Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Videnskabelig assistent - Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (959174)

Ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus BSS er en tidsbegrænset (1-årig) stilling som videnskabelig assistent ledig til besættelse hurtigst muligt.  
 
Faglige kvalifikationer 
Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter en kandidatuddannelse. Ansøgere med en kandidatuddannelse indenfor humaniora eller samfundsvidenskab, som fx antropologi, psykologi, statsvidenskab eller sociologi samt erfaring med det rusmiddelfaglige felt vil blive foretrukket.  
 
Hvem er vi 
På Center for Rusmiddelforskning udfører vi samfundsvidenskabelig forskning inden for rusmiddelfeltet. Vores forskningsprojekter omhandler behandling, forebyggelse, politik og rekreativt forbrug. Vi forsker i både legale og illegale rusmidler. Centeret er tværvidenskabeligt og de ansatte har baggrund i bl.a. antropologi, psykologi, sociologi, jura og folkesundhed. Vores opgave er at etablere og gennemføre forskningsprojekter, undervise, formidle viden om alkohol- og stofmisbrug, og samarbejde med internationale forskningsinstitutioner. Du kan læse mere om Center for Rusmiddelforskning på www.crf.au.dk
 
Center for Rusmiddelforskning er en del af Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. 
Psykologisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Psykologisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer. 
 
Spørgsmål og ansøgning 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: centerleder Torsten Kolind, e-mail: tk.crf@psy.au.dk, tlf. nr.: 87165767. 
 
Arbejdsstedet er Bartholins Allé 10, 8000 Aarhus C. 
 
Ansættelsesgrundlag  
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=172954) samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179752&)
 
Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476
 
Ansøgningsprocedure  
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:  

  • Ansøgning  
  • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid  
  • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)  
Desuden kan der til ansøgningen medsendes:  
  • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)  
  • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet  http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/HR_paa_BS/Medforfattererklaering_eng_skrivbar.pdf
  • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her  http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/ledige-stillinger/vejledningermaterialer-til-ansoegere/vejledning-til-undervisningsportfolio/
 
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.  
 
Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her  http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/saadan-soeger-du-en-videnskabelig-stilling-ved-aarhus-bss/
 
Bedømmelsesprocessen  
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS  http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/ledige-stillinger/vejledningermaterialer-til-bedoemmere/retningslinjer-til-bedoemmelsesudvalg/
 
Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund. 
 
Ansøgningsfrist 
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 11/2/2018 
 
Søg online her http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/959174/5285/


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her