Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Undervisningsassistent inden for tekstildesign på KADK

Undervisningsassistent inden for tekstildesign på KADK

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en 3-årig deltidsstilling som undervisningsassistent inden for tekstil og beklædning på Institut for Bygningskunst og Design. Vi søger en skarp kandidat med erfaring fra praksis, gode formidlings- og samarbejdsevner samt forståelse af kompleksiteten i tekstildesignerens fagområde, fra fiber til det færdige produkt – og som med udgangspunkt i egen specifik faglighed har lyst til at deltage i tværfaglige diskussioner om undervisning, forskning, pædagogik og udviklingen af designfaget generelt. Undervisningen vil primært være på bachelorprogrammet Produkt+, men afhængigt af faglig profil kan der også være undervisning på andre programmer. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2020 eller snarest muligt herefter.

Institut for Bygningskunst og Design (IBD)

Institut for Bygningskunst og Design er et tværfagligt uddannelses- og forskningsmiljø. Med udgangspunkt i en dansk tradition omkring arbejdet med design i en rumlig og arkitektonisk kontekst har instituttet en ambition om at sætte en ny dagsorden i udviklingen af forretnings- og kompetenceområder for arkitekter og designere. Bæredygtighed og social bevidsthed står centralt som samfundsrelevante overlæggere for undervisningen og forskningen på instituttet, hvis faglige felter relaterer sig til produktion, forbrug, marked og samfund, og hvor der skal tages ansvar og stilling til ressourcer og sociale problemstillinger. Instituttet består af to bachelorprogrammer, fire kandidatprogrammer og en professionsbachelor. Disse danner rammen om de faglige forsknings- og udviklingsmiljøer på tværs af design og arkitektur. Der undervises og forskes inden for arkitektur, bygningskunst, entreprenørskab, rum- og interiørdesign, møbel, tekstil samt beklædningsdesign på instituttet. Endeligt er også afdelingen for kunsthåndværk på Bornholm samt Arkitektskolens it- og tegneundervisning del af instituttet.

Produkt+ er et bachelorprogram i design med to studieretninger: Møbel, Rum og Materiale samt Beklædningsdesign og Tekstil. Programmet har ca. 42 studerende pr. årgang. Introduktionsvideo og nærmere information om programmet findes her: https://kadk.dk/program/produkt

Læs mere om instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk

Om stillingen

Stillingen som undervisningsassistent vil bestå af undervisning, herunder workshops, forelæsninger samt vejledning af de studerende ved studiepladser og arbejdsstationer. Som undervisningsassistent vil man både undervise individuelt og i teams, som går på tværs af forskellige fagligheder og fagområder. Den primære undervisning og vejledning vil være placeret inden for områderne tekstil og beklædning, og man kan forvente et tæt samarbejde med de øvrige undervisere på programmet, særligt inden for studieretningen Beklædningsdesign og Tekstil. Fællesundervisning med programmets anden studieretning Møbel, Rum og Materiale vil ligeledes udgøre en del af stillingen. Du vil desuden få til opgave at tilrettelægge undervisnings- og vejledningsforløb, samt deltage i gennemgange og kritikker.

Som ansat på IBD kommer man til at indgå i en travl hverdag med gode kollegaer fra mange forskellige fagligheder. Varetagelse af andre opgaver kan forekomme i begrænset omfang, ligesom der efter nærmere aftale kan blive tale om deltagelse i lærermøder, studierejser og bedømmelser samt undervisning og vejledning på kandidatprogrammet Fashion, Clothing and Textiles samt på andre af instituttets programmer afhængigt af kompetencer.

Kvalifikationskrav

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt.

Derudover forventer vi, at du:

  • har relevant beskæftigelse inden for designfaget og ajourført erfaring med relevant designfaglig praksis inden for stillingens faglige felt.
  • har undervisningserfaring inden for tekstildesign i forhold til beklædningsdesign, men også meget gerne i forhold til rum- eller møbeldesign.
  • har erfaring med forskellige praktiske og metodiske tilgange til design og produktion.
  • er bredt fagligt orienteret – både nationalt og internationalt – og har et godt netværk.
  • har et højt refleksionsniveau og evne til at udvikle fagområdet i relation til samfundsmæssige problemstillinger som eksempelvis bæredygtighed.
  • har mindst 3 års professionel designfaglig erfaring.
  • har erfaring med brug af både analoge og digitale værktøjer i designprocessen.
  • er nysgerrig, har gode samarbejdsevner og interesse for det bredden i designfeltet, som der undervises i på Produkt+


Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.

Stillingen er en deltidsstilling, hvor du som minimum er garanteret 100 timer pr. studieår. Det præcise timetal vil afhænge af, hvor mange studieretninger/programmer, som du med din faglige profil og erfaring kan undervise på, men kan maksimalt udgøre 780 timer årligt og aftales inden studieårenes opstart. Studieåret løber fra den 1. september til den 30. juni i det efterfølgende år. Forberedelse i august måned må påregnes.

Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel den 31. august 2023.

Ansøgningen

Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest den 3. august 2020 kl. 12.00.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst opfylder kriterierne i stillingsopslaget ud fra det fremsendte ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Alle ansøgere får herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse, og de udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Herefter vil et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. Hver ansøger vil få tilsendt bedømmelsen med mulighed for partshøring.

Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på KADK.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR medarbejder, Ellen Kruse Jacobsen e-mail: ekj@kadk.dk tlf.: 4170 1539

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Irene Lønne, e-mail irlo@kadk.dk, tlf. 4170 1754.

Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst og Design kan findes på www.kadk.dk

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.