Vi søger afdelingsleder til aflastningen på børnehandicapinstitutionen Lille Kolstrup

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger en ny afdelingsleder til aflastningen på børnehandicap institution Lille Kolstrup til Børnehandicap i Aabenraa kommune

Har du lyst til at videreudvikle dine ledelsesmæssige kompetencer inden for en velfungerende organisation i Aabenraa Kommune, kan det netop være dig, vi søger som ny kollega.

Vi søger en afdelingsleder for vores aflastning på Lille Kolstrup i Børnehandicap.
Der i samarbejde med de øvrige medarbejdergrupper, mestrer kunsten både at videreføre allerede etablerede indsatser og tiltag men som også har et skarpt øje for nytænkning og videreudvikling af den daglige pædagogiske, sundhedsfaglige og ledelsesmæssige praksis, - og altid til størst mulig gavn for vores børn.
Du skal som afdelingsleder aktivt og engageret være med til at sætte tydelig ledelsesmæssig og faglig retning både for aflastningen og i samarbejde med lederteamet i hele Børnehandicap.

Vi kan blandt andet tilbyde dig:

 • At arbejde med daglig ledelse inden for et særdeles spændende ledelsesområde i en velfungerende organisation
 • At blive en del af et dynamisk, udfordrende og udviklende tværfagligt miljø med i alt ca. 180 medarbejdere fordelt på 4 afdelingsledere
 • Du bliver afdelingsleder for ca. 30 medarbejdere i aflastningen
 • Et yderst spændende arbejdsområde, hvor du både i dagligdagen og på et mere overordnet plan har stor indflydelse på den fortsatte udvikling inden for området
 • Et job i en kommune, der har en overordnet tydelig retning i forhold til de tværgående indsatser med afsæt i strategien ”Om det gode liv”.
Dine kvalifikationer og kompetencer:
Dine faglige kompetencer - Vi forventer at du:
 • Er uddannet pædagog eller med lignende relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse
 • Har diplom i ledelse eller anden relevant lederuddannelse på minimum diplomniveau
 • Har ledelseserfaring med målgruppen
 • Besidder faglig indsigt og gerne med arbejdsmæssig erfaring inden for handicapområdet
 • Er fagligt reflekterende og nytænkende
 • Er en stærk kommunikator, både i skrift og tale
 • I din ledelse formår at skifte mellem detalje, overblik og fremsyn
 • Har erfaring med børn med særlige behov i alderen 0 til 18 år.
Personlige kompetencer - vi forventer at du er:
 • Er fundamenteret som leder i din leder identitet
 • Er tydelig og synlig som leder
 • Har gennemslagskraft, sætter tydelig retning, udviser mod og handlekraft
 • Er strategisk, analytisk og rationel i din tilgang og ser muligheder - også ved komplekse problemstillinger
 • Er organiserende, idet du går logisk og systematisk til værks i vurderingen af arbejdsgange, sikrer rammer, orden og rutiner og er velovervejet i din arbejdsfacon.
 • Er dialogskabende, skaber god stemning, er nysgerrig og undersøgende og kan se situationer fra forskellige perspektiver
 • Er idéskabende, nytænkende og er i stand til at tænke i nye muligheder.
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Du vil være daglig leder for:
 • Aflastningen på Lille Kolstrup
Du får ansvar for varetagelsen af den daglige personaleledelse, den faglige ledelse og den daglige drift i samarbejde med din nærmeste lederkolleger, herunder:
Daglig personaleledelse:
 • Har det overordnede personaleansvar
 • Har tovholderfunktionen hvor du i samarbejdet med kolleger og medarbejdere skal skabe resultater ved at inddrage, motiverer og engagere andre
 • Er ansvarlig for at afvikle MUS / GRUS
 • Er overordnet ansvarlig for sygefraværsopgaverne, herunder samtaler, notater og opfølgning
 • Står for ansættelser/afskedigelser i samarbejde med institutionsleder og HR
 • Varetager rollen som arbejdsmiljøleder.
Faglig ledelse:
 • Er ansvarlig for at sikre rammerne for et konstruktivt og professionelt samarbejde med fokus på kerneopgaven
 • Har ansvaret for at medarbejdernes tilgang til samarbejdet med børnene/de unge tager afsæt i Børnehandicaps værdigrundlag, faglige tilgange og metoder
 • Deltager i eller facilitere teammøder eller personalemøder, statusmøder, visiteringsmøder, opfølgningsmøder, afholdelse af pædagogiske dage, m.m.
 • Er en aktiv del af ledelsesteamet bestående af institutionslederen og 4 afdelingsledere på Lille Kolstrup og Posekær, som sikrer en fælles faglig profil og kultur for hele Børnehandicapområdet
 • Er ansvarlig for at medarbejderne har nyeste viden om sundhedsfaglige opgaver, herunder korrekt dokumentation.
Daglig drift:
 • Er ansvarlig for budget- og økonomistyring i samarbejde med institutionsleder og nærmeste kolleger
 • Planlægning af aflastningskalenderen så kapaciteten på de 10 aflastningspladser er besat i tæt samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere
 • Godt kendskab til exel, da det bruges i forbindelse med planlægning af aflastningsdøgn
 • Har det overordnede ansvar for, at vagtplanlægningen hænger sammen
 • Fokuserer på salg af ydelser i en takstfinansieret organisation
 • Bidrager til et godt samarbejde med medarbejderne, forældre og eksterne samarbejdspartnere.
Læs mere om Børnehandicap, stillingen, ansættelsesproces med mere i job og kompetenceprofilen
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til KL og SL’s lederoverenskomst.
Du bliver ansat uden højeste arbejdstid og vil indgå i et rul, hvor du vil have bagvagten og det ledelsesmæssige ansvar for hele børnehandicapområdet.
Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelse er betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest d.18. december 2022.
Samtaler afholdes onsdag d. 21. december 2022.
Tiltrædelse hurtigst mulig eller senest 1. februar 2023.

Yderligere information om stillingerne
Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte institutionsleder Lone Busk på telefon 29614876 lbus@aabenraa.dk.

Jobkategori: Ledelse
Ansættelsesform: 37 timer ingen øverste arbejdstid
Ansøgningsfrist:
Arbejdssted: Børnehandicapområdet, Lille Kolstrup 10, 62000 Aabenraa

Hjemmeside
Kontaktperson:
Lone Busk
Institutionsleder
29614876
Print

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Vi søger afdelingsleder til aflastningen på børnehandicapinstitutionen Lille Kolstrup

Vi søger en ny afdelingsleder til aflastningen på børnehandicap institution Lille Kolstrup til Børnehandicap i Aabenraa kommune

Har du lyst til at videreudvikle dine ledelsesmæssige kompetencer inden for en velfungerende organisation i Aabenraa Kommune, kan det netop være dig, vi søger som ny kollega.

Vi søger en afdelingsleder for vores aflastning på Lille Kolstrup i Børnehandicap.
Der i samarbejde med de øvrige medarbejdergrupper, mestrer kunsten både at videreføre allerede etablerede indsatser og tiltag men som også har et skarpt øje for nytænkning og videreudvikling af den daglige pædagogiske, sundhedsfaglige og ledelsesmæssige praksis, - og altid til størst mulig gavn for vores børn.
Du skal som afdelingsleder aktivt og engageret være med til at sætte tydelig ledelsesmæssig og faglig retning både for aflastningen og i samarbejde med lederteamet i hele Børnehandicap.

Vi kan blandt andet tilbyde dig:

 • At arbejde med daglig ledelse inden for et særdeles spændende ledelsesområde i en velfungerende organisation
 • At blive en del af et dynamisk, udfordrende og udviklende tværfagligt miljø med i alt ca. 180 medarbejdere fordelt på 4 afdelingsledere
 • Du bliver afdelingsleder for ca. 30 medarbejdere i aflastningen
 • Et yderst spændende arbejdsområde, hvor du både i dagligdagen og på et mere overordnet plan har stor indflydelse på den fortsatte udvikling inden for området
 • Et job i en kommune, der har en overordnet tydelig retning i forhold til de tværgående indsatser med afsæt i strategien ”Om det gode liv”.
Dine kvalifikationer og kompetencer:
Dine faglige kompetencer - Vi forventer at du:
 • Er uddannet pædagog eller med lignende relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse
 • Har diplom i ledelse eller anden relevant lederuddannelse på minimum diplomniveau
 • Har ledelseserfaring med målgruppen
 • Besidder faglig indsigt og gerne med arbejdsmæssig erfaring inden for handicapområdet
 • Er fagligt reflekterende og nytænkende
 • Er en stærk kommunikator, både i skrift og tale
 • I din ledelse formår at skifte mellem detalje, overblik og fremsyn
 • Har erfaring med børn med særlige behov i alderen 0 til 18 år.
Personlige kompetencer - vi forventer at du er:
 • Er fundamenteret som leder i din leder identitet
 • Er tydelig og synlig som leder
 • Har gennemslagskraft, sætter tydelig retning, udviser mod og handlekraft
 • Er strategisk, analytisk og rationel i din tilgang og ser muligheder - også ved komplekse problemstillinger
 • Er organiserende, idet du går logisk og systematisk til værks i vurderingen af arbejdsgange, sikrer rammer, orden og rutiner og er velovervejet i din arbejdsfacon.
 • Er dialogskabende, skaber god stemning, er nysgerrig og undersøgende og kan se situationer fra forskellige perspektiver
 • Er idéskabende, nytænkende og er i stand til at tænke i nye muligheder.
Ansvars- og arbejdsopgaver:
Du vil være daglig leder for:
 • Aflastningen på Lille Kolstrup
Du får ansvar for varetagelsen af den daglige personaleledelse, den faglige ledelse og den daglige drift i samarbejde med din nærmeste lederkolleger, herunder:
Daglig personaleledelse:
 • Har det overordnede personaleansvar
 • Har tovholderfunktionen hvor du i samarbejdet med kolleger og medarbejdere skal skabe resultater ved at inddrage, motiverer og engagere andre
 • Er ansvarlig for at afvikle MUS / GRUS
 • Er overordnet ansvarlig for sygefraværsopgaverne, herunder samtaler, notater og opfølgning
 • Står for ansættelser/afskedigelser i samarbejde med institutionsleder og HR
 • Varetager rollen som arbejdsmiljøleder.
Faglig ledelse:
 • Er ansvarlig for at sikre rammerne for et konstruktivt og professionelt samarbejde med fokus på kerneopgaven
 • Har ansvaret for at medarbejdernes tilgang til samarbejdet med børnene/de unge tager afsæt i Børnehandicaps værdigrundlag, faglige tilgange og metoder
 • Deltager i eller facilitere teammøder eller personalemøder, statusmøder, visiteringsmøder, opfølgningsmøder, afholdelse af pædagogiske dage, m.m.
 • Er en aktiv del af ledelsesteamet bestående af institutionslederen og 4 afdelingsledere på Lille Kolstrup og Posekær, som sikrer en fælles faglig profil og kultur for hele Børnehandicapområdet
 • Er ansvarlig for at medarbejderne har nyeste viden om sundhedsfaglige opgaver, herunder korrekt dokumentation.
Daglig drift:
 • Er ansvarlig for budget- og økonomistyring i samarbejde med institutionsleder og nærmeste kolleger
 • Planlægning af aflastningskalenderen så kapaciteten på de 10 aflastningspladser er besat i tæt samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere
 • Godt kendskab til exel, da det bruges i forbindelse med planlægning af aflastningsdøgn
 • Har det overordnede ansvar for, at vagtplanlægningen hænger sammen
 • Fokuserer på salg af ydelser i en takstfinansieret organisation
 • Bidrager til et godt samarbejde med medarbejderne, forældre og eksterne samarbejdspartnere.
Læs mere om Børnehandicap, stillingen, ansættelsesproces med mere i job og kompetenceprofilen
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til KL og SL’s lederoverenskomst.
Du bliver ansat uden højeste arbejdstid og vil indgå i et rul, hvor du vil have bagvagten og det ledelsesmæssige ansvar for hele børnehandicapområdet.
Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelse er betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest d.18. december 2022.
Samtaler afholdes onsdag d. 21. december 2022.
Tiltrædelse hurtigst mulig eller senest 1. februar 2023.

Yderligere information om stillingerne
Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte institutionsleder Lone Busk på telefon 29614876 lbus@aabenraa.dk.

Jobkategori: Ledelse
Ansættelsesform: 37 timer ingen øverste arbejdstid
Ansøgningsfrist:
Arbejdssted: Børnehandicapområdet, Lille Kolstrup 10, 62000 Aabenraa

Hjemmeside
Kontaktperson:
Lone Busk
Institutionsleder
29614876
Print

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.