Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ungekonsulent til Ungeafdelingens Udførerteam

 • Har du viden om og erfaring med arbejdet som kontaktperson for unge ud fra Servicelovens §52/11 
 • Er du god til at skabe kontakt til, støtte og guide unge i udvikling af nye strategier og redskaber frem mod at mestre voksenlivet? 
 • Evner du at flytte et fastlåst perspektiv hos såvel unge som forældre?  
 • Kan du begrunde dine overvejelser og handlinger ud fra et fagligt fundament såvel mundtligt som skriftligt? 

- Så er du måske vores nye ungekonsulent i Ungeafdelingens Udførerteam.
 

Om jobbet

Arbejdsopgaverne som ungekonsulent er hovedsageligt i rollen som kontaktperson efter Serviceloven §§11 og 52 i fht. unge fra 15-23 år. Vi har et hovedfokus på de unges liv i retning af deres voksentilværelse, hvorfor fokus på familien som helhed kan være en del af arbejdet, men ikke altid er det.

Arbejdsopgaverne foregår i et tæt tværfagligt samarbejde, både internt i Ungeafdelingen og eksternt.

Som kontaktperson er din opgave at yde støtte til den unge på det nære personlige plan ved at stille dig til rådighed, når den unge har brug for en voksen. Du støtter og guider den unge i udvikling af nye strategier og redskaber i fht. udfordringer og oplevelser i skolen, i hjemmet, i vennegruppen mv.

Som kontaktperson er du den voksne, der anerkender og accepterer det unge menneske, som den han/hun er, samtidig med at du bevarer lederskabet og støtter den unge i at føle sig værdifuld.

I nogle tilfælde kan din opgave også være at støtte forældrene i at tage ansvar og varetage forældrerollen.

 

I Ungeafdelingen har vi et ønske om, at få flere unge ud af deres anbringelse og i stedet ind på eget værelse for at styrke de unges muligheder for at stå på egne ben. Bliver det en realitet, vil du som kontaktperson kunne få en rolle i denne opgave, som så også vil indebære flere arbejdstimer udover ”normal” arbejdstid.

 

Vi tilbyder:

 • et tværfagligt arbejdsmiljø med høj faglighed
 • metodisk mangfoldighed ud fra en eklektisk tilgang til metoder og teorier, men altid ud fra en anerkendende og helhedsorienteret tilgang
 • plads til kreative løsninger indenfor de overordnede rammer
 • teamsamarbejde, hvor vi deler udfordringer og glæder
 • meget afvekslende og selvstændigt arbejde
 • fleksibilitet i arbejdstider
 • mulighed for at gøre en forskel i en afdeling med ambitioner om at være de bedste til de unge

 

Din profil


Vi forventer, at du: 

 

 • har en relevant pædagogisk uddannelse 
 • har erfaring som kontaktperson for unge ud fra Servicelovens bestemmelser
 • er dygtig i relationsarbejde og dialog – både i fht. unge og forældre
 • ser de unge og familierne som eksperter i eget liv 
 • kan lide at arbejde i en politisk styret organisation
 • har gode kommunikationskompetencer – både i fht. skriftlighed og tale
 • er fagligt velfunderet og kan fagligt begrunde valg af metoder, strategier mv.
 • er omstillingsparat, fagligt kreativ og kan tænke i alternative løsninger
 • kan indgå aktivt og forpligtende i et team og samtidigt arbejde selvstændigt
 • er indstillet på at arbejdsopgaverne løbende kan ændre sig ift. skiftende behov og opgaver, som teamet og afdelingen samlet står overfor. Også opgaver udover serviceloven.
 • er tilgængelig for de unge og fleksibel ift. mødetider afhængigt af de unges behov. Du er således indstillet på også at skulle arbejde udenfor ”normal” arbejdstid på adhoc basis
 • har kørekort og egen bil til rådighed, da der er en del kørsel mellem arbejdssted, hjemmebesøg, skoler, tværfaglige møder mv. 
 • kan bidrage fagligt og socialt ind i Udførerteamet, og den samlede Ungeafdeling, med motivation, fleksibilitet, kreativitet og en positiv tilgang til arbejdet. 

 

Hvem er vi?

Som ungekonsulent i Udførerteamet, bliver du en af 4 ungekonsulenter, som arbejder ud fra Servicelovens børneparagraffer, primært som kontaktperson til unge i alderen 15-23 år.

Udførerteamet, Myndighedsteamet og UU udgør organisatorisk Billund Kommunes Ungeafdeling, som er en del af Unge og Familieområdet i Billund kommune.

Udførerteamets målgruppe er unge 15-29 årige, der er omfattet af indsatser og foranstaltninger efter Serviceloven, Beskæftigelsesloven og Lov om Kommunal Ungeindsats, samt unge, som på den ene eller anden måde har brug for støtte i relation til trivsel, uddannelse eller beskæftigelse.
Udførerteamets 15 medarbejdere har således mange forskellige funktioner: ungekonsulenter, mentorer, jobkonsulenter, integrationsmedarbejder, SSP- konsulenter, forebyggende medarbejdere og sociale viceværter.

Fælles for alle medarbejdere i Ungeafdelingen er, at vi har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i den unges ressourcer og kompetencer. Vores mål er, med udgangspunkt i den unges potentialer, at skabe sammenhæng i indsatsen og tænkningen, så flere unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Geografisk har Ungeafdelingen base i Campusområdet på Tinghusgade 12 - 1. sal, 7200 Grindsted, hvor vi sidder samlet i et stort åbent kontormiljø. De unge bor spredt rundt i hele kommunen.

Billund Kommune er en arbejdsplads med højt til loftet og med en værdibaseret personalepolitik. Vi arbejder efter de fælles værdier: Dialog, Udvikling og Respekt.

Billund Kommune er en røgfri arbejdsplads – i hele arbejdstiden.

 

Løn og ansættelsesforhold:

Der er tale om en fast stilling på 37 timer/ugen.

Ansættelsen sker i henhold til KL’s overenskomster med en række faglige organisationer om løn og ansættelsesvilkår. Lønnen forhandles i henhold til princippet for Lokal Løndannelse.

Ansættelsen er med tiltrædelse snarest muligt eller pr. 1. november 2020.

Vi indhenter børne- og straffeattester samt referencer fra tidligere ansættelser i forbindelse med ansættelsen.

 

Tidsplan:

Ansøgningsfrist den 22. september 2020

Udvælgelse af ansøgere den 24. september 2020

Samtaler afholdes den 28. september 2020
 

Har du spørgsmål til stillingen?

Du er velkommen til at kontakte teamleder af Udførerteamet, Annette Noer Baandrup, på tlf. 20531813 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.