Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vækstrådgiver inden for det maritime område til den danske ambassade i Ghana

 
VÆKSTRÅDGIVER  INDEN FOR DET MARITIME OMRÅDE 
TIL DEN DANSKE AMBASSADE I GHANA 
  
  
  
Har du erfaring med erhvervspolitik og det maritime område, og har du lyst til at bruge din viden og erfaringer til at udvikle den maritime sektor i Ghana i tæt samarbejde med danske og vestafrikanske myndigheder og erhvervslivet? Så er du måske vores kommende vækstrådgiver til den danske ambassade i Ghana.  
  
Ghana har over de sidste årtier været en del af den positive udvikling, der har fundet sted flere steder i Afrika. Politisk stabilitet og økonomisk vækst har medført, at Ghana har bevæget sig fra udviklingsland til mellemindkomstland. I kombination med et lavt niveau af konflikt, et dynamisk civilsamfund samt en central geografisk beliggenhed i Vestafrika, er Ghana en attraktiv indgang til det vestafrikanske marked og dets 300 millioner indbyggere. 
 
Den maritime sektor er helt central for Ghanas fortsatte udvikling. Omkring 90 procent af Ghanas internationale handel sker via søvejen, ligesom landet for nylig har påbegyndt udvindingen af en betydelig offshore-oliereserve. Skal Ghana nå sit fulde potentiale og forsætte sin positive økonomiske udvikling, vil det bl.a. kræve en sikker og velreguleret maritim sektor med tidssvarende rammevilkår. 
 
Danmark har betydelige maritime aktiviteter inden for såvel skibsfart som offshore i regionen, og med en forventet befolkningstilvækst og en voksende middelklasse er Ghana og Vestafrika et centralt vækstmarked, hvis vigtighed kun forventes at stige de kommende år.  
 
 Dit arbejde vil således have central betydning for såvel understøttelsen af regionens videre udvikling samt danske erhvervsinteresser. 
 
 
Generelt om stillingen  
Som vækstrådgiver er det dit primære ansvar at facilitere fortsættelsen af et myndighedssamarbejde mellem Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen i Danmark og søfartsmyndighederne i Ghana. I løbet af din ansættelse vil samarbejdet evt. skulle udvides med etablering af samarbejde i et eller flere af de omkringliggende lande i Vestafrika. Formålet med samarbejdet er at fremme en sikker og velreguleret maritim sektor, med henblik på at forbedre rammebetingelserne for bæredygtig vækst og beskæftigelse i Ghana. 
 
Du vil få et stort ansvar for at vedligeholde og udvikle tætte relationer med myndigheder og andre samarbejdspartnere i Ghana.  
 
Herudover vil du skulle fungere som regional maritim sektorekspert og skulle varetage danske interesser i regionen via politisk dialog og forhandling.  
 
Under din udsendelse vil du få en stor viden om søfart og handel i Afrika. Denne viden vil du sammen med dit netværk skulle anvende til at varetage danske interesser i regionen og bidrage til ambassadens virke. Du vil i den forbindelse blive et naturligt kontaktpunkt for danske maritime virksomheder, som du vil skulle assistere i tæt samarbejde med ambassadens handelsafdeling.  
 
I tilknytning til myndighedssamarbejdet, er der afsat midler til forskningsprojekter og uddannelsesstipendiater til Danmark. Som vækstrådgiver vil du understøtte udmøntningen af disse initiativer.  
 
Endelig vil du i et vist omfang bidrage til at løse ambassadens andre opgaver, på lige fod med ambassadens øvrige ansatte. 
 
 
Om myndighedssamarbejdet 
Myndighedssamarbejdet er centralt placeret i den danske regerings udenrigs-, udviklings- og handelspolitik og gennemføres i et tæt samarbejde mellem danske fagministerier og ambassaderne i 14 strategisk udvalgte lande. Danmarks gode erfaringer med system- og ekspertiseudvikling samt etablering af rammebetingelser og løsninger for bæredygtig samfundsudvikling deles med partnerlande. De udsendte vækstrådgivere opbygger viden og relationer samt medvirker til at åbne nye døre for dansk erhvervsliv. Myndighedssamarbejdet finansieres af Danida/Udenrigsministeriet og danske myndigheder.  
  
På det maritime område indledte Danmark og Ghana i 2015 et samarbejde mellem Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen og søfartsmyndighederne i Ghana. Samarbejdet har fokus på at opbygge et stærkt partnerskab mellem landene på det maritime område og udmøntningen af konkrete udviklingsaktiviteter i forhold til forbedring af maritim sikkerhed, implementering og håndhævelse af international maritim regulering mv. 
 
Der er truffet beslutning om at fortsætte samarbejdet og i løbet af 2018 vil den næste fase af samarbejdet blive formuleret og iværksat. Denne fase forventes at vare i 2-3 år. 
 
Vækstrådgiverens fysiske placering i Ghana skaber gode muligheder for at forebygge og løse en lang række udfordringer i samarbejdet, ligesom vækstrådgiveren bistår korttidsudsendte danske eksperter, fortrinsvis fra Søfartsstyrelsen, når de er på missioner i regionen.  
 
 
 
Om dig:  
Du har en relevant akademisk uddannelse og behersker ubesværet dansk og engelsk på forhandlingsniveau. Kendskab til Ghana eller Vestafrika og det franske sprog er en fordel, men ikke et krav. Din baggrund kan være fra såvel den offentlige som den private sektor, og derudover besidder du flere af følgende faglige kvalifikationer: 
 

 • Evne til at agere i en politisk kontekst. 
 • Evne til at arbejde med mange interessenter og parathed til at indgå i tætte og konstruktive samarbejder. 
 • Kendskab til erhvervspolitik, den maritime sektor og danske erhvervskompetencer. 
 • Et netværk i relevante danske maritime virksomheder og organisationer. 
 • Erfaring med projektarbejde, herunder opstilling af konkrete mål og dokumentation af resultater. 
 • International erfaring, herunder gerne med projektsamarbejde på tværs af kulturer. 
 • Viden om politiske forhold, gerne med kendskab til danske myndigheders og EU-institutionernes opgaver og arbejde såvel som den nternationale handelspolitiske dagsorden. 
 
 
Ud over de faglige kvalifikationer er det centralt for stillingen at du har følgende personlige kompetencer:
 
 • Gode samarbejdsevner, omstillingsparathed samt evne og lyst til at skabe og udvikle netværk på tværs af kulturer, institutioner og den offentlige og private sektor.  
 • Diplomatiske evner og god kulturforståelse med evne til at indgå i dialog med myndighe-der og private aktører på alle niveauer.  
 • Nysgerrighed både fagligt og i forhold til mennesker og kultur.  
 • Stærk analytisk kapacitet, med lyst og evne til at formidle og dele viden samt til at lære nyt.  
 • Handlekraft og evne til at arbejde selvstændigt. 
 • Kommerciel forståelse og evne til at se danske virksomheders behov. 
 • Positiv indstilling, humoristisk sans og gå-på-mod.  
 
 
Om Ambassaden i Ghana 
Den danske ambassade i Ghana er en velfungerende repræsentation med ca. 25 medarbejdere, heraf 7 udsendte danskere. Ambassaden lægger vægt på et positivt arbejdsmiljø med et godt samarbejde på tværs af ambassadens afdelinger. Ghana er et sikkert land med en åben og spændende kultur og gode muligheder for at medbringe familien.  
 
Der er et stærkt sammenhold mellem de danskere, der bor i Ghana, erhvervsarrangementer, grundlovsdagsfejring, middage mv. Samtidig er der et aktivt og tilgængeligt expat-miljø, lige-som der er gode muligheder for at få et ghanesisk netværk.  
 
 
Vilkår 
Som vækstrådgiver er du ansat af Udenrigsministeriet, placeres på Danmarks ambassade i Ac-cra og indgår i ambassadens personale.  
Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten i staten. Du vil få en basisløn som specialkonsulent på kr. 476.928 årligt samt funktionstillæg på kr. 27.923 årligt i december 2017-niveau svarende til en årsløn på i alt kr. 591.181 inkl. pension i december 2017-niveau. Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer (max. kr. 55.847 årligt i december-2017-niveau). Lønnen vil være skattepligtig i Danmark. 
 
Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, sko-le mv. i henhold til Udenrigsministeriets regler.  
  
Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt. 
 
 
Forventet tiltrædelse  
Pr. 1. august 2018 eller snarest derefter.  
  
 
Ansøgning  
Ansøgningsfrist er mandag den 19. februar 2018 kl. 12.00.  Stillingerne søges på www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb vil det ikke længere være muligt at registrere en ansøgning eller tilføje dokumenter.  
  
Samtalerne forventes gennemført i Udenrigsministeriet i København i februar/marts. Der vil indgå en sprogtest og personlighedstest i rekrutteringsforløbet.  
  
Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
 
Kontakt  
Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på www.um.dk og få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til kontorchef i Søfartsstyrelsen Rikke Wetter Olufsen (tlf. 9137 6337, e-mail rwo@dma.dk) eller chefkonsulent Jakob Haugaard fra Sekretariatet for Myndighedssamarbejdet i Udenrigsministeriet på (tlf. 3392 1230, e-mail jakhau@um.dk).   
  
Du er velkommen til at kontakte ambassadør Tove Degnbol (+233 302 208 737, e-mail tov-deg@um.dk) eller vækstrådgiver Nicolas Bastholm Roy-Bonde  (tlf. +233 243 400 353, e-mail nicroy@um.dk) på ambassaden i Accra for at høre mere om stillingen, arbejdsvilkår og forholdene  i Ghana.
 
Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Lea Holst Laursen (tlf. 33920747, e-mail lealau@um.dk) eller Thomas Hadrup (tlf. 3392 1008, e-mail thohad@um.dk).
 
 
Om os  
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til om-verdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og ser-viceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Se mere på www.um.dk. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes direkte på www.job.um.dk.
 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329748411Phoenix-bdaaf7c612018-01-26T15:09:02.083Vækstrådgiver inden for det maritime område til den danske ambassade i Ghana 
VÆKSTRÅDGIVER  INDEN FOR DET MARITIME OMRÅDE 
TIL DEN DANSKE AMBASSADE I GHANA 
  
  
  
Har du erfaring med erhvervspolitik og det maritime område, og har du lyst til at bruge din viden og erfaringer til at udvikle den maritime sektor i Ghana i tæt samarbejde med danske og vestafrikanske myndigheder og erhvervslivet? Så er du måske vores kommende vækstrådgiver til den danske ambassade i Ghana.  
  
Ghana har over de sidste årtier været en del af den positive udvikling, der har fundet sted flere steder i Afrika. Politisk stabilitet og økonomisk vækst har medført, at Ghana har bevæget sig fra udviklingsland til mellemindkomstland. I kombination med et lavt niveau af konflikt, et dynamisk civilsamfund samt en central geografisk beliggenhed i Vestafrika, er Ghana en attraktiv indgang til det vestafrikanske marked og dets 300 millioner indbyggere. 
 
Den maritime sektor er helt central for Ghanas fortsatte udvikling. Omkring 90 procent af Ghanas internationale handel sker via søvejen, ligesom landet for nylig har påbegyndt udvindingen af en betydelig offshore-oliereserve. Skal Ghana nå sit fulde potentiale og forsætte sin positive økonomiske udvikling, vil det bl.a. kræve en sikker og velreguleret maritim sektor med tidssvarende rammevilkår. 
 
Danmark har betydelige maritime aktiviteter inden for såvel skibsfart som offshore i regionen, og med en forventet befolkningstilvækst og en voksende middelklasse er Ghana og Vestafrika et centralt vækstmarked, hvis vigtighed kun forventes at stige de kommende år.  
 
 Dit arbejde vil således have central betydning for såvel understøttelsen af regionens videre udvikling samt danske erhvervsinteresser. 
 
 
Generelt om stillingen  
Som vækstrådgiver er det dit primære ansvar at facilitere fortsættelsen af et myndighedssamarbejde mellem Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen i Danmark og søfartsmyndighederne i Ghana. I løbet af din ansættelse vil samarbejdet evt. skulle udvides med etablering af samarbejde i et eller flere af de omkringliggende lande i Vestafrika. Formålet med samarbejdet er at fremme en sikker og velreguleret maritim sektor, med henblik på at forbedre rammebetingelserne for bæredygtig vækst og beskæftigelse i Ghana. 
 
Du vil få et stort ansvar for at vedligeholde og udvikle tætte relationer med myndigheder og andre samarbejdspartnere i Ghana.  
 
Herudover vil du skulle fungere som regional maritim sektorekspert og skulle varetage danske interesser i regionen via politisk dialog og forhandling.  
 
Under din udsendelse vil du få en stor viden om søfart og handel i Afrika. Denne viden vil du sammen med dit netværk skulle anvende til at varetage danske interesser i regionen og bidrage til ambassadens virke. Du vil i den forbindelse blive et naturligt kontaktpunkt for danske maritime virksomheder, som du vil skulle assistere i tæt samarbejde med ambassadens handelsafdeling.  
 
I tilknytning til myndighedssamarbejdet, er der afsat midler til forskningsprojekter og uddannelsesstipendiater til Danmark. Som vækstrådgiver vil du understøtte udmøntningen af disse initiativer.  
 
Endelig vil du i et vist omfang bidrage til at løse ambassadens andre opgaver, på lige fod med ambassadens øvrige ansatte. 
 
 
Om myndighedssamarbejdet 
Myndighedssamarbejdet er centralt placeret i den danske regerings udenrigs-, udviklings- og handelspolitik og gennemføres i et tæt samarbejde mellem danske fagministerier og ambassaderne i 14 strategisk udvalgte lande. Danmarks gode erfaringer med system- og ekspertiseudvikling samt etablering af rammebetingelser og løsninger for bæredygtig samfundsudvikling deles med partnerlande. De udsendte vækstrådgivere opbygger viden og relationer samt medvirker til at åbne nye døre for dansk erhvervsliv. Myndighedssamarbejdet finansieres af Danida/Udenrigsministeriet og danske myndigheder.  
  
På det maritime område indledte Danmark og Ghana i 2015 et samarbejde mellem Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen og søfartsmyndighederne i Ghana. Samarbejdet har fokus på at opbygge et stærkt partnerskab mellem landene på det maritime område og udmøntningen af konkrete udviklingsaktiviteter i forhold til forbedring af maritim sikkerhed, implementering og håndhævelse af international maritim regulering mv. 
 
Der er truffet beslutning om at fortsætte samarbejdet og i løbet af 2018 vil den næste fase af samarbejdet blive formuleret og iværksat. Denne fase forventes at vare i 2-3 år. 
 
Vækstrådgiverens fysiske placering i Ghana skaber gode muligheder for at forebygge og løse en lang række udfordringer i samarbejdet, ligesom vækstrådgiveren bistår korttidsudsendte danske eksperter, fortrinsvis fra Søfartsstyrelsen, når de er på missioner i regionen.  
 
 
 
Om dig:  
Du har en relevant akademisk uddannelse og behersker ubesværet dansk og engelsk på forhandlingsniveau. Kendskab til Ghana eller Vestafrika og det franske sprog er en fordel, men ikke et krav. Din baggrund kan være fra såvel den offentlige som den private sektor, og derudover besidder du flere af følgende faglige kvalifikationer: 
 
 • Evne til at agere i en politisk kontekst. 
 • Evne til at arbejde med mange interessenter og parathed til at indgå i tætte og konstruktive samarbejder. 
 • Kendskab til erhvervspolitik, den maritime sektor og danske erhvervskompetencer. 
 • Et netværk i relevante danske maritime virksomheder og organisationer. 
 • Erfaring med projektarbejde, herunder opstilling af konkrete mål og dokumentation af resultater. 
 • International erfaring, herunder gerne med projektsamarbejde på tværs af kulturer. 
 • Viden om politiske forhold, gerne med kendskab til danske myndigheders og EU-institutionernes opgaver og arbejde såvel som den nternationale handelspolitiske dagsorden. 
 
 
Ud over de faglige kvalifikationer er det centralt for stillingen at du har følgende personlige kompetencer:
 
 • Gode samarbejdsevner, omstillingsparathed samt evne og lyst til at skabe og udvikle netværk på tværs af kulturer, institutioner og den offentlige og private sektor.  
 • Diplomatiske evner og god kulturforståelse med evne til at indgå i dialog med myndighe-der og private aktører på alle niveauer.  
 • Nysgerrighed både fagligt og i forhold til mennesker og kultur.  
 • Stærk analytisk kapacitet, med lyst og evne til at formidle og dele viden samt til at lære nyt.  
 • Handlekraft og evne til at arbejde selvstændigt. 
 • Kommerciel forståelse og evne til at se danske virksomheders behov. 
 • Positiv indstilling, humoristisk sans og gå-på-mod.  
 
 
Om Ambassaden i Ghana 
Den danske ambassade i Ghana er en velfungerende repræsentation med ca. 25 medarbejdere, heraf 7 udsendte danskere. Ambassaden lægger vægt på et positivt arbejdsmiljø med et godt samarbejde på tværs af ambassadens afdelinger. Ghana er et sikkert land med en åben og spændende kultur og gode muligheder for at medbringe familien.  
 
Der er et stærkt sammenhold mellem de danskere, der bor i Ghana, erhvervsarrangementer, grundlovsdagsfejring, middage mv. Samtidig er der et aktivt og tilgængeligt expat-miljø, lige-som der er gode muligheder for at få et ghanesisk netværk.  
 
 
Vilkår 
Som vækstrådgiver er du ansat af Udenrigsministeriet, placeres på Danmarks ambassade i Ac-cra og indgår i ambassadens personale.  
Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten i staten. Du vil få en basisløn som specialkonsulent på kr. 476.928 årligt samt funktionstillæg på kr. 27.923 årligt i december 2017-niveau svarende til en årsløn på i alt kr. 591.181 inkl. pension i december 2017-niveau. Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer (max. kr. 55.847 årligt i december-2017-niveau). Lønnen vil være skattepligtig i Danmark. 
 
Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, sko-le mv. i henhold til Udenrigsministeriets regler.  
  
Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt. 
 
 
Forventet tiltrædelse  
Pr. 1. august 2018 eller snarest derefter.  
  
 
Ansøgning  
Ansøgningsfrist er mandag den 19. februar 2018 kl. 12.00.  Stillingerne søges på www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb vil det ikke længere være muligt at registrere en ansøgning eller tilføje dokumenter.  
  
Samtalerne forventes gennemført i Udenrigsministeriet i København i februar/marts. Der vil indgå en sprogtest og personlighedstest i rekrutteringsforløbet.  
  
Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
 
Kontakt  
Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på www.um.dk og få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til kontorchef i Søfartsstyrelsen Rikke Wetter Olufsen (tlf. 9137 6337, e-mail rwo@dma.dk) eller chefkonsulent Jakob Haugaard fra Sekretariatet for Myndighedssamarbejdet i Udenrigsministeriet på (tlf. 3392 1230, e-mail jakhau@um.dk).   
  
Du er velkommen til at kontakte ambassadør Tove Degnbol (+233 302 208 737, e-mail tov-deg@um.dk) eller vækstrådgiver Nicolas Bastholm Roy-Bonde  (tlf. +233 243 400 353, e-mail nicroy@um.dk) på ambassaden i Accra for at høre mere om stillingen, arbejdsvilkår og forholdene  i Ghana.
 
Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Lea Holst Laursen (tlf. 33920747, e-mail lealau@um.dk) eller Thomas Hadrup (tlf. 3392 1008, e-mail thohad@um.dk).
 
 
Om os  
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til om-verdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og ser-viceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Se mere på www.um.dk. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes direkte på www.job.um.dk.
 
2018-02-20T01:03:20.927 VÆKSTRÅDGIVER INDEN FOR DET MARITIME OMRÅDE TIL DEN DANSKE AMBASSADE I GHANA Har du erfaring med erhvervspolitik og det maritime område, og har du lyst til at bruge din viden og erfaringer til at udvikle den maritime sektor i Ghana i tæt samarbejde med danske og vestafrikanske myndigheder og erhvervslivet? Så er du måske vores kommende vækstrådgiver til den danske ambassade i Ghana. Ghana har over de sidste årtier været en del af den positive udvikling, der har fundet sted flere steder i Afrika. Politisk stabilitet og økonomisk vækst har medført, at Ghana har bevæget sig fra udviklingsland til mellemindkomstland. I kombination med et lavt niveau af konflikt, et dynamisk civilsamfund samt en central geografisk beliggenhed i Vestafrika, er Ghana en attraktiv indgang til det vestafrikanske marked og dets 300 millioner indbyggere. Den maritime sektor er helt central for Ghanas fortsatte udvikling. Omkring 90 procent af Ghanas internationale handel sker via søvejen, ligesom landet for nylig har påbegyndt udvindingen af en betydelig offshore-oliereserve. Skal Ghana nå sit fulde potentiale og forsætte sin positive økonomiske udvikling, vil det bl.a. kræve en sikker og velreguleret maritim sektor med tidssvarende rammevilkår. Danmark har betydelige maritime aktiviteter inden for såvel skibsfart som offshore i regionen, og med en forventet befolkningstilvækst og en voksende middelklasse er Ghana og Vestafrika et centralt vækstmarked, hvis vigtighed kun forventes at stige de kommende år. Dit arbejde vil således have central betydning for såvel understøttelsen af regionens videre udvikling samt danske erhvervsinteresser. Generelt om stillingen Som vækstrådgiver er det dit primære ansvar at facilitere fortsættelsen af et myndighedssamarbejde mellem Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen i Danmark og søfartsmyndighederne i Ghana. I løbet af din ansættelse vil samarbejdet evt. skulle udvides med etablering af samarbejde i et eller flere af de omkringliggende lande i Vestafrika. Formålet med samarbejdet er at fremme en sikker og velreguleret maritim sektor, med henblik på at forbedre rammebetingelserne for bæredygtig vækst og beskæftigelse i Ghana. Du vil få et stort ansvar for at vedligeholde og udvikle tætte relationer med myndigheder og andre samarbejdspartnere i Ghana. Herudover vil du skulle fungere som regional maritim sektorekspert og skulle varetage danske interesser i regionen via politisk dialog og forhandling. Under din udsendelse vil du få en stor viden om søfart og handel i Afrika. Denne viden vil du sammen med dit netværk skulle anvende til at varetage danske interesser i regionen og bidrage til ambassadens virke. Du vil i den forbindelse blive et naturligt kontaktpunkt for danske maritime virksomheder, som du vil skulle assistere i tæt samarbejde med ambassadens handelsafdeling. I tilknytning til myndighedssamarbejdet, er der afsat midler til forskningsprojekter og uddannelsesstipendiater til Danmark. Som vækstrådgiver vil du understøtte udmøntningen af disse initiativer. Endelig vil du i et vist omfang bidrage til at løse ambassadens andre opgaver, på lige fod med ambassadens øvrige ansatte. Om myndighedssamarbejdet Myndighedssamarbejdet er centralt placeret i den danske regerings udenrigs-, udviklings- og handelspolitik og gennemføres i et tæt samarbejde mellem danske fagministerier og ambassaderne i 14 strategisk udvalgte lande. Danmarks gode erfaringer med system- og ekspertiseudvikling samt etablering af rammebetingelser og løsninger for bæredygtig samfundsudvikling deles med partnerlande. De udsendte vækstrådgivere opbygger viden og relationer samt medvirker til at åbne nye døre for dansk erhvervsliv. Myndighedssamarbejdet finansieres af Danida Udenrigsministeriet og danske myndigheder. På det maritime område indledte Danmark og Ghana i 2015 et samarbejde mellem Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen og søfartsmyndighederne i Ghana. Samarbejdet har fokus på at opbygge et stærkt partnerskab mellem landene på det maritime område og udmøntningen af konkrete udviklingsaktiviteter i forhold til forbedring af maritim sikkerhed, implementering og håndhævelse af international maritim regulering mv. Der er truffet beslutning om at fortsætte samarbejdet og i løbet af 2018 vil den næste fase af samarbejdet blive formuleret og iværksat. Denne fase forventes at vare i 2-3 år. Vækstrådgiverens fysiske placering i Ghana skaber gode muligheder for at forebygge og løse en lang række udfordringer i samarbejdet, ligesom vækstrådgiveren bistår korttidsudsendte danske eksperter, fortrinsvis fra Søfartsstyrelsen, når de er på missioner i regionen. Om dig: Du har en relevant akademisk uddannelse og behersker ubesværet dansk og engelsk på forhandlingsniveau. Kendskab til Ghana eller Vestafrika og det franske sprog er en fordel, men ikke et krav. Din baggrund kan være fra såvel den offentlige som den private sektor, og derudover besidder du flere af følgende faglige kvalifikationer: Evne til at agere i en politisk kontekst. Evne til at arbejde med mange interessenter og parathed til at indgå i tætte og konstruktive samarbejder. Kendskab til erhvervspolitik, den maritime sektor og danske erhvervskompetencer. Et netværk i relevante danske maritime virksomheder og organisationer. Erfaring med projektarbejde, herunder opstilling af konkrete mål og dokumentation af resultater. International erfaring, herunder gerne med projektsamarbejde på tværs af kulturer. Viden om politiske forhold, gerne med kendskab til danske myndigheders og EU-institutionernes opgaver og arbejde såvel som den nternationale handelspolitiske dagsorden. Ud over de faglige kvalifikationer er det centralt for stillingen at du har følgende personlige kompetencer: Gode samarbejdsevner, omstillingsparathed samt evne og lyst til at skabe og udvikle netværk på tværs af kulturer, institutioner og den offentlige og private sektor. Diplomatiske evner og god kulturforståelse med evne til at indgå i dialog med myndighe-der og private aktører på alle niveauer. Nysgerrighed både fagligt og i forhold til mennesker og kultur. Stærk analytisk kapacitet, med lyst og evne til at formidle og dele viden samt til at lære nyt. Handlekraft og evne til at arbejde selvstændigt. Kommerciel forståelse og evne til at se danske virksomheders behov. Positiv indstilling, humoristisk sans og gå-på-mod. Om Ambassaden i Ghana Den danske ambassade i Ghana er en velfungerende repræsentation med ca. 25 medarbejdere, heraf 7 udsendte danskere. Ambassaden lægger vægt på et positivt arbejdsmiljø med et godt samarbejde på tværs af ambassadens afdelinger. Ghana er et sikkert land med en åben og spændende kultur og gode muligheder for at medbringe familien. Der er et stærkt sammenhold mellem de danskere, der bor i Ghana, erhvervsarrangementer, grundlovsdagsfejring, middage mv. Samtidig er der et aktivt og tilgængeligt expat-miljø, lige-som der er gode muligheder for at få et ghanesisk netværk. Vilkår Som vækstrådgiver er du ansat af Udenrigsministeriet, placeres på Danmarks ambassade i Ac-cra og indgår i ambassadens personale. Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten i staten. Du vil få en basisløn som specialkonsulent på kr. 476.928 årligt samt funktionstillæg på kr. 27.923 årligt i december 2017-niveau svarende til en årsløn på i alt kr. 591.181 inkl. pension i december 2017-niveau. Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer (max. kr. 55.847 årligt i december-2017-niveau). Lønnen vil være skattepligtig i Danmark. Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, sko-le mv. i henhold til Udenrigsministeriets regler. Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt. Forventet tiltrædelse Pr. 1. august 2018 eller snarest derefter. Ansøgning Ansøgningsfrist er mandag den 19. februar 2018 kl. 12.00. Stillingerne søges på www.um.dk under job ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på søg stillingen . Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb vil det ikke længere være muligt at registrere en ansøgning eller tilføje dokumenter. Samtalerne forventes gennemført i Udenrigsministeriet i København i februar marts. Der vil indgå en sprogtest og personlighedstest i rekrutteringsforløbet. Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Kontakt Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på www.um.dk og få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til kontorchef i Søfartsstyrelsen Rikke Wetter Olufsen (tlf. 9137 6337, e-mail rwo@dma.dk) eller chefkonsulent Jakob Haugaard fra Sekretariatet for Myndighedssamarbejdet i Udenrigsministeriet på (tlf. 3392 1230, e-mail jakhau@um.dk). Du er velkommen til at kontakte ambassadør Tove Degnbol ( 233 302 208 737, e-mail tov-deg@um.dk) eller vækstrådgiver Nicolas Bastholm Roy-Bonde (tlf. 233 243 400 353, e-mail nicroy@um.dk) på ambassaden i Accra for at høre mere om stillingen, arbejdsvilkår og forholdene i Ghana. Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Lea Holst Laursen (tlf. 33920747, e-mail lealau@um.dk) eller Thomas Hadrup (tlf. 3392 1008, e-mail thohad@um.dk). Om os Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til om-verdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og ser-viceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Se mere på www.um.dk. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes direkte på www.job.um.dk.11Jobnetbdaaf7c6100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-19T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=110264&DepartmentId=6061&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3089120Udenrigsministeriet11Asiatisk Plads 21402København KDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset513832JobNet47524941000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=bdaaf7c6https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=bdaaf7c6https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=bdaaf7c6&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=bdaaf7c6&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale241210Akademisk medarbejder5Kontor og administration352548100importimport_bdaaf7c6DKDanmarkDKDanmarkda-DK