Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vækstrådgiver til Den Danske Ambassade i Hanoi

VÆKSTRÅDGIVER
INDEN FOR FØDEVARE- OG LANDBRUGSOMRÅDET
TIL
DEN DANSKE AMBASSADE VIETNAM

Vil du være med til at styrke Danmarks relationer til Vietnam; videreudvikle de tætte
relationer mellem de vietnamesiske og danske myndigheder inden for landbrug og fødevareproduktion,
særligt det igangværende myndighedssamarbejde; og samtidig
være med til at støtte ambassadens arbejde med at åbne døre for danske landbrugsog
fødevarevirksomheder i Vietnam?

Så er du måske vores kommende vækstrådgiver til Den Danske Ambassade i Hanoi.

Om myndighedssamarbejdet
Myndighedssamarbejdet er centralt placeret i den danske regerings udenrigs-, udviklings- og
handelspolitik og gennemføres i tæt samarbejde mellem en række danske fagministerier og
ambassaderne i 15 strategisk valgte lande. Igennem initiativet deler danske myndigheder Danmarks
gode erfaringer med at opbygge rammebetingelser for en samfundsudvikling, der har
fokus på ansvarlig, ressourceeffektiv privatsektor dreven økonomisk vækst, beskæftigelse og
social velfærd, mens udsendte vækstrådgivere opbygger viden og relationer samt medvirker til
at åbne nye døre for dansk erhvervsliv. Samarbejdet vil gavne samfundsudviklingen i udvalgte
lande, samtidig med at Danmarks internationale position og erhvervsliv styrkes, og der banes
vej for eksport af danske varer og viden, værdier og indflydelse. Myndighedssamarbejdet finansieres
af Danida/ Udenrigsministeriet og de deltagende danske myndigheder.

Et myndighedssamarbejde er allerede etableret på området, og det er hensigten at forlænge
samarbejdet. Det forventes, at hovedvægten i samarbejdet fortsat vil omhandle veterinære og
fødevaresikkerhedsemner inden for den vietnamesiske svinekødssektor (primærproduktion og
slagteriaktiviteter).

Vietnam
Vietnam anses for at have fortsat stort vækstpotentiale. Dette potentiale gælder også på landbrugs-
og fødevareområdet. Denne sektor er også vigtig i forhold til diversificering af den vietnamesiske
økonomi, øgede eksportmuligheder, større selvforsyningsgrad samt af sociale årsager.

Selvom der i løbet af den sidste årrække er sket et stigende forbrug og produktion af visse
fødevareprodukter, eksempelvis svinekød og fjerkræ, står den Vietnamesiske landbrugs- og fødevaresektor
dog stadigt over for en række store udfordringer, herunder mere moderne, bæredygtige
og fødevaresikre løsninger.

Vietnam har desuden indgået en række frihandelsaftaler. For at Vietnam kan få fuldt udbytte af
disse aftaler, ligger der en betydelig opgave i at forbedre landets veterinære- og fødevaresikkerhedssystem.

Danmark indtager i globalt perspektiv en førerposition inden for bæredygtig fødevareproduktion
og fødevaresikkerhed hvor også social sikkerhed er i højsædet. Danske myndigheder og dansk
erhvervsliv udgør samlet set et velegnet fundament, som kan bidrage til at løse Vietnams mange
udfordringer.

Generelt om stillingen
Danmark og Vietnam indledte deres myndighedssamarbejde i 2015 vedr. veterinære- og føde-varesikkerhedsspørgsmål inden for den vietnamesiske svinekødssektor. Fra dansk side er Fødevarestyrelsen partnermyndighed, mens den vietnamesiske partner er Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD).

Den nuværende fase af samarbejdet forventes afsluttet i løbet af første halvår af 2019 og forberedelserne til en ”fase 2” af samarbejdet er lige påbegyndt, herunder identifikation af potentielle samarbejdsområder. Fase 2 forventes påbegyndt i begyndelsen af andet halvår 2019 med et forløb på ca. 3 år. Som vækstrådgiver vil du være projektets bindeled mellem Fødevarestyrelsen i Danmark og de relevante fagmyndigheder i Vietnam, både i forhold til afslutningen af fase 1 samt forberedelsen og implementeringen af fase 2. Du vil således få ansvaret for at vedligeholde og videreudvikle de tætte relationer med projektets Vietnamesiske partnere.

I samarbejde med projektlederen fra Fødevarestyrelsen vil du skulle facilitere de afsluttende aktiviteter under fase 1 (missioner, studiebesøg i Danmark, afsluttende rapportskrivning, etc.) samt identificere og bidrage til gennemførelse af de konkrete aktiviteter under fase 2.

Samtidigt vil du også skulle samarbejde med ambassadens handelsafdeling og understøtte dennes arbejde med at forbedre danske landbrugs- og fødevarevirksomheders rammevilkår i landet.

Du vil på ad-hoc basis blive bedt om at bidrage med indberetningsvirksomhed på relevante områder til Miljø – og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet i Danmark. Den viden, du opbygger på dit område, kan være af stor gavn for dansk erhvervsliv. Du vil derfor, i forhold til ambassadens handelsmedarbejdere, fungere som en ressourceperson og sparringspartner, som de kan trække på i forbindelse med deres løsning af opgaver af en mere teknisk karakter.

I tilknytning til myndighedssamarbejdet er der fra 2017 afsat midler til forskningsprojekter og uddannelsesstipendiater til Danmark. Som vækstrådgiver vil du understøtte disse initiativer, blandt andet gennem identifikation af potentielle forskningsmuligheder samt udpege Vietname-siske stipendiater til de danske uddannelsesinstitutioner.

Ambassaden i Vietnam
Ambassaden i Hanoi er en travl og dynamisk repræsentation med ca. 30 medarbejdere inklusiv et kontor i Ho Chi Minh City. Du vil i meget høj grad arbejde selvstændigt og i koordination med Fødevarestyrelsen og dine kolleger i ambassadens handelsafdeling. Personalemæssigt vil du re-ferere til ambassadøren.

Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse, fx samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig kandidatgrad. Derudover bør du have flere af følgende faglige kvalifikationer:

 • Erfaring fra arbejde inden for landbrugs-og fødevaresektoren, herunder med fagområder inden for fødevaresikkerhed, veterinære spørgsmål og innovation mv.
 • Erfaringer fra en politisk ledet organisation, f.eks. en offentlig dansk myndighed, interesseorganisation, fødevareerhvervet og/eller rådgivningsbranchen.
 • Forståelse for de reguleringsmæssige og markedsmæssige muligheder og udfordringer i mellemindkomstlande med høj økonomisk vækst
 • International erfaring, herunder erfaring med vidensdeling, videnstilpasning, kapacitets-udvikling og forandringsprocesser i samarbejde med kolleger fra andre lande
 • Solidt kendskab til de danske erhvervskompetencer inden for fødevareklyngen og gerne kontakter til relevante virksomheder og organisationer
 • Viden om politiske forhold, herunder danske myndigheders samt EU-institutionernes op-gaver og arbejde såvel som den internationale handelspolitiske dagsorden
 • Behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau

Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen:

 • Diplomatiske evner og god kulturforståelse
 • Stærke samarbejdsevner, omstillingsparathed, evne til at lytte og finde pragmatiske løsninger og skabe fremdrift
 • Stærk analytisk kapacitet og overblik, lyst og evne til at dele og tilpasse viden samt lære nyt
 • Lyst til at skabe og udvikle netværk på tværs af kulturer, institutioner og den offentlige og private sektor
 • Igangsætter, proaktiv, flittig og handlekraftig og selvstændig i opgavevaretagelsen, også når der er mange bolde i luften.
 • Kommercielt mind-set og evne til at se muligheder for danske løsninger og kompetencer
 • Ambitiøs og resultatorienteret.

Vilkår
Som vækstrådgiver er du ansat af Udenrigsministeriet, placeret på Danmarks ambassade i Hanoi og indgår i ambassadens personale.

Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten i staten. Du vil få en basisløn som specialkonsulent på kr. 476.928 årligt samt funktionstillæg på kr. 27.923 årligt i december 2017-niveau svarende til en årsløn på i alt kr. 591.181 inkl. pension i december 2017-niveau. Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer (max. kr. 55.847 årligt i december-2017-niveau). Lønnen vil være skattepligtig i Danmark.

Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole mv. i henhold til Udenrigsministeriets regler.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Startdatoen er 1. august 2018 eller snarest derefter.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 30. april 2018 kl.12:00 (dansk tid). Stillingerne søges på http://www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.

Samtalerne forventes gennemført i Udenrigsministeriet i København i uge 20. Der vil indgå sprogtest i rekrutteringsforløbet.

Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kontakt
Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på http://www.um.dk og få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til kontorchef Knud Østergaard (tlf. +45 7227 6705, e-mail koe@fvst.dk) i Fødevarestyrelsen eller til chefkonsulent Ole Stubdrup i Udenrigsministeriet på (tlf. 3392 0726, e-mail olestu@um.dk).
Du er velkommen til at kontakte Ambassaderåd Ane Kirsten Andersen på ambassaden i Hanoi for at høre om arbejdsvilkår og forhold i Vietnam (tlf. +84 24 3823 1888, e-mail aneand@um.dk)
Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Thomas Hadrup på tlf. 3392 1018, e-mail thohad@um.dk
?
Om os
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. http://www.um.dk. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes direkte på http://www.job.um.dk.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329790793Phoenix-046a302e12018-04-10T14:12:26.370Vækstrådgiver til Den Danske Ambassade i HanoiVÆKSTRÅDGIVER
INDEN FOR FØDEVARE- OG LANDBRUGSOMRÅDET
TIL
DEN DANSKE AMBASSADE VIETNAM

Vil du være med til at styrke Danmarks relationer til Vietnam; videreudvikle de tætte
relationer mellem de vietnamesiske og danske myndigheder inden for landbrug og fødevareproduktion,
særligt det igangværende myndighedssamarbejde; og samtidig
være med til at støtte ambassadens arbejde med at åbne døre for danske landbrugsog
fødevarevirksomheder i Vietnam?

Så er du måske vores kommende vækstrådgiver til Den Danske Ambassade i Hanoi.

Om myndighedssamarbejdet
Myndighedssamarbejdet er centralt placeret i den danske regerings udenrigs-, udviklings- og
handelspolitik og gennemføres i tæt samarbejde mellem en række danske fagministerier og
ambassaderne i 15 strategisk valgte lande. Igennem initiativet deler danske myndigheder Danmarks
gode erfaringer med at opbygge rammebetingelser for en samfundsudvikling, der har
fokus på ansvarlig, ressourceeffektiv privatsektor dreven økonomisk vækst, beskæftigelse og
social velfærd, mens udsendte vækstrådgivere opbygger viden og relationer samt medvirker til
at åbne nye døre for dansk erhvervsliv. Samarbejdet vil gavne samfundsudviklingen i udvalgte
lande, samtidig med at Danmarks internationale position og erhvervsliv styrkes, og der banes
vej for eksport af danske varer og viden, værdier og indflydelse. Myndighedssamarbejdet finansieres
af Danida/ Udenrigsministeriet og de deltagende danske myndigheder.

Et myndighedssamarbejde er allerede etableret på området, og det er hensigten at forlænge
samarbejdet. Det forventes, at hovedvægten i samarbejdet fortsat vil omhandle veterinære og
fødevaresikkerhedsemner inden for den vietnamesiske svinekødssektor (primærproduktion og
slagteriaktiviteter).

Vietnam
Vietnam anses for at have fortsat stort vækstpotentiale. Dette potentiale gælder også på landbrugs-
og fødevareområdet. Denne sektor er også vigtig i forhold til diversificering af den vietnamesiske
økonomi, øgede eksportmuligheder, større selvforsyningsgrad samt af sociale årsager.

Selvom der i løbet af den sidste årrække er sket et stigende forbrug og produktion af visse
fødevareprodukter, eksempelvis svinekød og fjerkræ, står den Vietnamesiske landbrugs- og fødevaresektor
dog stadigt over for en række store udfordringer, herunder mere moderne, bæredygtige
og fødevaresikre løsninger.

Vietnam har desuden indgået en række frihandelsaftaler. For at Vietnam kan få fuldt udbytte af
disse aftaler, ligger der en betydelig opgave i at forbedre landets veterinære- og fødevaresikkerhedssystem.

Danmark indtager i globalt perspektiv en førerposition inden for bæredygtig fødevareproduktion
og fødevaresikkerhed hvor også social sikkerhed er i højsædet. Danske myndigheder og dansk
erhvervsliv udgør samlet set et velegnet fundament, som kan bidrage til at løse Vietnams mange
udfordringer.

Generelt om stillingen
Danmark og Vietnam indledte deres myndighedssamarbejde i 2015 vedr. veterinære- og føde-varesikkerhedsspørgsmål inden for den vietnamesiske svinekødssektor. Fra dansk side er Fødevarestyrelsen partnermyndighed, mens den vietnamesiske partner er Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD).

Den nuværende fase af samarbejdet forventes afsluttet i løbet af første halvår af 2019 og forberedelserne til en ”fase 2” af samarbejdet er lige påbegyndt, herunder identifikation af potentielle samarbejdsområder. Fase 2 forventes påbegyndt i begyndelsen af andet halvår 2019 med et forløb på ca. 3 år. Som vækstrådgiver vil du være projektets bindeled mellem Fødevarestyrelsen i Danmark og de relevante fagmyndigheder i Vietnam, både i forhold til afslutningen af fase 1 samt forberedelsen og implementeringen af fase 2. Du vil således få ansvaret for at vedligeholde og videreudvikle de tætte relationer med projektets Vietnamesiske partnere.

I samarbejde med projektlederen fra Fødevarestyrelsen vil du skulle facilitere de afsluttende aktiviteter under fase 1 (missioner, studiebesøg i Danmark, afsluttende rapportskrivning, etc.) samt identificere og bidrage til gennemførelse af de konkrete aktiviteter under fase 2.

Samtidigt vil du også skulle samarbejde med ambassadens handelsafdeling og understøtte dennes arbejde med at forbedre danske landbrugs- og fødevarevirksomheders rammevilkår i landet.

Du vil på ad-hoc basis blive bedt om at bidrage med indberetningsvirksomhed på relevante områder til Miljø – og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet i Danmark. Den viden, du opbygger på dit område, kan være af stor gavn for dansk erhvervsliv. Du vil derfor, i forhold til ambassadens handelsmedarbejdere, fungere som en ressourceperson og sparringspartner, som de kan trække på i forbindelse med deres løsning af opgaver af en mere teknisk karakter.

I tilknytning til myndighedssamarbejdet er der fra 2017 afsat midler til forskningsprojekter og uddannelsesstipendiater til Danmark. Som vækstrådgiver vil du understøtte disse initiativer, blandt andet gennem identifikation af potentielle forskningsmuligheder samt udpege Vietname-siske stipendiater til de danske uddannelsesinstitutioner.

Ambassaden i Vietnam
Ambassaden i Hanoi er en travl og dynamisk repræsentation med ca. 30 medarbejdere inklusiv et kontor i Ho Chi Minh City. Du vil i meget høj grad arbejde selvstændigt og i koordination med Fødevarestyrelsen og dine kolleger i ambassadens handelsafdeling. Personalemæssigt vil du re-ferere til ambassadøren.

Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse, fx samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig kandidatgrad. Derudover bør du have flere af følgende faglige kvalifikationer:

 • Erfaring fra arbejde inden for landbrugs-og fødevaresektoren, herunder med fagområder inden for fødevaresikkerhed, veterinære spørgsmål og innovation mv.
 • Erfaringer fra en politisk ledet organisation, f.eks. en offentlig dansk myndighed, interesseorganisation, fødevareerhvervet og/eller rådgivningsbranchen.
 • Forståelse for de reguleringsmæssige og markedsmæssige muligheder og udfordringer i mellemindkomstlande med høj økonomisk vækst
 • International erfaring, herunder erfaring med vidensdeling, videnstilpasning, kapacitets-udvikling og forandringsprocesser i samarbejde med kolleger fra andre lande
 • Solidt kendskab til de danske erhvervskompetencer inden for fødevareklyngen og gerne kontakter til relevante virksomheder og organisationer
 • Viden om politiske forhold, herunder danske myndigheders samt EU-institutionernes op-gaver og arbejde såvel som den internationale handelspolitiske dagsorden
 • Behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau

Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen:

 • Diplomatiske evner og god kulturforståelse
 • Stærke samarbejdsevner, omstillingsparathed, evne til at lytte og finde pragmatiske løsninger og skabe fremdrift
 • Stærk analytisk kapacitet og overblik, lyst og evne til at dele og tilpasse viden samt lære nyt
 • Lyst til at skabe og udvikle netværk på tværs af kulturer, institutioner og den offentlige og private sektor
 • Igangsætter, proaktiv, flittig og handlekraftig og selvstændig i opgavevaretagelsen, også når der er mange bolde i luften.
 • Kommercielt mind-set og evne til at se muligheder for danske løsninger og kompetencer
 • Ambitiøs og resultatorienteret.

Vilkår
Som vækstrådgiver er du ansat af Udenrigsministeriet, placeret på Danmarks ambassade i Hanoi og indgår i ambassadens personale.

Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten i staten. Du vil få en basisløn som specialkonsulent på kr. 476.928 årligt samt funktionstillæg på kr. 27.923 årligt i december 2017-niveau svarende til en årsløn på i alt kr. 591.181 inkl. pension i december 2017-niveau. Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer (max. kr. 55.847 årligt i december-2017-niveau). Lønnen vil være skattepligtig i Danmark.

Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole mv. i henhold til Udenrigsministeriets regler.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Startdatoen er 1. august 2018 eller snarest derefter.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 30. april 2018 kl.12:00 (dansk tid). Stillingerne søges på http://www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.

Samtalerne forventes gennemført i Udenrigsministeriet i København i uge 20. Der vil indgå sprogtest i rekrutteringsforløbet.

Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kontakt
Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på http://www.um.dk og få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til kontorchef Knud Østergaard (tlf. +45 7227 6705, e-mail koe@fvst.dk) i Fødevarestyrelsen eller til chefkonsulent Ole Stubdrup i Udenrigsministeriet på (tlf. 3392 0726, e-mail olestu@um.dk).
Du er velkommen til at kontakte Ambassaderåd Ane Kirsten Andersen på ambassaden i Hanoi for at høre om arbejdsvilkår og forhold i Vietnam (tlf. +84 24 3823 1888, e-mail aneand@um.dk)
Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Thomas Hadrup på tlf. 3392 1018, e-mail thohad@um.dk
?
Om os
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. http://www.um.dk. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes direkte på http://www.job.um.dk.
2018-05-01T00:51:35.100 VÆKSTRÅDGIVER INDEN FOR FØDEVARE- OG LANDBRUGSOMRÅDET TIL DEN DANSKE AMBASSADE VIETNAM Vil du være med til at styrke Danmarks relationer til Vietnam videreudvikle de tætte relationer mellem de vietnamesiske og danske myndigheder inden for landbrug og fødevareproduktion, særligt det igangværende myndighedssamarbejde og samtidig være med til at støtte ambassadens arbejde med at åbne døre for danske landbrugsog fødevarevirksomheder i Vietnam? Så er du måske vores kommende vækstrådgiver til Den Danske Ambassade i Hanoi. Om myndighedssamarbejdet Myndighedssamarbejdet er centralt placeret i den danske regerings udenrigs-, udviklings- og handelspolitik og gennemføres i tæt samarbejde mellem en række danske fagministerier og ambassaderne i 15 strategisk valgte lande. Igennem initiativet deler danske myndigheder Danmarks gode erfaringer med at opbygge rammebetingelser for en samfundsudvikling, der har fokus på ansvarlig, ressourceeffektiv privatsektor dreven økonomisk vækst, beskæftigelse og social velfærd, mens udsendte vækstrådgivere opbygger viden og relationer samt medvirker til at åbne nye døre for dansk erhvervsliv. Samarbejdet vil gavne samfundsudviklingen i udvalgte lande, samtidig med at Danmarks internationale position og erhvervsliv styrkes, og der banes vej for eksport af danske varer og viden, værdier og indflydelse. Myndighedssamarbejdet finansieres af Danida Udenrigsministeriet og de deltagende danske myndigheder. Et myndighedssamarbejde er allerede etableret på området, og det er hensigten at forlænge samarbejdet. Det forventes, at hovedvægten i samarbejdet fortsat vil omhandle veterinære og fødevaresikkerhedsemner inden for den vietnamesiske svinekødssektor (primærproduktion og slagteriaktiviteter). Vietnam Vietnam anses for at have fortsat stort vækstpotentiale. Dette potentiale gælder også på landbrugs- og fødevareområdet. Denne sektor er også vigtig i forhold til diversificering af den vietnamesiske økonomi, øgede eksportmuligheder, større selvforsyningsgrad samt af sociale årsager. Selvom der i løbet af den sidste årrække er sket et stigende forbrug og produktion af visse fødevareprodukter, eksempelvis svinekød og fjerkræ, står den Vietnamesiske landbrugs- og fødevaresektor dog stadigt over for en række store udfordringer, herunder mere moderne, bæredygtige og fødevaresikre løsninger. Vietnam har desuden indgået en række frihandelsaftaler. For at Vietnam kan få fuldt udbytte af disse aftaler, ligger der en betydelig opgave i at forbedre landets veterinære- og fødevaresikkerhedssystem. Danmark indtager i globalt perspektiv en førerposition inden for bæredygtig fødevareproduktion og fødevaresikkerhed hvor også social sikkerhed er i højsædet. Danske myndigheder og dansk erhvervsliv udgør samlet set et velegnet fundament, som kan bidrage til at løse Vietnams mange udfordringer. Generelt om stillingen Danmark og Vietnam indledte deres myndighedssamarbejde i 2015 vedr. veterinære- og føde-varesikkerhedsspørgsmål inden for den vietnamesiske svinekødssektor. Fra dansk side er Fødevarestyrelsen partnermyndighed, mens den vietnamesiske partner er Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD). Den nuværende fase af samarbejdet forventes afsluttet i løbet af første halvår af 2019 og forberedelserne til en fase 2 af samarbejdet er lige påbegyndt, herunder identifikation af potentielle samarbejdsområder. Fase 2 forventes påbegyndt i begyndelsen af andet halvår 2019 med et forløb på ca. 3 år. Som vækstrådgiver vil du være projektets bindeled mellem Fødevarestyrelsen i Danmark og de relevante fagmyndigheder i Vietnam, både i forhold til afslutningen af fase 1 samt forberedelsen og implementeringen af fase 2. Du vil således få ansvaret for at vedligeholde og videreudvikle de tætte relationer med projektets Vietnamesiske partnere. I samarbejde med projektlederen fra Fødevarestyrelsen vil du skulle facilitere de afsluttende aktiviteter under fase 1 (missioner, studiebesøg i Danmark, afsluttende rapportskrivning, etc.) samt identificere og bidrage til gennemførelse af de konkrete aktiviteter under fase 2. Samtidigt vil du også skulle samarbejde med ambassadens handelsafdeling og understøtte dennes arbejde med at forbedre danske landbrugs- og fødevarevirksomheders rammevilkår i landet. Du vil på ad-hoc basis blive bedt om at bidrage med indberetningsvirksomhed på relevante områder til Miljø og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet i Danmark. Den viden, du opbygger på dit område, kan være af stor gavn for dansk erhvervsliv. Du vil derfor, i forhold til ambassadens handelsmedarbejdere, fungere som en ressourceperson og sparringspartner, som de kan trække på i forbindelse med deres løsning af opgaver af en mere teknisk karakter. I tilknytning til myndighedssamarbejdet er der fra 2017 afsat midler til forskningsprojekter og uddannelsesstipendiater til Danmark. Som vækstrådgiver vil du understøtte disse initiativer, blandt andet gennem identifikation af potentielle forskningsmuligheder samt udpege Vietname-siske stipendiater til de danske uddannelsesinstitutioner. Ambassaden i Vietnam Ambassaden i Hanoi er en travl og dynamisk repræsentation med ca. 30 medarbejdere inklusiv et kontor i Ho Chi Minh City. Du vil i meget høj grad arbejde selvstændigt og i koordination med Fødevarestyrelsen og dine kolleger i ambassadens handelsafdeling. Personalemæssigt vil du re-ferere til ambassadøren. Om dig Du har en relevant akademisk uddannelse, fx samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig kandidatgrad. Derudover bør du have flere af følgende faglige kvalifikationer: Erfaring fra arbejde inden for landbrugs-og fødevaresektoren, herunder med fagområder inden for fødevaresikkerhed, veterinære spørgsmål og innovation mv. Erfaringer fra en politisk ledet organisation, f.eks. en offentlig dansk myndighed, interesseorganisation, fødevareerhvervet og eller rådgivningsbranchen. Forståelse for de reguleringsmæssige og markedsmæssige muligheder og udfordringer i mellemindkomstlande med høj økonomisk vækst International erfaring, herunder erfaring med vidensdeling, videnstilpasning, kapacitets-udvikling og forandringsprocesser i samarbejde med kolleger fra andre lande Solidt kendskab til de danske erhvervskompetencer inden for fødevareklyngen og gerne kontakter til relevante virksomheder og organisationer Viden om politiske forhold, herunder danske myndigheders samt EU-institutionernes op-gaver og arbejde såvel som den internationale handelspolitiske dagsorden Behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen: Diplomatiske evner og god kulturforståelse Stærke samarbejdsevner, omstillingsparathed, evne til at lytte og finde pragmatiske løsninger og skabe fremdrift Stærk analytisk kapacitet og overblik, lyst og evne til at dele og tilpasse viden samt lære nyt Lyst til at skabe og udvikle netværk på tværs af kulturer, institutioner og den offentlige og private sektor Igangsætter, proaktiv, flittig og handlekraftig og selvstændig i opgavevaretagelsen, også når der er mange bolde i luften. Kommercielt mind-set og evne til at se muligheder for danske løsninger og kompetencer Ambitiøs og resultatorienteret. Vilkår Som vækstrådgiver er du ansat af Udenrigsministeriet, placeret på Danmarks ambassade i Hanoi og indgår i ambassadens personale. Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten i staten. Du vil få en basisløn som specialkonsulent på kr. 476.928 årligt samt funktionstillæg på kr. 27.923 årligt i december 2017-niveau svarende til en årsløn på i alt kr. 591.181 inkl. pension i december 2017-niveau. Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer (max. kr. 55.847 årligt i december-2017-niveau). Lønnen vil være skattepligtig i Danmark. Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole mv. i henhold til Udenrigsministeriets regler. Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt. Startdatoen er 1. august 2018 eller snarest derefter. Ansøgning Ansøgningsfristen er den 30. april 2018 kl.12:00 (dansk tid). Stillingerne søges på http: www.um.dk under job ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på søg stillingen . Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Samtalerne forventes gennemført i Udenrigsministeriet i København i uge 20. Der vil indgå sprogtest i rekrutteringsforløbet. Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Kontakt Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på http: www.um.dk og få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til kontorchef Knud Østergaard (tlf. 45 7227 6705, e-mail koe@fvst.dk) i Fødevarestyrelsen eller til chefkonsulent Ole Stubdrup i Udenrigsministeriet på (tlf. 3392 0726, e-mail olestu@um.dk). Du er velkommen til at kontakte Ambassaderåd Ane Kirsten Andersen på ambassaden i Hanoi for at høre om arbejdsvilkår og forhold i Vietnam (tlf. 84 24 3823 1888, e-mail aneand@um.dk) Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Thomas Hadrup på tlf. 3392 1018, e-mail thohad@um.dk ? Om os Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. http: www.um.dk. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes direkte på http: www.job.um.dk.11Jobnet046a302e100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-30T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=112306&DepartmentId=6061&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3211474Udenrigsministeriet11Asiatisk Plads 21402København K72276705DKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent552526JobNet48069581000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=046a302ehttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=046a302ehttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=046a302e&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=046a302e&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Kontor/Kontor_og_administration/10.jpgHos Udenrigsministeriet søger vi en medarbejder, der er frisk på nye spændende udfordringer.12008971Dansk3Læse/ tale938854Rådgiver5Kontor og administration354282593Thomas Brandtthoeli@um.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK