Undervisningsassistent til Designskolens Tværgående Undervisning / Strategisk Design og Virksomhedssamarbejde

Undervisningsassistent til Designskolens Tværgående Undervisning / Strategisk Design og VirksomhedssamarbejdeVed Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en 3-årig deltidsstilling som undervisningsassistent til Den Tværgående Undervisning.Den ledige stilling skal primært understøtte modulet ”Strategisk Design og Virksomhedssamarbejde” og bliver tilknyttet Institut for Visuelt Design. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest muligt herefter.Institut for Visuelt Design

Institut for Visuel Design (IVD) uddanner fremtidens designere og bedriver forskning på højeste niveau inden for visuelle medier, typografi, grafisk design og - identitet, game- og interaktions design. Vi udvikler nye designmetoder, som ruster studerende med dybe innovative og strategiske kompetencer. Vi bygger bro imellem en stærk dansk designtradition og vores teknologiske og digital tidsalder. Gennem en æstetisk og formgivende praksis og de nyeste teknologiske muligheder, inddrager vi omverdenen i arbejdet med at udvikle designforslag og at udbrede designløsninger der fremmer det gode liv og en bæredygtig fremtid.Du kan læse mere om Institut for Visuelt Design her: https://kadk.dk/institut/visuelt-designDesignskolens Tværgående Undervisning

Designskolens Tværgående Undervisning (KDTU) er designuddannelsens fælles faglige fundament, der samler de studerende på tværs af programmer og faglig specialisering. KDTU består af en række tematiserede moduler og har til formål at opøve almen designfaglig viden, færdigheder og kompetencer hos de studerende.Om stillingen

Stillingen som undervisningsassistent vil bestå af undervisning, forelæsninger samt projektvejledning inden for strategisk design og virksomhedssamarbejde.Du vil desuden få til opgave at:

• Deltage i tilrettelæggelsen af undervisningen

• Undervise i designfagets grunddiscipliner

• Deltage i gennemgange, kritikker og bedømmelser af studerendeVaretagelse af andre opgaver kan forekomme i begrænset omfang herunder evaluering og særlige udviklingsopgaver ligesom der efter nærmere aftale kan blive tale om deltagelse i lærermøder, evaluering af undervisningen, studierejser og bedømmelser af studerende.Kvalifikationskrav

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt.Derudover forventer vi, at du:

• har en designfaglig baggrund og har en solid erhvervserfaring fra designpraksis

• har undervisningserfaring inden for emnefelterne; designstrategi, forretningsmodeller og designmetoder herunder metoder til at arbejde med design som en social proces

• kan formidle fagets faglige brede og perspektivere det i forhold til et udvidede og fagligt specialiseret designbegreb

• har gode kommunikative evnerDer vil desuden blive lagt vægt på at du har solid undervisningserfaring og erfaring med akademisk analytisk/ udviklingsarbejde, erfaring med at arbejde tæt sammen med virksomheder i undervisnings- og udviklingsrelaterede sammenhæng gerne med et bæredygtigt perspektiv.Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning.Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.Stillingen er en deltidsstilling, hvor du som minimum er garanteret 100 timer pr. studieår. Timetallet vil udgøre 300 timer i studieåret 2019/2020. Timetallet for studieårene 2020/2021 og 2021/2022 kendes endnu ikke, men kan maksimalt udgøre 780 timer årligt og aftales inden studieårenes opstart. Studieåret løber fra den 1. september til den 30. juni i det efterfølgende år.Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel efter tre år.Ansøgningen

Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor.Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest onsdag den 31. juli 2019 kl. 12.00.Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.Ansættelse som undervisningsassistent vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.Bedømmelsesudvalget består af:

Sissel Olander, lektor.Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på KADK.Yderligere oplysninger

Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-partner Lykke Cooper på e-mail lcoo@kadk.dk eller telefon +45 4170 1695.

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til fagleder Mathilde Aggebo, magg@kadk.dk, tlf. 4170 1588

Generelle oplysninger om KADK og Institut for Visuelt Design kan findes på www.kadk.dkAlle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.Om KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er et internationalt anerkendt kunstakademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. KADK er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca.1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om KADK på vores hjemmeside www.kadk.dk

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330048593Phoenix-2c4742c312019-06-24T00:00:00Undervisningsassistent til Designskolens Tværgående Undervisning / Strategisk Design og Virksomhedssamarbejde Undervisningsassistent til Designskolens Tværgående Undervisning / Strategisk Design og VirksomhedssamarbejdeVed Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en 3-årig deltidsstilling som undervisningsassistent til Den Tværgående Undervisning.Den ledige stilling skal primært understøtte modulet ”Strategisk Design og Virksomhedssamarbejde” og bliver tilknyttet Institut for Visuelt Design. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest muligt herefter.Institut for Visuelt Design

Institut for Visuel Design (IVD) uddanner fremtidens designere og bedriver forskning på højeste niveau inden for visuelle medier, typografi, grafisk design og - identitet, game- og interaktions design. Vi udvikler nye designmetoder, som ruster studerende med dybe innovative og strategiske kompetencer. Vi bygger bro imellem en stærk dansk designtradition og vores teknologiske og digital tidsalder. Gennem en æstetisk og formgivende praksis og de nyeste teknologiske muligheder, inddrager vi omverdenen i arbejdet med at udvikle designforslag og at udbrede designløsninger der fremmer det gode liv og en bæredygtig fremtid.Du kan læse mere om Institut for Visuelt Design her: https://kadk.dk/institut/visuelt-designDesignskolens Tværgående Undervisning

Designskolens Tværgående Undervisning (KDTU) er designuddannelsens fælles faglige fundament, der samler de studerende på tværs af programmer og faglig specialisering. KDTU består af en række tematiserede moduler og har til formål at opøve almen designfaglig viden, færdigheder og kompetencer hos de studerende.Om stillingen

Stillingen som undervisningsassistent vil bestå af undervisning, forelæsninger samt projektvejledning inden for strategisk design og virksomhedssamarbejde.Du vil desuden få til opgave at:

• Deltage i tilrettelæggelsen af undervisningen

• Undervise i designfagets grunddiscipliner

• Deltage i gennemgange, kritikker og bedømmelser af studerendeVaretagelse af andre opgaver kan forekomme i begrænset omfang herunder evaluering og særlige udviklingsopgaver ligesom der efter nærmere aftale kan blive tale om deltagelse i lærermøder, evaluering af undervisningen, studierejser og bedømmelser af studerende.Kvalifikationskrav

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt.Derudover forventer vi, at du:

• har en designfaglig baggrund og har en solid erhvervserfaring fra designpraksis

• har undervisningserfaring inden for emnefelterne; designstrategi, forretningsmodeller og designmetoder herunder metoder til at arbejde med design som en social proces

• kan formidle fagets faglige brede og perspektivere det i forhold til et udvidede og fagligt specialiseret designbegreb

• har gode kommunikative evnerDer vil desuden blive lagt vægt på at du har solid undervisningserfaring og erfaring med akademisk analytisk/ udviklingsarbejde, erfaring med at arbejde tæt sammen med virksomheder i undervisnings- og udviklingsrelaterede sammenhæng gerne med et bæredygtigt perspektiv.Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning.Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.Stillingen er en deltidsstilling, hvor du som minimum er garanteret 100 timer pr. studieår. Timetallet vil udgøre 300 timer i studieåret 2019/2020. Timetallet for studieårene 2020/2021 og 2021/2022 kendes endnu ikke, men kan maksimalt udgøre 780 timer årligt og aftales inden studieårenes opstart. Studieåret løber fra den 1. september til den 30. juni i det efterfølgende år.Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel efter tre år.Ansøgningen

Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor.Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest onsdag den 31. juli 2019 kl. 12.00.Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.Ansættelse som undervisningsassistent vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.Bedømmelsesudvalget består af:

Sissel Olander, lektor.Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på KADK.Yderligere oplysninger

Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-partner Lykke Cooper på e-mail lcoo@kadk.dk eller telefon +45 4170 1695.

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til fagleder Mathilde Aggebo, magg@kadk.dk, tlf. 4170 1588

Generelle oplysninger om KADK og Institut for Visuelt Design kan findes på www.kadk.dkAlle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.Om KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er et internationalt anerkendt kunstakademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. KADK er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca.1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om KADK på vores hjemmeside www.kadk.dk
Undervisningsassistent til Designskolens Tværgående Undervisning Strategisk Design og Virksomhedssamarbejde Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en 3-årig deltidsstilling som undervisningsassistent til Den Tværgående Undervisning. Den ledige stilling skal primært understøtte modulet Strategisk Design og Virksomhedssamarbejde og bliver tilknyttet Institut for Visuelt Design. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest muligt herefter. Institut for Visuelt Design Institut for Visuel Design (IVD) uddanner fremtidens designere og bedriver forskning på højeste niveau inden for visuelle medier, typografi, grafisk design og - identitet, game- og interaktions design. Vi udvikler nye designmetoder, som ruster studerende med dybe innovative og strategiske kompetencer. Vi bygger bro imellem en stærk dansk designtradition og vores teknologiske og digital tidsalder. Gennem en æstetisk og formgivende praksis og de nyeste teknologiske muligheder, inddrager vi omverdenen i arbejdet med at udvikle designforslag og at udbrede designløsninger der fremmer det gode liv og en bæredygtig fremtid. Du kan læse mere om Institut for Visuelt Design her: https: kadk.dk institut visuelt-design Designskolens Tværgående Undervisning Designskolens Tværgående Undervisning (KDTU) er designuddannelsens fælles faglige fundament, der samler de studerende på tværs af programmer og faglig specialisering. KDTU består af en række tematiserede moduler og har til formål at opøve almen designfaglig viden, færdigheder og kompetencer hos de studerende. Om stillingen Stillingen som undervisningsassistent vil bestå af undervisning, forelæsninger samt projektvejledning inden for strategisk design og virksomhedssamarbejde. Du vil desuden få til opgave at: • Deltage i tilrettelæggelsen af undervisningen • Undervise i designfagets grunddiscipliner • Deltage i gennemgange, kritikker og bedømmelser af studerende Varetagelse af andre opgaver kan forekomme i begrænset omfang herunder evaluering og særlige udviklingsopgaver ligesom der efter nærmere aftale kan blive tale om deltagelse i lærermøder, evaluering af undervisningen, studierejser og bedømmelser af studerende. Kvalifikationskrav Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt. Derudover forventer vi, at du: • har en designfaglig baggrund og har en solid erhvervserfaring fra designpraksis • har undervisningserfaring inden for emnefelterne designstrategi, forretningsmodeller og designmetoder herunder metoder til at arbejde med design som en social proces • kan formidle fagets faglige brede og perspektivere det i forhold til et udvidede og fagligt specialiseret designbegreb • har gode kommunikative evner Der vil desuden blive lagt vægt på at du har solid undervisningserfaring og erfaring med akademisk analytisk udviklingsarbejde, erfaring med at arbejde tæt sammen med virksomheder i undervisnings- og udviklingsrelaterede sammenhæng gerne med et bæredygtigt perspektiv. Vi tilbyder Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. Løn og ansættelsesforhold Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning. Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding BEK nr. 92 af 24 08 2015. Stillingen er en deltidsstilling, hvor du som minimum er garanteret 100 timer pr. studieår. Timetallet vil udgøre 300 timer i studieåret 2019 2020. Timetallet for studieårene 2020 2021 og 2021 2022 kendes endnu ikke, men kan maksimalt udgøre 780 timer årligt og aftales inden studieårenes opstart. Studieåret løber fra den 1. september til den 30. juni i det efterfølgende år. Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel efter tre år. Ansøgningen Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor. Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen Søg stillingen nedenfor, så den er KADK i hænde senest onsdag den 31. juli 2019 kl. 12.00. Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen. Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område . Ansættelse som undervisningsassistent vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav. Bedømmelsesudvalget består af: Sissel Olander, lektor. Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på KADK. Yderligere oplysninger Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-partner Lykke Cooper på e-mail lcoo@kadk.dk eller telefon 45 4170 1695. Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til fagleder Mathilde Aggebo, magg@kadk.dk, tlf. 4170 1588 Generelle oplysninger om KADK og Institut for Visuelt Design kan findes på www.kadk.dk Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold. Om KADK Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er et internationalt anerkendt kunstakademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. KADK er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca.1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om KADK på vores hjemmeside www.kadk.dk11jobnet2c4742c3100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-07-31T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=123745&DepartmentId=7810&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3551941Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering11Philip De Langes Allé 101435København KDKDanmark0DKDanmarkDKDanmark7Deltid47Tidsbegrænset782926JobNet5009221500922110024-06-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2c4742c3https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=2c4742c3https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2c4742c3&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2c4742c3&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale231007Undervisningsassistent9Undervisning og pædagogik362122688noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmark330048663Undervisningsassistent til undervisning i mavetarmfysiologiRobot Biomedicinsk Institut, SUND, søger ansøgere til stilling som undervisningassistent i mavetarm fysiologi til besættelse pr. 1. september 2019. Undervisningsassistenten skal gennemføre holdundervisning og øvelsesundervisning i forbindelse med kursus i mavetarmfysiologi ved Københavns Universitet. Den ideelle kandidat har en lægevidenskabelig baggrund med interesse indenfor det gastroenterologiske felt samt praktisk klinisk og forskningsmæssig erfaring. Det er en forudsætning for ansættelse, at ansøger har solid relevant undervisningserfaring indenfor (holdundervisning og øvelsesundervisning, herunder rettelse af øvelsesrapporter). Kvalifikationskrav: Ud over relevant kandidateksamen forudsættes faglig kompetence inden for det lægevidenskabelige område. Da undervisningsmæssige kvalifikationer vil være absolut tungtvejende i bedømmelsesgrundlaget, skal ansøgerne medsende oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed. Undervisningserfaring indenfor mavetarmfysiologi vil være yderligere kvalificerende. Da Københavns Universitet lægger vægt på forskningsbaseret undervisning, vil kandidater med forskningserfaring aktuel forskningsaktivitet blive foretrukket. Undervisningssprog er dansk, men den der ansættes, skal også kunne tale og skrive flydende engelsk. Løn og øvrige ansættelsesvilkår: Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC om undervisningsassisteneter? ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet. Ansættelsen er 3 årig med mulighed for forlængelse ifølge ekstern lektor cirkulæret §1, stk. 3. Timelønnen pr. arbejdstime er p.t. 267,98 kr. plus feriegodtgørelse (April 2019 niv.) Antallet af timer vil variere fra semester til semester (formentlig mellem 6-12 timer holdundervisning og 8-16 timer øvelsesundervisning). Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte ekstern lektor Simon Veedfald veedfald@sund.ku.dk. Procedure: Send ansøgning via linket nedenfor senest 17. juli 2019. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. Ansøgningen skal indeholde: En motiveret ansøgning. CV inklusiv undervisningserfaringer. Kandidat og evt. ph.d. bevis. Publikationer skal ikke medsendes. Den videre proces Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr fag, afholdes der samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetetskaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskning områder lige framolekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til ensund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterneog samfundet.Biomedicinsk Institut, SUND, søger ansøgere til stilling som undervisningassistent i mavetarm fysiologi til besættelse pr. 1. september 2019.

Undervisningsassistenten skal gennemføre holdundervisning og øvelsesundervisning i forbindelse med kursus i mavetarmfysiologi ved Københavns Universitet.

Den ideelle kandidat har en lægevidenskabelig baggrund med interesse indenfor det gastroenterologiske felt samt praktisk klinisk og forskningsmæssig erfaring. Det er en forudsætning for ansættelse, at ansøger har solid relevant undervisningserfaring indenfor (holdundervisning og øvelsesundervisning, herunder rettelse af øvelsesrapporter).

Kvalifikationskrav:

Ud over relevant kandidateksamen forudsættes faglig kompetence inden for det lægevidenskabelige område.

Da undervisningsmæssige kvalifikationer vil være absolut tungtvejende i bedømmelsesgrundlaget, skal ansøgerne medsende oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed. Undervisningserfaring indenfor mavetarmfysiologi vil være yderligere kvalificerende.

Da Københavns Universitet lægger vægt på forskningsbaseret undervisning, vil kandidater med forskningserfaring/aktuel forskningsaktivitet blive foretrukket. Undervisningssprog er dansk, men den der ansættes, skal også kunne tale og skrive flydende engelsk.

Løn og øvrige ansættelsesvilkår:

Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC om undervisningsassisteneter? ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet.

Ansættelsen er 3 årig med mulighed for forlængelse ifølge ekstern lektor cirkulæret §1, stk. 3.

Timelønnen pr. arbejdstime er p.t. 267,98 kr. plus feriegodtgørelse (April 2019 niv.)

Antallet af timer vil variere fra semester til semester (formentlig mellem 6-12 timer holdundervisning og 8-16 timer øvelsesundervisning).

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte ekstern lektor Simon Veedfald; veedfald@sund.ku.dk.

Procedure:

Send ansøgning via linket nedenfor senest 17. juli 2019. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgningen skal indeholde:

  • En motiveret ansøgning.
  • CV inklusiv undervisningserfaringer.
  • Kandidat og evt. ph.d. bevis.
  • Publikationer skal ikke medsendes.
Den videre proces

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr fag, afholdes der samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetetskaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskning områder lige framolekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til ensund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterneog samfundet.KU SUND Mærsk TårnetKøbenhavn N2019-06-25T00:00:002019-07-17T00:00:00
330052358Undervisningsassistent til bachelorprogrammet Kompleksitetshåndtering i Praksis ved Institut for Bygningskunst, By og Landskab på KADK (genopslag)Robot Undervisningsassistent til bachelorprogrammet Kompleksitetshåndtering i Praksis ved Institut for Bygningskunst, By og Landskab på KADK (genopslag) Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) genopslås en 3-årig deltidsstilling som undervisningsassistent til undervisning i arkitektur på 1.-3. år. Den ledige stilling er tilknyttet Institut for Bygningskunst, By og Landskab og ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest muligt herefter. Institut for Bygningskunst, By og Landskab (IBBL) IBBL s faglige områder er bygninger, byer og kulturlandskabers rumlige forandring og udvikling, aktuelt og historisk. Vi er optagede af, hvordan arkitektur er en integreret del af samfundets udvikling og hvordan det bidrager til bedre livskvalitet for de mange. Vores undervisning, forskning og kunstneriske udviklingsarbejde fokuserer på fremstilling af kvalificerede planer, forslag og strategier for bæredygtige byer og landskaber, bebyggelser og bygninger. Typiske afsæt for forskningsprojekter er byernes og landskabernes udvikling, byggeri til velfærd som f.eks. boliger og byggeri til sundhed, uddannelse og kultur i strategiske og arkitektfaglige perspektiver, samt metodeudvikling og didaktik inden for vores områder. Instituttets undervisning er organiseret i 1 bachelorprogram og 2 kandidatprogrammer, som sammen danner rammen om en række faglige udviklingsmiljøer inden for bygningskunst, by og landskab. Derudover bidrager instituttet til KADK s tværgående undervisning og ph.d.-skole. Læs mere om IBBL, instituttets programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk. Om stillingen Stillingen som undervisningsassistent vil bestå af undervisning, forelæsninger samt vejledning af de studerende ved tegneborde og arbejdsstationer indenfor bosætning, boliger, rumlig organisering, materialekendskab, bebyggelsesplaner samt praktikvejledning. Du vil desuden få til opgave at: • tilrettelægge opgaver • undervise i grundlagsdicipliner • deltage i kritikker Varetagelse af andre opgaver kan forekomme i begrænset omfang, ligesom der efter nærmere aftale kan blive tale om deltagelse i lærermøder, studierejser og bedømmelser. Kvalifikationskrav Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt. Derudover forventer vi, at du: • undervisningserfaring fra videregående kunstneriske uddannelser • arbejdet minimum 2-5 år med arkitektfaglige opgaver, enten som ansat eller som selvstændig • erfaring med tværfaglige samarbejder og har forståelse for gruppearbejdets dynamikker • evne til at aflæse og analysere en given rumlig kontekst, og evne til levende formidling heraf. Der vil desuden blive lagt vægt på at du kan dokumentere et eget kunstnerisk og arkitektfagligt standpunkt i dit virke. Vi søger efter en kandidat med særlig erfaring indenfor topologiske og morfologiske tilgange til udformningen af komplekse bygningsstrukturer. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til eller har deltaget i kunstnerisk udviklingsvirksomhed og eller forskning enten gennem dit studie eller egen praksis. Vi tilbyder Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. Løn og ansættelsesforhold Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning. Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding BEK nr. 92 af 24 08 2015. Stillingen er en deltidsstilling, hvor du som minimum er garanteret 100 timer pr. studieår. Timetallene for studieårene 2019 2020, 2020 2021 og 2021 2022 kendes endnu ikke, men kan maksimalt udgøre 780 timer årligt og aftales inden studieårenes opstart. Studieåret løber fra den 1. september til den 30. juni i det efterfølgende år. Forberedelse i august måned må påregnes. Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel efter 3 år. Ansøgningen Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor. Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen Søg stillingen nedenfor, så den er KADK i hænde senest søndag den 4. august 2019. Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen. Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område . Ansættelse som undervisningsassistent vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav. Bedømmelsesudvalg: Morten Meldgaard, Lektor KADK, IBBL Mathilde Petri, Lektor KADK, IBBL Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på KADK. Yderligere oplysninger Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-medarbejder, Ellen Kruse Jacobsen, e-mail ekj@kadk.dk , tlf. 4170 1539. Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til programansvarlig Morten Meldgaard, morten.meldgaard@kadk.dk, tlf. 4170 1739. Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst, By og Landskab kan findes på www.kadk.dk. Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.Undervisningsassistent til bachelorprogrammet Kompleksitetshåndtering i Praksis ved Institut for Bygningskunst, By og Landskab på KADK (genopslag)

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) genopslås en 3-årig deltidsstilling som undervisningsassistent til undervisning i arkitektur på 1.-3. år.

Den ledige stilling er tilknyttet Institut for Bygningskunst, By og Landskab og ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest muligt herefter.

Institut for Bygningskunst, By og Landskab (IBBL)

IBBL’s faglige områder er bygninger, byer og kulturlandskabers rumlige forandring og udvikling, aktuelt og historisk. Vi er optagede af, hvordan arkitektur er en integreret del af samfundets udvikling og hvordan det bidrager til bedre livskvalitet for de mange. Vores undervisning, forskning og kunstneriske udviklingsarbejde fokuserer på fremstilling af kvalificerede planer, forslag og strategier for bæredygtige byer og landskaber, bebyggelser og bygninger. Typiske afsæt for forskningsprojekter er byernes og landskabernes udvikling, byggeri til velfærd som f.eks. boliger og byggeri til sundhed, uddannelse og kultur i strategiske og arkitektfaglige perspektiver, samt metodeudvikling og didaktik inden for vores områder.

Instituttets undervisning er organiseret i 1 bachelorprogram og 2 kandidatprogrammer, som sammen danner rammen om en række faglige udviklingsmiljøer inden for bygningskunst, by og landskab. Derudover bidrager instituttet til KADK’s tværgående undervisning og ph.d.-skole.

Læs mere om IBBL, instituttets programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på www.kadk.dk.

Om stillingen

Stillingen som undervisningsassistent vil bestå af undervisning, forelæsninger samt vejledning af de studerende ved tegneborde og arbejdsstationer indenfor bosætning, boliger, rumlig organisering, materialekendskab, bebyggelsesplaner samt praktikvejledning.

Du vil desuden få til opgave at:

• tilrettelægge opgaver

• undervise i grundlagsdicipliner

• deltage i kritikkerVaretagelse af andre opgaver kan forekomme i begrænset omfang, ligesom der efter nærmere aftale kan blive tale om deltagelse i lærermøder, studierejser og bedømmelser.

Kvalifikationskrav

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt.

Derudover forventer vi, at du:

• undervisningserfaring fra videregående kunstneriske uddannelser

• arbejdet minimum 2-5 år med arkitektfaglige opgaver, enten som ansat eller som selvstændig

• erfaring med tværfaglige samarbejder og har forståelse for gruppearbejdets dynamikker

• evne til at aflæse og analysere en given rumlig kontekst, og evne til levende formidling heraf.

Der vil desuden blive lagt vægt på at du kan dokumentere et eget kunstnerisk og arkitektfagligt standpunkt i dit virke. Vi søger efter en kandidat med særlig erfaring indenfor topologiske og morfologiske tilgange til udformningen af komplekse bygningsstrukturer. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til eller har deltaget i kunstnerisk udviklingsvirksomhed og/eller forskning enten gennem dit studie eller egen praksis.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.

Stillingen er en deltidsstilling, hvor du som minimum er garanteret 100 timer pr. studieår. Timetallene for studieårene 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022 kendes endnu ikke, men kan maksimalt udgøre 780 timer årligt og aftales inden studieårenes opstart. Studieåret løber fra den 1. september til den 30. juni i det efterfølgende år. Forberedelse i august måned må påregnes.Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel efter 3 år.

Ansøgningen

Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest søndag den 4. august 2019.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.

Ansættelse som undervisningsassistent vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Bedømmelsesudvalg:

Morten Meldgaard, Lektor KADK, IBBL

Mathilde Petri, Lektor KADK, IBBL

Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på KADK.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-medarbejder, Ellen Kruse Jacobsen, e-mail ekj@kadk.dk , tlf. 4170 1539.

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til programansvarlig Morten Meldgaard, morten.meldgaard@kadk.dk, tlf. 4170 1739.

Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst, By og Landskab kan findes på www.kadk.dk.Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og KonserveringKøbenhavn K2019-07-02T00:00:002019-08-04T00:00:00
3300530652 undervisningsassistenter til it-undervisning indenfor arkitektonisk repræsentation på KADKRobot 2 undervisningsassistenter til it-undervisning indenfor arkitektonisk repræsentation på KADK Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås to 3-årige deltidsstillinger som undervisningsassistent til it-undervisning indenfor fagområdet arkitektonisk repræsentation. Indenfor fagområdet arkitektonisk repræsentation søges visionære og faglig stærke profiler, der brænder for at formidle viden, og som vil være i stand til at udvikle og styrke it-undervisningen. Med fokus på metode og praksis forventes de rette kandidater til stadighed at kunne deltage i at sikre it-undervisningen en aktuel relevans. De ledige stillinger er tilknyttet Institut for Bygningskunst og Design, men under¬visningen er tværgående, hvorfor der undervises på alle Arkitektskolens institutter og på Designskolen. Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest muligt herefter. Om stillingerne Undervisningen fokuserer på fagets digitale redskabsdiscipliner og digitale værktøjer til projektfremstilling og formidling, fra de studerendes tidligste møde med fagets basale it-værktøjer til kandidatuddannelsen, hvor vægtningen ligger på den arkitektoniske repræsentation og Det Digitale Byggeri BIM herunder bygherrekravene ved konkurrenceafleveringer. Undervisningen fokuserer på it-programindlæring og berører kun i mindre grad de enkelte studerendes forslagsstillelse. Undervisningen foregår for det meste efter et kompendium, så til mange af forløbene er der kun begrænset kursusforberedelse. Kurser på bachelorniveau afvikles på dansk, på kandidatniveau afvikles undervisningen på såvel dansk som engelsk. Varetagelse af andre opgaver udover undervisningen kan forekomme i begrænset omfang, ligesom der efter nærmere aftale kan blive tale om deltagelse i lærermøder og bedømmelser. It-undervisningen gennemføres som auditorieundervisning i sammenhængende forløb af ugers varighed og med hele undervisningsdage. Du skal derfor have mulighed for at kunne undervise fuld tid i længere stræk til trods for deltidsansættelsen. Kvalifikationskrav Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt. Derudover forventer vi, at du: • har undervist i flere af arkitektens designerens faglige it-programmer inden for såvel modellering som præsentation. • har gode formidlings- og samarbejdsevner, herunder lyst til at indgå i dialog med de studerende omkring deres arbejde med arkitektur og visualisering. • besidder de nødvendige it-kompetencer på undervisningsniveau inden for arkitektuddannelsens samlede it-pakke og har erfaring med kompendieskrivning. • kan indgå i undervisning på tværs af KADK så det forudsættes, at du er velorienteret inden for skolens øvrige fagområder. • er indstillet på løbende at holde dig ajour med den relevante, aktuelle praksis samt evner at omsætte denne i undervisningen. Det vil være en fordel hvis du har arbejdet arbejder professionelt inden for området digital repræsentation og eller deltaget i forskning udvikling inden for området. Vi tilbyder Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. Løn og ansættelsesforhold Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning. Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding BEK nr. 92 af 24 08 2015. Stillingen er en deltidsstilling, hvor du som minimum er garanteret 100 timer pr. studieår. Timetallet for studieåret 2019 2020 udgør 170 timer. Timetallet for studieårene 2020 2021 og 2021 2022 kendes endnu ikke, men kan maksimalt udgøre 780 timer årligt og aftales inden studieårenes opstart. Studieåret løber fra den 1. september til den 30. juni i det efterfølgende år. Forberedelse i august måned må påregnes. Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel den 31. august 2022. Ansøgningen Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor. Det er derudover et ufravigeligt krav at ansøgningen vedlægges en oversigt over hvilke it-program-kompetencer ansøgeren besidder, opdelt i tre grupper: A) Ansøgeren har undervisningserfaring i er på superbrugerniveau, B) Ansøgeren er på højt brugerniveau, dvs. kan deltage i undervisningen efter lidt forberedelse, og endelig C) Programmer som ansøgeren har godt kendskab til dvs. kan deltage i undervisningen efter nogen forberedelse Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen Søg stillingen nedenfor, så den er KADK i hænde senest onsdag, den 24. juli 2019 kl. 12.00 Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen. Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område . Ansættelse som undervisningsassistent vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav. Bedømmelsesudvalg: Hovedbedømmer: Lars Klint, lektor KADK Medbedømmer: Anders Hermund, lektor KADK Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på KADK. Yderligere oplysninger Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR medarbejder, Ellen Kruse Jacobsen e-mail: ekj@kadk.dk tlf.: 4170 1539 Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Irene Alma Lønne, mail: irlo@kadk.dk, telefon 41701754. Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst og Design kan findes på www.kadk.dk. Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.2 undervisningsassistenter til it-undervisning indenfor arkitektonisk repræsentation på KADK

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås to 3-årige deltidsstillinger som undervisningsassistent til it-undervisning indenfor fagområdet arkitektonisk repræsentation.

Indenfor fagområdet arkitektonisk repræsentation søges visionære og faglig stærke profiler, der brænder for at formidle viden, og som vil være i stand til at udvikle og styrke it-undervisningen. Med fokus på metode og praksis forventes de rette kandidater til stadighed at kunne deltage i at sikre it-undervisningen en aktuel relevans.

De ledige stillinger er tilknyttet Institut for Bygningskunst og Design, men under¬visningen er tværgående, hvorfor der undervises på alle Arkitektskolens institutter og på Designskolen.

Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest muligt herefter.

Om stillingerne

Undervisningen fokuserer på fagets digitale redskabsdiscipliner og digitale værktøjer til projektfremstilling og formidling, fra de studerendes tidligste møde med fagets basale it-værktøjer til kandidatuddannelsen, hvor vægtningen ligger på den arkitektoniske repræsentation og Det Digitale Byggeri / BIM herunder bygherrekravene ved konkurrenceafleveringer.

Undervisningen fokuserer på it-programindlæring og berører kun i mindre grad de enkelte studerendes forslagsstillelse. Undervisningen foregår for det meste efter et kompendium, så til mange af forløbene er der kun begrænset kursusforberedelse. Kurser på bachelorniveau afvikles på dansk, på kandidatniveau afvikles undervisningen på såvel dansk som engelsk.

Varetagelse af andre opgaver udover undervisningen kan forekomme i begrænset omfang, ligesom der efter nærmere aftale kan blive tale om deltagelse i lærermøder og bedømmelser.

It-undervisningen gennemføres som auditorieundervisning i sammenhængende forløb af ugers varighed og med hele undervisningsdage. Du skal derfor have mulighed for at kunne undervise fuld tid i længere stræk til trods for deltidsansættelsen.

Kvalifikationskrav

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt.

Derudover forventer vi, at du:

• har undervist i flere af arkitektens/designerens faglige it-programmer inden for såvel modellering som præsentation.

• har gode formidlings- og samarbejdsevner, herunder lyst til at indgå i dialog med de studerende omkring deres arbejde med arkitektur og visualisering.

• besidder de nødvendige it-kompetencer på undervisningsniveau inden for arkitektuddannelsens samlede it-pakke og har erfaring med kompendieskrivning.

• kan indgå i undervisning på tværs af KADK så det forudsættes, at du er velorienteret inden for skolens øvrige fagområder.

• er indstillet på løbende at holde dig ajour med den relevante, aktuelle praksis samt evner at omsætte denne i undervisningen.

Det vil være en fordel hvis du har arbejdet/arbejder professionelt inden for området digital repræsentation og/eller deltaget i forskning/udvikling inden for området.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.

Stillingen er en deltidsstilling, hvor du som minimum er garanteret 100 timer pr. studieår. Timetallet for studieåret 2019/2020 udgør 170 timer. Timetallet for studieårene 2020/2021 og 2021/2022 kendes endnu ikke, men kan maksimalt udgøre 780 timer årligt og aftales inden studieårenes opstart. Studieåret løber fra den 1. september til den 30. juni i det efterfølgende år. Forberedelse i august måned må påregnes.Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel den 31. august 2022.

Ansøgningen

Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor.

Det er derudover et ufravigeligt krav at ansøgningen vedlægges en oversigt over hvilke it-program-kompetencer ansøgeren besidder, opdelt i tre grupper:

A) Ansøgeren har undervisningserfaring i/er på superbrugerniveau,

B) Ansøgeren er på højt brugerniveau, dvs. kan deltage i undervisningen efter lidt forberedelse, og endelig

C) Programmer som ansøgeren har godt kendskab til dvs. kan deltage i undervisningen efter nogen forberedelse

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest onsdag, den 24. juli 2019 kl. 12.00

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.

Ansættelse som undervisningsassistent vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Bedømmelsesudvalg:

Hovedbedømmer: Lars Klint, lektor KADK

Medbedømmer: Anders Hermund, lektor KADK

Såfremt du søger stillingen på baggrund af samlede realkompetencer, gør vi opmærksom på, at det vil være det sagkyndige bedømmelsesudvalg, som afgør, hvorvidt dine realkompetencer rækker til kandidatniveau efter gældende retningslinjer på KADK.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR medarbejder, Ellen Kruse Jacobsen e-mail: ekj@kadk.dk tlf.: 4170 1539

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Irene Alma Lønne, mail: irlo@kadk.dk, telefon 41701754.

Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst og Design kan findes på www.kadk.dk.Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og KonserveringKøbenhavn K2019-07-03T00:00:002019-07-24T00:00:00
330055638Undervisningsassistenter til kurserne statistik og introduktion på Det Sundhedsvidenskabelige FakultetRobot Institut for folkesundhedsvidneskab, Biostatistisk afdeling på Københavns Universitet søger et antal undervisningsassistenter til ansættelse pr. 1. september 2019, til undervisning i statistik Arbejdsopgaver Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Dine kompetencer Du skal have bestået 5. semester og have gode formidlingsmæssige pædagogiske kompetencer. Hvis du har relevant forskningserfaring vil det være en fordel. Arbejdsopgaver Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Ansættelsesforhold Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt Cirkulære om timeløn eller Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på 246,22 kr. (apr. 2019 niv.). Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, dvs. en samlet timeløn inkl. forberedelse på 615,56 kr. (apr. 2019 niv.). For undervisningsassistenter, som stadig er studerende gælder endvidere, at hvis undervisningssessioner gentages inden for to uger, tildeles der fuld forberedelse til den første undervisningssession og halv forberedelse til de efterfølgende. For opgaveretning ydes alene aflønning for den tid, der medgår til retning af opgaverne. Ansættelsernes varighed er op til tre år og ved ansættelse som studenterunderviser ophører ansættelsen når kandidatbeviset er opnået. Yderligere oplysninger Spørgsmål til stillingen kan rettes til Esben Butz Jørgensen ebj@sund.ku.dk eller Jørgen Holm Petersen jhp@sund.ku.dk Ansøgning mv. Din ansøgnings SKAL indeholde: en motiveret ansøgning et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer Hvis du er studerende: en udskrift af dine karakterer fra bachelorstudiet som du kan hente på KUnet i selvbetjeningen. Upload pdfen under eksamensbevis Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http: jobportal.ku.dk (tryk på linket SØG STILLINGEN nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den mandag d. 12. juli 2019. Den videre proces Den ansættelsesbemyndigede leder gennemgår efter ansøgningsfristens udløb alle modtagne ansøgninger sammen med ansættelsesudvalget og udvælger på den baggrund, hvilke ansøgninger, der er mest relevante i forhold til kravene i stillingsopslaget. Disse ansøgninger sendes til bedømmelse i bedømmelsesudvalget. Alle ansøgere orienteres om, hvorvidt deres ansøgning er sendt videre til bedømmelse. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på https: jobportal.ku.dk videnskabelige-stillinger rekrutteringsproces Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Institut for folkesundhedsvidneskab, Biostatistisk afdeling på Københavns Universitet søger et antal undervisningsassistenter til ansættelse pr. 1. september 2019, til undervisning i statistik

Arbejdsopgaver

Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau.

Dine kompetencer

Du skal have bestået 5. semester og have gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer. Hvis du har relevant forskningserfaring vil det være en fordel.

Arbejdsopgaver

Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau.Ansættelsesforhold

Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt Cirkulære om timeløn eller Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på 246,22 kr. (apr. 2019 niv.). Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, dvs. en samlet timeløn inkl. forberedelse på 615,56 kr. (apr. 2019 niv.). For undervisningsassistenter, som stadig er studerende gælder endvidere, at hvis undervisningssessioner gentages inden for to uger, tildeles der fuld forberedelse til den første undervisningssession og halv forberedelse til de efterfølgende. For opgaveretning ydes alene aflønning for den tid, der medgår til retning af opgaverne.Ansættelsernes varighed er op til tre år og ved ansættelse som studenterunderviser ophører ansættelsen når kandidatbeviset er opnået.Yderligere oplysninger

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Esben Butz Jørgensen; ebj@sund.ku.dk eller Jørgen Holm Petersen; jhp@sund.ku.dkAnsøgning mv.

Din ansøgnings SKAL indeholde:  • en motiveret ansøgning
  • et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer
  • Hvis du er studerende: en udskrift af dine karakterer fra bachelorstudiet som du kan hente på KUnet i selvbetjeningen. Upload pdfen under "eksamensbevis"


Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den mandag d. 12. juli 2019.Den videre proces

Den ansættelsesbemyndigede leder gennemgår efter ansøgningsfristens udløb alle modtagne ansøgninger sammen med ansættelsesudvalget og udvælger på den baggrund, hvilke ansøgninger, der er mest relevante i forhold til kravene i stillingsopslaget. Disse ansøgninger sendes til bedømmelse i bedømmelsesudvalget.Alle ansøgere orienteres om, hvorvidt deres ansøgning er sendt videre til bedømmelse.Du kan læse om rekrutteringsprocessen på https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.KU - SUND - Institut For Folkesundhed - Kbh KKøbenhavn K2019-07-05T00:00:002019-08-12T00:00:00
330060878Undervisningsassistent til kurset i spørgeskemakonstruktion på FSVs kandidatuddannelseRobot Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet søger 1 undervisningsassistent til ansættelse pr. 1. september 2019. Arbejdsopgaver Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Dine kompetencer Du skal have bestået din kandidatuddannelse og have erfaring med undervisning i spørgeskemakonstruktion i relation til Folkesundhedsvidenskab. Gode formidlingsmæssige pædagogiske kompetencer og relevant forskningserfaring vil derudover blive vægtet. Arbejdsopgaver Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Ansættelsesforhold Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt Cirkulære om timeløn. Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på 246,22 kr. (april 2019 niv.). Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, dvs. en samlet timeløn inkl. forberedelse på 615,56 kr. (april 2019 niv.). For opgaveretning ydes alene aflønning for den tid, der medgår til retning af opgaverne. Ansættelsernes varighed er op til tre år. Yderligere oplysninger Spørgsmål til stillingen kan rettes til Carina Ørum, caor@sund.ku.dk Ansøgning mv. Din ansøgnings SKAL indeholde: en motiveret ansøgning et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer Dit kandidatbevis Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http: jobportal.ku.dk (tryk på linket SØG STILLINGEN nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 31. juli 2019. Den videre proces Den ansættelsesbemyndigede leder gennemgår efter ansøgningsfristens udløb alle modtagne ansøgninger sammen med ansættelsesudvalget og udvælger på den baggrund, hvilke ansøgninger, der er mest relevante i forhold til kravene i stillingsopslaget. Disse ansøgninger sendes til bedømmelse i bedømmelsesudvalget. Alle ansøgere orienteres om, hvorvidt deres ansøgning er sendt videre til bedømmelse. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på https: jobportal.ku.dk videnskabelige-stillinger rekrutteringsproces Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet søger 1 undervisningsassistent til ansættelse pr. 1. september 2019.

Arbejdsopgaver

Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau.

Dine kompetencer

Du skal have bestået din kandidatuddannelse og have erfaring med undervisning i spørgeskemakonstruktion i relation til Folkesundhedsvidenskab.Gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer og relevant forskningserfaring vil derudover blive vægtet.

Arbejdsopgaver

Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau.Ansættelsesforhold

Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt Cirkulære om timeløn.Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på 246,22 kr. (april 2019 niv.). Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, dvs. en samlet timeløn inkl. forberedelse på 615,56 kr. (april 2019 niv.). For opgaveretning ydes alene aflønning for den tid, der medgår til retning af opgaverne.Ansættelsernes varighed er op til tre år.Yderligere oplysninger

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Carina Ørum, caor@sund.ku.dkAnsøgning mv.

Din ansøgnings SKAL indeholde:  • en motiveret ansøgning
  • et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer
  • Dit kandidatbevis


Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 31. juli 2019.Den videre proces

Den ansættelsesbemyndigede leder gennemgår efter ansøgningsfristens udløb alle modtagne ansøgninger sammen med ansættelsesudvalget og udvælger på den baggrund, hvilke ansøgninger, der er mest relevante i forhold til kravene i stillingsopslaget. Disse ansøgninger sendes til bedømmelse i bedømmelsesudvalget.Alle ansøgere orienteres om, hvorvidt deres ansøgning er sendt videre til bedømmelse.Du kan læse om rekrutteringsprocessen på https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.KU - SUND - Institut For Folkesundhed - Kbh KKøbenhavn K2019-07-16T00:00:002019-07-31T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Undervisningsassistent til undervisning i mavetarmfysiologi

KU SUND Mærsk Tårnet

København N
Biomedicinsk Institut, SUND, søger ansøgere til stilling som undervisningassistent i mavetarm fysiologi til besættelse pr. 1. september 2019. Undervisningsassistenten skal gennemføre holdundervisning og øvelsesundervisning i forbindelse med kursus i...
Indrykket:25. juni 2019
Udløbsdato:17. juli 2019

Undervisningsassistent til bachelorprogrammet Kompleksitetshåndtering i Praksis ved Institut for Bygningskunst, By og Landskab på KADK (genopslag)

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

København K
Undervisningsassistent til bachelorprogrammet Kompleksitetshåndtering i Praksis ved Institut for Bygningskunst, By og Landskab på KADK (genopslag) Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) genopslås ...
Indrykket:2. juli 2019
Udløbsdato:4. august 2019

2 undervisningsassistenter til it-undervisning indenfor arkitektonisk repræsentation på KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

København K
2 undervisningsassistenter til it-undervisning indenfor arkitektonisk repræsentation på KADK Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås to 3-årige deltidsstillinger som undervisningsassistent t...
Indrykket:3. juli 2019
Udløbsdato:24. juli 2019

Undervisningsassistenter til kurserne statistik og introduktion på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

KU - SUND - Institut For Folkesundhed - Kbh K

København K
Institut for folkesundhedsvidneskab, Biostatistisk afdeling på Københavns Universitet søger et antal undervisningsassistenter til ansættelse pr. 1. september 2019, til undervisning i statistik Arbejdsopgaver Stillingen som undervisningsassistent er ...
Indrykket:5. juli 2019
Udløbsdato:12. august 2019

Undervisningsassistent til kurset i spørgeskemakonstruktion på FSVs kandidatuddannelse

KU - SUND - Institut For Folkesundhed - Kbh K

København K
Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet søger 1 undervisningsassistent til ansættelse pr. 1. september 2019. Arbejdsopgaver Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af u...
Indrykket:16. juli 2019
Udløbsdato:31. juli 2019