Vicedirektør med lægefagligt ansvar til Sjællands Universitetshospital

Brænder du for at skabe et styrket sundhedsvæsen med høj sammenhængskraft og tværfaglighed, stærke forskningsmiljøer og høje kliniske idealer med udgangspunktet: ”patienten er alt”?

Er du læge og leder med betydelig erfaring med klinisk drift og ledelse - herunder forskningsledelse - og har du høje ambitioner, visioner og idéer, der kan bringe dig i spil som Sjællands Universitetshospitals nye vicedirektør?

Danmarks nyeste universitetshospital - vil du gå forrest?

Gennem 5 år er der investeret massivt i opbygningen af Sjællands Universitetshospital: Forskningsindsatsen er mangedoblet, 1. februar 2019 startede Region Sjællands første lægestuderende i Køge, aktiviteten er udvidet markant bl.a. efter hjemtag af aktiviteter, og samtidig tager etableringen af det nye sygehus i Køge form.

Den udvikling skal nu konsolideres og fortsættes, og særligt forestår der et stort arbejde med at opbygge nye specialiserede funktioner, som skal overtages fra Region Hovedstaden i takt med at organisation, personale og kompetencer kan understøtte robuste hjemtag.

Som vicedirektør med lægefagligt ansvar får du en central rolle i at gå forrest i denne udvikling, og gennem tæt samarbejde med hospitalets afdelingsledelser og klinikere, skal du muliggøre, at vi går nye veje for at udvikle og sikre høj faglig kvalitet og optimere sammenhænge i behandlingsforløb.

Med afsæt i en dialogorienteret og inddragende ledelsesstil, skal du udfordre eksisterende arbejdsgange og bringe alle fagligheder i spil. Endvidere får du en vigtig opgave i at understøtte en fortsat løsningsfokuseret udvikling og bidrage til forankring af Sundhedsplatformen i organisationen.

Styrkelse af forskningsmiljøet og den nye lægeuddannelse

En anden vigtig opgave for den kommende vicedirektør bliver at udfordre, styrke og videreudvikle sygehusets forskningsprofil og forskningsmiljøer i tæt samarbejde med lokale forskere, universiteterne og eksterne samarbejdspartnere. Sjællands Universitetshospital vil være kendt for en bred anvendelsesorienteret forskning. Vi skal beskæftige os med det, vores patienter fejler og løfte forskningen ind i de kliniske miljøer, så resultaterne kan komme vores patienter til gavn. Du bliver formand for hospitalets akademiske råd, og vil indgå i forskningsfora på regionalt niveau, og det kræver derfor, at du har en tung forskningsmæssig ballast og forskningsledelseserfaring.

SUH, Køge er centrum for den nye lægeuddannelse, og du bliver som den lægefaglige vicedirektør bannerfører og skal stille dig i spidsen for at videreudvikle uddannelsen i samarbejde med Københavns Universitet, så den bliver et attraktivt valg for kommende lægestuderende og på sigt en solid rekrutteringsvej ind i Region Sjælland.

Et banebrydende Universitetshospital med et unikt fokus på patienterne

Samtidig med, at du har højt udviklingsfokus i dine opgaver, skal du også have et stærkt blik for den daglige drift af Sjællands Universitetshospital, hvor patienten, jf. Region Sjællands og hospitalets strategi skal være i fokus – ”Patienten er alt”!

Et vigtigt element i strategien er, at hospitalet overholder de vedtagne patientrettigheder, både i forhold til bl.a. behandlings- og udredningsret og overholdelse af tider for kræftpakkeforløb. Hospitalets mange dygtige medarbejdere er kernen i denne udvikling, og du skal som vicedirektør - sammen med den øvrige sygehusledelse – sikre, at vi får et endnu stærkere fokus på reel inddragelse af medarbejderne.

Som den lægefaglige repræsentant i sygehusledelsen er det vigtigt, at du fremstår som en stærk klinisk faglig- og ledelsesmæssig sparringspartner for vores afdelingsledelser, og du skal gå forrest i at sikre forankringen af vores vision om, at Sjællands Universitetshospital er til for patienterne og at vi - i alt, hvad vi gør - tænker i partnerskaber og inddrager patienter, pårørende og borgere både i det konkrete patientforløb og i udvikling af hospitalet. På Sjællands Universitetshospital har vi oprettet et Patientforum, hvorigennem patienter og pårørende bidrager aktivt til udviklingen af vores hospital.

En strategisk partner man har lyst til at samarbejde med

Den videre udbygning og styrkelse af Sjællands Universitetshospital såvel klinisk som forskningsmæssigt kræver et tæt strategisk samarbejde med de øvrige universitetshospitaler i landet – herunder ikke mindst hospitalerne i Region Hovedstaden.

Vi ser dig som en helt central aktør i opbygning af et tillidsfuldt samarbejde med centrale eksterne samarbejdspartnere – det gælder hospitaler uden for regionen, patientforeninger, fonde og andre private aktører.

En central spiller i Region Sjællands sundhedsvæsen

Sjællands Universitetshospital har en central rolle i Region Sjællands samlede sundhedsvæsen og samarbejdet med de øvrige sygehuse og enheder i regionen skal fortsat udvikles og styrkes. Region Sjællands første organisationsprincip er, at ”Region Sjælland er én organisation, hvor tillid er den bærende værdi”. Det betyder, at efter en fase, hvor Sjællands Universitetshospital er bygget op som en stærk og selvstændig organisation, skal der nu ekstra fokus på samarbejdet med regionens andre sygehuse (og de øvrige enheder i regionen).

Det nære sundhedsvæsen skal opbygges, udbygges og styrkes. Det betyder, at flere patienter skal behandles derhjemme og i et tæt samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne. Det giver sygehusene – og herunder Sjællands Universitetshospital – et andet ansvar og en anden rolle. Den rolle skal du - i tæt samspil med den øvrige sygehusledelse -være med til at udvikle i et tillidsfuldt samarbejde med alle parter i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere om stillingen i Job- og Kravprofil

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330013612Phoenix-73030b1412019-05-16T00:00:00Vicedirektør med lægefagligt ansvar til Sjællands Universitetshospital

Brænder du for at skabe et styrket sundhedsvæsen med høj sammenhængskraft og tværfaglighed, stærke forskningsmiljøer og høje kliniske idealer med udgangspunktet: ”patienten er alt”?

Er du læge og leder med betydelig erfaring med klinisk drift og ledelse - herunder forskningsledelse - og har du høje ambitioner, visioner og idéer, der kan bringe dig i spil som Sjællands Universitetshospitals nye vicedirektør?

Danmarks nyeste universitetshospital - vil du gå forrest?

Gennem 5 år er der investeret massivt i opbygningen af Sjællands Universitetshospital: Forskningsindsatsen er mangedoblet, 1. februar 2019 startede Region Sjællands første lægestuderende i Køge, aktiviteten er udvidet markant bl.a. efter hjemtag af aktiviteter, og samtidig tager etableringen af det nye sygehus i Køge form.

Den udvikling skal nu konsolideres og fortsættes, og særligt forestår der et stort arbejde med at opbygge nye specialiserede funktioner, som skal overtages fra Region Hovedstaden i takt med at organisation, personale og kompetencer kan understøtte robuste hjemtag.

Som vicedirektør med lægefagligt ansvar får du en central rolle i at gå forrest i denne udvikling, og gennem tæt samarbejde med hospitalets afdelingsledelser og klinikere, skal du muliggøre, at vi går nye veje for at udvikle og sikre høj faglig kvalitet og optimere sammenhænge i behandlingsforløb.

Med afsæt i en dialogorienteret og inddragende ledelsesstil, skal du udfordre eksisterende arbejdsgange og bringe alle fagligheder i spil. Endvidere får du en vigtig opgave i at understøtte en fortsat løsningsfokuseret udvikling og bidrage til forankring af Sundhedsplatformen i organisationen.

Styrkelse af forskningsmiljøet og den nye lægeuddannelse

En anden vigtig opgave for den kommende vicedirektør bliver at udfordre, styrke og videreudvikle sygehusets forskningsprofil og forskningsmiljøer i tæt samarbejde med lokale forskere, universiteterne og eksterne samarbejdspartnere. Sjællands Universitetshospital vil være kendt for en bred anvendelsesorienteret forskning. Vi skal beskæftige os med det, vores patienter fejler og løfte forskningen ind i de kliniske miljøer, så resultaterne kan komme vores patienter til gavn. Du bliver formand for hospitalets akademiske råd, og vil indgå i forskningsfora på regionalt niveau, og det kræver derfor, at du har en tung forskningsmæssig ballast og forskningsledelseserfaring.

SUH, Køge er centrum for den nye lægeuddannelse, og du bliver som den lægefaglige vicedirektør bannerfører og skal stille dig i spidsen for at videreudvikle uddannelsen i samarbejde med Københavns Universitet, så den bliver et attraktivt valg for kommende lægestuderende og på sigt en solid rekrutteringsvej ind i Region Sjælland.

Et banebrydende Universitetshospital med et unikt fokus på patienterne

Samtidig med, at du har højt udviklingsfokus i dine opgaver, skal du også have et stærkt blik for den daglige drift af Sjællands Universitetshospital, hvor patienten, jf. Region Sjællands og hospitalets strategi skal være i fokus – ”Patienten er alt”!

Et vigtigt element i strategien er, at hospitalet overholder de vedtagne patientrettigheder, både i forhold til bl.a. behandlings- og udredningsret og overholdelse af tider for kræftpakkeforløb. Hospitalets mange dygtige medarbejdere er kernen i denne udvikling, og du skal som vicedirektør - sammen med den øvrige sygehusledelse – sikre, at vi får et endnu stærkere fokus på reel inddragelse af medarbejderne.

Som den lægefaglige repræsentant i sygehusledelsen er det vigtigt, at du fremstår som en stærk klinisk faglig- og ledelsesmæssig sparringspartner for vores afdelingsledelser, og du skal gå forrest i at sikre forankringen af vores vision om, at Sjællands Universitetshospital er til for patienterne og at vi - i alt, hvad vi gør - tænker i partnerskaber og inddrager patienter, pårørende og borgere både i det konkrete patientforløb og i udvikling af hospitalet. På Sjællands Universitetshospital har vi oprettet et Patientforum, hvorigennem patienter og pårørende bidrager aktivt til udviklingen af vores hospital.

En strategisk partner man har lyst til at samarbejde med

Den videre udbygning og styrkelse af Sjællands Universitetshospital såvel klinisk som forskningsmæssigt kræver et tæt strategisk samarbejde med de øvrige universitetshospitaler i landet – herunder ikke mindst hospitalerne i Region Hovedstaden.

Vi ser dig som en helt central aktør i opbygning af et tillidsfuldt samarbejde med centrale eksterne samarbejdspartnere – det gælder hospitaler uden for regionen, patientforeninger, fonde og andre private aktører.

En central spiller i Region Sjællands sundhedsvæsen

Sjællands Universitetshospital har en central rolle i Region Sjællands samlede sundhedsvæsen og samarbejdet med de øvrige sygehuse og enheder i regionen skal fortsat udvikles og styrkes. Region Sjællands første organisationsprincip er, at ”Region Sjælland er én organisation, hvor tillid er den bærende værdi”. Det betyder, at efter en fase, hvor Sjællands Universitetshospital er bygget op som en stærk og selvstændig organisation, skal der nu ekstra fokus på samarbejdet med regionens andre sygehuse (og de øvrige enheder i regionen).

Det nære sundhedsvæsen skal opbygges, udbygges og styrkes. Det betyder, at flere patienter skal behandles derhjemme og i et tæt samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne. Det giver sygehusene – og herunder Sjællands Universitetshospital – et andet ansvar og en anden rolle. Den rolle skal du - i tæt samspil med den øvrige sygehusledelse -være med til at udvikle i et tillidsfuldt samarbejde med alle parter i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere om stillingen i Job- og Kravprofil

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Brænder du for at skabe et styrket sundhedsvæsen med høj sammenhængskraft og tværfaglighed, stærke forskningsmiljøer og høje kliniske idealer med udgangspunktet: patienten er alt ? Er du læge og leder med betydelig erfaring med klinisk drift og ledelse - herunder forskningsledelse - og har du høje ambitioner, visioner og id er, der kan bringe dig i spil som Sjællands Universitetshospitals nye vicedirektør? Danmarks nyeste universitetshospital - vil du gå forrest? Gennem 5 år er der investeret massivt i opbygningen af Sjællands Universitetshospital: Forskningsindsatsen er mangedoblet, 1. februar 2019 startede Region Sjællands første lægestuderende i Køge, aktiviteten er udvidet markant bl.a. efter hjemtag af aktiviteter, og samtidig tager etableringen af det nye sygehus i Køge form. Den udvikling skal nu konsolideres og fortsættes, og særligt forestår der et stort arbejde med at opbygge nye specialiserede funktioner, som skal overtages fra Region Hovedstaden i takt med at organisation, personale og kompetencer kan understøtte robuste hjemtag. Som vicedirektør med lægefagligt ansvar får du en central rolle i at gå forrest i denne udvikling, og gennem tæt samarbejde med hospitalets afdelingsledelser og klinikere, skal du muliggøre, at vi går nye veje for at udvikle og sikre høj faglig kvalitet og optimere sammenhænge i behandlingsforløb. Med afsæt i en dialogorienteret og inddragende ledelsesstil, skal du udfordre eksisterende arbejdsgange og bringe alle fagligheder i spil. Endvidere får du en vigtig opgave i at understøtte en fortsat løsningsfokuseret udvikling og bidrage til forankring af Sundhedsplatformen i organisationen. Styrkelse af forskningsmiljøet og den nye lægeuddannelse En anden vigtig opgave for den kommende vicedirektør bliver at udfordre, styrke og videreudvikle sygehusets forskningsprofil og forskningsmiljøer i tæt samarbejde med lokale forskere, universiteterne og eksterne samarbejdspartnere. Sjællands Universitetshospital vil være kendt for en bred anvendelsesorienteret forskning. Vi skal beskæftige os med det, vores patienter fejler og løfte forskningen ind i de kliniske miljøer, så resultaterne kan komme vores patienter til gavn. Du bliver formand for hospitalets akademiske råd, og vil indgå i forskningsfora på regionalt niveau, og det kræver derfor, at du har en tung forskningsmæssig ballast og forskningsledelseserfaring. SUH, Køge er centrum for den nye lægeuddannelse, og du bliver som den lægefaglige vicedirektør bannerfører og skal stille dig i spidsen for at videreudvikle uddannelsen i samarbejde med Københavns Universitet, så den bliver et attraktivt valg for kommende lægestuderende og på sigt en solid rekrutteringsvej ind i Region Sjælland. Et banebrydende Universitetshospital med et unikt fokus på patienterne Samtidig med, at du har højt udviklingsfokus i dine opgaver, skal du også have et stærkt blik for den daglige drift af Sjællands Universitetshospital, hvor patienten, jf. Region Sjællands og hospitalets strategi skal være i fokus Patienten er alt ! Et vigtigt element i strategien er, at hospitalet overholder de vedtagne patientrettigheder, både i forhold til bl.a. behandlings- og udredningsret og overholdelse af tider for kræftpakkeforløb. Hospitalets mange dygtige medarbejdere er kernen i denne udvikling, og du skal som vicedirektør - sammen med den øvrige sygehusledelse sikre, at vi får et endnu stærkere fokus på reel inddragelse af medarbejderne. Som den lægefaglige repræsentant i sygehusledelsen er det vigtigt, at du fremstår som en stærk klinisk faglig- og ledelsesmæssig sparringspartner for vores afdelingsledelser, og du skal gå forrest i at sikre forankringen af vores vision om, at Sjællands Universitetshospital er til for patienterne og at vi - i alt, hvad vi gør - tænker i partnerskaber og inddrager patienter, pårørende og borgere både i det konkrete patientforløb og i udvikling af hospitalet. På Sjællands Universitetshospital har vi oprettet et Patientforum, hvorigennem patienter og pårørende bidrager aktivt til udviklingen af vores hospital. En strategisk partner man har lyst til at samarbejde med Den videre udbygning og styrkelse af Sjællands Universitetshospital såvel klinisk som forskningsmæssigt kræver et tæt strategisk samarbejde med de øvrige universitetshospitaler i landet herunder ikke mindst hospitalerne i Region Hovedstaden. Vi ser dig som en helt central aktør i opbygning af et tillidsfuldt samarbejde med centrale eksterne samarbejdspartnere det gælder hospitaler uden for regionen, patientforeninger, fonde og andre private aktører. En central spiller i Region Sjællands sundhedsvæsen Sjællands Universitetshospital har en central rolle i Region Sjællands samlede sundhedsvæsen og samarbejdet med de øvrige sygehuse og enheder i regionen skal fortsat udvikles og styrkes. Region Sjællands første organisationsprincip er, at Region Sjælland er n organisation, hvor tillid er den bærende værdi . Det betyder, at efter en fase, hvor Sjællands Universitetshospital er bygget op som en stærk og selvstændig organisation, skal der nu ekstra fokus på samarbejdet med regionens andre sygehuse (og de øvrige enheder i regionen). Det nære sundhedsvæsen skal opbygges, udbygges og styrkes. Det betyder, at flere patienter skal behandles derhjemme og i et tæt samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne. Det giver sygehusene og herunder Sjællands Universitetshospital et andet ansvar og en anden rolle. Den rolle skal du - i tæt samspil med den øvrige sygehusledelse -være med til at udvikle i et tillidsfuldt samarbejde med alle parter i det nære sundhedsvæsen. Læs mere om stillingen i Job- og Kravprofil Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh11star73030b14100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-05-26T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=142240EuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSorøEuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRingstedEuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSlagelse3516317Region Sjælland11Lykkebækvej 14600KøgeDKDanmark0nielsh@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmark8Fuldtid46Permanent750438JobNet4979991497999110029-04-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=73030b14https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=73030b14https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=73030b14&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=73030b14&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/6.jpgEr du en fagligt stærk Afdelingschef?12007991Dansk3Læse/ tale123204Afdelingschef6Ledelse361627835Nielsnielsh@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmark330011927Afdelingsleder til BørnegårdenRobot Afdelingsleder til Børnegårdens vuggestueafdeling og aften natpasning søges pr. 1. augustBesøg os inden du søger vi mener det Vi søger en afdelingsleder 37 timer uge til vuggestuen og aften natpasningen pr. 1. august 2019.Du vil indgå som pædagog i et team med i alt 2 pædagoger og en medhjælper i vuggestuen.Du vil desuden have 1-2 månedlige vagter i aften natpasningen i tidsrummet 15-20.Det er et ønske at du har ledelseserfaring, men det er ikke et krav.Det er et krav, at du har klare overvejelser om, hvad stillingen stiller af krav til dig ift. ledelse.I Børnegården er Marte Meo en integreret del af vores pædagogiske arbejde, så vi forventer, at du også har viden om - og kan arbejde kontinuerligt med - Marte Meo principperne.En rød tråd i Børnegården er bl.a., at der arbejdes med metoderne LæseLeg og Fri For Mobberi i både vuggestuen, mellemgruppen og Storebørnsgruppen.Vi indtænker desuden pædagogisk idræt i den daglige pædagogiske praksis.Vi arbejder struktureret og fokuseret, samt sætter hverdagsrutiner i system for at udnytte vores tid optimalt, hvilket vi har en forventning om at du også gør og kan trives i.Vi ønsker at være kendetegnet ved, en refleksiv ledelsesmæssig og pædagogisk praksis, hvor Børnegårdens personale er fagligt og professionelt nysgerrige og undrende på egen og hinandens praksis.I det kommende børneår har vi særligt fokus på implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, som du vil have stor mulighed for at få indflydelse på.Der er allerede planlagt kompetenceforløb ved 3 læringsdage for dig, ligesom at alle pædagoger deltager i temadag, hvor udnyttelse af legens mange muligheder for dannelse, udvikling og læring i den pædagogiske praksis er omdrejningspunktet.Om os:Børnegården er en institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning med 40 pladser.Aften- og natpasningen er til børn (0-10 år), hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.I Børnegården har vi valgt at arbejde aldersopdelt. Vi har derfor en afdeling med to vuggestuegrupper, en afdeling med tre mellemgrupper for de 3-ca. 4,5 årige, en afdeling med to storbørnsgrupper for de ca. 4,5-6 årige samt en aften- og natpasning for 0-10 årige.For Børnegården betyder det:Vi er modige fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter - også de svære ting.Vi er tydelige fordi vi er professionelle.Vi er kompetente fordi vi tør stå ved vores faglighed.Vi arbejder med glæde fordi vi brænder for vores arbejde.Se desuden mere på vores hjemmeside: http: boernegaarden.slagelse.dk Forventninger til en kommende afdelingsleder udleveres ved besøg.Ansøgningsfrist den 12. juni kl. 20.00Vi forventer at afholde i alt 2 samtaler for de endelige kandidater d. 19. og 21. juni i tidsrummet 09 15.Ansøgning udelukkende digitalt via kommunens hjemmeside.Henvendelse for aftale om besøg kan ske til:Anders Kaae, leder tlf.: 58 52 29 79Jeanne Kok, souschef tlf.: 58 52 29 79Afdelingsleder til Børnegårdens vuggestueafdeling og aften/natpasning søges pr. 1. august

Besøg os inden du søger – vi mener det

Vi søger en afdelingsleder 37 timer/uge til vuggestuen og aften/natpasningen pr. 1. august 2019.
Du vil indgå som pædagog i et team med i alt 2 pædagoger og en medhjælper i vuggestuen.
Du vil desuden have 1-2 månedlige vagter i aften/natpasningen i tidsrummet 15-20.

Det er et ønske at du har ledelseserfaring, men det er ikke et krav.
Det er et krav, at du har klare overvejelser om, hvad stillingen stiller af krav til dig ift. ledelse.

I Børnegården er Marte Meo en integreret del af vores pædagogiske arbejde, så vi forventer, at du også har viden om - og kan arbejde kontinuerligt med - Marte Meo principperne.

En rød tråd i Børnegården er bl.a., at der arbejdes med metoderne LæseLeg og Fri For Mobberi i både vuggestuen, mellemgruppen og Storebørnsgruppen.
Vi indtænker desuden pædagogisk idræt i den daglige pædagogiske praksis.

Vi arbejder struktureret og fokuseret, samt sætter hverdagsrutiner i system for at udnytte vores tid optimalt, hvilket vi har en forventning om at du også gør og kan trives i.

Vi ønsker at være kendetegnet ved, en refleksiv ledelsesmæssig og pædagogisk praksis, hvor Børnegårdens personale er fagligt og professionelt nysgerrige og undrende på egen og hinandens praksis.

I det kommende børneår har vi særligt fokus på implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, som du vil have stor mulighed for at få indflydelse på.
Der er allerede planlagt kompetenceforløb ved 3 læringsdage for dig, ligesom at alle pædagoger deltager i temadag, hvor udnyttelse af legens mange muligheder for dannelse, udvikling og læring i den pædagogiske praksis er omdrejningspunktet.

Om os:
Børnegården er en institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning med 40 pladser.
Aften- og natpasningen er til børn (0-10 år), hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.

I Børnegården har vi valgt at arbejde aldersopdelt. Vi har derfor en afdeling med to vuggestuegrupper, en afdeling med tre mellemgrupper for de 3-ca. 4,5 årige, en afdeling med to storbørnsgrupper for de ca. 4,5-6 årige samt en aften- og natpasning for 0-10 årige.

For Børnegården betyder det:
Vi er modige – fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter - også de svære ting.
Vi er tydelige – fordi vi er professionelle.
Vi er kompetente – fordi vi tør stå ved vores faglighed.
Vi arbejder med glæde – fordi vi brænder for vores arbejde.

Se desuden mere på vores hjemmeside: http://boernegaarden.slagelse.dk/

Forventninger til en kommende afdelingsleder udleveres ved besøg.

Ansøgningsfrist den 12. juni kl. 20.00

Vi forventer at afholde i alt 2 samtaler for de endelige kandidater d. 19. og 21. juni i tidsrummet 09 – 15.

Ansøgning udelukkende digitalt via kommunens hjemmeside.

Henvendelse for aftale om besøg kan ske til:
Anders Kaae, leder tlf.: 58 52 29 79
Jeanne Kok, souschef tlf.: 58 52 29 79

 

Slagelse KommuneSlagelse2019-04-26T00:00:002019-06-14T00:00:00
330024789Leder til forsikringsafdelingRobot Vi tilbyder nu en sjældent udbudt og attraktiv stilling som leder af vores forsikringsafdeling. Hos os vil du blive en del af en innovativ arbejdsplads, hvor der er frihed til at tænke store tanker. Du får en central rolle i vores virksomhed og kommer til at bidrage aktivt til den fortsatte positive udvikling af FLD og vores forsikringsafdeling. Din ledelsesstil er motiverende og inddragende, og du har gerne erfaring fra forsikrings- og eller byggebranchen. I forsikringsafdelingen hos Finn L. Davidsen (FLD) håndterer vi på nuværende tidspunkt ca. 1.800 skader om året, som vi modtager fra de forsikringsselskaber, vi samarbejder med. Skadestederne er geografisk placeret på Østsjælland og i København. Som leder af vores forsikringsafdeling vil du have kontor på vores hovedkontor i Haslev. Her vil du blive en vigtig del af en spændende og innovativ afdeling og være tæt placeret på resten af vores erfarne forsikringsteam. Hele FLD består af ca. 160 medarbejdere, heraf er dit team i dag på ni dygtige medarbejdere fordelt under to byggeledere samt syv montører. Med vores fælles indsats ser vi dog store muligheder for en fremtidig udbygning af forsikringsafdelingen. Du er en synlig og motiverende leder Det er vigtigt, at du har ledelseserfaring og vi lægger stor vægt på, at du som leder er rummelig og har fokus på medarbejderen og medmenneskelighed. Vi arbejder dagligt med Enneagrammet, der styrker dig som leder og ikke mindst underbygger, at det skal være en god arbejdsplads, hvor trivsel og motivation er prioriteret. Du skal være socialt engageret og interesseret og have lyst til at involvere dig i vores fælles arrangementer. Dine ansvarsområder Udover din daglige ledelse af teamet har du desuden ansvaret for forsikringsafdelingens økonomiske drift, samtidig med at du også tager aktiv del i afdelingens kundepleje. Her vil du naturligt følge op på nye kundeemner, ligesom du også gerne kommer med oplæg til strategiske tiltag. Alt sammen noget, som kan være med til at løfte afdelingen. Din faglige profil Vi søger dig, som har en solid erfaring fra forsikrings- og byggebranchen og de seneste år gerne på ledelsesniveau eller som mellemleder. Du må gerne være uddannet håndværker eller konduktør og have erfaring fra VVS branchen, men det er ikke et krav. Det vil være en stor fordel for dig at have et godt netværk, og så skal du trives med at gå forrest i den travle hverdag, når det går godt, og hvis det går skidt. Du formår at bevare det store overblik og kan udføre de administrative opgaver, der følger med forsikringsskaderne såsom planlægning af opgaver, indhentning af tilbud, udførelse af kalkulationer og fakturering. Samtidig skal du være sikker i din håndtering af byggesager og kunne have et tæt samarbejde med både underentreprenørerne og forsikringsselskaberne i processen. Det er vigtigt, at du har erfaring med projektledelse og projektkalkulation og en fordel, hvis du allerede kender til systemerne NAV og Scalepoint, som vi arbejder i. Da arbejdet også består af kommunikation internt og eksternt, skal du være god til at kommunikere i både skrift og tale. Vi tilbyder dig Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job i en virksomhed, hvor der er lavt til loftet, og hvor vi i høj grad værdsætter et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og den gode, uformelle tone. FLD er i konstant udvikling, og du får mulighed for at sætte dit eget præg på fremtiden for vores forsikringsafdeling. Der er store udviklingsmuligheder for dig som leder hos os, og du vil opleve stor tillid fra den øverste ledelse, ligesom at frihed under ansvar er en naturlig del af din hverdag. Yderligere oplysninger ansøgning Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte indehaver, Lasse Houengaard på telefon 2210 1456 eller på mail, lasse@fld.dk. Det er også til Lasse Houengaard, du skal sende din ansøgning vedlagt CV. Tiltrædelse Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og vi indkalder løbende til samtale. Om Finn L. Davidsen Vi er en moderne og højteknologisk el- og VVS-virksomhed med primært fokus på større byggesager, ejendomsistandsættelse og vedligehold af den gamle bygningsmasse samt rammeaftaler på offentlige udbud. Under FLD er endvidere brandet, VVSPlus, som er en onlineplatform hvorfra vi håndterer el- og VVS-opgaver til den private forbruger. Vi beskæftiger ca. 160 medarbejdere fordelt på el, VVS og forsikringssager og er repræsenteret på hele Sjælland.

Vi tilbyder nu en sjældent udbudt og attraktiv stilling som leder af vores forsikringsafdeling. Hos os vil du blive en del af en innovativ arbejdsplads, hvor der er frihed til at tænke store tanker. Du får en central rolle i vores virksomhed og kommer til at bidrage aktivt til den fortsatte positive udvikling af FLD og vores forsikringsafdeling. Din ledelsesstil er motiverende og inddragende, og du har gerne erfaring fra forsikrings- og/eller byggebranchen.

I forsikringsafdelingen hos Finn L. & Davidsen (FLD) håndterer vi på nuværende tidspunkt ca. 1.800 skader om året, som vi modtager fra de forsikringsselskaber, vi samarbejder med. Skadestederne er geografisk placeret på Østsjælland og i København.

 

Som leder af vores forsikringsafdeling vil du have kontor på vores hovedkontor i Haslev. Her vil du blive en vigtig del af en spændende og innovativ afdeling og være tæt placeret på resten af vores erfarne forsikringsteam. Hele FLD består af ca. 160 medarbejdere, heraf er dit team i dag på ni dygtige medarbejdere fordelt under to byggeledere samt syv montører. Med vores fælles indsats ser vi dog store muligheder for en fremtidig udbygning af forsikringsafdelingen.

 

Du er en synlig og motiverende leder Det er vigtigt, at du har ledelseserfaring og vi lægger stor vægt på, at du som leder er rummelig og har fokus på medarbejderen og medmenneskelighed. Vi arbejder dagligt med Enneagrammet, der styrker dig som leder og ikke mindst underbygger, at det skal være en god arbejdsplads, hvor trivsel og motivation er prioriteret. Du skal være socialt engageret og interesseret og have lyst til at involvere dig i vores fælles arrangementer.

 

Dine ansvarsområder

Udover din daglige ledelse af teamet har du desuden ansvaret for forsikringsafdelingens økonomiske drift, samtidig med at du også tager aktiv del i afdelingens kundepleje. Her vil du naturligt følge op på nye kundeemner, ligesom du også gerne kommer med oplæg til strategiske tiltag. Alt sammen noget, som kan være med til at løfte afdelingen.

 

Din faglige profil Vi søger dig, som har en solid erfaring fra forsikrings- og byggebranchen og de seneste år gerne på ledelsesniveau eller som mellemleder. Du må gerne være uddannet håndværker eller konduktør og have erfaring fra VVS branchen, men det er ikke et krav. Det vil være en stor fordel for dig at have et godt netværk, og så skal du trives med at gå forrest i den travle hverdag, når det går godt, og hvis det går skidt.

 

Du formår at bevare det store overblik og kan udføre de administrative opgaver, der følger med forsikringsskaderne såsom planlægning af opgaver, indhentning af tilbud, udførelse af kalkulationer og fakturering. Samtidig skal du være sikker i din håndtering af byggesager og kunne have et tæt samarbejde med både underentreprenørerne og forsikringsselskaberne i processen.

Det er vigtigt, at du har erfaring med projektledelse og projektkalkulation og en fordel, hvis du allerede kender til systemerne; NAV og Scalepoint, som vi arbejder i. Da arbejdet også består af kommunikation internt og eksternt, skal du være god til at kommunikere i både skrift og tale.

 

Vi tilbyder dig Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job i en virksomhed, hvor der er lavt til loftet, og hvor vi i høj grad værdsætter et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og den gode, uformelle tone. FLD er i konstant udvikling, og du får mulighed for at sætte dit eget præg på fremtiden for vores forsikringsafdeling. Der er store udviklingsmuligheder for dig som leder hos os, og du vil opleve stor tillid fra den øverste ledelse, ligesom at frihed under ansvar er en naturlig del af din hverdag.

 

Yderligere oplysninger / ansøgning Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte indehaver, Lasse Houengaard på telefon 2210 1456 eller på mail, lasse@fld.dk. Det er også til Lasse Houengaard, du skal sende din ansøgning vedlagt CV.

 

Tiltrædelse Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og vi indkalder løbende til samtale.

 

Om Finn L. & Davidsen

Vi er en moderne og højteknologisk el- og VVS-virksomhed med primært fokus på større byggesager, ejendomsistandsættelse og –vedligehold af den gamle bygningsmasse samt rammeaftaler på offentlige udbud. Under FLD er endvidere brandet, VVSPlus, som er en onlineplatform hvorfra vi håndterer el- og VVS-opgaver til den private forbruger. Vi beskæftiger ca. 160 medarbejdere fordelt på el, VVS og forsikringssager og er repræsenteret på hele Sjælland.

FINN L. & DAVIDSEN A/SHaslev2019-05-15T00:00:002019-06-28T00:00:00
330021129Chef til Fagcenter Børn og FamilieRobot Om jobbetKalundborg Kommune søger ny Chef for Børn Familie Du kan sætte retning, skabe udvikling og holde kursen. Du kender og interesserer dig for det sociale børne- og ungeområde, du ved at styr på driften er en forudsætning for udvikling, og at vi kun lykkes i samarbejde og du har lyst til at være med til at præge fremtiden i en spændende kommune. Passer du på denne beskrivelse, er det måske dig, vi søger som ny chef for Fagcenter Børn Familie i Kalundborg Kommune. Du bliver chef for en velfungerende afdeling med masser af opgaver og udfordringer i en kommune med højt til loftet og en god tradition for at samarbejde om opgaverne. Læs mere om stillingen i den uddybende personprofil her: http: reader.livedition.dk kalundborg 1794 Din profilFagcenterchefens baggrund og bagageDu er en erfaren leder, som kender fagområdet og har faglig gennemslagskraft. Du kan lede både op, ned og til siden med tydeligt blik for både opgaver og kompetencer. Du kan lede gennem ledere, så medarbejderne understøttes bedst muligt i deres daglige arbejde. Du skal både kunne og ville arbejde med økonomistyring på et område, hvor der er pres på ressourcerne. Du skal samtidig kunne formidle information om fagcentrets økonomi på en forståelig måde til både medarbejdere og politikere. Du har børnesynet i orden og kan på en ordentlig måde rumme og lede, at mange af de børn og familier, fagcentret arbejder sammen med, er udfordrede i liv og hverdag. Du kan sørge for, at vi på samme tid holder reglerne og bruger den sunde fornuft i vores samarbejde med borgerne. Du har politisk tæft og forståelse for, hvad det kræver at være chef på et ofte følsomt område i en politisk styret organisation. Du har en relevant ledelsesmæssig efteruddannelse og vil gerne fortsat udvikle dig som leder. Løn og ansættelsesvilkårLønnen udgør ca. 680.000 kr. om året. Dertil kommer pension. Hvis du vil vide mereIndtil 1. juni 2019 kan du kontakte direktør Mette Heidemann på 2940 7068. Efter 1. juni 2019 kan du kontakte kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen på 2266 1236. AnsøgningAnsøgningsfristen er den 4. juni 2019. Første samtale holdes den 12. Juni 2019 Anden samtale er planlagt til 26. Juni 2019 Mellem de to samtalerunder vil der være en test, forestået af Kalundborg Kommunes HR-funktion. Om osKalundborg er en kommune i vækst. Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på. Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur. Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Om jobbet
Kalundborg Kommune søger ny Chef for Børn & Familie

Du kan sætte retning, skabe udvikling og holde kursen. Du kender og interesserer dig for det sociale børne- og ungeområde, du ved at styr på driften er en forudsætning for udvikling, og at vi kun lykkes i samarbejde – og du har lyst til at være med til at præge fremtiden i en spændende kommune.

Passer du på denne beskrivelse, er det måske dig, vi søger som ny chef for Fagcenter Børn & Familie i Kalundborg Kommune.

Du bliver chef for en velfungerende afdeling med masser af opgaver og udfordringer i en kommune med højt til loftet og en god tradition for at samarbejde om opgaverne.

Læs mere om stillingen i den uddybende personprofil her:

http://reader.livedition.dk/kalundborg/1794/

 

Din profil
Fagcenterchefens baggrund og bagage
Du er en erfaren leder, som kender fagområdet og har faglig gennemslagskraft. Du kan lede både op, ned og til siden med tydeligt blik for både opgaver og kompetencer.

Du kan lede gennem ledere, så medarbejderne understøttes bedst muligt i deres daglige arbejde.

Du skal både kunne og ville arbejde med økonomistyring på et område, hvor der er pres på ressourcerne. Du skal samtidig kunne formidle information om fagcentrets økonomi på en forståelig måde til både medarbejdere og politikere.

Du har børnesynet i orden og kan på en ordentlig måde rumme og lede, at mange af de børn og familier, fagcentret arbejder sammen med, er udfordrede i liv og hverdag. Du kan sørge for, at vi på samme tid holder reglerne og bruger den sunde fornuft i vores samarbejde med borgerne.

Du har politisk tæft og forståelse for, hvad det kræver at være chef på et ofte følsomt område i en politisk styret organisation.

Du har en relevant ledelsesmæssig efteruddannelse og vil gerne fortsat udvikle dig som leder.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen udgør ca. 680.000 kr. om året. Dertil kommer pension.

 

Hvis du vil vide mere
Indtil 1. juni 2019 kan du kontakte direktør Mette Heidemann på 2940 7068. Efter 1. juni 2019 kan du kontakte kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen på 2266 1236.

 

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 4. juni 2019.

Første samtale holdes den 12. Juni 2019

Anden samtale er planlagt til 26. Juni 2019

Mellem de to samtalerunder vil der være en test, forestået af Kalundborg Kommunes HR-funktion.

 

Om os
Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Kalundborg KomuneKalundborg2019-05-09T00:00:002019-06-04T00:00:00
330020540Leder til RusmiddelteametRobot Odsherred kommune vil være kendt for godt og gensidigt samarbejde med borgerne, høj faglighed og et arbejde, der for borgeren er sammenhængende på tværs af kommunens og andre samarbejdspartneres ydelser. Vi har brug for en kollega, der kan og vil gå forrest i denne udviklingsproces. Odsherred Kommunes Rusmiddelteam søger derfor en ny kollega der kan varetage stillingen som leder af den ambulante behandlingsindsats for mennesker med stof- og alkoholproblemer. Rusmiddelteamet varetager i dag et fuldt udbygget ambulant behandlingsarbejde i forhold til borgere med stof- og alkoholrelaterede problemer. Desuden drives værestedet Vendepunktet som har åben to dage om ugen og er beliggende i Vig. Det drives i samarbejde med foreningen Minerva i Odsherred. Der arbejdes med udgangspunkt i den systemiske anerkendende tænkning med et stærkt relations- og netværksperspektiv. Teamet er et velfungerende og veluddannet tværfagligt team, bestående af sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og social sundhedspersonale. Vi er kendt for at have et omfattende stort samarbejde med eksterne partnere på tværs af kommune og regionale enheder. Der vil ved stillingens besættelse blive lagt vægt på, at du har: Et solidt kendskab til rusmiddelområdet og kan yde en kompetent faglig service til borgere med rusmiddelproblemer. En solid viden om psykiske lidelser, og viden om terapeutiske pædagogiske tilgange til arbejdet med udsatte mennesker. Kendskab til økonomistyring, og fokus på at optimere servicen til borgerne inden for den givne økonomiske ramme. Kendskab til myndighedsudøvelse og gældende lovgivning på området. Energien til at gå foran og holde fokus på løbende faglig udvikling. Evner for god og nærværende personaleledelse. Gode samarbejdsevner og erfaring med tværsektorielt samarbejde. Vi tilbyder: Spændende opgaver og udviklingsmuligheder Faglig udvikling Supervision og sparring i forhold til opgaven Engageret fællesskab med fokus på arbejdsglæde Center for Social og Psykiatri i Odsherred Kommune blev etableret som selvstændigt center i januar 2015. Centret varetager velfærdsopgaver for voksne borgere, der har behov for behandling, støtte eller rehabilitering på grund af misbrug, social og psykisk sårbarhed og fysiske og psykiske handicap. Som leder i Center for Social og Psykiatri vil du indgå i centrets tværgående ledergruppe, hvor vi sætter den overordnede retning og skaber udviklingen på tværs af centret. Din opgave som leder er at omsætte og implementere visioner og mål til fagligt højt kvalificerede ydelser, at udvikle et velfungerende team og holde styr på budgettet. Stillingen kræver gyldigt kørekort og der skal fremvises straffeattest samt børneattest. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der er udarbejdet en job kompetenceprofil for stillingen, der nærmere beskriver de krav og forventninger, der er til dig. Vi forventer at holde samtaler tirsdag den 28. maj 2019 Tiltrædelse snarest muligt. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Du kan læse mere om Odsherred og Odsherred Kommune på www.odsherred.dk

Odsherred kommune vil være kendt for godt og gensidigt samarbejde med borgerne, høj faglighed og et arbejde, der for borgeren er sammenhængende på tværs af kommunens og andre samarbejdspartneres ydelser.
Vi har brug for en kollega, der kan og vil gå forrest i denne udviklingsproces.

Odsherred Kommunes Rusmiddelteam søger derfor en ny kollega der kan varetage stillingen som leder af den ambulante behandlingsindsats for mennesker med stof- og alkoholproblemer.

Rusmiddelteamet varetager i dag et fuldt udbygget ambulant behandlingsarbejde i forhold til borgere med stof- og alkoholrelaterede problemer. Desuden drives værestedet ”Vendepunktet” som har åben to dage om ugen og er beliggende i Vig. Det drives i samarbejde med foreningen Minerva i Odsherred.

Der arbejdes med udgangspunkt i den systemiske anerkendende tænkning med et stærkt relations- og netværksperspektiv. Teamet er et velfungerende og veluddannet tværfagligt team, bestående af sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og social & sundhedspersonale.
Vi er kendt for at have et omfattende stort samarbejde med eksterne partnere på tværs af kommune og regionale enheder.

Der vil ved stillingens besættelse blive lagt vægt på, at du har:

 • Et solidt kendskab til rusmiddelområdet og kan yde en kompetent faglig service til borgere med rusmiddelproblemer.
 • En solid viden om psykiske lidelser, og viden om terapeutiske/pædagogiske tilgange til arbejdet med udsatte mennesker.
 • Kendskab til økonomistyring, og fokus på at optimere servicen til borgerne inden for den givne økonomiske ramme.
 • Kendskab til myndighedsudøvelse og gældende lovgivning på området.
 • Energien til at gå foran og holde fokus på løbende faglig udvikling.
 • Evner for god og nærværende personaleledelse.
 • Gode samarbejdsevner og erfaring med tværsektorielt samarbejde.

Vi tilbyder:

 • Spændende opgaver og udviklingsmuligheder
 • Faglig udvikling
 • Supervision og sparring i forhold til opgaven
 • Engageret fællesskab med fokus på arbejdsglæde

Center for Social og Psykiatri i Odsherred Kommune blev etableret som selvstændigt center i januar 2015. Centret varetager velfærdsopgaver for voksne borgere, der har behov for behandling, støtte eller rehabilitering på grund af misbrug, social og psykisk sårbarhed og fysiske og psykiske handicap.

Som leder i Center for Social og Psykiatri vil du indgå i centrets tværgående ledergruppe, hvor vi sætter den overordnede retning – og skaber udviklingen på tværs af centret. Din opgave som leder er at omsætte og implementere visioner og mål til fagligt højt kvalificerede ydelser, at udvikle et velfungerende team og holde styr på budgettet.

Stillingen kræver gyldigt kørekort og der skal fremvises straffeattest samt børneattest. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der er udarbejdet en job – kompetenceprofil for stillingen, der nærmere beskriver de krav og forventninger, der er til dig.

Vi forventer at holde samtaler tirsdag den 28. maj 2019

Tiltrædelse snarest muligt. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Du kan læse mere om Odsherred og Odsherred Kommune på www.odsherred.dk

Odsherred KommuneNykøbing Sj2019-05-09T00:00:002019-05-24T00:00:00
330016566Head of Technology ArchitectureRobot In Nordea, Group Architecture has a critical role in supporting business goals and strategy in order to maximise customer value, whilst enabling synergies and common approaches across Nordea s operations — its core business functions, processes, information systems, and services. We are making significant investments in Enterprise Architecture (EA) to drive this significant positive impact on business value in several areas, including decreased operating costs, improved speed-to-market, reduction of complexity and risk, and greater overall technology effectiveness. This forms the backdrop of Nordea s focused journey of being a leading digital bank. Group Architecture is facilitating major strategic changes that are transforming the business from branch- focused to highly digitally enabled, with an emphasis on leveraging current and emerging technologies to do so. Its aim is to provide an end-to-end holistic view of the enterprise, in order to support the decision-making process needed to continuously improve and fine-tune the effectiveness and efficiency of the business. Hence, we are looking to bring onboard a senior professional and a natural leader who along with a small team will engage with key leaders across all global functions and business units and seek to understand both current capability gaps and future business needs. This role will report to the Head of Group Architecture. Location: Copenhagen, Denmark The Position we offer Leading a small team of enterprise infrastructure architects, the Head of Technology Architecture will work closely with business and technology stakeholders to publish artefacts, patterns and standards that optimally enable business strategy and objectives through a full-stack and service-based approach to technology. Utilizing in-depth knowledge of infrastructure, middleware technologies and application architecture patterns, this leader will develop the strategy to achieve business and engineering buy-in, and monitor and measure execution toward the target architecture. He she will form close partnerships with business, business technology and technology engineering and support stakeholders to help manage the demand and supply of technology capability, as well as produce or influencing strategies that optimise cost-efficiency whilst reducing risks. Responsibilities: Provide technology and infrastructure architectural direction and guidance to other enterprise architects, business architects, data architects and solution architects Partner with business IT leaders and functions to act as an advisor to strategic planning efforts or execution Research, evaluate, introduce and accelerate new technologies and methodologies to support technology transformation that enable overall business strategy Lead and facilitate the creation of technology and infrastructure principles to guide business technology, technology and solution architecture teams Produce artefacts that measurably enable business strategy and objectives, with a focus on target-state vision that delivery teams can execute upon Review and align investment planning and execution with prevailing architectural strategy and road-maps. Collaborate with IT leadership in the design and development of the strategic direction and vision for IT and Enterprise Architecture Facilitate the communication of architecture best practices throughout the architecture community and the IT organization by participating in leadership forums, architecture councils. Drive the creation and maintenance of technology standards, working with engineering and service staff to uphold lifecycle discipline and steer toward the consumption of IT services Develop multi-year technology and infrastructure road-maps at a capability level, and collaborating with engineering function to ensure product road-maps can meet business requirements Facilitate transformation, migration, convergence, consolidation strategies by providing appropriate artefacts or inputs to business and technology stakeholders Participate in architecture forums and road-shows, and collaborate with stakeholders in person or via internal collaboration platforms Participate, review, approve and constructively challenge when necessary, in architectural governance activities Coach, lead and mentor members of your team, and managing the deliverables of your team Lead by example Who you are The successful candidate will have in depth experience of working in enterprise architecture in a corporate, international environment. He she will be a natural leader, have an analytical mindset, be a strategic thinker and a strong problem-solver. Nordea s four key values are: Collaboration Ownership Passion Courage and we expect all our people to embody these values. You will also need: 10 year experience working in Enterprise Architecture, with a focus on technology infrastructure architecture. At least 5 years within financial services Strong understanding of IT Service Management and CMDB, with ITIL certification a strong advantage. Strong understanding of data centre architecture, including location strategy and resilience concepts such as active and passive applied to both data centre and applications within a data centre. Strong understanding of private and public cloud (hybrid cloud) concepts, and familiarity with service offerings from vendors such as AWS and Microsoft including IaaS and software services. Familiarity with Agile SDLC, and the technology functional and operational aspects of DevOps, infrastructure-as-code and PaaS architecture Strongly familiar with the differences between waterfall and agile delivery, and technology ITSM implications such as high levels of automation, Continuous Integration Deployment Delivery, and the requirements of elastic container-based deployments vs traditional CMDB A thorough understanding of agile lean methodology, including concepts such as the Agile Manifesto and how an Agile SCRUM operates. Any experience with client-side or back-end programming would be an advantage. Strong knowledge of infrastructure layers and leading technologies and or vendor offerings in the network, storage, platform and database space. Familiarity with workspace technologies ranging from corporate user OS, to virtual desktops, VPN and enterprise messaging, email, voice and video. Knowledge of enterprise architecture and experience in producing artefacts, with understanding of frameworks such as TOGAF or Zachman an advantage. Familiarity with application architectures patterns, including LAMP stacks, multi-tier applications, load-balancing concepts to VM and container-based micro-services Ability to work effectively with senior leaders and effectively communicate and influence up and down the ladder in a matrixed, multi-cultural, collaborative and self-directed environment Solid analytical skills to understand complex technology challenges, and articulate effective approaches and road-maps to solve them, whilst communicating key concepts to non-technical business audiences as well as often-technical technology audiences Strong leadership skills Excellent English both written and spoken Technology or infrastructure-related certifications (e.g. MCSE, CCNP, CCIE and other leading infrastructure vendors) would be a strong advantage, as well as engineering and or operational support background A relevant degree or equivalent experience demonstrating deep and broad knowledge of all aspects of technology infrastructure, service-based delivery. More information Last day to apply: 22nd April 2019 For more information about the position, you are welcome to contact Loredana Albenzio Executive Talent Acquisition Manager on Loredana.albenzio@nordea.com We believe that diversity improves team performance. Therefore, we strive to form teams with a mix of people of different genders and ages, and with different backgrounds and experiences.

In Nordea, Group Architecture has a critical role in supporting business goals and strategy in order to maximise customer value, whilst enabling synergies and common approaches across Nordea’s operations — its core business functions, processes, information systems, and services. We are making significant investments in Enterprise Architecture (EA) to drive this significant positive impact on business value in several areas, including decreased operating costs, improved speed-to-market, reduction of complexity and risk, and greater overall technology effectiveness.   

This forms the backdrop of Nordea’s focused journey of being a leading digital bank. Group Architecture is facilitating major strategic changes that are transforming the business from branch- focused to highly digitally enabled, with an emphasis on leveraging current and emerging technologies to do so. Its aim is to provide an end-to-end holistic view of the enterprise, in order to support the decision-making process needed to continuously improve and fine-tune the effectiveness and efficiency of the business.  

Hence, we are looking to bring onboard a senior professional and a natural leader who along with a small team will engage with key leaders across all global functions and business units and seek to understand both current capability gaps and future business needs.   

This role will report to the Head of Group Architecture.  

Location: Copenhagen, Denmark  

The Position we offer 

Leading a small team of enterprise infrastructure architects, the Head of Technology Architecture will work closely with business and technology stakeholders to publish artefacts, patterns and standards that optimally enable business strategy and objectives through a full-stack and service-based approach to technology. Utilizing in-depth knowledge of infrastructure, middleware technologies and application architecture patterns, this leader will develop the strategy to achieve business and engineering buy-in, and monitor and measure execution toward the target architecture. He/she will form close partnerships with business, business technology and technology engineering and support stakeholders to help manage the demand and supply of technology capability, as well as produce or influencing strategies that optimise cost-efficiency whilst reducing risks.  

Responsibilities: 

 • Provide technology and infrastructure architectural direction and guidance to other enterprise architects, business architects, data architects and solution architects 
 • Partner with business IT leaders and functions to act as an advisor to strategic planning efforts or execution 
 • Research, evaluate, introduce and accelerate new technologies and methodologies to support technology transformation that enable overall business strategy 
 • Lead and facilitate the creation of technology and infrastructure principles to guide business technology, technology and solution architecture teams 
 • Produce artefacts that measurably enable business strategy and objectives, with a focus on target-state/vision that delivery teams can execute upon 
 • Review and align investment planning and execution with prevailing architectural strategy and road-maps. 
 • Collaborate with IT leadership in the design and development of the strategic direction and vision for IT and Enterprise Architecture 
 • Facilitate the communication of architecture best practices throughout the architecture community and the IT organization by participating in leadership forums, architecture councils. 
 • Drive the creation and maintenance of technology standards, working with engineering and service staff to uphold  lifecycle discipline and steer toward the consumption of IT services 
 • Develop multi-year technology and infrastructure road-maps at a capability level, and collaborating with engineering function to ensure product road-maps can meet business requirements 
 • Facilitate transformation, migration, convergence, consolidation strategies by providing appropriate artefacts or inputs to business and technology stakeholders 
 • Participate in architecture forums and road-shows, and collaborate with stakeholders in person or via internal collaboration platforms 
 • Participate, review, approve and constructively challenge when necessary, in architectural governance activities 
 • Coach, lead and mentor members of your team, and managing the deliverables of your team  
 • Lead by example 

 Who you are

The successful candidate will have in depth experience of working in enterprise architecture in a corporate, international environment. He/she will be a natural leader, have an analytical mindset, be a strategic thinker and a strong problem-solver.  Nordea’s four key values are: Collaboration – Ownership – Passion – Courage and we expect all our people to embody these values.   You will also need: 

 • 10+ year experience working in Enterprise Architecture, with a focus on technology infrastructure architecture. 
 • At least 5 years within financial services 
 • Strong understanding of IT Service Management and CMDB, with ITIL certification a strong advantage. 
 • Strong understanding of data centre architecture, including location strategy and resilience concepts such as active and passive applied to both data centre and applications within a data centre. 
 • Strong understanding of private and public cloud (hybrid cloud) concepts, and familiarity with service offerings from vendors such as AWS and Microsoft including IaaS and software services. 
 • Familiarity with Agile SDLC, and the technology functional and operational aspects of DevOps, infrastructure-as-code and PaaS architecture 
 • Strongly familiar with the differences between waterfall and agile delivery, and technology ITSM implications such as; high levels of automation, Continuous    
 • Integration/Deployment/Delivery, and the requirements of elastic container-based deployments vs traditional CMDB 
 • A thorough understanding of agile/lean methodology, including concepts such as the Agile Manifesto and how an Agile SCRUM operates. Any experience with client-side or back-end programming would be an advantage. 
 • Strong knowledge of infrastructure layers and leading technologies and/or vendor offerings in the; network, storage, platform and database space. 
 • Familiarity with workspace technologies ranging from corporate user OS, to virtual desktops, VPN and enterprise messaging, email, voice and video. 
 • Knowledge of enterprise architecture and experience in producing artefacts, with understanding of frameworks such as TOGAF or Zachman an advantage. 
 • Familiarity with application architectures patterns, including LAMP stacks, multi-tier applications, load-balancing concepts to VM and container-based micro-services 
 • Ability to work effectively with senior leaders and effectively communicate and influence up and down the ladder in a matrixed, multi-cultural, collaborative and self-directed environment 
 • Solid analytical skills to understand complex technology challenges, and articulate effective approaches and road-maps to solve them, whilst communicating key concepts to non-technical business audiences as well as often-technical technology audiences  
 • Strong leadership skills 
 • Excellent English both written and spoken 
 • Technology or infrastructure-related certifications (e.g. MCSE, CCNP, CCIE and other leading infrastructure vendors) would be a strong advantage, as well as engineering and/or operational support background 
 • A relevant degree or equivalent experience demonstrating deep and broad knowledge of all aspects of technology infrastructure, service-based delivery. 

More information 

Last day to apply: 22nd April 2019  

For more information about the position, you are welcome to contact Loredana Albenzio – Executive Talent Acquisition Manager on Loredana.albenzio@nordea.com  

We believe that diversity improves team performance. Therefore, we strive to form teams with a mix of people of different genders and ages, and with different backgrounds and experiences.  

NORDEA FINANS DANMARK A/STaastrup2019-05-03T00:00:002019-06-02T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Afdelingsleder til Børnegården

Slagelse Kommune

Slagelse
Afdelingsleder til Børnegårdens vuggestueafdeling og aften natpasning søges pr. 1. augustBesøg os inden du søger vi mener det Vi søger en afdelingsleder 37 timer uge til vuggestuen og aften natpasningen pr. 1. august 2019.Du vil indgå som pædagog i ...
Indrykket:26. april 2019
Udløbsdato:14. juni 2019

Leder til forsikringsafdeling

FINN L. & DAVIDSEN A/S

Haslev
Vi tilbyder nu en sjældent udbudt og attraktiv stilling som leder af vores forsikringsafdeling. Hos os vil du blive en del af en innovativ arbejdsplads, hvor der er frihed til at tænke store tanker. Du får en central rolle i vores virksomhed og komm...
Indrykket:15. maj 2019
Udløbsdato:28. juni 2019

Chef til Fagcenter Børn og Familie

Kalundborg Komune

Kalundborg
Om jobbetKalundborg Kommune søger ny Chef for Børn Familie Du kan sætte retning, skabe udvikling og holde kursen. Du kender og interesserer dig for det sociale børne- og ungeområde, du ved at styr på driften er en forudsætning for udvikling, og at v...
Indrykket:9. maj 2019
Udløbsdato:4. juni 2019

Leder til Rusmiddelteamet

Odsherred Kommune

Nykøbing Sj
Odsherred kommune vil være kendt for godt og gensidigt samarbejde med borgerne, høj faglighed og et arbejde, der for borgeren er sammenhængende på tværs af kommunens og andre samarbejdspartneres ydelser. Vi har brug for en kollega, der kan og vil gå...
Indrykket:9. maj 2019
Udløbsdato:24. maj 2019

Head of Technology Architecture

NORDEA FINANS DANMARK A/S

Taastrup
In Nordea, Group Architecture has a critical role in supporting business goals and strategy in order to maximise customer value, whilst enabling synergies and common approaches across Nordea s operations — its core business functions, processes, inf...
Indrykket:3. maj 2019
Udløbsdato:2. juni 2019