Vækstrådgiver inden for det maritime område til den danske ambassade i Kina

 
VÆKSTRÅDGIVER  INDEN FOR DET MARITIME OMRÅDE 
TIL DEN DANSKE AMBASSADE KINA  
 
 
 
Vil du være med til at styrke Danmarks relationer til Kina; videreudvikle de tætte relati-oner mellem de kinesiske og danske myndigheder inden for det maritime område, sær-ligt det igangværende myndighedssamarbejde, og samtidig være med til at åbne døre for danske maritime virksomheder i Kina? - Så er du måske vores kommende vækst-rådgiver til Den danske Ambassade i Beijing. 
 
 
Om myndighedssamarbejdet 
Myndighedssamarbejdet er centralt placeret i den danske regerings udenrigs-, udviklings- og handelspolitik og gennemføres i et tæt samarbejde mellem danske fagministerier og ambassa-derne i 14 strategisk udvalgte lande. Danmarks gode erfaringer med system og ekspertiseud-vikling samt etablering af rammebetingelser og løsninger for bæredygtig samfundsudvikling de-les med partnerlande, mens udsendte vækstrådgivere opbygger viden og relationer, samt med-virker til at åbne nye døre for dansk erhvervsliv. Myndighedssamarbejdet finansieres af Dani-da/Udenrigsministeriet og danske myndigheder. 
 
 
Generelt om stillingen 
Danmark og Kina indledte i 2017 et myndighedssamarbejde vedr. maritim sikkerhed og grøn skibsbygning, som begge er områder, der i høj grad understøtter Kinas maritime prioriterer. Fra dansk side er Søfartsstyrelsen partnermyndighed, mens de kinesiske partnere er den kine-siske Søfartsmyndighed (China MSA) samt det kinesiske Ministerium for Industri and Informati-on Technology (MIIT). Den nuværende fase af samarbejdet forventes afsluttet i første halvår 2019, samtidig med forberedelsen af fase 2, som forventes at vare ca. 2-3 år.        
 
Som vækstrådgiver er du bindeled mellem Søfartsstyrelsen i Danmark og relevante fagmyndig-heder i Kina, og du har et stort ansvar for at vedligeholde og udvikle tætte relationer. Sammen med projektlederen fra Søfartsstyrelsen og de kinesiske myndigheder skal du afslutte aktivite-ter under fase 1 (delegationsbesøg, faglige seminarer og workshops, afsluttende rapportskriv-ning, etc.) samt forberede, identificere og implementere nye konkrete aktiviteter i fase 2. Sam-tidigt skal du samarbejde med ambassadens handelsafdeling og understøtte arbejdet med fremme af danske maritime virksomheders muligheder i Kina. I tilknytning til myndighedssam-arbejdet er der afsat midler til forskningsprojekter og uddannelsesstipendiater til Danmark. Som vækstrådgiver vil du understøtte udmøntningen af disse initiativer. 
 
 
Ambassaden i Kina  
Ambassaden i Beijing er Danmarks største bilaterale ambassade med generalkonsulater i Shan-ghai, Guangzhou og Chongqing. Ambassaden er stor, dynamisk, travl og spændende, hvilket afspejler Kinas globale rolle som verdens næststørste økonomi. Samlet er vi mere end 100 dan-ske og kinesiske kollegaer. Ambassadens arbejde omfatter udenrigspolitik og –økonomi, et bredt og omfattende sektorsamarbejde mellem en lang række danske og kinesiske myndighe-der, borgerservice samt eksport- og investeringsfremme. Ambassaden har tilknyttet 5 vækst-rådgivere (sundhed, miljø, landbrug, byudvikling og maritime område) og en energiattaché, der alle arbejder tæt med de kinesiske myndigheder, og du vil blive en del af denne gruppe. Du vil i det daglige have stor berøring med både kollegaer på myndighedssamarbejdet og på handel. Organisatorisk vil du blive indplaceret i ambassadens grønne team. Personalemæssigt vil du re-ferere til ambassadøren.    
 
 
Om dig 
Du har en relevant akademisk uddannelse og besidder herudover:  

 • Erfaringer fra en politisk ledet organisation, f.eks. en offentlig dansk myndighed, interes-seorganisation, de maritime erhverv og/eller rådgivningsbranchen.  
 • Kendskab til den maritime sektor vil være en fordel.  
 • Erfaring med projektarbejde, herunder opstilling af konkrete mål og dokumentation af resultater. 
 • International erfaring, herunder erfaring med vidensdeling, kapacitetsudvikling og foran-dringsprocesser i samarbejde med kolleger fra andre lande.  
 • Viden om politiske forhold, herunder danske myndigheders samt EU-institutionernes opga-ver og arbejde såvel som den internationale handelspolitiske dagsorden. 
 • Behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau. 
 • Kinesiskkundskaber vil være en fordel. 
 
Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen: 
 • Diplomatiske evner og god kulturforståelse. 
 • Stærke samarbejdsevner, omstillingsparathed, evne til at lytte, finde pragmatiske løsnin-ger og skabe fremdrift i samarbejde. 
 • Stærk analytisk kapacitet og overblik, evne til at dele viden samt lære nyt. 
 • Lyst til at skabe og udvikle netværk på tværs af kulturer, institutioner og den offentli-ge/private sektor. 
 • Kommerciel interesse og evne til at se muligheder for danske løsninger og kompetencer. 
 
 
Vilkår 
Som vækstrådgiver er du ansat af Udenrigsministeriet, placeret på Danmarks ambassade i Bei-jing og indgår i ambassadens personale.  
 
Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten i staten. Du vil få en basisløn som specialkonsulent på kr. 476.928 årligt samt funktionstillæg på kr. 27.923 årligt i december 2017-niveau svarende til en årsløn på i alt kr. 591.181 inkl. pension i december 2017-niveau. Der vil derudover være mulighed for evt. tilde-ling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer (max. kr. 55.847 årligt i december-2017-niveau). Lønnen vil være skattepligtig i Danmark. 
 
Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostnin-gerne på posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, sko-le mv. i henhold til Udenrigsministeriets regler.  
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt. 
 
 
Forventet tiltrædelse
15. august 2018 
 
 
Ansøgning 
Ansøgningsfrist er mandag den 19. februar 2018 kl. 12.00 dansk tid. Stillingerne søges på www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.  
 
Efter ansøgningsfristens udløb vil det ikke længere være muligt at registrere en ansøgning eller tilføje dokumenter. 
 
Samtalerne forventes gennemført i Udenrigsministeriet i København i februar/marts måned. Der vil indgå sprogtest (engelsk) og personlighedstest i rekrutteringsforløbet. 
 
Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvali-ficerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 
 
 
Kontakt 
Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på www.um.dk og få yderligere oplysninger om stillin-gerne ved henvendelse til kontorchef Rikke Wetter Olufsen (tlf. 9137 6337 rwo@dma.dk), i Sø-fartsstyrelsen eller chefkonsulent Jakob Haugaard fra Sekretariatet for Myndighedssamarbejdet i Udenrigsministeriet på (tlf. 3392 1230 e-mail jakhau@um.dk).  
 
Du er velkommen til at kontakte ambassaderåd Anette Aarestrup på ambassaden i Beijing for at høre om arbejdsvilkår og forhold i Kina (tlf. +86 139 1021 2513 e-mail aneaar@um.dk) 
 
Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Lea Holst Laursen (tlf. 33920747, e-mail lealau@um.dk) eller Thomas Hadrup (tlf. 3392 1008, e-mail thohad@um.dk).  
?
?? 
 
Om os 
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. www.um.dk. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan fin-des direkte på www.job.um.dk. 
 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:25. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

Danske Gymnasier søger uddannelseskonsulent med erfaring fra uddannelsesområdet

Danske Gymnasier (DG)

Danske Gymnasier er en central uddannelsespolitisk aktør, som varetager gymnasieskolernes interesser, dels gennem politisk interessevaretagelse og dels i tæt samarbejde med medlemsskolerne om virkningen af uddannelsespolitiske initiativer. Vi er en ...
Indrykket:25. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

Akademiker til økonomi- og ressourcestyring

Arbejdstilsynet

Vil du være med til at styrke og udvikle den interne økonomi- og ressourcestyring i Arbejdstilsynet? Er du en udviklingsorienteret medarbejder med en høj faglig profil? Så er stillingen i Arbejdstilsynets kontor for Økonomi og Styring måske noget fo...
Indrykket:25. januar 2018
Udløbsdato:22. februar 2018

Ambitiøse data- og analyseprofiler søges til undervisningsområdet

Styrelsen for It og Læring

Har du lyst til at være en del af udviklingen af data i undervisningssektoren og er du vild med at arbejde med data, tal og analyser? Så er et job som fuldmægtig i Center for Data og Analyse lige noget for dig. Hvem er vi? Styrelsen for It og Læring...
Indrykket:26. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

Vækstrådgiver inden for det maritime område til den danske ambassade i Ghana

Udenrigsministeriet

VÆKSTRÅDGIVER INDEN FOR DET MARITIME OMRÅDE TIL DEN DANSKE AMBASSADE I GHANA Har du erfaring med erhvervspolitik og det maritime område, og har du lyst til at bruge din viden og erfaringer til at udvikle den maritime sektor i Ghana i tæt samarbejde ...
Indrykket:26. januar 2018
Udløbsdato:25. februar 2018

Akademisk medarbejder med flair for projektledelse og administration søges til Institut for Konservering

Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Akademisk medarbejder med flair for projektledelse og administration søges til Institut for Konservering, Konservatorskolen Til en nyoprettet stilling søger Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) en a...