Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vejle Kommune søger skoleleder til Hældagerskolen

Vejle Kommune søger skoleleder til Hældagerskolen med tiltrædelse 1. august 2020 

Om jobbet
Hældagerskolen er en af Vejle Kommunes store skoler og er beliggende i et forstadskvarter nordøst for Vejle by. Skolen har 730 elever på 0. – 9. klassetrin, en specialklasserække med 37 elever samt en SFO med 320 børn. 

Som leder af Hældagerskolen har du stærke kompetencer i personale ledelse, administrativ – og økonomisk ledelse. For at kunne fortsætte den gode udvikling på skolen, har du de nødvendige erfaringer-  og forudsætninger for faglig pædagogisk ledelse, evt. fra en funktion som leder på en skole af samme størrelse som Hældagerskolen. 

Skolens udvikling er på nuværende tidspunkt, forankret i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber og elevernes trivsel. 

Den samlede ledelsesopgave udføres sammen med dit ledelsesteam som består af en viceskoleleder, to afdelingsledere, en ledende fysioterapeut samt en administrativ leder. 

Lokalområdet er kendetegnet ved et aktivt fritids – og foreningsliv, som udfolder sig i gode rammer der bl.a. består af idrætshal og gode udendørs idrætsfaciliteter.  

Du kan navigere i forandringer, er visionær og strategisk stærkt funderet i din pædagogiske– og ledelsesmæssige profil og kan se dig selv arbejde med udgangspunkt i Hældagerskolens værdier

 • anerkendelse
 • handlekraft
 • ordentlighed

I Vejle Kommune har skolerne og forvaltningen et tæt samarbejde om udmøntning af folkeskolereformen, hvor fælles kompetenceudvikling og implementering af fagligt ambitiøse strategier er i fokus.

Der er en solid og god tradition for samarbejde imellem skolerne i Vejle Kommune, med fokus på implementering og realisering af de kommunale mål og indsatsområder.

Vi forventer af dig
Som leder af Hældagerskolen, har du høje ambitioner for elevernes læring, trivsel og dannelse. Du ved, at skolens resultater og elevernes læring kun kan skabes ved et tillidsfuldt og åbent samarbejde med skolens personale og skolens bestyrelse. Du skal samtidigt ville noget, hvilket viser sig i din tydelige ledelsesstil hvor du ved hjælp af dine gode kommunikative evner magter at skabe retning og følgeskab. En forudsætning herfor er din deltagelse i skolens liv ved dit nærvær og din synlighed. Derfor vil du lede ”tæt på”, og du prioriterer dette i din dagligdag, som skal være præget af en tæt kontakt med personale, elever og forældre. 

Du har de nødvendige pædagogiske og ledelsesmæssige forudsætninger for, at kunne støtte skolens personale i forbindelse med deres planlægning og gennemførelse af undervisningen. I denne forbindelse, skal du være frontløber i forhold til arbejdet med udvikling af skolens professionelle læringsfællesskaber og faglige/trivselsmæssige strategier.  

Du betragter teamsamarbejdet som en helt nødvendig forudsætning for, at kunne lykkedes med den vigtige opgave det er, at skabe de bedste forudsætninger for elevernes læring.   

Du skal kunne igangsætte processer, der har som mål at balancere tradition og fornyelse på en måde som inddrager skolens aktører. Din ledelsesopgave vil altså tage udgangspunkt i de gode resultater, som er skabt på Hældagerskolen, men du skal samtidigt være klar til at sætte dit præg på den udvikling som skal foregå på skolen. 

Dine visioner og budskaber skal kunne kommunikeres og ikke mindst omsættes til realistiske målsætninger, som skaber retning for personale, elever og forældre. Derfor er det nødvendigt, at du har overblik og kan skabe strategier i forhold til kerneopgaven. 

Du tror på den energi og effekt, som findes i samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet og arbejder delegerende og målrettet for at styrke dette samarbejde. I denne sammenhæng er dit udgangspunkt, at såvel skolen som lokalsamfundet profiterer af dette samarbejde. 

Dit samarbejde i skolens ledelsesteam er afgørende for, at du hele tiden er på forkant i overvejelserne over skolens fremtid og udvikling. Derfor skal du kunne lede gennem andre via en inddragende, tydelig og tillidsfuld ledelse. I denne sammenhæng er samarbejdet med skolens bestyrelse en altafgørende faktor. 

Din fremtræden i forbindelse med din ledelse er kendetegnet ved at 

 • Du ser muligheder i alle mennesker og ser værdien af læringsfællesskaber på tværs af elevgrupper.
 • Du tør tænke og handle innovativt med udgangspunkt i skolens værdier og i samarbejde med medarbejderne.
 • Du har gode samarbejdsevner og et smittende engagement, som mærkes hos såvel personale, elever, skolebestyrelse, forældre og det omgivende lokalsamfund.
 • Du har fokus på relationer, fællesskaber og trivsel, som tre vigtige omdrejningspunkter for en sund skole.
 • Du ser vigtigheden i at fortsætte skolens indsats på førskoleområdet.
 • Du ser dig selv som en samlende figur for alle skolens afdelinger.
 • Du har gennemslagskraft og kan sætte handling bag skolens værdier anerkendelse,
  handlekraft og ordentlighed.
 • Du kommunikerer tydeligt, anerkendende og tillidsfuldt både over for børn, medarbejdere, øvrig ledelse og forældre, men har samtidig den nødvendige gennemslagskraft.
 • Du formår at motivere og skabe følgeskab hos medarbejderne i hverdagens værdiskabende forandringer og skolens udvikling.
 • Du giver rum til nye ideer og afprøvning deraf.
 • Du ser en værdi i at videreudvikle Hældagerskolen som en samlet organisation. 

Vi tilbyder dig 

 • En velfungerende skole med gode traditioner.
 • En skole med fokus på elevernes læring og trivsel.
 • En skole hvor ledelse og medarbejdere arbejder i professionelle læringsfællesskaber.
 • En skole hvor der arbejdes med implementering af faglige strategier og anvendelse af data.
 • Et tæt samarbejde med en medarbejdergruppe der står klar til at udfordre og bakke op.
 • En positiv indstillet, aktiv og medskabende bestyrelse.
 • En skole med gode fysiske rammer og et attraktivt nærområde. 

Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn.

Om os
Hældagerskolen har 730 elever fra 0. til 9.klasse, en specialklasserække med 37 elever samt en SFO med 320 børn.

Skolen har i alt 110 ansatte, lærere, pædagoger, teknisk – og administrativt personale samt ledere.

Hældagerskolens dagligdag er præget af en uformel, men samtidigt ambitiøs relation mellem ledelse, ansatte, elever og forældre. Styrkelsen af elevernes trivsel og læring, samt personalets udvikling gennem pædagogiske læringsfællesskaber, står højt på dagsordenen for skolens fortsatte udvikling.

De gode resultater er opnået ved et tæt samarbejde mellem alle aktører omkring skolen. Helt afgørende for dette er det tætte samarbejde mellem ledelse og personale.  

Vejle Kommunes skolevæsen
Vejle Kommunes skolevæsens arbejde med Skolen i Bevægelse har udmøntet sig i seks bærende principper, som nu udgør det skolesyn der er gældende i Vejle Kommune

 • Skolens opgave er at bevæge og at bevæge sig – for at sikre optimale udviklings- og læringsbetingelser.
 • Skolen sikrer at alle børn og unge møder nærværende voksne – hver dag.
 • Skolen danner mennesker der mestrer liv og læring.
 • Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring.
 • Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer.
 • Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af skolen. 

Vejle Kommune har målrettet indsatsen på det digitale område. Samtlige skoler i kommunen har adgang til kompetenceudviklingsnetværk og mulighed for at deltage i konkrete digitale udviklingsprojekter. 

Vejle Kommune
Vejle Kommune er med godt 115.000 indbyggere landets 5. største kommune. Vejle Kommunes folkeskoler varetager undervisningen af ca. 12.000 elever. 

Overvejer du at flytte til Vejle Kommune i forbindelse med et jobskifte, er du velkommen til at kontakte bosætningsguide Louise Nielsen via bosaetningsguide@vejle.dk  eller på tlf. 7681 1349.
eller på www.vejle/tilflytter.dk

 Vejle Kommune har stort fokus på innovation og de muligheder, som opstår i en verden præget af digitalisering.  

Flere oplysninger
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og høre mere om, hvorfor netop du skal være Hældagerskolens nye skoleleder. Du er velkommen til at kontakte Chef for Uddannelse & Læring - Ulla Riisbjerg Thomsen på tlf. 2443 6041, eller skolebestyrelsesformand Erik Børsting Hansen på tlf. 3051 6777, hvis du har spørgsmål til jobbet.

Vi opfordrer til besøg på skolen, hvor viceskoleleder Jeanette Olsen som kan kontaktes på tlf. 2445 6192, vil vise dig rundt.  

Du kan også bruge et af de nedenstående links, hvis du ønsker at vide mere om Hældagerskolen, Vejle Kommunes skolevæsen og Vejle Kommune.

 https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/skole-og-uddannelse

 https://haeldagerskole.aula.dk/

https://haeldagerskolen.aula.dk/skolen/kvalitet-pa-haeldagerskolen-0

Ansøgningsfrist
Ansøgningen med relevante bilag skal være os i hænde senest 10. juni 2020. Det forventes, at der holdes 1. og 2. samtalerunde henholdsvis 17. juni og  23. juni 2020.

Børne- og straffeattest
Vi indhenter børneattest.   

Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.  

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.