Vi søger anæstesisygeplejerske til Danmarks bedste mindre hospital

 
Nu har du muligheden for at blive vores nye kollega
 
Dagkirurgisk afsnit/Anæstesiologisk Afsnit, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, søger anæstesisygeplejerske. Stillingen er på 37 timer/uge og ønskes besat pr. 1. september 2020 eller efter aftale. Der planlægges med tilstedeværelse i både dagkirurgisk afsnit samt Central OP - startende på vores centrale OP afsnit.
 
Vi yder anæstesi til patienter i det ortopædkirurgiske speciale, hvor vi har specialefunktion indenfor hofte- og knæ, ryg, skulder og idræt. Patientforløbende er hhv ambulante, sammedagsforløb og forløb med få dages indlæggelse. Patienterne behandles hhv i dagkirurgisk afsnit eller på central operationsgang. Samlet har vi 12 operationsstuer
 
Derudover yder vi anæstesiologisk assistance ved radiologiske procedurer, DC-konvertering, hjertestop og kritisk syge patienter, anlæggelse af PVK samt ved anlæggelse af ernæringssonde
 
Har du lyst til:
At kunne fordybe dig i den anæstesiologiske sygepleje inden for eet kirurgisk speciale?
At yde anæstesiologisk sygepleje til elektive patienter med både enkle og mere komplekse anæstesiologiske problemstillinger?
At indgå i og aktivt medvirke til at styrke et tæt og udviklingsorienteret miljø?
At aktivt medvirke til fortsat udvikling af vores innovative og effektive patientforløb?
Aktivt og positivt at bidrage til et stærkt teamsamarbejde, en fælles kultur samt til vores gode arbejdsmiljø?
At arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med sygeplejekollegaer, sosu-assistenter, serviceassistenter og vores anæstesiologer?
At have få vagter, gode muligheder for fri på helligdage og gode muligheder for at få tilgodeset ferieønsker
 
Vi forventer at:

 • Du er specialuddannet anæstesisygeplejerske.
 • Du har gode samarbejdsevner, og er indstillet på at bidrage konstruktivt til samarbejdet, tvær- som monofagligt
 • Du kan have interesse for pædagogiske opgaver ift anæstesikursister
 • Du er naturligt udviklingsorienteret og reflekterende, samt er indstillet på aktivt at engagere dig i udviklingen, herunder bidrage med egne erfaringer
 • har en anerkendende tilgang i dialog og samarbejde
 • Du ser muligheder i og har en positivt tilgang til, at arbejde i en dynamisk og foranderlig hverdag med varieret arbejdsflow
 • Du aktivt anvender og udvikler egne kompetencer.
 • Du er bevidst om din egen adfærds betydning for et velfungerende arbejds- og læringsmiljø og at din adfærd understøtter vores gode arbejdsmiljø
Vi tilbyder:
 • Et individuelt tilpasset introduktions- og oplæringsprogram
 •  Et afvekslende job i en dynamisk hverdag med stærkt fokus på nytænkning/forbedringer herunder udvikling af vores patientforløb
 • Et godt og respektfuldt mono- og tværfagligt teamsamarbejde i et positivt arbejdsmiljø med god omgangstone og godt kollegialt sammenhold
 • Gode faglige udviklingsmuligheder samt et konstant fokus på at levere god kvalitet
 • Indflydelse på din arbejdsplan – vi har ønskeplan
 • Mulighed for varetagelse af et ansvarsområde
 • Et spændende afsnit i rivende udvikling mht fusion af det dagkirurgiske afsnit og centrale operationsafsnit i efterår 2020
 • Stor aldersspredning og både erfarne og nyuddannede kolleger, hvilket bidrager til at højne den faglige kvalitet.
 • Skiftende vagter/arbejdstider herunder døgnvagter i weekenden
Hvem er vi?
Vi er et af Danmarks mest produktive hospitaler. Vi leverer høj faglig kvalitet, vi plejer og behandler patienterne med udgangspunkt i deres unikke og individuelle behov, og scorer højt i patienttilfredshedsundersøgelser. Derudover er vi kåret som Danmarks bedste mindre Hospital de seneste 7 år. Det vil vi fortsat gerne kunne leve op til.
Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende og deltager i uddannelsen af anæstesisygeplejersker
Afdelingen (Central OP og dagkirurgisk afsnit) har tilknyttet en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, specialesygeplejersker og kvalitets – og dokumentationsansvarlig sygeplejersker. Derudover tilstræbes det, at har alle tildelt ansvarsområder.
 
Vi arbejder med en organisationsform, hvor både operations- og anæstesisygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og serviceassistenter er medarbejdere i et fælles afsnit, med fælles sideordnet ledelse.
Aktuelt er vi i en spændende proces med byggeri af ny operationsgang med i alt 14 operationsstuer, hvor vi fysisk samler alle aktiviteter fra OP og dagkirurgi og således fusionerer de 2 afsnit.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.500 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at rette henvendelse til afdelingssygeplejerske Annette Johnsen – direkte tlf. nr. 7841 6888 – for nærmere information.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest fredag d. 24. juli 2020.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag d. 29. juli 2020. Hvis du bliver udvalgt til samtale vil du få dage inden samtalen modtage besked.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.