Viborg Domsogn søger daglig leder.

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Daglig leder 

 

Viborg domsogn søger daglig leder til at varetage arbejdet på kirkekontoret og i kirken.

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat snarest muligt.

 

Er det dig…?

Vil du være leder i et dynamisk team, og en bredt sammensat medarbejdergruppe med stort engagement og virkelyst?

Kan du styrke effektiviteten og det empatiske samarbejde på tværs af faggrupper?

Har du flair for struktur, koordinering og økonomi?

Så kan vi tilbyde dig en spændende stilling ved Viborg Domkirke.

 

Du vil blive en del af en alsidig arbejdsplads i smukke rammer i hjertet af Viborg. Viborg Domsogn er et bysogn med mere end 8.300 indbyggere, og domkirken er på én gang sognekirke, stiftskirke og turistmagnet. Både domkirken og sognegården danner ramme om mange forskelligartede aktiviteter og du vil få en bred kontaktflade.

 

Ansættelsesmyndigheden er Viborg Domsogns Menighedsråd. Som daglig leder får du ledelsesansvar for kordegne, kirketjenere, serviceassistent, organister, standardsangere og kirke- og kulturmedarbejder. Der er desuden 4 tjenestegørende præster ved kirken.

 

Dine primære arbejdsopgaver:

 • At være den tilstedeværende daglige leder for kirkens medarbejdere, og dermed have det daglige personaleansvar efter bemyndigelse fra menighedsrådet.
 • Ansvarlig for kalenderstyring.
 • Betjene kirkekontoret.
 • Regnskab og økonomistyring.
 • Ansvarlig for personregistrering. Opgaven udføres fortrinsvis af anden kordegn.
 • Sekretær for menighedsrådet, og implementering af rådets beslutninger.
 • Servicering af menighedsråd, formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.
 • Lejlighedsvis medvirken ved gudstjenester (max 1 gang/md).

 

Øvrige opgaver som du er ansvarlig for, men varetages af-/ i samarbejde med øvrige kirkekontor-medarbejdere og udvalg:

 • Sekretariatsfunktion for præster.
 • Assistere kirkeværgen med byggesagsbehandling, herunder udbud, tilbud, vedligeholdelse og tilsyn med håndværkere.
 • PR-opgaver, herunder hjemmeside, facebook, kontakt til offentlige myndigheder samt relevante eksterne samarbejdspartnere.
 • Vedligeholdelse af inventarliste.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af personalepolitik og personalehåndbog.

 

Vi lægger vægt på, at du:

 • har ledelseserfaring og evt. lederuddannelse
 • har kendskab til Folkekirken, og kan være med til at understøtte kirkens liv og vækst
 • har praktisk erfaring med bogføring, regnskab og budgetlægning, herunder folkekirkens regnskabssystem (Brandsoft)
 • har gode IT-kompetencer og gode kommunikationsevner – på skrift og i tale
 • har den obligatoriske kordegneuddannelse, eller er indstillet på at tage de relevante uddannelseskurser efterfølgende.
 • har en positiv indstilling og formår at skabe trivsel, god kommunikation og godt samarbejdsklima
 • er udadvendt, imødekommende og trives med en bred kontaktflade
 • er empatisk og serviceminded, og har en anerkendende og motiverende tilgang til dine medmennesker

Vi tilbyder:

 • En spændende, udfordrende og selvstændig stilling i en alsidig hverdag
 • Et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, godt samarbejde og et højt ambitionsniveau
 • En medarbejdergruppe, hvor gensidig tillid, hjælpsomhed og en god, uformel omgangstone er højt prioriteret

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Viborg Domsogns Menighedsråd beliggende Stænderpladsen 3, 8800 Viborg

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 356.741,49 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 371.606,19 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.270,63 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Frede Fruergaard Møller på tlf.nr. 50485852 og sognepræst Marianne Koch på tlf.nr. 29166055

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8613fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. juni 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 34.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Viborg Domsogn søger daglig leder.

Daglig leder 

 

Viborg domsogn søger daglig leder til at varetage arbejdet på kirkekontoret og i kirken.

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat snarest muligt.

 

Er det dig…?

Vil du være leder i et dynamisk team, og en bredt sammensat medarbejdergruppe med stort engagement og virkelyst?

Kan du styrke effektiviteten og det empatiske samarbejde på tværs af faggrupper?

Har du flair for struktur, koordinering og økonomi?

Så kan vi tilbyde dig en spændende stilling ved Viborg Domkirke.

 

Du vil blive en del af en alsidig arbejdsplads i smukke rammer i hjertet af Viborg. Viborg Domsogn er et bysogn med mere end 8.300 indbyggere, og domkirken er på én gang sognekirke, stiftskirke og turistmagnet. Både domkirken og sognegården danner ramme om mange forskelligartede aktiviteter og du vil få en bred kontaktflade.

 

Ansættelsesmyndigheden er Viborg Domsogns Menighedsråd. Som daglig leder får du ledelsesansvar for kordegne, kirketjenere, serviceassistent, organister, standardsangere og kirke- og kulturmedarbejder. Der er desuden 4 tjenestegørende præster ved kirken.

 

Dine primære arbejdsopgaver:

 • At være den tilstedeværende daglige leder for kirkens medarbejdere, og dermed have det daglige personaleansvar efter bemyndigelse fra menighedsrådet.
 • Ansvarlig for kalenderstyring.
 • Betjene kirkekontoret.
 • Regnskab og økonomistyring.
 • Ansvarlig for personregistrering. Opgaven udføres fortrinsvis af anden kordegn.
 • Sekretær for menighedsrådet, og implementering af rådets beslutninger.
 • Servicering af menighedsråd, formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.
 • Lejlighedsvis medvirken ved gudstjenester (max 1 gang/md).

 

Øvrige opgaver som du er ansvarlig for, men varetages af-/ i samarbejde med øvrige kirkekontor-medarbejdere og udvalg:

 • Sekretariatsfunktion for præster.
 • Assistere kirkeværgen med byggesagsbehandling, herunder udbud, tilbud, vedligeholdelse og tilsyn med håndværkere.
 • PR-opgaver, herunder hjemmeside, facebook, kontakt til offentlige myndigheder samt relevante eksterne samarbejdspartnere.
 • Vedligeholdelse af inventarliste.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af personalepolitik og personalehåndbog.

 

Vi lægger vægt på, at du:

 • har ledelseserfaring og evt. lederuddannelse
 • har kendskab til Folkekirken, og kan være med til at understøtte kirkens liv og vækst
 • har praktisk erfaring med bogføring, regnskab og budgetlægning, herunder folkekirkens regnskabssystem (Brandsoft)
 • har gode IT-kompetencer og gode kommunikationsevner – på skrift og i tale
 • har den obligatoriske kordegneuddannelse, eller er indstillet på at tage de relevante uddannelseskurser efterfølgende.
 • har en positiv indstilling og formår at skabe trivsel, god kommunikation og godt samarbejdsklima
 • er udadvendt, imødekommende og trives med en bred kontaktflade
 • er empatisk og serviceminded, og har en anerkendende og motiverende tilgang til dine medmennesker

Vi tilbyder:

 • En spændende, udfordrende og selvstændig stilling i en alsidig hverdag
 • Et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, godt samarbejde og et højt ambitionsniveau
 • En medarbejdergruppe, hvor gensidig tillid, hjælpsomhed og en god, uformel omgangstone er højt prioriteret

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Viborg Domsogns Menighedsråd beliggende Stænderpladsen 3, 8800 Viborg

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 356.741,49 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 371.606,19 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.270,63 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Frede Fruergaard Møller på tlf.nr. 50485852 og sognepræst Marianne Koch på tlf.nr. 29166055

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8613fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. juni 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 34.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.