Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vicechefjordemoder til Fødegangen

Vicechefjordemoder til Fødegangen på Danmarks dejligste fødested  
 
Vicechefjordemoderen på Fødegangen refererer til chefjordemoderen og indgår i et team af 3 vicechefjordemødre med ansvar for henholdsvis:

 • Fødegangen
 • Akut modtagelse for Gravide, herunder jordemoderkonsultationerne
 • Ambulatorium for Gravide og Ultralyd
Desuden indgår vicechefjordemoderen i det tværfaglige lederråd i afdelingen bestående af 4 områdeansvarlige overlæger med ansvar for hhv. obstetrik og gynækologi, 3 afdelingssygeplejersker med ansvar for hhv. Gynækologisk Sengeafsnit, Gynækologisk Ambulatorium og Barselsafdelingen, den ledende lægesekretær samt afdelingsledelsen.
 
Gynækologisk–Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital – Hillerød er kendetegnet ved et stærkt team af jordemødre, afdelingsjordemødre, sygeplejersker, sekretærer, social– og sundhedsassistenter og læger. Vi har høj patienttilfredshed og arbejder kontinuerligt for medarbejdernes trivsel. Vi ønsker en vicechefjordemoder på Fødegangen med fokus på kerneopgaven i det jordemoderfaglige arbejde samtidig med, at trivslen for teamet af medarbejdere hele tiden prioriteres. Vi ønsker en synlig leder med fokus på faglighed, empati og tydelighed i de opgaver, som der skal løftes.
 
Arbejdsopgaver
 • Den overordnede ledelse af Fødegangen 
 • Personaleansvar for jordemødre og social– og sundhedsassistenter på Fødegangen 
 • Faglig ledelse, således at arbejdet på Fødegangen er på et højt fagligt niveau med løbende udvikling. Derudover sikre en kvalitets– og patientsikkerhedskultur der skaber gode sammenhængende patientforløb 
 • Personaleledelse, således at medarbejderne på Fødegangen instrueres, vejledes og motiveres for at skabe arbejdsglæde og gode patientforløb 
 • Strategisk ledelse for at sikre fremtidsorientering, udvikling af organisationen samt nytænkning til glæde for medarbejdere og patienter 
 • Driftsledelse med fokus på at tildelt budget og aktivitetsramme overholdes  
Vi er
 • Et af regionens fire store fødesteder; vi varetager årligt ca. 4100 fødsler 
 • En afdeling med dygtige og engagerede medarbejdere, høj faglig standard og et godt samarbejde både mono– og tværfagligt omkring alle patientforløb 
 • En afdeling, der aktivt arbejder med regionens vision Fokus og Forenkling, så det er de gravide og familiernes situation, der styrer forløbet både i egne afsnit og i overgange til andre sektorer 
Vi har
 • Ambulatorium for Gravide, hvor de gravide bliver skannet, og komplicerede gravide bliver set af føtalmedicinere, obstetrikere, social– og sundhedsassistenter og sonografer 
 • Jordemoderkonsultationer på både hospitalet og i nærområderne 
 • Et fast team af jordemødre, læger og barselssygeplejersker, der varetager omsorgen for de sårbare gravide – Tidlig Indsats
 • Et svangreafsnit, der drager omsorg for både de akutte og indlagte gravide
 • En udkørende funktion, som varetager hjemmebesøg hos de kvinder, der har født ambulant
 • En barselsjordemoderfunktion, hvor et team af jordemødre varetager efterfødselskonsultation med de nybagte forældre
 • En barselsgang for de komplicerede barslende
 • Fødsels– og forældreforberedelse
 • Afdelingsjordemødre i alle vagtlag – alle ugens syv dage
Vi er en afdeling i konstant udvikling med det primære fokus: at skabe gode patientforløb med patienten i centrum. Vi sætter faglighed og sammenhæng i patientforløbet højt og arbejder hele tiden med udvikling af afdelingens kompetencer, arbejdsgange og tilbud.  
Vi har stort fokus på det samlede graviditets–, fødsels– og barselsforløb og samarbejder fleksibelt i tæt dialog med kollegaer i alle afsnit og også med vores samarbejdspartnere i primærsektoren.  
 
Kvalifikationer 
 • Nordisk jordemoderautorisation 
 • Mindst 5 års klinisk erfaring fra specialafdeling 
 • Relevant videreuddannelse/lederuddannelse en fordel 
 • Meget gerne ledelsesmæssig erfaring 
Vi søger en person, som er helheds- og tværfagligt orienteret, som har gode kommunikative kompetencer, er empatisk og evner konfliktløsning

 
For yderligere information er du velkommen til at kontakte chefjordemoder Tine Kirk Lind på telefon 48 29 59 63.
 
Stillingen ønskes besat 1. april 2018.
 
Ansøgningsfrist: 23. februar 2018 kl. 12.00
 
Samtaler forventes afholdt: 26. februar 2018
 


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her