ikke et krav, da du vil gennemgå faggruppens interne træning. AFTC er en godkendt PART 147 skole, og underviser efter gældende regler i EU forordning 1321, PART 147 samt PART 66. Alle elever, der gennemfører flyteknisk grunduddannelse modtager et PART 147 Certificate of Recognition.

Dine vigtigste arbejdsopgaver vil, udover undervisning på flyteknisk grunduddannelse, være tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse af dine fag. Det betyder, at du forbereder, gennemfører og kontrollerer undervisningen. Udarbejdelse og revision af uddannelsesdokumentation og uddannelseshjælpemidler vil også blive en del af dine opgaver.

Endvidere skal du medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder varetage opgaveudarbejdelse, forberedelse, eksamination samt bedømmelser. Du vil formentligt skulle forestå undervisning i Modul 12 Helicopter Theory, Modul 11.10 Fuel og enkelte submoduler på Modul 7 Maintenance Pratices. Fagområder er dog ikke fastlagte endelige og ansvarsområder vil tage hensyn til din erfaring. Så selvom du er fastvinget flymekaniker, er din ansøgning velkommen.

Om dig

Fagligt forventer vi, at du er uddannet flymekaniker og som militær ansøger minimum har bestået GSU. Det er ønskeligt, at du har relevant erfaring inden for uddannelse i teknik.

Det er en fordel, hvis du har gennemført en pædagogisk efteruddannelse eller har været beskæftiget med undervisning tidligere. Hvis du ikke har pædagogisk uddannelse, vil vi tilbyde dig den som en del af din kvalificering til arbejdet.

Det er vigtigt, at du brænder for undervisning og formidling af høj kvalitet. Du vil møde positive, engagerede og videbegærlige elever i klasselokalet hver dag, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig der har overblikket.

Vores forventninger til dine kompetencer og kvalifikationer er, at:
- Du er villig til at påtage dig ansvaret for systematisk kompetenceudvikling af eleverne, under hensyntagen til menneskelige forskelligheder.
- Du aktivt søger at styrke og udvikle dine faglige kvalifikationer.
- Du selvstændigt kan igangsætte opgave- og problemløsning på baggrund af indsamlet information, komme med konstruktive forslag til forbedringer og udvise parathed til at udføre dem.
- Du handler forudseende i forbindelse med nuværende og fremtidige opgaver, da du indgår i et undervisningsteam, der fokuserer på høj teknisk viden og engagement til gavn for eleverne.
- Du er loyal i forhold til faggruppens samlede opgaveløsning samt de tildelte ressourcer.

Ansættelsesvilkår

Militær ansøger:
Stillingen er en faglært oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med en lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

Civil ansøger:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærer. Lønnen er anciennitetsbestemt og til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Jeppe Kaae Kock-Mogensen tlf.: 7284 4651 / mail: aftc-ut-001@mil.dk eller PL Michael Wadstrøm Hansen på tlf.: 7284 4652 / mail: aftc-ut-004@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår som militær, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Louise Tønning på mail: FPS-BA-BS248@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår som civil, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på mail: FPS-BA-BSS03@mil.dk.

Dette er et løbende opslag, så alle modtagne ansøgninger vil blive vurderet løbende efterhånden som de modtages. Samtaler vil ligeledes blive afholdt løbende. Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen, herunder kopi af svendebrev.

Hvis du som militært ansat er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
2018-03-07T00:50:34.020 Har du en baggrund som civil eller militær flymekaniker og har du interesse for undervisning? Vil du have mulighed for at forme kommende flymekanikere i Flyvevåbnet? Så kan Air Force Training Centre tilbyde en stilling som faglærer på flyteknisk grunduddannelse.Om os I den sektion hvor du skal arbejde, er vi en blandet gruppe af både militære og civile faglærere, der brænder for at uddanne de bedste flymekanikere og teknikere på markedet. Vi arbejder motiveret og målrettet og har fokus på et konstruktivt og anerkendende arbejdsmiljø. Air Force Training Centre (AFTC) har som målsætning, at levere uddannelser af høj kvalitet derfor tilbyder vi vores undervisere løbende opkvalificering, både fagligt og pædagogisk. Du vil i dit ansættelsesforløb drøfte dine udviklingsområder med din nærmeste leder, således at det tilsikres, at du har de rette kompetencer til opgaveløsningen. AFTC er portalen til Flyvevåbnet. Alle der begynder en militær karriere i Flyvevåbnet, starter enten med grunduddannelserne eller gennemgår senere i livet en efter- eller videreuddannelse ved AFTC. AFTC gennemfører årligt ca. 90 kurser og uddannelser for cirka 3.000 elever og kursister. Se mere om AFTC på www.AFTC.dk eller find os på Facebook. Arbejdsdagen er præget af en høj grad af tillid fra ledelsen, fleksibilitet, højt humør og en god omgangstone. Vi har en god korpsånd, som bl.a. bygger på vidensdeling og tværfagligt samarbejde på alle niveauer. På AFTC kendetegnes en god mellemleder ud fra ordet RAFTE, som dækker over Rollemodel, Ansvarlighed, Faglighed, Troværdighed og Engagement. Vi forventer, at en kommende mellemleder kan leve op til dette.Om stillingen Du bliver ansat som faglærer på den flytekniske grunduddannelse, og vil være en aktiv del af tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af undervisningen. Det er en fordel, at du har kendskab til gældende EASA PART 147 og 66 regelsæt, men ikke et krav, da du vil gennemgå faggruppens interne træning. AFTC er en godkendt PART 147 skole, og underviser efter gældende regler i EU forordning 1321, PART 147 samt PART 66. Alle elever, der gennemfører flyteknisk grunduddannelse modtager et PART 147 Certificate of Recognition. Dine vigtigste arbejdsopgaver vil, udover undervisning på flyteknisk grunduddannelse, være tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse af dine fag. Det betyder, at du forbereder, gennemfører og kontrollerer undervisningen. Udarbejdelse og revision af uddannelsesdokumentation og uddannelseshjælpemidler vil også blive en del af dine opgaver. Endvidere skal du medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder varetage opgaveudarbejdelse, forberedelse, eksamination samt bedømmelser. Du vil formentligt skulle forestå undervisning i Modul 12 Helicopter Theory, Modul 11.10 Fuel og enkelte submoduler på Modul 7 Maintenance Pratices. Fagområder er dog ikke fastlagte endelige og ansvarsområder vil tage hensyn til din erfaring. Så selvom du er fastvinget flymekaniker, er din ansøgning velkommen.Om dig Fagligt forventer vi, at du er uddannet flymekaniker og som militær ansøger minimum har bestået GSU. Det er ønskeligt, at du har relevant erfaring inden for uddannelse i teknik. Det er en fordel, hvis du har gennemført en pædagogisk efteruddannelse eller har været beskæftiget med undervisning tidligere. Hvis du ikke har pædagogisk uddannelse, vil vi tilbyde dig den som en del af din kvalificering til arbejdet. Det er vigtigt, at du brænder for undervisning og formidling af høj kvalitet. Du vil møde positive, engagerede og videbegærlige elever i klasselokalet hver dag, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig der har overblikket. Vores forventninger til dine kompetencer og kvalifikationer er, at: - Du er villig til at påtage dig ansvaret for systematisk kompetenceudvikling af eleverne, under hensyntagen til menneskelige forskelligheder. - Du aktivt søger at styrke og udvikle dine faglige kvalifikationer. - Du selvstændigt kan igangsætte opgave- og problemløsning på baggrund af indsamlet information, komme med konstruktive forslag til forbedringer og udvise parathed til at udføre dem. - Du handler forudseende i forbindelse med nuværende og fremtidige opgaver, da du indgår i et undervisningsteam, der fokuserer på høj teknisk viden og engagement til gavn for eleverne. - Du er loyal i forhold til faggruppens samlede opgaveløsning samt de tildelte ressourcer.Ansættelsesvilkår Militær ansøger: Stillingen er en faglært oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel. Stillingen kan besættes af en medarbejder med en lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer. Civil ansøger: Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 samt cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærer. Lønnen er anciennitetsbestemt og til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. KONTAKT OG ANSØGNING Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Jeppe Kaae Kock-Mogensen tlf.: 7284 4651 mail: aftc-ut-001@mil.dk eller PL Michael Wadstrøm Hansen på tlf.: 7284 4652 mail: aftc-ut-004@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår som militær, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Louise Tønning på mail: FPS-BA-BS248@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår som civil, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på mail: FPS-BA-BSS03@mil.dk. Dette er et løbende opslag, så alle modtagne ansøgninger vil blive vurderet løbende efterhånden som de modtages. Samtaler vil ligeledes blive afholdt løbende. Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt. Du kan søge stillingen via link Søg den ledige stilling . Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen, herunder kopi af svendebrev. Hvis du som militært ansat er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.11Jobnetacc2ac90100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-03-06T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=153908&DepartmentId=18959&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkJyllandVestjyllandHerningEuropaDanmarkJyllandMidtjyllandViborgEuropaDanmarkJyllandMidtjyllandSilkeborg3097094Civile stillinger11Herningvej 307470Karup JDKDanmark156.295657609.14044510
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent519177JobNet47594561000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=acc2ac90https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=acc2ac90https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=acc2ac90&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=acc2ac90&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/18.jpgØnsker du et spændende job som Faglærer? Hos Civile stillinger tilbyder vi arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejder.12008001Dansk3Læse/ tale232003Faglærer9Undervisning og pædagogik352696315importimport_acc2ac90DKDanmarkDKDanmarkda-DK