Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vær med til at præge opbygningen af en selvstændig kardiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital

Det kardiologiske område på Nordsjællands Hospital (NOH) blev 1. april udskilt som en selvstændig kardiologisk afdeling, og er i gang med en omfattende reorganisering mhp. at sikre en fortsat moderne kardiologisk afdeling, som passer ind i rammerne af et Nyt Nordsjællands Hospital 2022.

Vi søger en speciallæge i Kardiologi og Intern medicin med interesse for stuegangsfunktionen, som sammen med afsnitsledelserne og afdelingsledelsen skal udvikle stuegangsfunktionen, så både den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet styrkes. Det stadig større fokus på flow og dokumentation stiller store krav til samarbejdet faggrupperne imellem, og til samarbejdet med primær sektor og kommuner. Ansøger vil være en central figur i udviklingen og styrkelsen af dette samarbejde.

Stillingen er som udgangspunkt vagtfri de første 2 år. Ansøger kan dog indgå i vagten i et vist omfang, hvis dette ønskes. Efter 2 år kan man, afhængig af situationen, varsles i vagt.

Stillingen er ledige til besættelse nu eller efter nærmere aftale

Nordsjællands Hospital har et befolkningsgrundlag på ca. 315.000 borgere. På nuværende tidspunkt er der hospitalsmatrikler i henholdsvis Frederikssund og Hillerød samt et Sundhedshus i Helsingør. Kardiologisk afdeling har funktion på alle 3 matrikler. Hospitalsaktiviteten forventes samlet på Nyt Nordsjællands Hospital i 2022 i Hillerød. Der er fælles direktion for alle 3 matrikler. Afdelingen modtager primært akutte og henviste patienter inden for det kardiologiske område.

Afdelingen har tæt samarbejde og vagtfællesskab med Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling, samt fælles oversygeplejerske og stabsfunktion.

Hovedarbejdssted: Ansøger vil få hovedarbejdssted på NOH, Hillerød, men kan få flere tjenestesteder, jf. overenskomst for overlæger §2 stk 3.

I Hillerød er der et kardiologisk sengeafsnit med 33 telemetrerede senge. Derudover er der i akutmodtagelsen 10 telemetrerede kardiologiske senge, brystsmerteklinikken. I Frederikssund er der tilsvarende 30 telemetrerede kardiologiske senge.

Kardiologien på NOH er organiseret i 4 hovedområder:

Iskæmi: Brystsmerteklinikken er organiseret efter internationale retningslinjer og bemandet med kardiologiske sygeplejersker. Brystsmerteklinikken varetager hurtig diagnostik og udredning i et samlet velbeskrevet og struktureret ’fast-track’ forløb for AKS incl. subakut EKKO, subakut eller elektiv hjerte-CT. FFR-CT/perfusions-CT er udviklingsområder indenfor hjerte-CT. Der er velfungerende udrednings og kontrol ambulatorier, både med og uden ekkokardiografi, samt velfungerende sygeplejerske drevet rehabilitering. Der er ligeledes etableret en lipid klinik. Der er stort fokus på yngre læge uddannelse, og der er etableret yngre læge ambulatorier til varetagelse af kontrol af ukomplicerede post AMI og PCI patienter.

Arytmi: Arytmi-teamet varetager diagnostik og behandling af patienter med arytmier og/eller synkoper. Der udredes med Holter/R-test og implantation af loop-recordere udover anlæggelse og kontrol af vanlige bradypacemakere. Det skal nævnes at afdelingen som første ”low-volume” hospital i Europa implanterer den nye ledningsløse Micra-pacemaker.

Der er en velfungerende sygeplejerske drevent atrieflimmer- og AK-klinik med tilhørende tromboseambulatorium. Der er et tæt daglig samarbejde med neurologisk afdeling mhp hurtig udredning for kardiel emboli.

Kompleks kardiologi: Afdelingen udfører præoperativ udredning af patienter med hjerteklapsygdomme i et tæt, multidisciplinært samarbejde med Rigshospitalet. Hjerteklap udredning og endokarditis holdes på få hænder og i et struktureret tværfagligt forløb. Onko-kardiologisk område er etableret og velfungerende. GUCH er under udvikling. Ambulatoriet har en veludviklet EKKO-funktion med både transthorakale og transøsofageale, samt andre avancerede ekkokardiografiske undersøgelser. Den ekko ansvarlige overlæge er ESC certificeret for TTE og TEE.

Hjertesvigt: Området udvikles med implementering af nye behandlingsprincipper- og med implementering også af palliativt forløb. Hjertesvigt-teamet arbejder med udredning, behandling og rehabilitering af patienter med akut og kronisk hjerteinsufficiens. I denne forbindelse er der etableret særlige spor for ekkokardiografi ved sværere hjertesvigt med henblik på device-terapi.

Forskning: Forskning på NOH er organiseret i fire forskningsklynger, hvor kardiologien oplagt hører hjemme i klyngen ”Diabetes og Vaskulær Sygdom”. I forskningsklyngen mødes personale med interesse for forskning (primært med tilknytning til endokrinologien, kardiologien, nefrologien og neurologien) inden for dette felt ca. én gang om måneden og fremlægger aktuelle og kommrende forskningsprojekter til diskussion og udvikling. For at opnå støtte fra NOH´s forskningspulje, skal forskningsprojekter som udgangspunkt godkendes af forskningsklyngens styregruppe.

Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for kardiologi. Lægestaben omfatter aktuelt 1 ledende overlæge, 12 overlæger, 3 afdelingslæger og 2 hoveduddannelses læger.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling uden højeste arbejdstid. Stillingen ønskes besat med speciallæger i både intern medicin og kardiologi eller i intern medicin:kardiologi. Der lægges vægt på gode samarbejdsevner, og ikke mindst et ønske om at være med til at tegne den fremtidige kardiologi på det kommende Nyt Nordsjællands Hospital 2022. Interesse for forskning vil også blive prioriteret.

Overlægen skal deltage i afdelingens undervisningsforpligtigelser på lige fod med de øvrige kardiologiske speciallæger. Det forventes at overlægen deltager i afdelingens generelle kvalitets- og udviklingsarbejde.

Speciallægen varetager weekendstuegange i de kardiologiske sengeafsnit på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret ledende Overlæge dr. med. Niels Tønder 4829 7339 / 2463 2093

Du kan læse mere om afdelingen på: www.nordsjaellandshospital.dk

Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer og bør indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker. Der skal vedhæftes CV, autorisationer, publikationsliste samt, evt. referencer.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøgningen vil blive fagligt bedømt i henhold til gældende regler i Region Hovedstaden.
Ansøgningsfristen er tirsdag den 24.april, 2018, kl. 12:00
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 30. april, 2018, kl. 10-14.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329789926Phoenix-b8d3554f12018-04-09T14:12:34.877Vær med til at præge opbygningen af en selvstændig kardiologisk afdeling på Nordsjællands HospitalDet kardiologiske område på Nordsjællands Hospital (NOH) blev 1. april udskilt som en selvstændig kardiologisk afdeling, og er i gang med en omfattende reorganisering mhp. at sikre en fortsat moderne kardiologisk afdeling, som passer ind i rammerne af et Nyt Nordsjællands Hospital 2022.

Vi søger en speciallæge i Kardiologi og Intern medicin med interesse for stuegangsfunktionen, som sammen med afsnitsledelserne og afdelingsledelsen skal udvikle stuegangsfunktionen, så både den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet styrkes. Det stadig større fokus på flow og dokumentation stiller store krav til samarbejdet faggrupperne imellem, og til samarbejdet med primær sektor og kommuner. Ansøger vil være en central figur i udviklingen og styrkelsen af dette samarbejde.

Stillingen er som udgangspunkt vagtfri de første 2 år. Ansøger kan dog indgå i vagten i et vist omfang, hvis dette ønskes. Efter 2 år kan man, afhængig af situationen, varsles i vagt.

Stillingen er ledige til besættelse nu eller efter nærmere aftale

Nordsjællands Hospital har et befolkningsgrundlag på ca. 315.000 borgere. På nuværende tidspunkt er der hospitalsmatrikler i henholdsvis Frederikssund og Hillerød samt et Sundhedshus i Helsingør. Kardiologisk afdeling har funktion på alle 3 matrikler. Hospitalsaktiviteten forventes samlet på Nyt Nordsjællands Hospital i 2022 i Hillerød. Der er fælles direktion for alle 3 matrikler. Afdelingen modtager primært akutte og henviste patienter inden for det kardiologiske område.

Afdelingen har tæt samarbejde og vagtfællesskab med Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling, samt fælles oversygeplejerske og stabsfunktion.

Hovedarbejdssted: Ansøger vil få hovedarbejdssted på NOH, Hillerød, men kan få flere tjenestesteder, jf. overenskomst for overlæger §2 stk 3.

I Hillerød er der et kardiologisk sengeafsnit med 33 telemetrerede senge. Derudover er der i akutmodtagelsen 10 telemetrerede kardiologiske senge, brystsmerteklinikken. I Frederikssund er der tilsvarende 30 telemetrerede kardiologiske senge.

Kardiologien på NOH er organiseret i 4 hovedområder:

Iskæmi: Brystsmerteklinikken er organiseret efter internationale retningslinjer og bemandet med kardiologiske sygeplejersker. Brystsmerteklinikken varetager hurtig diagnostik og udredning i et samlet velbeskrevet og struktureret ’fast-track’ forløb for AKS incl. subakut EKKO, subakut eller elektiv hjerte-CT. FFR-CT/perfusions-CT er udviklingsområder indenfor hjerte-CT. Der er velfungerende udrednings og kontrol ambulatorier, både med og uden ekkokardiografi, samt velfungerende sygeplejerske drevet rehabilitering. Der er ligeledes etableret en lipid klinik. Der er stort fokus på yngre læge uddannelse, og der er etableret yngre læge ambulatorier til varetagelse af kontrol af ukomplicerede post AMI og PCI patienter.

Arytmi: Arytmi-teamet varetager diagnostik og behandling af patienter med arytmier og/eller synkoper. Der udredes med Holter/R-test og implantation af loop-recordere udover anlæggelse og kontrol af vanlige bradypacemakere. Det skal nævnes at afdelingen som første ”low-volume” hospital i Europa implanterer den nye ledningsløse Micra-pacemaker.

Der er en velfungerende sygeplejerske drevent atrieflimmer- og AK-klinik med tilhørende tromboseambulatorium. Der er et tæt daglig samarbejde med neurologisk afdeling mhp hurtig udredning for kardiel emboli.

Kompleks kardiologi: Afdelingen udfører præoperativ udredning af patienter med hjerteklapsygdomme i et tæt, multidisciplinært samarbejde med Rigshospitalet. Hjerteklap udredning og endokarditis holdes på få hænder og i et struktureret tværfagligt forløb. Onko-kardiologisk område er etableret og velfungerende. GUCH er under udvikling. Ambulatoriet har en veludviklet EKKO-funktion med både transthorakale og transøsofageale, samt andre avancerede ekkokardiografiske undersøgelser. Den ekko ansvarlige overlæge er ESC certificeret for TTE og TEE.

Hjertesvigt: Området udvikles med implementering af nye behandlingsprincipper- og med implementering også af palliativt forløb. Hjertesvigt-teamet arbejder med udredning, behandling og rehabilitering af patienter med akut og kronisk hjerteinsufficiens. I denne forbindelse er der etableret særlige spor for ekkokardiografi ved sværere hjertesvigt med henblik på device-terapi.

Forskning: Forskning på NOH er organiseret i fire forskningsklynger, hvor kardiologien oplagt hører hjemme i klyngen ”Diabetes og Vaskulær Sygdom”. I forskningsklyngen mødes personale med interesse for forskning (primært med tilknytning til endokrinologien, kardiologien, nefrologien og neurologien) inden for dette felt ca. én gang om måneden og fremlægger aktuelle og kommrende forskningsprojekter til diskussion og udvikling. For at opnå støtte fra NOH´s forskningspulje, skal forskningsprojekter som udgangspunkt godkendes af forskningsklyngens styregruppe.

Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for kardiologi. Lægestaben omfatter aktuelt 1 ledende overlæge, 12 overlæger, 3 afdelingslæger og 2 hoveduddannelses læger.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling uden højeste arbejdstid. Stillingen ønskes besat med speciallæger i både intern medicin og kardiologi eller i intern medicin:kardiologi. Der lægges vægt på gode samarbejdsevner, og ikke mindst et ønske om at være med til at tegne den fremtidige kardiologi på det kommende Nyt Nordsjællands Hospital 2022. Interesse for forskning vil også blive prioriteret.

Overlægen skal deltage i afdelingens undervisningsforpligtigelser på lige fod med de øvrige kardiologiske speciallæger. Det forventes at overlægen deltager i afdelingens generelle kvalitets- og udviklingsarbejde.

Speciallægen varetager weekendstuegange i de kardiologiske sengeafsnit på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret ledende Overlæge dr. med. Niels Tønder 4829 7339 / 2463 2093

Du kan læse mere om afdelingen på: www.nordsjaellandshospital.dk

Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer og bør indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker. Der skal vedhæftes CV, autorisationer, publikationsliste samt, evt. referencer.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøgningen vil blive fagligt bedømt i henhold til gældende regler i Region Hovedstaden.
Ansøgningsfristen er tirsdag den 24.april, 2018, kl. 12:00
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 30. april, 2018, kl. 10-14.
2018-04-25T00:51:19.963 Det kardiologiske område på Nordsjællands Hospital (NOH) blev 1. april udskilt som en selvstændig kardiologisk afdeling, og er i gang med en omfattende reorganisering mhp. at sikre en fortsat moderne kardiologisk afdeling, som passer ind i rammerne af et Nyt Nordsjællands Hospital 2022. Vi søger en speciallæge i Kardiologi og Intern medicin med interesse for stuegangsfunktionen, som sammen med afsnitsledelserne og afdelingsledelsen skal udvikle stuegangsfunktionen, så både den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet styrkes. Det stadig større fokus på flow og dokumentation stiller store krav til samarbejdet faggrupperne imellem, og til samarbejdet med primær sektor og kommuner. Ansøger vil være en central figur i udviklingen og styrkelsen af dette samarbejde. Stillingen er som udgangspunkt vagtfri de første 2 år. Ansøger kan dog indgå i vagten i et vist omfang, hvis dette ønskes. Efter 2 år kan man, afhængig af situationen, varsles i vagt. Stillingen er ledige til besættelse nu eller efter nærmere aftale Nordsjællands Hospital har et befolkningsgrundlag på ca. 315.000 borgere. På nuværende tidspunkt er der hospitalsmatrikler i henholdsvis Frederikssund og Hillerød samt et Sundhedshus i Helsingør. Kardiologisk afdeling har funktion på alle 3 matrikler. Hospitalsaktiviteten forventes samlet på Nyt Nordsjællands Hospital i 2022 i Hillerød. Der er fælles direktion for alle 3 matrikler. Afdelingen modtager primært akutte og henviste patienter inden for det kardiologiske område. Afdelingen har tæt samarbejde og vagtfællesskab med Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling, samt fælles oversygeplejerske og stabsfunktion. Hovedarbejdssted: Ansøger vil få hovedarbejdssted på NOH, Hillerød, men kan få flere tjenestesteder, jf. overenskomst for overlæger §2 stk 3. I Hillerød er der et kardiologisk sengeafsnit med 33 telemetrerede senge. Derudover er der i akutmodtagelsen 10 telemetrerede kardiologiske senge, brystsmerteklinikken. I Frederikssund er der tilsvarende 30 telemetrerede kardiologiske senge. Kardiologien på NOH er organiseret i 4 hovedområder: Iskæmi: Brystsmerteklinikken er organiseret efter internationale retningslinjer og bemandet med kardiologiske sygeplejersker. Brystsmerteklinikken varetager hurtig diagnostik og udredning i et samlet velbeskrevet og struktureret fast-track forløb for AKS incl. subakut EKKO, subakut eller elektiv hjerte-CT. FFR-CT perfusions-CT er udviklingsområder indenfor hjerte-CT. Der er velfungerende udrednings og kontrol ambulatorier, både med og uden ekkokardiografi, samt velfungerende sygeplejerske drevet rehabilitering. Der er ligeledes etableret en lipid klinik. Der er stort fokus på yngre læge uddannelse, og der er etableret yngre læge ambulatorier til varetagelse af kontrol af ukomplicerede post AMI og PCI patienter. Arytmi: Arytmi-teamet varetager diagnostik og behandling af patienter med arytmier og eller synkoper. Der udredes med Holter R-test og implantation af loop-recordere udover anlæggelse og kontrol af vanlige bradypacemakere. Det skal nævnes at afdelingen som første low-volume hospital i Europa implanterer den nye ledningsløse Micra-pacemaker. Der er en velfungerende sygeplejerske drevent atrieflimmer- og AK-klinik med tilhørende tromboseambulatorium. Der er et tæt daglig samarbejde med neurologisk afdeling mhp hurtig udredning for kardiel emboli. Kompleks kardiologi: Afdelingen udfører præoperativ udredning af patienter med hjerteklapsygdomme i et tæt, multidisciplinært samarbejde med Rigshospitalet. Hjerteklap udredning og endokarditis holdes på få hænder og i et struktureret tværfagligt forløb. Onko-kardiologisk område er etableret og velfungerende. GUCH er under udvikling. Ambulatoriet har en veludviklet EKKO-funktion med både transthorakale og transøsofageale, samt andre avancerede ekkokardiografiske undersøgelser. Den ekko ansvarlige overlæge er ESC certificeret for TTE og TEE. Hjertesvigt: Området udvikles med implementering af nye behandlingsprincipper- og med implementering også af palliativt forløb. Hjertesvigt-teamet arbejder med udredning, behandling og rehabilitering af patienter med akut og kronisk hjerteinsufficiens. I denne forbindelse er der etableret særlige spor for ekkokardiografi ved sværere hjertesvigt med henblik på device-terapi. Forskning: Forskning på NOH er organiseret i fire forskningsklynger, hvor kardiologien oplagt hører hjemme i klyngen Diabetes og Vaskulær Sygdom . I forskningsklyngen mødes personale med interesse for forskning (primært med tilknytning til endokrinologien, kardiologien, nefrologien og neurologien) inden for dette felt ca. én gang om måneden og fremlægger aktuelle og kommrende forskningsprojekter til diskussion og udvikling. For at opnå støtte fra NOH´s forskningspulje, skal forskningsprojekter som udgangspunkt godkendes af forskningsklyngens styregruppe. Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for kardiologi. Lægestaben omfatter aktuelt 1 ledende overlæge, 12 overlæger, 3 afdelingslæger og 2 hoveduddannelses læger. Ansættelsesvilkår Stillingen er en fuldtidsstilling uden højeste arbejdstid. Stillingen ønskes besat med speciallæger i både intern medicin og kardiologi eller i intern medicin:kardiologi. Der lægges vægt på gode samarbejdsevner, og ikke mindst et ønske om at være med til at tegne den fremtidige kardiologi på det kommende Nyt Nordsjællands Hospital 2022. Interesse for forskning vil også blive prioriteret. Overlægen skal deltage i afdelingens undervisningsforpligtigelser på lige fod med de øvrige kardiologiske speciallæger. Det forventes at overlægen deltager i afdelingens generelle kvalitets- og udviklingsarbejde. Speciallægen varetager weekendstuegange i de kardiologiske sengeafsnit på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsprocedure Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret ledende Overlæge dr. med. Niels Tønder 4829 7339 2463 2093 Du kan læse mere om afdelingen på: www.nordsjaellandshospital.dk Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer og bør indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker. Der skal vedhæftes CV, autorisationer, publikationsliste samt, evt. referencer. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Ansøgningen vil blive fagligt bedømt i henhold til gældende regler i Region Hovedstaden. Ansøgningsfristen er tirsdag den 24.april, 2018, kl. 12:00 Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 30. april, 2018, kl. 10-14.11Jobnetb8d3554f100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-24T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=211299&DepartmentId=18825&MediaId=4733&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerNordsjællandHillerød3210354Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling11Dyrehavevej 293400Hillerød48293903DKDanmark0
majken.lykke.petersen@regionh.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent551524JobNet48059601000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b8d3554fhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=b8d3554fhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b8d3554f&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b8d3554f&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/1.jpgBrænder du for at blive Læge?12007991Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed354269504Majken Lykkemajken.lykke.petersen@regionh.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK